Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számvitel szerepe az adójogban Dr. Békés Balázs PPKE Pénzügyi jogi tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számvitel szerepe az adójogban Dr. Békés Balázs PPKE Pénzügyi jogi tanszék."— Előadás másolata:

1 A számvitel szerepe az adójogban Dr. Békés Balázs PPKE Pénzügyi jogi tanszék

2 © 2000 Deloitte & Touche Tartalom Bevezetés Számviteli alapelvek Példamegoldás Részletszabályok

3 © 2000 Deloitte & Touche Számvitel funkciója Megbízható és valós kép Szt. preambuluma

4 © 2000 Deloitte & Touche A gazdasági esemény, bizonylat és a könyvvitel összefüggése Gazdasági esemény Bizonylat Könyvelés (bizonylatfeldolgozás és nyilvántartás) Összesítő-ellenőrző kimutatás

5 © 2000 Deloitte & Touche Szt. alapelvei Általános Vállalkozás folytatásának az elve Tartalmi alapelvek Teljesség elve Valódiság elve Óvatosság elve Összemérés elve

6 © 2000 Deloitte & Touche Szt. alapelvei Kiegészítő alapelvek Tartalom elsődlegessége a formával szemben Egyedi értékelés elve Bruttó elszámolás elve Időbeli elhatárolás elve Lényegesség elve Gazdaságosság elve

7 © 2000 Deloitte & Touche Szt. alapelvei Formai alapelvek Világosság elve Folytonosság elve Következetesség elve

8 © 2000 Deloitte & Touche Szt. alapelvei Nem nevesített alapelvek Hasznosíthatóság elve Semlegesség elve Időszerűség elve

9 © 2000 Deloitte & Touche A beszámoló részei Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

10 © 2000 Deloitte & Touche A mérleg A vállalat rendelkezésére álló anyagi javak összessége Vállalati vagyon Az újratermelési folyamatban betöltött szerepük, megjelenési formájuk szerinti csoportosítása Eszközök Származásuk, eredetük szerinti csoportosítása Források E = F

11 © 2000 Deloitte & Touche Összefüggések a vállalat eszközei és forrásai között az eredménymegosztás előtti állapotban Eszközök Befektetett Eszközök Forgóeszközök Források Saját forrás Idegen forrás Eredmény (felosztás előtt) nyereség

12 © 2000 Deloitte & Touche A vállalat eszközeinek csoportosítása megjelenési forma (összetétel) szerint Eszközök Forgóeszközök Köve- telések Befektetett eszközök Pénz eszközök Immateriális javak Érték- papírok KészletekTárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

13 © 2000 Deloitte & Touche A források (a vállalati vagyon eredete szerinti) csoportosítása FORRÁSOK Saját források Eredmény (nyereség) Idegen források (tartozások) Állammal/Bankkal/Más vállalattal/ Dolgozókkal szemberi kötelezettségek Jegyzett tőke Tartalékok Előző évek áthozott vesztesége Vállalatnál maradó rész (mérleg szerinti eredmény Elvonásra kerülő rész (adó és osztalék) Adótartozás Állami kölcsön Beruházási hitel Forgóeszköz hitel Szállítók Munkabér és egyéb tarzozás Saját forrásokIdegen források (tartozások)

14 © 2000 Deloitte & Touche Az alapvető gazdasági események megjelenése a főkönyvi számlákon T Eszköz számlák KT Forrás számlák K E nő és E csökken + - F nő és F csökken - + E nő és F nő + + E csökken és F csökken --

15 © 2000 Deloitte & Touche Eredménykimutatás AÜzemi (üzleti) tevékenység eredménye BPénzügyi műveletek eredménye CSzokásos vállalkozási eredmény DRendkívüli eredmény EAdózás előtti eredmény FAdózott eredmény GMérleg szerinti eredmény

16 © 2000 Deloitte & Touche Az eredménykimutatás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Adófizetési kötelezettség Mérleg szerinti eredmény Jóváhagyott osztalék

17 © 2000 Deloitte & Touche A könyvvizsgálói jelentés tartalma Címzett Az adott beszámoló azonosítói Az elvégzett vizsgálatok jellege, összefoglaló bemutatása Könyvizsgálói jelentés 156.§(5) Keltezés A könyvvizsgáló neve, aláírása, címe, kamarai bejegyzési száma, illetve társaság esetén még a képviseletre jogosult neve, aláírása, a társaság megnevezése, címe, kamarai nyilvántartási száma Záradék, vagy a záradék megadásának elutasítása Vélemény, álláspont arról, hogy a beszámolóban foglaltak megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak

18 © 2000 Deloitte & Touche A könyvvizsgálói jelentés és a záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása Könyvvizsgálói jelentés a, A záradék megadásának elutasítása b, A könyvvizsgálói záradék 158.§: elutasító hitelesítő, a következő szöveget is magában foglalja korlátozott

19 © 2000 Deloitte & Touche A könyvvizsgálói záradék „A könyvvizsgálat során a vállalkozó éves beszámolóját (egyszerűsített éves beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót (az egyszerűsített éves beszámolót) a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló (az egyszerűsített éves beszámoló) a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és való képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.”


Letölteni ppt "A számvitel szerepe az adójogban Dr. Békés Balázs PPKE Pénzügyi jogi tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések