Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Speciális céghelyzetek Előtársaság Devizanemek közötti áttérés Átalakulás Végelszámolás Felszámolás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Speciális céghelyzetek Előtársaság Devizanemek közötti áttérés Átalakulás Végelszámolás Felszámolás."— Előadás másolata:

1 Speciális céghelyzetek Előtársaság Devizanemek közötti áttérés Átalakulás Végelszámolás Felszámolás

2 Speciális céghelyzetek Előtársaság Előtársasági időszak A létesítő okirata ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a cégjegyzékbe való bejegyzésének - a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének - napjáig tart. Ha az előtársasági időszak két naptári évet érint, akkor is egy beszámolási időszaknak minősül. (az alapítás évében érvényes előírások szerint kell eljárni) A beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása előző időszaki értékadatokat nem tartalmazhat. Vállalkozási tevékenységet folytatVállalkozási tevékenységet nem folytat Fordulónapig nem kerül bejegyzésre Fordulónapig bejegyzésre kerül Nem kell külön beszámoló az előtársasági időszakról. A fordulónapra elkészített beszámoló adatai tartalmazzák az előtársasági időszak adatait is. Beszámolót kell készíteni az előtársasági időszakról. Közzétételi kötelezettség: mérlegfordulónapot követő harmadik hónap utolsó napjáig.

3 Speciális céghelyzetek Előtársaság Előtársasági időszak nevezetes dátumai Elhatározás, meghirdetés alapítás, ellenjegyzés cégbírósághoz benyújtás BejegyzésSoron kívüli bevallás Beszámoló elkészítése Bevallás az éves elszámolású adókról 30 nap Fordulónapot követő harmadik hónap utolsó napjáig. 30 nap Rövid idő Nyrt. esetében: az eredményes részvényjegyzés záró napjától számított 60 napon belül kötelesek megtartani az alakuló közgyűlést. Jegyzett tőke 1.A cégbíróságon bejegyzett tőke 2. Létesítő okiratban meghatározott, ténylegesen átadott tőke 3. Fióktelepnél a tartósan, ilyen címen átadott vagyon

4 Speciális céghelyzetek Előtársaság Cégalapítás Könyvelés a megalapított cégnél 1: megkapott pénzbeli hozzájárulás 2a:apport átvétele 2b: apport ÁFA 3: a jegyzett tőke állományba vétele a cégbírósági bejegyzéskor Az apport nem ÁFA köteles, ha egyidejűleg 3 feltételnek megfelelünk. 1)A szerző belföldi adóalany legyen 2)A szerző kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonhoz fűződő jogok ÁFA vonatkozásában őt illetik meg 3)Nincs olyan jogállása, ami a kötelezettségvállalásában megakadályozná 1-3. Eszközök 3/4. Jegyzett, de……..3. Pénzeszközök 4. Egyéb rövid lej. köt.4. Előzetes ÁFA 4. Jegyzett tőke Túlfizetés 1. Ázsió 2. ERLK 3. Elengedet kötelezettség RB 1 2a 2b 3

5 Könyvelés az egyik alapítónál Speciális céghelyzetek Előtársaság Cégalapítás 1: megkapott pénzbeli hozzájárulás 2a:apport átadása 2b: apport ÁFA 2c: apport könyv szerinti értékének kivezetése 3: a részesedés állományba vétele a cégbírósági bejegyzéskor Nem a jegyzett összegben, hanem a ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegben 1 2a 2b 3 2c 3. Pénzeszközök 9. Rendkívüli bev…. 4. Fizetendő ÁFA 3. Egyéb követelések1/3. Részesedések 1-3. Eszközök8. Rendkívüli ráf….

6 2007. május 31. A/II. feladat megoldása DátumMegnevezésSzámla T K Forint Forint befizetés384328 Euró befizetés (51500 € × 250)386 325 7.125.000 12.875.000 Gazdasági események kontírozása Jogi képviselet számlája 0 12. 01.111 4541.000.000 ÁFA 466 454 Illeték Lekötött tartalék Euró lekötés (50000 € × 250) (389) 111 413 385 161 131 511 466 311 454 414 386 328 325 161 454 911 Présgép apportja Szortírozó gép apportja Aktiválás Gázolaj beszerzés (20000×252)÷1,2 Áfa Értékesítés árbevétele 200.000 800.000 1.800.000 12.500.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000 4.200.000 840.000 1.000.00001. 15. 12. 15 12.31. Számviteli szempontból gazdasági esemény nincs!

7 2007. május 31. A/II. feladat megoldása DátumMegnevezésSzámla T K Forint ÁFA311467 Cégbejegyzés328 411 200.000 38.500.000 Gazdasági események kontírozása Cégbejegyzés 01. 15. 325 41171.500.000 Zárlati munkák Időarányosan járó kamat Alapítás értékcsökkenése Lekötött tartalék feloldása 391 571 414 571 211 386 974 1191 413 1391 511 976 Présgép értékcsökkenése Szortírozó gép értékcsökkenése Gázolaj készletre vétele Dev. tét. fordulónapi értékelése 126.000 60.000 300.000 500.000 2.100.000 3.000 01. 31. 385976 100.000

8 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban A tétel megnevezéseTárgyév 1Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2Exportértékesítés nettó árbevétele I.Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3Saját termelésű készletek állományváltozása ± 4Saját előállítású eszközök aktivált értéke II.Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III.Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5Anyagköltség 6Igénybe vett szolgáltatások értéke 7Egyéb szolgáltatások értéke 8Eladott áruk beszerzési értéke 9Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV.Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1.000 2.100

9 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban A tétel megnevezéseTárgyév 10Bérköltség 11Személyi jellegű egyéb kifizetések 12Bérjárulékok V.Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI.Értékcsökkenési leírás VII.Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I II+III-IV-V-VI-VII) 13Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 860 -1960

10 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban A tétel megnevezéseTárgyév 16Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII.Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19 20+21) B.Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 229 126 103 229

11 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban A tétel megnevezéseTárgyév C.Szokásos vállalkozási eredmény ( A B) X.Rendkívüli bevételek XI.Rendkívüli ráfordítások D.Rendkívüli eredmény (X-XI) E.Adózás előtti eredmény ( C D) XII.Adófizetési kötelezettség F.Adózott eredmény ( E-XII) 22Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23Jóváhagyott osztalék, részesedés G.Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) -1.731

12 Mérlegadatok E Ft-ban A tétel megnevezése Tárgyév A.Befektetett eszközök I.IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II.TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 30.940 1.740 29.200

13 III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tárgyév Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Adatok E Ft-ban

14 A tétel megnevezése Tárgyév B.Forgóeszközök I.KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II.KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete adatok: E Ft-ban 2.100 2.040 1.200 840

15 III.ÉRTÉKPAPÍROK Tárgyév Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV.PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C.Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen adatok E Ft-ban 20.103 126 55.309

16 D.Saját tőke I.JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E.Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék adatok: E Ft-ban 48.269 110.000 60.000 -1.740 1.740 -1.731

17 F.Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek adatok: E Ft-ban 7.040

18 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen adatok: E Ft-ban 7.040 55.309

19 Tőkeemelés ázsióval A JEGYZŐ Nyrt. közgyűlése - 180 %-os árfolyamon - 10.000 E Ft tőkeemelést határozott el. Jegyzéskor a névérték 50 %-át, a névérték feletti összeget pedig teljes egészében rendelkezésre kell bocsátani. A tőkeemeléssel kapcsolatos gazdasági események 1. A jegyzés 20 %-os túljegyzés mellett valósult meg. A szükséges befizetések megtörténtek. 2. Az alaptőke felemeléséről szóló közgyűlésen: 10 %-os túljegyzést fogadtak el, a tagok a túlfizetésük 20 százalékáról a társaság javára lemondtak. 3. A tőkeemelést a cégbíróság bejegyezte. 4. A tőkeemelést követően a visszajáró összeg 50 %-át a tulajdonosok elengedték, a fennmaradó összeget pedig a társaság átutalta. MegnevezésMeghirdetésJegyzésElfogadottTúljegyzésTúlfizetés Jegyzett tőke Tőketartalék Összesen A túlfizetés 20 %-áról a közgyűlésen lemondtak: 1.300 E Ft × 0,2 = 260 E Ft (tőketartalék). A fennmaradó 1.300 – 260 = 1.040 E Ft 50 %-a elengedett kötelezettség (rendkívüli bevétel), a másik 50 % pedig visszafizetésre került. Feladat: főkönyvi számlavázlatokon mutassa be a gazdasági események könyvelését! Mellékszámítás 10.000 12.00011.0001.000 500 8.000 18.000 9.600 21.600 8.800 19.800 800 1.8001.300 800

20 Tőkeemelés ázsióval Megoldás 1.040.000 9.060.000 6.000.000 9.600.000 11.000.000 9.060.000 520.000 6.000.000 9.600.000 4. Jegyzett tőke 4. Tőketartalék 1/a: Befizetés jegyzett tőkére 1/b 1.040.000 4. ERLK 520.000 11.000.000 9. Rendkívüli bevétel 3. Jegyzett, de….3. Bankszámla 1/b: Befizetés ázsióra 2: Visszajáró túlfizetés 3/a: Cégbírósági bejegyzés 3/b: Ázsió elszámolása 4/b: Visszafizetés 4/a: Elengedett kötelezettség 1/a 3/a 2 3/b 4/b 4/a 8.800.000 + 260.000

21 Speciális céghelyzetek Devizanemek közötti áttérés A beszámoló pénzneme (létesítő okiratban rögzített) ForintMás deviza Devizakülföldi társaság (kell) Európai gazdasági egyesülés Európai részvénytársaság Európai szövetkezet de magyar nyelven Eurótól és dollártól eltérő devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó is, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) az eurótól eltérő deviza és devizaforgalma megfelel az előírt mutatóknak. Bevételei, költségei és ráfordításaiPénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei az előző és a tárgyévi üzleti évben legalább 25%-ban az adott devizában merülnek fel Euróban és dollárban minden vállalkozó vezetheti könyveit, számviteli politika, választása a döntést követő 5. üzleti évre vonatkozóan változtatható csak meg. Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is. A lehetőség alkalmazása esetén az áttérésre csak az üzleti év végén, az üzleti év mérleg-fordulónapjával kerülhet sor.

22 Devizakülföldi a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet: b) a vállalkozás és a szervezet – jogi formájától függetlenül –, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe; c) a devizakülföldinek belföldön lévő képviselete; d) a vámszabadterületi társaság; e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik, továbbá f) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja alá tartozó társaság;

23 Speciális céghelyzetek Devizanemek közötti áttérés Forintról devizáraDevizáról devizáraDevizáról Forintra Alapfogalmak: régi pénznem, amiről áttérünk új pénznem: amire áttérünk harmadik pénznem: a régi és az új pénznemen kívüli pénznem Feladatok Az áttérés napját követő 5. hónap utolsó napjáig beszámoló, (könyvvizsgálat, adóbevallás) Az áttérést követő nappal e mérleg alapján kell a könyveket megnyitni Speciális céghelyzetek Devizanemek közötti áttérés Az átszámítási különbözetek rendezése A nyereség jellegű különbözet: tőketartalék nő Veszteség jellegű különbözet: eredménytartalék csökken Át kell számítani a mérlegben szereplő tételeket (átszámítási különbözet keletkezik) Adóalap korrekció: (+ növelő, - csökkentő) Ha az átszámított jegyzett tőke eltér a cégbíróságon bejegyzett összegtől, akkor a pozitív különbözet a tőketartalékot növeli, a negatív különbözet a tőketartalékot csökkenti, annak pozitív összegéig, azt meghaladóan pedig az eredménytartalékot csökkenti. Ez az adóalapot nem módosítja!!

24 1. Az áttérés napján érvényes MNB árfolyamon – devizáról devizára való áttérés esetén keresztárfolyamon – számítjuk át a mérlegben szereplő tételeket. 2. Az új pénznemben fennálló követelések, értékpapírok, pénzeszközök és kötelezettségek nem változnak, tehát az 1. ponthoz képest átszámítási különbözet keletkezik (keletkezhet) 3. A harmadik pénznemben nyilvántartott eszközök és kötelezettségek átszámítása Speciális céghelyzetek Devizanemek közötti áttérés Az átszámítás lépései Forintról devizára való áttérés esetén keresztárfolyam alapján Devizáról forintra történő áttérés estén számviteli politikában meghatározott árfolyamon Devizáról devizára történő áttérés esetén keresztárfolyamon A forintban nyilvántartottakat MNB árfolyamon

25 2010. október 28. A/II. feladat megoldása Mellékszámítások 1. A forintban fennálló tételeket MNB árfolyamon számítjuk át! Átszámítási különbözet nem keletkezik. Pl.: Immateriális javak esetén: 1200 E Ft ÷ 300 = 4.000 € 2. Az új pénznemben fennálló tételeket az új pénznem összegében szerepeltetjük! A harmadik pénznemben fennálló tételeket keresztárfolyamon kell átszámítani!Az MNB árfolyamon történő átszámításhoz képest mindkét esetben átszámítási különbözet keletkezik/keletkezhet. 1.000 GBP × 1,25 = 1.250 € 2460 – 360 = 2.100÷300 = 7.000 € Mérlegérték 8.250 € 2460 ÷ 300 = 8.200 € 8.250 – 8200 = + 50 € Átszámítási különbözet 5.000 $ × 0,75 = 3.750 € 7200 – 900 =6.300 ÷ 300 = 21.000 € Mérlegérték 24.750 € Készletek 7200 ÷ 300 = 24.000 € 24.750 – 24000 = + 750 € Átszámítási különbözet Tárgyi eszközök Keresztárfolyamok: 375 ÷ 300 = 1,25 €/GBP, és 255 ÷ 300 = 0,75 €/$.

26 2010. október 28. A/II. feladat megoldása Mellékszámítások 2.000 GBP × 1,25 = 2.500 € 10.000 $ × 0,75 = 7.500 € 8.000 € MARAD! 8.000 € 17340 – 760 – 2300 - 2280 = = 12.000 ÷ 300 = 40.000 € Mérlegérték 58.000 € 50.000 € MARAD! 50.000 € 21000 – 14400 = 6.600 ÷ 300 = 22.000 € Mérlegérték 72.000 € Pénzeszközök 21000 ÷ 300 = 70.000 € 72.000 – 70000 = + 2000 € Átszámítási különbözet Követelések 17340 ÷ 300 = 57.800 € 58.000 – 57800 = + 200 € Átszámítási különbözet

27 Jegyzett tőke (létesítő okirat szerinti) Mérlegérték 12.000 € 3000 ÷ 300 = 10.000 € 12.000 – 10000 = + 2000 € A tőketartalékot csökkenti annak pozitív összegéig, ezt meghaladóan pedig az eredménytartalékot. Most van elegendő tőketartalék, tehát azt csökkentjük. Nem kapcsolódik hozzá adóalap korrekció! 2010. október 28. A/II. feladat megoldása Mellékszámítások 10.000 € MARAD! 10.000 € 32100 – 3000 = 29.100 ÷ 300 = 97.000 € Mérlegérték 107.000 € 32100 ÷ 300 = 107.000 € 107.000 – 107000 = 0 € Átszámítási különbözet Rövid lejáratú kötelezettségek Átszámítási különbözet összesen: 50 + 750 + 200 + 2000 = + 3000 € Tőketartalékot növel! Tőketartalék 3000 ÷ 300 = 10.000 € és 10.000 € + 3.000 € - 2.000 € = 11.000 € Az első üzleti év végén adóalap növelő tétel!

28 2010. október 28. A/II. feladat megoldása (Áttérés forintról devizára) Sor- szám Megnevezés2009. év E Ft 2010. 01. 01. EURÓ A. Befektetett eszközök 6.660 I. Immateriális javak 1.200 II. Tárgyi eszközök 2.460 III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.000 B. Forgóeszközök 47.940 I. Készletek 7.200 II. Követelések 17.340 III. Értékpapírok 2.400 IV. Pénzeszközök 21.000 C. Aktív időbeli elhatárolások 300 Eszközök összesen: 54.900 22.250 8.000 72.000 1.000 186.000 58.000 24.750 162.750 10.000 8.250 4.000

29 2010. október 28. A/II. feladat megoldása (Áttérés forintról devizára) Sor- szám Megnevezés2009. év E Ft 2010. 01. 01. EURÓ D.Saját tőke21.000 I.Jegyzett tőke3.000 II.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)0 III.Tőketartalék3.000 IV.Eredménytartalék12.000 V.Lekötött tartalék0 VI.Értékelési tartalék0 VII.Mérleg szerinti eredmény3.000 E.Céltartalékok600 F.Kötelezettségek32.100 I.Hátrasorolt kötelezettségek0 II.Hosszú lejáratú kötelezettségek0 III.Rövid lejáratú kötelezettségek32.100 G.Passzív időbeli elhatárolások1.200 Források összesen:54.900 73.000 12.000 0 186.000 4.000 107.000 0 0 2.000 10.000 0 0 40.000 11.000

30 Speciális céghelyzetek Átalakulás Jogutódlással történő megszűnés Formái Társasági forma váltás EgyesülésSzétválás KülönválásKiválásÖsszeolvadásBeolvadás Két vagy több társaság egy új társaságot hoz létre. Két vagy több társaság egy működő társaságba olvad be. A korábbi gazdasági társaság, vagy nem gazdasági társasági formában működő cég (pl.: szövetkezet) új gazdasági társasági formában működik tovább. Egy cég megszűnik és új cégek jönnek létre. Folyamatosan működő cég egy részéből kettő vagy több cég jön létre. Speciális esetek Korlátlan felelősséggel rendelkező társaság (bt., kkt.) korlátlan felelősségű társasággá alakul Elegendő a létesítő okirat módosítása! A kiváló társaság egyidejűleg egy másik társasághoz csatlakozik kiválásbeolvadás Egyesülési szerződésSzétválási szerződésÁtalakulási terv (feltételek esetén)

31 Speciális céghelyzetek Átalakulás Az alapításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltéréseken kívül Előtársasági időszak nincs Felszámolás, végelszámolás esetén nem alakulhat át A vagyoni hozzájárulást előtte teljesíteni kell Előtársaság nem alakulhat át Büntetőjogi intézkedés lehetősége esetén nem lehet átalakulni Az átalakulás folyamata Döntési jogosultság Első döntés Második döntés KözzétételBenyújtás Bejegyzés Bevallás Végleges vagyonmérleg

32 Speciális céghelyzetek Átalakulás Döntési jogosultság: kizárólag a legfőbb szervet illeti meg Első döntés Egyetértenek-e az átalakulással? A könyvvizsgáló kiválasztása Ki kíván a jogutód társaság tagja lenni? Ki-és belépő tagok vannak-e? Milyen társasággá alakuljanak át? A vagyon piaci értéken történő értékelésének lehetőségével kívánnak-e élni? A vagyonmérleg és a vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának meghatározása Átalakulási terv: társasági formaváltás esetén kell készíteni, ha bármelyik feltétel fennáll.  Új tag lép be a társaságba  Kilépő taggal el kell számolni A társaság vagyona az átalakulás során hogyan módosul. Tartalma  Meglévő tagok tőkét emelnek  Átértékelik a vagyont

33 Speciális céghelyzetek Átalakulás A vagyon piaci értéken történő értékelése Nem kötelező csak lehetőség! Beolvadás esetén a befogadó, kiválás esetén a továbbműködő cég nem élhet a lehetőséggel! A könyvvizsgáló kiválasztása A vagyonmérlegek és a vagyonleltárak könyvvizsgálatára nem jogosult a társaság könyvvizsgálója. Az új társaság könyvvizsgálójává a cégbejegyzéstől számított három üzleti éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizsgáló, aki a vagyonmérlegeket hitelesítette. Elszámolás a kilépő tagokkal A vagyon piaci értékének vagyoni betéttel arányos részét kell kiadni. Nem szabad kifizetést teljesíteni, ha a saját tőke negatív vagy nulla.

34 Speciális céghelyzetek Átalakulás Társasági forma váltás esetén készítendő vagyonmérlegek (fejléc) A vagyonmérleg-tervezeteket és a végleges vagyonmérlegeket minden esetben vagyonleltár- tervezetekkel és végleges vagyonleltárakkal kell alátámasztani (az utolsó oszlopokat). Könyv szerinti érték Átértékelés hatása Vagyonértékelés szerinti érték Vagyonérté- kelés szerinti érték KülönbözetekRendezés Jogutód vagyona Átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete, végleges vagyonmérlege Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezete, végleges vagyonmérlege Könyv szerinti érték: Értékhelyesbítést, értékelési különbözetet és értékelési tartalékot nem tartalmazhat. A folyamatos könyvelés keretében zárás nélkül kell összeállítani (módosító adatokat a könyvelés nem tartalmazhat) Átértékelés hatása: A pozitív átértékelési különbözet a tőketartalékot növeli A negatív átértékelési különbözet a tőketartalékot csökkenti annak pozitív összegéig, azt meghaladóan pedig az eredménytartalékot kell csökkenteni. Az éves vagy egyszerűsített éves beszámoló mérlegének tagolása szerint Vagyonértékelés szerinti érték: Mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba, ha a könyv szerinti oszlopban még szerepeltettük A „könyv szerinti érték” és az „átértékelés hatása” oszlopok összege. A saját tőke csak jegyzett tőkét, tőketartalékot, eredménytartalékot és lekötött tartalékot tartalmazhat. Az eredménytartalék negatív is lehet.

35 Speciális céghelyzetek Átalakulás Társasági forma váltás esetén készítendő vagyonmérlegek Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezete, végleges vagyonmérlege Vagyonértékelés szerinti érték: Az átalakuló társaság vagyonmérlegének 3. oszlopával megegyező adatok Különbözetek: Kilépő taggal való elszámolás Vagyonmérleg-tervezetben: Saját tőke csökken – Eszköz csökken (feltételezzük, hogy az elszámolás már megtörtént ) Saját tőke csökken – Kötelezettség nő A tényleges helyzetnek megfelelően, hiszen az elszámolás még nem történt meg. Végleges vagyonmérlegben: Új és meglévő tulajdonosok alaptőke emelése Eszköz nő – Saját tőke nő (feltételezzük, hogy a tőkeemelést maradéktalanul rendelkezésre bocsátották) Kötelezettség csökken – Saját tőke nő Jegyzett, de még be nem fizetett tőke is lehet, ha a tőkeemelést még nem bocsátották maradéktalanul rendelkezésre. Az adatok eltérően jelennek meg a vagyonmérleg-tervezetben és a végleges vagyonmérlegben

36 Speciális céghelyzetek Társasági forma váltás esetén készítendő vagyonmérlegek Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezete, végleges vagyonmérlege Rendezés: Átalakulás Jogutód vagyona: Saját tőkén belüli átrendezést szolgálja (megfelelő tőkeszerkezet kialakítása) Az első három oszlop összege Ez alapján nyitja meg a jogutód a nyilvántartásait az átalakulás napját követő napon A vagyonmérleg-tervezetben a saját tőke csak jegyzett tőkét, tőketartalékot, eredménytartalékot és lekötött tartalékot tartalmazhat. Csak pozitív tőkeelemek szerepeltethetők! A végleges vagyonmérlegben A saját tőke csak jegyzett tőkét, tőketartalékot, eredménytartalékot és lekötött tartalékot tartalmazhat. A jegyzett, de még be nem fizetett tőkén kívül csak pozitív tőkeelemek szerepeltethetők!

37 Speciális céghelyzetek Egyesülés esetén készítendő vagyonmérlegek Beolvadó, átvevő és a beolvadással létrejött társaság vagyonmérleg-tervezete, végleges vagyonmérlege (fejléc) Átalakulás Könyv szerinti érték Átértékelés hatása Vagyonértékelés szerinti érték Beolvadó társaság Könyv szerinti érték Átértékelés hatása Könyv szerinti érték Átvevő vagyona könyv szerinti értéken Beolvadó vagyona vagyonértékelés szerinti értéken KülönbözetekRendezés Jogutód vagyona Átvevő társaság Beolvadással létrejött társaság

38 Speciális céghelyzetek Egyesülés esetén készítendő vagyonmérlegek Összeolvadó társaságok és az összeolvadással létrejött társaság vagyonmérleg-tervezete, végleges vagyonmérlege (fejléc) Átalakulás Könyv szerinti érték Átértékelés hatása Vagyonértékelés szerinti érték Összeolvadó „A” társaság Könyv szerinti érték Átértékelés hatása Vagyonértékelés szerinti érték Összeolvadó „A” vagyona vagyonértékelés szerinti értéken Összeolvadó „B” vagyona vagyonértékelés szerinti értéken KülönbözetekRendezés Összeolvadással létrejött „C” társaság vagyona Összeolvadó „B” társaság Összeolvadással létrejött „C” társaság

39 Speciális céghelyzetek Egyesülés esetén a vagyonmérlegek specialitásai Átalakulás Könyvvizsgálói nyilatkozat a cserearányok megfelelőségéről Egymással szemben fennálló részesedések, követelések-kötelezettségek kiszűrése a különbözetek oszlopban Az eltéréseket az eredménytartalékkal szemben kell rendezni. Specialitások

40 Speciális céghelyzetek Szétválás esetén készítendő vagyonmérlegek Kiválás esetén az átadó társaság és a kiválással létrejött társaság vagyonmérleg-tervezete, végleges vagyonmérlege (fejléc) Átalakulás Átadó vagyona Könyv szerinti értéken Átadónál maradó vagyon könyv szerinti értéken Kiváló vagyona könyv szerinti értéken Átadó társaság Átadónál maradó vagyon könyv szerinti értéken KülönbözetekRendezés Kiválás utáni társaság vagyona Átadó társaság kiválás után Kiváló vagyona könyv szerinti értéken Átértékelés hatása Kiváló vagyona piaci értéken KülönbözetekRendezés Kiválással létrejött társaság vagyona Kiválással létrejött társaság

41 Speciális céghelyzetek Szétválás esetén készítendő vagyonmérlegek Különválás esetén a különváló társaság és a különválással létrejött társaságok vagyonmérleg-tervezete, végleges vagyonmérlege (fejléc) Átalakulás Különváló vagyona Könyv szerinti értéken Átértékelés hatása Különváló vagyona piaci értéken Különválással Létrejött „A” társaság vagyona piaci értéken Különválással Létrejött „B” társaság vagyona piaci értéken Átalakuló társaság Különválással létrejött „A” társaság vagyona piaci értéken KülönbözetekRendezés Különválással létrejött „A” társaság vagyona Szétválással létrejött „A” társaság Különválással Létrejött „B” társaság vagyona piaci értéken KülönbözetekRendezés Különválással Létrejött „B” társaság vagyona Szétválással létrejött „B” társaság

42 Speciális céghelyzetek Átalakulás Második döntés Fő szabály: nem lehet későbbi, mint a tervezetek fordulónapjától számított három hónap. „90 napos szabály” A vagyonmérleg-tervezetek alapjaként elfogadható a beszámoló mérlege is, ha a végleges döntés előtt legfeljebb hat hónappal készült. Ebben az esetben nem lehet az átértékelés lehetőségével élni. Közzététel: a második döntést követő 8 napon belül a Cégközlöny Szerkesztőségénél két egymást követő lapszámban kell megrendelni (a hitelezők a második közzétételtől számított 30 napon belül biztosítékot kérhetnek) Egységes döntéshozatal esetén: az ügyvezetés által elkészített vagyonmérleg-tervezetekről a legfőbb szerv egy döntés keretében határoz. Alkalmazásának feltétele: erre az eljárásra a tagok a létesítő okiratban hatalmazzák fel az ügyvezetést. Ebben az esetben is él a hat hónapos szabály és a vagyon piaci értéken történő értékelését is lehet alkalmazni kivételek

43 Speciális céghelyzetek Átalakulás Benyújtás: az átalakulásról szóló döntést (létesítő okirat, egyesülési szerződés aláírása) követő 60 napon belül a cégbírósági bejegyzés érdekében be kell nyújtani a szükséges iratokat. Bejegyzés: a cégbíróságnak az eljárásra (bejegyzésre) 30 munkanap áll rendelkezésére. A határidőt az iratok hiánytalan rendelkezésre állásától kell számítani. Az átalakulás napja A cégbírósági bejegyzés napja Ha a cég kéri, akkor a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet későbbi, mint a benyújtástól számított kilencvenedik nap és nem lehet korábbi, mint a bejegyzés napja.

44 Speciális céghelyzetek Átalakulás Számviteli elszámolások Megszűnő társaság(ok)ra vonatkozóan Továbbműködő társaság(ok)ra vonatkozóan Az átvevő társaság a saját tőkével szemben átveszi a beolvadó vagyonát. A különbözetek és a rendezés oszlopokban szereplő adatokat is el kell számolni. Amely cégből kiválnak a folyamatos könyvelés során vezeti ki az átadásra kerülő vagyont. A különbözetek és a rendezés oszlopokban szereplő adatokat is el kell számolni. Az átalakulás napját követő kilencven napon belül beszámoló, záró adóbevallás. A jogutódok a jogelőd(ök) vagyonmérlegeinek utolsó oszlopában szereplő adatokat veszik át. A vagyonmérleg-tervezeteket a fordulónapi értékelés szabályai szerint kell elkészíteni. A zárlati tételeket (időbeli elhatárolás, céltartalék, értékvesztés stb.) a könyvelés a későbbiekben nem tartalmazhatja. Megoldási lehetőség: stornózzuk a tételeket, vagy a főkönyvi könyvelésen kívül kezeljük a zárlati tételek hatásait. A nem éves elszámolású adókról az átalakulás napját követő 30 napon belül soron kívüli adóbevallást kell benyújtani. Az átalakulás napját követő kilencven napon belül a jogelődöknek és a jogutódoknak végleges vagyonleltárral alátámasztott végleges vagyonmérleget kell készíteni, és a cégbíróságon letétbe kell helyezni.

45 Speciális céghelyzetek Átalakulás Kapcsolódó adózási specialitások Társasági adóval kapcsolatban Nem kedvezményezett átalakulás esetén adóalap korrekció kapcsolódik:  az átértékelési különbözethez  az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök könyv szerinti értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözetéhez Általános forgalmi adóval kapcsolatban Illetékkel kapcsolatban Fő szabály: adóköteles  a jogutód belföldön nyilvántartásba vett adóalany  a szerzett vagyont érintő ÁFÁ-val kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket vállalja  nincs olyan jogállása, ami kötelezettségvállalásában megakadályozná Kivéve, ha egyidejűleg 3 feltétel teljesül: A cégbírósági eljárás A vagyonszerzés, a kedvezményezett átalakulást kivéve Bevallási gyakoriság nem változik, összeolvadás esetén a leggyakoribb bevallású jogelődhöz igazodik. Illetékköteles Amire figyelni kell: Az elhatárolt veszteség továbbvihető Társasági adóelőleg fizetés szabályai

46 Speciális céghelyzetek Végelszámolás A legfőbb szerv elhatározása vagy cégbíróság határozata alapján kerülhet rá sor Jogutód nélküli megszűnés, ha a gazdálkodó nem fizetésképtelen Az a vagyon, amivel a gazdálkodó a végelszámolás kezdő napján rendelkezik és ami vagyont a végelszámolás időszaka alatt szerez Jogszabályi háttér Célja Tárgya Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a végelszámolás kezdő napját célszerű a hónap első napjára meghatározni, mert a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal beszámolót kell készíteni. 2006. évi V. tv. és 72/2006 (IV.3.) Korm. r.

47 Egyszerűsített végelszámolás Csak Bt. és KKT. és egyéni cég esetén 150 napon belül befejezik Csak pénzeszközei vagy könnyen pénzzé tehető eszközei vannak Kötelezettségeit 150 napon belül rendezni tudja Nincs peres eljárás Kényszertörlési eljárás  A cégbíróság a gazdálkodót megszűntnek nyilvánítja  A végelszámolást 3 éven belül nem fejezték be  Egyszerűsített eljárásról nem tértek át az általános eljárásra, holott ez kötelező lett volna (az egyszerűsített eljárás feltételei sérültek) A kényszertörlési eljárás ideje alatt gazdasági tevékenységet nem folytathat, a vagyon csak nyilvános pályázat, árverés útján értékesíthető, a legfőbb szerv nem dönthet a végelszámolás megszüntetéséről, egy éven belül be kell fejezni (6 hónappal meghosszabbítható), a végelszámolót a cégbíróság jelöli ki.

48 Speciális céghelyzetek Végelszámolás Számviteli teendők a végelszámolás időszakában 1. A végelszámolás kezdetének számviteli feladatai Tevékenységet lezáró beszámoló a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal, mint fordulónappal. Nincs üzleti jelentés! Közzététel: 30 nap. Tevékenységet lezáró adóbevallás: 30 nap. A végelszámoló a tevékenységet lezáró beszámoló alapján nyitómérleget készít. A tevékenységet záró mérleget a végelszámolás kezdő napjával módosíthatja a következő gazdasági eseményekkel: Még nem szereplő követelést, kötelezettséget vehet fel Értékhelyesbítést számolhat el Időbeli elhatárolást, céltartalékot, értékvesztést vehet állományba A fenti tételek nyilvántartás szerinti értékeit módosíthatja

49 Korrigált végelszámolási nyitómérleg Speciális céghelyzetek Végelszámolás Számviteli teendők a végelszámolás időszakában 1. A végelszámolás kezdetének számviteli feladatai (folytatás) Módosítás esetén korrigált végelszámolási nyitómérleget kell készíteni, és 75 napon belül a legfőbb szerv elé kell terjeszteni MegnevezésTevékenységet záró mérleg KorrekciókKorrigált végelszámolási nyitómérleg Célja annak megállapítása, hogy a vagyon a kötelezettségek teljesítésére elegendő-e Ha a tagok az estleges „hiányt” 30 napon belül nem bocsátják rendelkezésre a végelszámoló köteles felszámolási eljárást kezdeményezni (erről a tagokat tájékoztatni kell) A korrekciók társasági adó hatását könyvelni kell!

50 Speciális céghelyzetek Végelszámolás Számviteli teendők a végelszámolás időszakában 2. Számviteli feladatok a végelszámolás során A könyveket az általános szabályok és a kormányrendelet előírásai alapján kell vezetni. A hitelezői igények, kártérítések kielégítésének fedezetére lekötött tartalékot kell képezni az eredménytartalék terhére. Ha a végelszámolás nem fejeződik be egy év alatt, akkor 12 havonta beszámolót kell készíteni (Pl.: ha a végelszámolás kezdő időpontja május elseje, akkor az első üzleti év fordulónapja a következő év április 30.) Közzététel, bevallás: fordulónapot követő 5. hónap utolsó napja! Az első üzleti év beszámolójának mérlege és eredmény-kimutatása 5 oszlopos Előző év (1) Korrekciók (2) Korrigált adatok (3) (1+2) Előző év(ek) Módosításai (4) Záró adatok (5) Előző év (1) Előző év(ek) módosításai (2) Végelszámoló megállapításainak eredményre gyakorolt hatása (3) Tárgyévi adatok (4) Összevont adatok (5) (3+4) Mérleg Eredménykimutatás

51 Speciális céghelyzetek Végelszámolás Számviteli teendők a végelszámolás időszakában 3. Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor, a vagyon kiadása Beszámoló a végelszámoló által meghatározott nappal Közzététel: fordulónapot követő 5. hónap utolsó napja. Záró adóbevallás: a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg A beszámolóban az eszközöket és a kötelezettségeket piaci értéken kell szerepeltetni Az átértékelésből származó különbözeteket a rendkívüli bevételekkel, illetve a rendkívüli ráfordításokkal szemben kell elszámolni Ha a vagyon kiadásakor ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik, akkor azt a kötelezettségek közé be kell állítani a rendkívüli ráfordítással (ha nem hárítható át) vagy az egyéb követelésekkel (áthárítható) szemben A végelszámoló díját, a végelszámolás költségeinek, ráfordításainak fedezetét ki kell mutatni a megfelelő ráfordításszámlával szemben Vagyonfelosztási javaslat (lásd felszámolás) Zárójelentés A legfőbb szerv elé kell terjeszteni

52 Speciális céghelyzetek Végelszámolás Számviteli teendők a végelszámolás időszakában 3. Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor, a vagyon kiadása A vagyon kiadása Időpontjáról a legfőbb szerv dönt, de csak a cég törlése után lehet kiadni A könyveket újra meg kell nyitni A vagyon kiadását bizonylatolni kell és a könyvelésben rögzíteni Az értékeket nem tartalmazó könyvviteli nyilvántartásokat le kell zárni

53 Speciális céghelyzetek Végelszámolás Számviteli teendők a végelszámolás időszakában 4. Számviteli feladatok a végelszámolás megszűnésekor Megszűnik a megkezdett végelszámolás Fizetésképtelenség esetén felszámolási eljárás kezdődik A gazdálkodó működését tovább folytatják (tulajdonosi döntés alapján) Beszámoló a felszámolási eljárás kezdő napját megelőző nappal 30 napon belül közzététel Ezt a beszámolót nem kell a legfőbb szervnek jóváhagynia A felszámolási időszak nyitó adatai a beszámoló adatai lesznek A legfőbb szerv dönt a végelszámolás záró napjáról. Erre a napra, mint fordulónapra beszámoló. A fordulónapot követő 5. hónap utolsó napján közzététel, bevallás A tevékenységet folytató cég e beszámoló záró adataival nyitja meg könyveit

54 Speciális céghelyzetek Csőd, felszámolás Jogszabályi háttér: 1991. évi IL. törvény és a 225/2000 (XII. 19) Korm. rendelet A csődeljárás számviteli feladatai Csőd: az adós fizetési haladékot kezdeményez a csődegyezség megkötése érdekében. A csődeljárás kezdő napja: a kérelem bírósághoz történő beérkezésének napja. A bíróság vagyonfelügyelőt rendel ki. Nyilvántartásait nem kell lezárni, átértékelésre nem kerülhet sor Program a hitelképesség helyreállítására, egyezségi javaslat 30 napon belül Hirdetmény: 3 napon belül, két országos napilapban Egyezség Van NincsFelszámolási eljárás Folytatja tevékenységét

55 Speciális céghelyzetek Felszámolás: a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők követeléseit részben vagy teljesen kiegyenlítik Kezdő napja: a jogerős végzés közzétételének napja Lehetséges kimenetele: Felszámolás Egyszerűsített „Normál” Az adós jogutód nélkül megszűnik Egyezség Befejeződik a felszámolás Az adós a tevékenységét tovább folytatja Tárgya: az adós vagyona Csőd, felszámolás Jogszabályi háttér: 1991. évi IL. törvény és a 225/2000 (XII. 19) Korm. rendelet Ki kérheti?Hitelező, végelszámoló, cégbíróság megszűntnek nyilvánítja

56 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai I. A felszámolás megindításakor A záróleltár és mérleg értékhelyesbítést és értékelési tartalékot, időbeli elhatárolást (a fejlesztési célra kapott támogatás kivételével) nem tartalmazhat, tehát meg kell szüntetni, fel kell oldani. A felszámolás kezdő napját megelőző nappal a gazdálkodó szervezet vezetője köteles: záróleltártbeszámolótadóbevallástzárómérleget készíteni és 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni A beszámoló üzleti jelentést nem tartalmaz, 45 napon belül közzé kell tenni. Zárómérleg: a beszámoló mérlegétől abban különbözik, hogy a mérleg szerinti eredményt át kell vezetni az eredménytartalékba. Figyelem!

57 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai II. A felszámolás időszaka alatt Kezdeti teendők Kötelezettségek, követelések rendezése A felszámolás gazdasági eseményei Közbenső felszámolási mérleg Felszámolási nyitómérleg (felszámoló) A felszámolásba be nem vonható eszközök értékét és azok forrását (kötelezettségként) elkülönítetten kell kimutatni A felszámolás időszaka – függetlenül annak hosszától – egy üzleti évnek minősül

58 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai II. A felszámolás időszaka alatt Felszámolási nyitómérleg EszközökÖsszeg E Ft Felszámolásba be nem vonható vagyontárgyak (X) Pénzeszközök Felszámolásba bevonható vagyontárgyak Be nem hajtott követelések Eszközök összesen Források Fel nem osztható vagyon (X) Kötelezettségek +/- Felosztható vagyon Források összesen

59 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai II. A felszámolás időszaka alatt Kötelezettségek, követelések rendezése A hitelezőnek igazolnia kell, hogy befizette a követelésének 1 %-át (minimum 1000, legfeljebb 100000 Ft) a bíróság gazdasági hivatalánál elkülönítetten vezetett számlára. A befizetett díjak elszámolása a felszámolás alatt lévő szervezetnél: A befizetett díjak elszámolása a hitelezőnél: A nyitó felszámolási mérlegben nem szereplő, de a hitelező által bejelentett (40 napon belül), elfogadott kötelezettségeket nyilvántartásba kell venni: 1) 2) T 5/8. Költségek, ráfordítások 4. Előzetes ÁFA K 4. KötelezettségekT 5. Költségek T 3. Egyéb követelések K 3. Bankbetét K 4. Kötelezettségek A hitelezőnek igazolnia kell, hogy befizette a követelésének 1 %-át (minimum 1000, legfeljebb 100000 Ft) a bíróság gazdasági hivatalánál elkülönítetten vezetett számlára.

60 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai II. A felszámolás időszaka alatt Kötelezettségek, követelések rendezése A nyitó felszámolási mérlegben szereplő, de a felszámoló által nyilvántartásba nem vett kötelezettségek, valamint az egy éven belül be nem jelentett, jogvesztetté vált kötelezettségeket eredményt növelő tételként ki kell vezetni: T 4. Kötelezettségek K 9. Rendkívüli bevételek Eredményt csökkentő tételként kell állományba venni a nyitó felszámolási mérlegben nem szereplő kártérítési járadékot, életjáradékot, környezetvédelmi bírságot. A nyitó felszámolási mérlegben nem szereplő, de az adós által elismert behajtható követeléseket eredményt növelő tételként kell állományba venni: T 3. Követelések K 9. Bevételek 4. Fizetendő ÁFA 3) 4) 5)

61 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai II. A felszámolás időszaka alatt Kötelezettségek, követelések rendezése A mérlegben szereplő behajthatatlan követeléseket eredményt csökkentő tételként ki kell vezetni: T 8. Egyéb ráfordítások K 3. Követelések Minősíteni kell az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetések, készletek, követelések értékét: T 8. Egyéb ráfordítások K 1-3. Eszközök T 1-3. Eszközök K 9. Egyéb bevételek 6) 7)

62 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai II. A felszámolás időszaka alatt A felszámolás gazdasági eseményei Értékkel nem szerepeltethető, de a kötelezettségek teljesítésére felhasználható eszközöket piaci értéken nyilvántartásba kell venni: (kisértékű, 0-ra leírt, többletként fellelt eszközök) Nyitó mérlegben lévő céltartalékot meg kell szüntetni: Kompenzálás (nyilvántartásba vett követelésnél és ha nem engedményezett) Egyezség esetén az elengedett kötelezettség: T 1-3. Eszközök K 9. Rendkívüli bevételek T 4. Céltartalékok K 9. Egyéb bevételek T 4. Kötelezettségek K 3. Követelések T 4. Kötelezettségek K 9. Rendkívüli bevételek 1) 2) 3) 4)

63 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai II. A felszámolás időszaka alatt Közbenső felszámolási mérleg (tartalma) Eszközök, kötelezettségek, saját tőke könyv szerinti értéken Tartalmazza a nyitó felszámolási mérleg adatait is Tartalék pénzeszközök között elkülönítetten szerepel: -a vitatott költségekre -a vitatott hitelezői igényekre szolgáló pénzeszköz Bevételek és ráfordítások alakulásáról készített kimutatás Szöveges jelentés a nyitó és közbenső mérleg adatainak eltéréseire vonatkozóan Hitelezők részbeni kiegyenlí- tésének sorrendje

64 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai III. A felszámolás befejezésekor Felszámolási zárómérleg Kimutatás Záró bevallás Záró jelentés Vagyonfelosztási javaslat Bíróságnak, adóhatóságnak Eszközök értékeForrások értéke Könyv szerinti: Piaci: Felszámolásba be nem vonható eszközökFel nem osztható vagyon, mint kötelezettség Nyilvántartásba vett, ki nem egyenlített tartozások könyv szerinti értéken +/- Felosztható vagyon (egyenlegként kell megállapítani) Pénzeszközök Felszámolásba bevonható eszközök Be nem hajtott követelések Ha (+): a tulajdonosok ilyen értékben kapják vissza befektetésüket Ha (-): a felszámolásba bevonható eszközök ilyen értékben nem fedezik a hitelezőkkel szemben fennálló kötelezettségeket

65 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai III. A felszámolás befejezésekor Könyvelési feladatok a zárómérleg összeállításának előkészítéseként Fejlesztési célú támogatás miatti időbeli elhatárolás feloldása Piaci értékelés Az alkalmazott eredményszámlák egyenlegének átvezetése az eredménytartalékba T 4. PIE K 9. Rendkívüli bevételek T 8. Egyéb ráfordítások K 1-3. Eszközök T 1-3. Eszközök K 9. Egyéb bevételek T 9. Bevételek K 4. Felszámolás eredmény-elszámolás T 4. Felszámolás eredmény-elszámolás K 8. Ráfordítások T 4. Eredménytartalék K 4. Felszámolás eredmény-elszámolás vagy fordítva

66 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai III. A felszámolás befejezésekor Kimutatás a bevételek és a költségek alakulásáról MegnevezésÖsszeg E Ft A tevékenység folytatásával kapcsolatos árbevétel Értékesített vagyontárgyak bevételei A felszámolás időszaka alatt behajtott követelések Összes bevétel Tevékenység folytatásával kapcsolatos költségek, ráfordítások Értékesített vagyontárgyak nyilvántartási értéke Kiegyenlített felszámolási költségek Összes költség

67 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai III. A felszámolás befejezésekor Vagyonfelosztási javaslat egy lehetséges formája Megnevezés Elismert kötelezettségek Rendelkezésre álló eszközök Kielégítési javaslat Megnevezéseösszege Fel nem osztható vagyon XX Tartozások, kötelezettségek - Felszámolási ktgs. - Hitelezői követelés Felosztható vagyon A bíróság dönt a vagyontárgyak és a be nem hajtott követelések felosztásáról a hitelezők között

68 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai III. A felszámolás befejezésekor A bíróság dönt a vagyontárgyak és a be nem hajtott követelések felosztásáról a hitelezők között Könyvviteli elszámolás T 4.Kötelezettségek K 1-3. Eszközök 1.) Felszámolásba be nem vonható eszközök kivezetése 2.) A be nem hajtott követelések és az értékesítetlen vagyontárgyak hitelezők közötti felosztása a vagyonfelosztási javaslatban elfogadott értékben T 4. Kötelezettségek K 1-3. Eszközök Ha nincs elég eszköz a kötelezettségek kiegyenlítésére, akkor a ki nem egyenlített követeléseket az eredménytartalék javára kell elszámolni T 4. Kötelezettségek K 4. Eredménytartalék

69 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai III. A felszámolás befejezésekor A bíróság dönt a vagyontárgyak és a be nem hajtott követelések felosztásáról a hitelezők között Könyvviteli elszámolás T 4. Tul. szemb. kötelezettségek K 1-3. Eszközök 3.) Tulajdonosokkal szembeni elszámolás T 3. Egyéb követelések K 4. ÁFA Végül az eredménytartalék (tőketartalék) egyenlegének átvezetése a jegyzett tőkére vagy fordítva T 4. Eredménytartalék K 4. Jegyzett tőke Ezt követően T 4. jegyzett tőke K 4. Tul. szemb. kötelezettségek

70 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai III. A felszámolás befejezésekor A megszűnt szervezet tulajdonosának elszámolása T 8. Rend. ráfordítások K 1. Részesedések 1.) A részesedés könyv szerinti értékének kivezetése (jogerőre emelkedéskor) T 3. Egyéb követelések K 9. Rend. bevételek T 4. E. röv. lej. kötelezettségek K 3. Egyéb követelések 2.) A kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke 3.) A kapott eszközök nyilvántartásba vétele számla alapján T 1-3. Eszközök 4. Előzetes ÁFA K 4. E. röv. lej. kötelezettségek 4.) A követelés és a tartozás összevezetése

71 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai III. A felszámolás befejezésekor A megszűnt szervezet tulajdonosának elszámolása T 8. Rend. ráfordítások K 4. kötelezettségek 5.) Átvállalt kötelezettségek nyilvántartásba vétele (pl.: szállítói tartozás) T 9. Rend. bevételek K 8. Rend. ráfordítások 6.) A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások összevezetése a kisebb összeggel Vagy fordítva!

72 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai Egyszerűsített felszámolás A vagyon a felszámolási költségek fedezetére sem elegendő A nyilvántartás hiányosságai miatt a felszámolási eljárást nem lehet lefolytatni Teendők: Felszámolási zárómérleg Vagyonfelosztási javaslat Kérelem a bírósághoz 15 napon belül végzés a bíróság részéről Eszközök felosztása a hitelezők között illeték és ÁFA mentes!

73 Speciális céghelyzetek A felszámolás számviteli feladatai A felszámolás befejezése a vállalkozó megszüntetése nélkül Az adós és a hitelező egyezséget kötnek A bíróság végzésben dönt a felszámolás befejezéséről Felszámolási zárómérleget Bevételek és költségek alakulását tartalmazó kimutatást Záró adóbevallást Zárójelentést kell készíteni, amit 30 napon belül át kell adni a bíróságnak és az adóhatóságnak. (vagyonfelosztási javaslat értelemszerűen nem készül) A zárómérlegben beállított összeg alapján nyitómérleget kell összeállítani A felszámolás időszaka alatt a saját tőkében bekövetkezett változást a következő adóévben adóalap módosító tételként kell figyelembe venni! A felszámolónak az egyezségkötés napjára


Letölteni ppt "Speciális céghelyzetek Előtársaság Devizanemek közötti áttérés Átalakulás Végelszámolás Felszámolás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések