Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SAJÁT TŐKE. 2 FORRÁSOK KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SAJÁT TŐKE. 2 FORRÁSOK KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ."— Előadás másolata:

1 SAJÁT TŐKE

2 2 FORRÁSOK KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ

3 3 SAJÁT TŐKE FOGALMA A vállalkozás eszközeiből való maradványérdekeltség (Eszköz – Kötelezettség)  értéke függ ezek értékelésétől. A vállalkozás eszközeiből való maradványérdekeltség (Eszköz – Kötelezettség)  értéke függ ezek értékelésétől. Az eszközök saját forrása, amely sem időbeli, sem felhasználási cél tekintetében nem esik korlátozás alá. Az eszközök saját forrása, amely sem időbeli, sem felhasználási cél tekintetében nem esik korlátozás alá. Olyan tőkerész, amelyet: Olyan tőkerész, amelyet: a tulajdonosoktól (alapításkor, tőkeemeléskor) véglegesen kaptuk, a tulajdonosoktól (alapításkor, tőkeemeléskor) véglegesen kaptuk, a működés során képződött (adózott) eredményből a tulajdonosok nem vontak ki, és/vagy a működés során képződött (adózott) eredményből a tulajdonosok nem vontak ki, és/vagy egyes eszközök átértékelésékor képezünk és/vagy egyes eszközök átértékelésékor képezünk és/vagy jogszabályi előírások ide sorolnak. jogszabályi előírások ide sorolnak.

4 4 TAGOLÁSA ÁLTALÁNOSAN Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Nyílt tartalékok Nyílt tartalékok Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Tárgyévi saját tőke változás az eredményből Tárgyévi saját tőke változás az eredményből

5 5 TAGOLÁSA AZ SZTV SZERINT D) SAJÁT TŐKE (ST) I. Jegyzett tőke (JT) Jegyzett tőke korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (JDE) tőke (JDE) III. Tőketartalék (TT) Nyílt tartalékok IV. Eredménytartalék (ET) V. Lekötött tartalék (LT) VI. Értékelési tartalék (ÉT) Rejtett tartalék kimutatható rész VII. Mérleg szerinti eredmény (MSZE) (MSZE) Saját tőke tárgyévi változása az eredményből

6 6 TAGOLÁSA ÁLTALÁNOSAN Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Nyílt tartalékok Nyílt tartalékok Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Tárgyévi saját tőke változás az eredményből Tárgyévi saját tőke változás az eredményből

7 7 TAGOLÁSA AZ SZTV SZERINT D) SAJÁT TŐKE (ST) I. Jegyzett tőke (JT) Jegyzett tőke korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (JDE) tőke (JDE) III. Tőketartalék (TT) Nyílt tartalékok IV. Eredménytartalék (ET) V. Lekötött tartalék (LT) VI. Értékelési tartalék (ÉT) Rejtett tartalék kimutatható rész VII. Mérleg szerinti eredmény (MSZE) (MSZE) Saját tőke tárgyévi változása az eredményből

8 8 JT-VEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Esetei: Esetei: alapítás alapítás tőkeemelés tőkeemelés tőkeleszállítás tőkeleszállítás Szabály: Szabály: A változások a cégbejegyzés napjával könyvelhetőek A változások a cégbejegyzés napjával könyvelhetőek

9 9 TÁRSASÁGALAPÍTÁS kiemelt társasági jogi szabályai társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) → döntések társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) → döntések milyen formában, kik milyen formában, kik mekkora tőkével (kft, rt esetében kötelező minimum!), annak rendelkezésre bocsátása mekkora tőkével (kft, rt esetében kötelező minimum!), annak rendelkezésre bocsátása Pénz Pénz Apport Apport milyen tevékenységi körrel milyen tevékenységi körrel milyen működési feltételekkel stb. milyen működési feltételekkel stb. előtársaság : a társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzésig → a társaság valamennyi iratán fel kell tüntetni: "bejegyzés alatt" vagy "b.a." előtársaság : a társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzésig → a társaság valamennyi iratán fel kell tüntetni: "bejegyzés alatt" vagy "b.a."

10 10 gazdasági társaság a cégbejegyzés napjával jön létre, de a társaság már a cégbírósági bejegyzés előtt megkezdheti működését: gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását illetve az adószám kézhezvételét követően gazdasági társaság a cégbejegyzés napjával jön létre, de a társaság már a cégbírósági bejegyzés előtt megkezdheti működését: gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását illetve az adószám kézhezvételét követően A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak  bejegyzés és  bejegyzés és  közzététel céljából.  közzététel céljából.

11 11 CÉGALAPÍTÁS KÖNYVVITELE Kiindulás: Kiindulás: jegyzett tőke fogalma: a társasági szerződésben rögzített és a cégbíróságon bejegyzett tőke jegyzett tőke fogalma: a társasági szerződésben rögzített és a cégbíróságon bejegyzett tőke A tulajdonosok a bejegyzésig részben vagy egészben teljesítik vállalt kötelezettségeiket A tulajdonosok a bejegyzésig részben vagy egészben teljesítik vállalt kötelezettségeiket A két esemény időben eltér egymástól, ezért egymástól elkülönítve könyvelendő: A két esemény időben eltér egymástól, ezért egymástól elkülönítve könyvelendő: Tulajdonosok teljesítése(i) Tulajdonosok teljesítése(i) Bejegyzés Bejegyzés

12 12 A társaság rendelkezésére bocsátott eszközök állományba vételének elszámolása a teljesítéssel egyidejűleg 1,2,3. Eszközök479. Egyéb rövidlejáratú köt. Milyen összegben? Pénz: ténylegesen teljesített Apport: társ. szerződés szerinti értéke Jegyzett tőke állományba vétele a cégbejegyzéssel egyidejűleg 411. Jegyzett tőke 32/33/358. Jegyzett, de be nem fizetett tőke Milyen összegben? Társ. szerződés szerinti névértéken Bejegyzés előtti teljesítések átvezetése bejegyzéskor

13 13 A két esemény elszámolásának összevonása 1,2,3. Eszközök411. Jegyzett tőke 32/33/358. Jegyzett, de be nem fizetett tőke A számla tartalma, értelmezése (!) a)Bejegyzés előtt - tulajdonosok által ténylegesen teljesített összegek (formailag kötelezettség) b) Bejegyzés után - tulajdonosok által még nem teljesített összeg (követelés)

14 14 JEGYZETT TŐKE VÁLTOZÁS Tőkeemelés Tőkeemelés Pótlólagos tőkebevonás (elszámolás mint az alapítás) Pótlólagos tőkebevonás (elszámolás mint az alapítás) Saját tőke átrendezéssel (meglévő TT vagy ET terhére) Saját tőke átrendezéssel (meglévő TT vagy ET terhére) Tőkeleszállítás Tőkeleszállítás Tőkekivonással Tőkekivonással Saját tőke átrendezéssel (TT vagy ET-vel szemben) Saját tőke átrendezéssel (TT vagy ET-vel szemben)

15 15 D/II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE A tulajdonosokkal szemben fennálló, a jegyzett tőkére vonatkozó követelés (Csak kft, rt esetében értelmezhető). A tulajdonosokkal szemben fennálló, a jegyzett tőkére vonatkozó követelés (Csak kft, rt esetében értelmezhető). Bemutatási lehetőségek a mérlegben: Bemutatási lehetőségek a mérlegben: Önálló mérlegfőcsoport Önálló mérlegfőcsoport Követelés Követelés Saját tőke helyesbítő tétel Saját tőke helyesbítő tétel

16 16 ESZKÖZÖK MÉRLEG FORRÁSOK JEGYZETT, DE… mint követelés JEGYZETT TŐKE 1000 B/ Követelések JEGYZETT, DE… 400 PÉNZESZKÖZÖK 600 ÖSSZESEN 1000

17 17 ESZKÖZÖK MÉRLEG FORRÁSOK JEGYZETT, DE… mint konrapasszív tétel JEGYZETT TŐKE 1000 JEGYZETT, DE… - 400 PÉNZESZKÖZÖK 600 ÖSSZESEN 600

18 18 ÜGYELJÜNK A FOGALOMHASZNÁLATRA! Jegyzett, de be nem fizetett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Követelés Követelés DE a mérlegben ST csökkentő DE a mérlegben ST csökkentő Befizetett, de még be nem jegyzett tőke Befizetett, de még be nem jegyzett tőke kötelezettség kötelezettség KM-ben tájékoztatás KM-ben tájékoztatás

19 19 D/III. TŐKETARTALÉK Tartalma tulajdonosoktól, tagoktól tulajdonosoktól, tagoktól ellenszolgáltatás nélkül, ellenszolgáltatás nélkül, az alapítás vagy a tőkeemelés keretében a jegyzett tőkén felül véglegesen kapott (pénz)eszközök az alapítás vagy a tőkeemelés keretében a jegyzett tőkén felül véglegesen kapott (pénz)eszközök cégbíróságon be nem jegyzett értéke. cégbíróságon be nem jegyzett értéke. Továbbá jogszabályok alapján tőketartalékként átvett eszközök forrása (lásd támogatások elszámolását is!) Továbbá jogszabályok alapján tőketartalékként átvett eszközök forrása (lásd támogatások elszámolását is!) Jellemzői: Jellemzői: az eredménytől függetlenül változó saját tőkeelem az eredménytől függetlenül változó saját tőkeelem összege negatív nem lehet összege negatív nem lehet

20 20 Tőketartalék változása Növekedés Növekedés Jegyzett tőke növeléskor (ázsió) Jegyzett tőke növeléskor (ázsió) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkeleszállítás) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkeleszállítás) Csökkenés Csökkenés Jegyzett tőke növeléskor (tőkeemelés) Jegyzett tőke növeléskor (tőkeemelés) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkekivonás) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkekivonás) Eredménytartalék növeléskor (szigorú feltételekkel!) Eredménytartalék növeléskor (szigorú feltételekkel!)

21 21 D/IV. EREDMÉNYTARTALÉK Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek halmozott összege, a gazdálkodás hozzájárulása a saját tőkéhez Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek halmozott összege, a gazdálkodás hozzájárulása a saját tőkéhez Változása Változása Növekedés Növekedés Saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkeleszállítás, lekötött tartalék megszüntetés) Saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkeleszállítás, lekötött tartalék megszüntetés) csökkenés csökkenés saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkekivonás, tőkeemelés, lekötött tartalék képzése) saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkekivonás, tőkeemelés, lekötött tartalék képzése) adózott eredmény kiegészítése (osztalékra) adózott eredmény kiegészítése (osztalékra) negatív előjelűvé is válhat (csak MSZE vagy lekötött tartalék képzése miatt) negatív előjelűvé is válhat (csak MSZE vagy lekötött tartalék képzése miatt)

22 AZ ADÓZOTT EREDMÉNY KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ A SZABAD EREDMÉNYTARTALÉK CSAK AKKOR VEHETŐ IGÉNYBE, HA AZ IGÉNYBEVÉTEL UTÁN > SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE

23 23 D/V. LEKÖTÖTT TARTALÉK átmenetileg vagy tartósan átmenetileg vagy tartósan jogszabályi előírásból vagy szabad elhatározásból jogszabályi előírásból vagy szabad elhatározásból a tőke- és/vagy eredménytartalék terhére képzett elkülönített saját tőkerész a tőke- és/vagy eredménytartalék terhére képzett elkülönített saját tőkerész a saját tőke felhasználási lehetőségeinek korlátozása céljából a saját tőke felhasználási lehetőségeinek korlátozása céljából

24 24 MÉRLEG TT ET LT ELSZÁMOLÁSÁNAK LÉNYEGE

25 LEKÖTÖTT TARTALÉK Lekötött tartalékként kell kimutatni A GAZDASÁGI TÁRSASÁGNÁL a VESZTE- SÉG FEDEZETÉRE kapott PÓTBEFIZETÉS összegét, a visszafizetésig. Az eredménytartalékból le kell kötni a VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK, üzletrészek névértéke, illetve visszavá- sárlási értéke közül a nagyobbat, ÁTALAKULÁS ESETÉN a jogutódnál – a vagyon felértékelés, – az egyszeresről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt MÉG FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓNAK megfelelő ösz- szeget, az ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS, a KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT értékéből még le nem írt összeget, az elhatárolt NEM REALIZÁLT árfolyam- veszteség és az emiatt képzett CÉLTAR- TALÉK KÜLÖNBÖZETÉNEK összegét, a LEKÖTENDŐ TŐKETARTALÉKOT, ha arra a tőketartalék NEM NYÚJT fedezetet, a gazdasági társaság TULAJDONOSÁNÁL A VESZTESÉG FEDEZETÉRE – megszabott, de még NEM TELJESÍTETT – fizetendő pótbefizetés összegét, SAJÁT ELHATÁROZÁS, vagy más jogsza- bály alapján lekötött tartalékot. a tőketartalékból, a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összeg és az eredménytartalékból lekötött összeg és a kapott pótbefizetés összege. a kapott pótbefizetés összege. a NEM FORGALOMKÉPES, illetve csak harmadik személy engedélye alapján átruházható eszközök – a saját tőke és a mérlegfőösszeg arányában számított – értékét, szövetkezeteknél a FEL NEM OSZTHATÓ VAGYON ÉRTÉKÉT, SAJÁT ELHATÁROZÁS, vagy más jogszabály alapján lekötött tartalékot. A tőketartalékból le kell kötni A tőketartalékból le kell kötni

26 26 D/VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Az értékhelyesbítések forrása ( ∑ ÉH = ÉT) Az értékhelyesbítések forrása ( ∑ ÉH = ÉT) AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÉS AZ ÉRTÉKHELYESBÍTÉS CSAK ÉS KIZÁRÓLAG EGYMÁSSAL SZEMBEN ÉS AZONOS ÖSSZEG-BEN VÁLTOZHAT Az értékelési tartalék NEM tőkésíthető (a ST más elemeivel szemben nem számolható el) Az értékelési tartalék NEM tőkésíthető (a ST más elemeivel szemben nem számolható el) (Értékvesztés, visszaírás, értékhelyesbítés szabályai!) (Értékvesztés, visszaírás, értékhelyesbítés szabályai!)

27 27 D/VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A tárgyévi gazdálkodás eredményének hozzájárulása a társaság saját tőkéjéhez. A tárgyévi gazdálkodás eredményének hozzájárulása a társaság saját tőkéjéhez. Matematikailag az osztalékfizetésre igénybevett eredménytartalékkal növelt és a jóváhagyott osztalékkal csökkentett adózott eredmény összege. Matematikailag az osztalékfizetésre igénybevett eredménytartalékkal növelt és a jóváhagyott osztalékkal csökkentett adózott eredmény összege. Megteremti a közvetlen kapcsolatot a mérleg és az eredménykimutatás között. Megteremti a közvetlen kapcsolatot a mérleg és az eredménykimutatás között. MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS AE AE D/IV. ET+ ETIV – JO D/VII. MSZE MSZE

28 A TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY AKKOR FIZETHETŐ KI OSZTALÉKKÉNT, RÉSZESEDÉSKÉNT, A KAMATOZÓ RÉSZVÉNY KAMATAKÉNT, HA KIFIZETÉS UTÁN A SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE >=>=

29 29 Saját tőke elemeinek kapcsolatrendszere JEGYZETT TŐKE TŐKETARTALÉKEREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK MSZE ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK TŐKEBEVONÁS ÉRTÉKHELYESBÍTÉS TŐKEKIVONÁS ADÓZOTT EREDMÉNY

30 A JEGYZETT TŐKE A JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE, CSAK AKKOR, ÉS OLYAN MÉRTÉKBEN EMELHETŐ,HA A TŐKEEMELÉST KÖVETŐEN <=<= SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE történik a tőkeemelés – az előbbi feltételek mellett – akkor is, ha INGYENES vagy kedvezményes DOLGOZÓI RÉSZVÉNYT, üzletrészt bocsátanak ki, továbbá ha a részvényeket annak adják, aki a NYÚJTOTT HITEL VISSZAKÖVETELÉSÉRŐL LEMOND.

31 TŐKE- ÉS EREDMÉNYTARTALÉK VÁLTOZÁSOK BIZONYLATAI CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT VÁLLALKOZÓNÁL Az eszközmozgással egyidejűleg. Az eszköz átvételt igazoló okmány. Jogszabály alapján átadott vagy átvett eszköz. A határozatban meg- jelölt időpont. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Tőketartalék átvezetése eredménytartalékba vesz- teség ellentételezésére. A határozat napja. Az üzleti év vége. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Vezetői utasí- tás, könyvelési rendel- kezés. Lekötött tartalék át- és visszavezetés.A bejegyzés napja. Létesítő okirat módosítás, közgyűlési, alapítói stb. határozat. A jegyzett tőke leszállításá- hoz, emeléséhez kapcsoló- dó tőke- és eredménytarta- lék változás. Az átvételkor.Az eszköz átadását igazoló bizonylat. A BEJEGYZÉS UTÁN át- adott ÁZSIÓ.A bejegyzés napja. Létesítő okirat, annak módosítása, közgyűlési, alapítói stb. határozatok. Alapításkor, tőkeemeléskor ÁZSIÓKÉNT – A BEJEGYZÉ- SIG – ÁTADOTT eszköz. a könyvelés ideje * bizonylatamegnevezése A gazdasági esemény

32 A bejegyzés napja.A bevonást igazoló okmány. Szövetkezeti üzletrész bevonása. A pénzmozgás napja. A pénzmozgást igazoló dokumentum. Pótbefizetések teljesítése és visszafizetése. Az üzleti év vége.Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Adózott eredmény kiegészítésére igénybe vett eredménytartalék. A jegyzőkönyv aláírásakor. Önellenőrzési jegyzőkönyv. Önellenőrzés miatt módo- sított előző üzleti év(ek) eredménye, ha jelentős. A jogerőre emelkedés napja. NAV határozat(ok). Ellenőrzés miatt módosí- tott előző üzleti év(ek) eredménye, ha jelentős. Az üzleti év eleje.Könyvelési rendelkezés. Előző üzleti év mérleg szerinti eredményének átvezetése. a könyvelés ideje * bizonylatamegnevezése A gazdasági esemény

33 A SAJÁT TŐKE ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA  A TŐKETARTALÉK, AZ EREDMÉNY- TARTALÉK, A LEKÖTÖTT TARTA- LÉK analitikus nyilvántartása évenkénti bontásban tartalmazza a változásokat jogcímenként  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK analitikus nyilvántartása tartalmazza az egyes évek értékhelyesbítésének összegeit és azok korrekcióit  RÉSZVÉNYKÖNYV névre szólóan tartalmazza a jegyzett tőke név- leges értékét  TAGJEGYZÉK a nem részvény- társaságnál hasonló tartalommal kerül vezetésre, mint a részvény- könyv.  ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉ- GÉT tartalmazó nyilvántartásban ki kell mutatni az adóalap szerinti vesz- teség keletkezésének és leírásának évét.

34 JEGYZETT TŐKE VÁLTOZÁS ELSZÁMOLÁSA 411. Jegyzett tőke 325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke Alapításkor, tőke- emeléskor jegyzett tőke Leszállítás, részvénybevonás 98. Rendkívüli bev. 413. Eredménytartalék Leszállítás halmozott hiány miatt 38. Pénzeszközök Munkavállalóknak ellenérték fejében adott dolgozói részvény, vagyonjegy 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék Jegyzett tőke-emelés tőke,- eredménytartalékból 412. Tőketartalék Munkavállalóknak térítés nélkül átadott dolgozói részvény, vagyonjegy

35 JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA SAJÁT RÉSZVÉNYEK BEVONÁSÁVAL 373. Saját részvények, üzletrészek Egyenleg 414. Lekötött tartalékLekötés a saját részvényvásárláskor 88. Rendkívüli ráfordítások Saját részvény bevonás visszavásárlási áron 413. EredménytartalékFeloldás 98. Rendkívüli bevételek Tőkeleszállítás névértéken 411. Jegyzett tőke Egyenleg

36 ALAPÍTÁSKORI TŐKE ELLÁTÁS ÉS JEGYZETT TŐKE EMELÉSE ÚJ RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁVAL 325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke 38. Pénzeszközök Ténylegesen befizetett összeg 1. Befektetett eszözök 2. Készletek 37. Értékpapírok Nem pénzbeni betét átadása Jegyzésnévértéke 411. Jegyzett tőke

37 A TŐKETARTALÉK ELSZÁMOLÁSA 413. Eredménytartalék Veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezése 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján adott pénzeszköz 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke emelése Munkavállalóknak térítés nélkül adott dolgozói részvény, vagyonjegy 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítása 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján kapott pénzeszköz 414. Lekötött tartalék Lekötés Feloldás 412. Tőketartalék 325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke - Ázsió – Alapítók által véglegesen átadott eszköz

38 AZ EREDMÉNYTARTALÉK ELSZÁMOLÁSA 413. Eredménytartalék Előző évi mérleg szerinti VESZTESÉG Előző évi mérleg szerinti NYERESÉG 419. Mérleg szerinti eredmény Egyenleg 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítása 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke felemelése 493. Adózott eredmény elszámolása Osztalékra igénybe vett összeg Jogszabály alapján átadott pénz 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján átvett pénz 38. Pénzeszközök Veszteség rendezésére pótbefizetés az ALAPÍTÓNÁL Visszakapott pótbefizetés az ALAPÍTÓNÁL Feloldás 414. Lekötött tartalékLekötés

39 LEKÖTÖTT TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA 414. Lekötött tartalék 412. Tőketartalék Lekötés Feloldás 413. Eredményartalék Lekötés Feloldás 38. Pénzeszközök A pótbefizetés visszafizetése Veszteség fedezetére kapott pótbefizetés

40 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA 417. Értékelési tartalék Adott évi értékelési tartalék illetve növekedés elszámolása 117. Immateriális javak értékhelyesbítése 127-157. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése 177. Tartós részesedések értékhelyesbítése Adott évi értékelési tartalék nyilvántartásból való kivezetése, illetve csökkenésének elszámolása

41 A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA 413. Eredménytartalék Az előző évi nyereség átvezetése nyitás után A veszteség elszámolása év végén 493. Adózott eredmény elszámolása Egyenleg Az előző évi veszteség átvezetése nyitás után 413. Eredménytartalék 493. Adózott eredmény elszámolása Nyereség elszámolása év végén Egyenleg 419.Mérleg szerinti eredmény


Letölteni ppt "SAJÁT TŐKE. 2 FORRÁSOK KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések