Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CESR ajánlása alapján a tőzsdei kibocsátók IFRS szerint elkészített éves jelentéseinek PSZÁF általi – 2008-ban induló – monitorozása Előadó: Farkas Anita.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CESR ajánlása alapján a tőzsdei kibocsátók IFRS szerint elkészített éves jelentéseinek PSZÁF általi – 2008-ban induló – monitorozása Előadó: Farkas Anita."— Előadás másolata:

1 CESR ajánlása alapján a tőzsdei kibocsátók IFRS szerint elkészített éves jelentéseinek PSZÁF általi – 2008-ban induló – monitorozása Előadó: Farkas Anita főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

2 2 Jogszabályi háttér Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról a tagállamok jogszabályainak hatálya alá tartozó, tőzsdén jegyzett társaságoknak a 2005. január 1-jével vagy azt követően kezdődő minden egyes üzleti évről a konszolidált beszámolót a nemzetközi számviteli standardokkal összhangban kell elkészíteniük

3 3 Jogszabályi háttér Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett társaságok a magyar számviteli törvény szerint készítik el beszámolóikat annak a vállalkozónak (anyavállalatnak), amelynek az Európai Unió valamely tagállamának elismert (szabályozott) piacán (tőzsdéjén) csak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjait forgalmaznak, megengedett az Szt. 177. § (13) bekezdése szerint a Szt. 10. § (2) bekezdését először a 2007. évben induló üzleti évről készített összevont (konszolidált) éves beszámolóra kell alkalmaznia

4 4 Jogszabályi háttér A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 10. § (2) bek.: az IFRS rendelet 4. cikke hatálya alá tartozó – vagyis a konszolidált éves beszámolót készítő - vállalkozó az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állítja össze konszolidált éves beszámolóját vállalkozó a kihirdetett nemzetközi számviteli standardokban nem szabályozott kérdések tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait köteles alkalmazni, a kihirdetett nemzetközi számviteli standardokkal összhangban

5 5 Jogszabályi háttér Transzparencia Irányelv 4. cikk (3) bekezdés (éves jelentés): közvetlen hivatkozás az IFRS rendeletre: ha a kibocsátónak az összevont, konszolidált pénzügyi beszámolóról szóló 83/349/EK hetedik tanácsi irányelve szerint konszolidált beszámolót kell készítenie, az auditált pénzügyi kimutatásoknak tartalmazniuk kell az 1606/2002/EK rendelettel összhangban elkészített konszolidált beszámolót, valamint az anyavállalat éves beszámolót, amelyet azon tagállam nemzeti jogával összhangban kell elkészíteni, amelyben az anyavállalatot bejegyezték 5. cikk (3) bekezdés (féléves jelentés): Analóg követelmény a címsorok és részösszegek vonatkozásában

6 6 Jogszabályi háttér A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 54. § (1) bek.: a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól a kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet tájékoztatni

7 7 Jogszabályi háttér PM rendelet tervezet Az éves jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: Szmt. szerinti éves beszámoló, továbbá – amennyiben összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésre kötelezett –, összevont (konszolidált) éves beszámoló, amelynek részei legalább: –mérleg, összevont (konszolidált) mérleg –eredménykimutatás, összevont (konszolidált) eredménykimutatás, –kiegészítő melléklet, összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet, –független könyvvizsgálói jelentés(ek)

8 8 Jogszabályi háttér PM rendelet tervezet Szmt. szerinti üzleti jelentés, valamint - amennyiben a kibocsátó összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésre kötelezett - összevont (konszolidált) üzleti jelentés felelősségvállaló nyilatkozat: –valós és megbízható képet ad –a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozásokra vonatkozóan –eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá –az üzleti jelentés megbízhatóan tekinti át a vállalkozás fejlődését és teljesítményét, a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetét –ismerteti a főbb kockázatokat és a bizonytalansági tényezőket

9 9 Jogszabályi háttér CESR Standard No. 1. a Committee of European Securities Regulators (CESR) 2003-ban kiadta a az IFRS rendelet végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési elveket és útmutatót tartalmazó ún. Standard No. 1-t a Standard No. 1 fogalmazza meg az ellenőrzés hatókörére, a kiválasztás technikájára és a lehetséges intézkedésekre vonatkozó alapelveket

10 10 Jogszabályi háttér CESR Standard No. 2. a CESR 2003-ban kiadta IFRS jogérvényesítési tevékenységek koordinálásáról szóló ún. Standard no. 2-t a Standard No. 2 tartalmazza az egyes tagállamok felügyeleti hatóságai jogérvényesítés gyakorlatának szükséges elveit és az együttműködés kereteit, az elérendő konvergencia szintjének meghatározásával

11 11 A Felügyelet 2008. évi IFRS Compliance tevékenysége A Felügyeleti Tanács döntött az IFRS csoport felállításáról „…Az ellenőrzés módszertanának a pénzügyi beszámolókban nyilvánosságra hozott információk szabályszerűségére, teljességére és piaci megfelelőségére kell irányulnia.„

12 12 A Felügyelet 2008. évi IFRS Compliance tevékenysége A Felügyelet az ellenőrzéseit „Mindenkit, de csak részlegesen” megközelítés szerint kívánja végezni, ahol: minden beszámolónál ellenőrzésre kerül a közzétett adatok megfelelősége (disclosure checks) egy kockázati alapon kiválasztott vállalati körben témavizsgálatokat végez a kockázatosnak vélt területre koncentrálva (támaszkodva könyvvizsgáló management letter-ére).

13 13 A Felügyelet 2008. évi IFRS Compliance tevékenysége Lehetséges témavizsgálatok: –konszolidációs kör és speciális célú gazdálkodó egységek –üzleti kombinációk –értékvesztés számítás –lízing ügyletek besorolása –pénzügyi instrumentumok besorolása és mérése

14 14 A Felügyelet 2008. évi IFRS Compliance tevékenysége „pilot” tevékenység: a 2007. évi éves jelentés áttekintése átfogó vizsgálatok: 2008. II. félévében szükséges feltétel: számszaki adatok elektronikus formában történő rendelkezésre állása (a PM rendelet felhatalmazása alapján: féléves, éves jelentésekhez kötelezővé teszi a Felügyelet rendszere)


Letölteni ppt "CESR ajánlása alapján a tőzsdei kibocsátók IFRS szerint elkészített éves jelentéseinek PSZÁF általi – 2008-ban induló – monitorozása Előadó: Farkas Anita."

Hasonló előadás


Google Hirdetések