Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eredménykimutatás 20X0.12.31. Részletezés Ért. nettó. árbev. 610 000 40%-a belföldről, 60%-a külföldről. Egyéb bevételek 30 000 Ebből 2 000 eFt a készletek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eredménykimutatás 20X0.12.31. Részletezés Ért. nettó. árbev. 610 000 40%-a belföldről, 60%-a külföldről. Egyéb bevételek 30 000 Ebből 2 000 eFt a készletek."— Előadás másolata:

1 Eredménykimutatás 20X0.12.31. Részletezés Ért. nettó. árbev. 610 000 40%-a belföldről, 60%-a külföldről. Egyéb bevételek 30 000 Ebből 2 000 eFt a készletek visszaírt értékvesztése. Értékesítés ktlen ktg 410 000 Ebből ……………. 300 000, áru 100 000, továbbszámlázott közműdíj 10 000 eFt. Ért. ktett költségei 170 000 Ebből igazgatási 80 000, értékesítési 40 000, …………..… Egyéb ráfordítások 40 000 Ebből ……… terven felüli...……. …5 000 eFt.................................................... Kapott osztalék 1 000, tartósan adott kölcsön kamata 600, tartós értékpapír eladásának árfolyamny. 400 eFt Pü. műveletek ráford. 10 000 Fizetett kamat 6 000, skontó 1 500, devizás kötelezettségek árfolyamvesztesége 2 500 eFt. ………………………………… Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás 7 000, elengedett követelés 1 000 eFt. Adózott eredmény 4 000 Mérleg szerinti eredm. 2 000 Eredménykimutatás 8. feladat (479. o.) ©Lukács

2 Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Elábé Értékesített (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Bázis időszaki egyszerűsített éves erki szétbontása éves beszámoló sémájúvá! Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) 244 000 244 000 366 000 366 000 610 000 610 000 30 000 30 000 2 000 2 000 410 000 410 000 100 000 100 000 10 000 10 000 300 000 300 000 200 000 200 000 170 000 170 000 40 000 40 000 80 000 80 000 Egyéb általános költségek 50 000 Egyéb általános költségek 50 000 40 000 40 000 5 000 5 000 20 000 20 000

3 Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatj. bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpap, bankbetétek értékvesztése (±) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) 1 000 1 000 600 + 400 600 + 400 2 000 2 000 10 000 10 000 - 8 000 - 8 000 6 000 6 000 1 500 + 2 500 1 500 + 2 500

4 Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek eredménye SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 7 000 + 1 000 7 000 + 1 000 - 8 000 20 000 20 000 - 8 000 - 8 000 12 000 12 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0 ©Lukács

5 Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Elábé Értékesített (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1) 300 000 300 000 300 000 2) 300 1) 3 000 1) 620 000 – 20 000 600 000 900 000 900 000 2) 800 - 400 3) 3 000 3) 3 000 3 000 Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) 244 000 244 000 366 000 366 000 610 000 610 000 30 000 30 000 2 000 2 000 410 000 410 000 100 000 100 000 10 000 10 000 300 000 300 000 200 000 200 000 170 000 170 000 40 000 40 000 80 000 80 000 Egyéb általános költségek 50 000 Egyéb általános költségek 50 000 40 000 40 000 5 000 5 000 20 000 20 000

6 Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatj. bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpap, bankbetétek értékvesztése (±) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) 1 000 1 000 2 000 2 000 10 000 10 000 - 8 000 - 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 5) 14 000 5) 14 000/0,8 17 500

7 Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Elábé Értékesített (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1) 300 000 300 000 300 000 2) 300 1) 3 000 1) 620 000 – 20 000 600 000 900 000 900 000 2) 800 - 400 3) 3 000 3) 3 000 3 000 Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) 244 000 244 000 366 000 366 000 610 000 610 000 6) 3 000 6) 8 000 10) 25 000 10) 18 000 21 300 30 000 30 000 2 000 2 000 410 000 410 000 100 000 100 000 10 000 10 000 300 000 300 000 200 000 200 000 170 000 170 000 40 000 40 000 80 000 80 000 Egyéb általános költségek 50 000 Egyéb általános költségek 50 000 40 000 40 000 5 000 5 000 20 000 20 000

8 Értékesítés közvetlen és közvetett költségeinek kiszámítása – AST 49 000 (4. pont 20 000 – 8 500, - 1 500; 7. pont 14 000; 10. pont 25 000) Ebből a 11. pont alapján - Értékesítés közvetlen költségei: 822 000/4*3 = 616 500 - Értékesítés közvetett költségei: 822 000/4 = 205 500 Értékesítési költség 822 000 Termelési költségek 871 000 (8. pont) ©Lukács

9 Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Elábé Értékesített (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1) 300 000 300 000 300 000 2) 300 1) 3 000 1) 620 000 – 20 000 600 000 900 000 900 000 2) 800 - 400 3) 3 000 3) 3 000 3 000 Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) 244 000 244 000 366 000 366 000 610 000 610 000 6) 3 000 6) 8 000 10) 25 000 10) 18 000 21 300 30 000 30 000 2 000 2 000 410 000 410 000 100 000 100 000 10 000 10 000 300 000 300 000 200 000 200 000 170 000 170 000 40 000 40 000 80 000 80 000 Egyéb általános költségek 50 000 Egyéb általános költségek 50 000 40 000 40 000 5 000 5 000 20 000 20 000 616 500 616 500 205 500 205 500 283 500 283 500

10 Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatj. bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpap, bankbetétek értékvesztése (±) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) 1 000 1 000 2 000 2 000 10 000 10 000 - 8 000 - 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 5) 14 000 5) 14 000/0,8 17 500 12) 1 500 1 500 - 16 000

11 Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek eredménye SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 8 000 8 000 - 8 000 20 000 20 000 - 8 000 - 8 000 12 000 12 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0 13) 2 000 - 2 000

12 Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Elábé Értékesített (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Ebből visszaírt értékvesztés Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1) 300 000 300 000 300 000 2) 300 1) 3 000 1) 620 000 – 20 000 600 000 900 000 900 000 2) 800 - 400 3) 3 000 3) 3 000 3 000 Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) 244 000 244 000 366 000 366 000 610 000 610 000 6) 3 000 6) 8 000 10) 25 000 10) 18 000 21 300 43 400 30 000 30 000 2 000 2 000 410 000 410 000 100 000 100 000 10 000 10 000 300 000 300 000 200 000 200 000 170 000 170 000 40 000 40 000 80 000 80 000 Egyéb általános költségek 50 000 Egyéb általános költségek 50 000 40 000 40 000 5 000 5 000 20 000 20 000 616 500 616 500 205 500 205 500 283 500 283 500 13) 4 000 55 900

13 Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek eredménye SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 8 000 8 000 - 8 000 20 000 20 000 - 8 000 - 8 000 12 000 12 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0 13) 2 000 - 2 000 55 900 55 900 - 16 000 39 900 39 900 37 900 37 900

14 Adóalap és társasági adó kiszámítása Adózás előtti eredmény 37 900 Adóalap korrekciók Céltartalék képzés miatt + 8 000 Céltartalék feloldás miatt- 3 000 Terv szerinti értékcsökkenés+ 89 000 Elismert értékcsökkenés- 89 000 Terven felüli értékcsökkenés+ 3 000 Elengedett követelés+ 6 000 Behajthatatlan követelés- 4 000 Egyéb (megadott) korrekció+ 100 Korrekció összesen + 10 100 Adóalap + 48 000 Társasági adó (48 000 * 0,16) 7 680 ©Lukács

15 Forgalmi költség eljárással készülő „A” típusú eredménykimutatás (ezer Ft-ban) Megnevezés 20X0.12.31.20X1.12.31. ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek eredménye SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 8 000 8 000 - 8 000 20 000 20 000 - 8 000 - 8 000 12 000 12 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0 13) 2 000 - 2 000 55 900 55 900 - 16 000 39 900 39 900 37 900 37 900 7 680 7 680 9 800 9 800 30 220 30 220 20 420 20 420


Letölteni ppt "Eredménykimutatás 20X0.12.31. Részletezés Ért. nettó. árbev. 610 000 40%-a belföldről, 60%-a külföldről. Egyéb bevételek 30 000 Ebből 2 000 eFt a készletek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések