Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SAJÁT TŐKE (rövid, tartalmi áttekintés). Saját tőke (áttekintés) 2© Deák István - 2009. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SAJÁT TŐKE (rövid, tartalmi áttekintés). Saját tőke (áttekintés) 2© Deák István - 2009. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV."— Előadás másolata:

1 SAJÁT TŐKE (rövid, tartalmi áttekintés)

2 Saját tőke (áttekintés) 2© Deák István - 2009. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ

3 Saját tőke (áttekintés) 3© Deák István - 2009. SAJÁT TŐKE FOGALMA A vállalkozás eszközeiből való maradványérdekeltség (Eszköz – Kötelezettség)  értéke függ ezek értékelésétől. A vállalkozás eszközeiből való maradványérdekeltség (Eszköz – Kötelezettség)  értéke függ ezek értékelésétől. Az eszközök saját forrása, amely sem időbeli, sem felhasználási cél tekintetében nem esik korlátozás alá. Az eszközök saját forrása, amely sem időbeli, sem felhasználási cél tekintetében nem esik korlátozás alá. Olyan tőkerész, amelyet: Olyan tőkerész, amelyet: a tulajdonosoktól (alapításkor, tőkeemeléskor) véglegesen kaptuk, a tulajdonosoktól (alapításkor, tőkeemeléskor) véglegesen kaptuk, a működés során képződött (adózott) eredményből a tulajdonosok nem vontak ki, és/vagy a működés során képződött (adózott) eredményből a tulajdonosok nem vontak ki, és/vagy egyes eszközök átértékelésékor képezünk és/vagy egyes eszközök átértékelésékor képezünk és/vagy jogszabályi előírások ide sorolnak. jogszabályi előírások ide sorolnak.

4 Saját tőke (áttekintés) 4© Deák István - 2009. TAGOLÁSA ÁLTALÁNOSAN Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Nyílt tartalékok Nyílt tartalékok Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Tárgyévi saját tőke változás az eredményből Tárgyévi saját tőke változás az eredményből

5 Saját tőke (áttekintés) 5© Deák István - 2009. TAGOLÁSA AZ SZTV SZERINT D) SAJÁT TŐKE (ST) I. Jegyzett tőke (JT) Jegyzett tőke korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (JDE) tőke (JDE) III. Tőketartalék (TT) Nyílt tartalékok IV. Eredménytartalék (ET) V. Lekötött tartalék (LT) VI. Értékelési tartalék (ÉT) Rejtett tartalék kimutatható rész VII. Mérleg szerinti eredmény (MSZE) (MSZE) Saját tőke tárgyévi változása az eredményből

6 Saját tőke (áttekintés) 6© Deák István - 2009. D/I. JEGYZETT TŐKE Fogalma Fogalma a tulajdonosok (tagok, befektetők) által a társasági szerződésben meghatározott a tulajdonosok (tagok, befektetők) által a társasági szerződésben meghatározott a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor időbeli és felhasználási korlátozás nélkül (véglegesen) rendelkezésre bocsátott tőkerész időbeli és felhasználási korlátozás nélkül (véglegesen) rendelkezésre bocsátott tőkerész tulajdonosi, tagsági részesedés megszerzése ellenében tulajdonosi, tagsági részesedés megszerzése ellenében Megjelenési formái (társasági formától függően): Megjelenési formái (társasági formától függően): részvénytőke (alaptőke), részvénytőke (alaptőke), törzstőke, vagyoni betét, vagyoni hozzájárulás, alapítói vagyon törzstőke, vagyoni betét, vagyoni hozzájárulás, alapítói vagyon

7 Saját tőke (áttekintés) 7© Deák István - 2009. Jegyzett tőke életpályája TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI IDEJE ALAPÍTÁS: (kezdő érték) TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS (tulajdonosi döntés vagy jogszabályi előírás) MEGSZŰNTETÉS: (kivonás, felosztás)

8 Saját tőke (áttekintés) 8© Deák István - 2009. Jegyzett tőke bekerülési értéke Névérték: Névérték: cégbírósági bejegyzéshez kötött (gazdasági) társaságok esetében: cégbírósági bejegyzéshez kötött (gazdasági) társaságok esetében: A létesítő okiratban meghatározott és cégbíróságon bejegyzett összeg A létesítő okiratban meghatározott és cégbíróságon bejegyzett összeg cégbírósági bejegyzéshez nem kötött gazdálkodók esetében: cégbírósági bejegyzéshez nem kötött gazdálkodók esetében: A létesítő okiratban meghatározott, ilyen címen ténylegesen rendelkezésre bocsátott összeg A létesítő okiratban meghatározott, ilyen címen ténylegesen rendelkezésre bocsátott összeg

9 Saját tőke (áttekintés) 9© Deák István - 2009. Jegyzett tőkéhez kapcsolódó jogszabályi háttér 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról (Gt) 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról (Gt) 2006. évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról (és a végelszámolásról) (Ctv) 2006. évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról (és a végelszámolásról) (Ctv) 2000. évi C. törvény (Sztv.) 2000. évi C. törvény (Sztv.) Különösen VII. fejezet 135. § Különösen VII. fejezet 135. §

10 Saját tőke (áttekintés) 10© Deák István - 2009. JT-VEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Esetei: Esetei: alapítás alapítás tőkeemelés tőkeemelés tőkeleszállítás tőkeleszállítás Szabály: Szabály: A változások a cégbejegyzés napjával könyvelhetőek A változások a cégbejegyzés napjával könyvelhetőek

11 Saját tőke (áttekintés) 11© Deák István - 2009. TÁRSASÁGALAPÍTÁS kiemelt társasági jogi szabályai társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) → döntések társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) → döntések milyen formában, kik milyen formában, kik mekkora tőkével (kft, rt esetében kötelező minimum!), annak rendelkezésre bocsátása mekkora tőkével (kft, rt esetében kötelező minimum!), annak rendelkezésre bocsátása Pénz Pénz Apport Apport milyen tevékenységi körrel milyen tevékenységi körrel milyen működési feltételekkel stb. milyen működési feltételekkel stb. előtársaság : a társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzésig → a társaság valamennyi iratán fel kell tüntetni: "bejegyzés alatt" vagy "b.a." előtársaság : a társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzésig → a társaság valamennyi iratán fel kell tüntetni: "bejegyzés alatt" vagy "b.a."

12 Saját tőke (áttekintés) 12© Deák István - 2009. gazdasági társaság a cégbejegyzés napjával jön létre, de a társaság már a cégbírósági bejegyzés előtt megkezdheti működését: gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását illetve az adószám kézhezvételét követően gazdasági társaság a cégbejegyzés napjával jön létre, de a társaság már a cégbírósági bejegyzés előtt megkezdheti működését: gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását illetve az adószám kézhezvételét követően A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak  bejegyzés és  bejegyzés és  közzététel céljából.  közzététel céljából.

13 Saját tőke (áttekintés) 13© Deák István - 2009. CÉGALAPÍTÁS KÖNYVVITELE Kiindulás: Kiindulás: jegyzett tőke fogalma: a társasági szerződésben rögzített és a cégbíróságon bejegyzett tőke jegyzett tőke fogalma: a társasági szerződésben rögzített és a cégbíróságon bejegyzett tőke A tulajdonosok a bejegyzésig részben vagy egészben teljesítik vállalt kötelezettségeiket A tulajdonosok a bejegyzésig részben vagy egészben teljesítik vállalt kötelezettségeiket A két esemény időben eltér egymástól, ezért egymástól elkülönítve könyvelendő: A két esemény időben eltér egymástól, ezért egymástól elkülönítve könyvelendő: Tulajdonosok teljesítése(i) Tulajdonosok teljesítése(i) Bejegyzés Bejegyzés

14 Saját tőke (áttekintés) 14© Deák István - 2009. A társaság rendelkezésére bocsátott eszközök állományba vételének elszámolása a teljesítéssel egyidejűleg 1,2,3. Eszközök479. Egyéb rövidlejáratú köt. Milyen összegben? Pénz: ténylegesen teljesített Apport: társ. szerződés szerinti értéke Jegyzett tőke állományba vétele a cégbejegyzéssel egyidejűleg 411. Jegyzett tőke 32/33/358. Jegyzett, de be nem fizetett tőke Milyen összegben? Társ. szerződés szerinti névértéken Bejegyzés előtti teljesítések átvezetése bejegyzéskor

15 Saját tőke (áttekintés) 15© Deák István - 2009. A két esemény elszámolásának összevonása 1,2,3. Eszközök411. Jegyzett tőke 32/33/358. Jegyzett, de be nem fizetett tőke A számla tartalma, értelmezése (!) a)Bejegyzés előtt - tulajdonosok által ténylegesen teljesített összegek (formailag kötelezettség) b) Bejegyzés után - tulajdonosok által még nem teljesített összeg (követelés)

16 Saját tőke (áttekintés) 16© Deák István - 2009. JEGYZETT TŐKE VÁLTOZÁS Tőkeemelés Tőkeemelés Pótlólagos tőkebevonás (elszámolás mint az alapítás) Pótlólagos tőkebevonás (elszámolás mint az alapítás) Saját tőke átrendezéssel (meglévő TT vagy ET terhére) Saját tőke átrendezéssel (meglévő TT vagy ET terhére) Tőkeleszállítás Tőkeleszállítás Tőkekivonással Tőkekivonással Saját tőke átrendezéssel (TT vagy ET-vel szemben) Saját tőke átrendezéssel (TT vagy ET-vel szemben)

17 Saját tőke (áttekintés) 17© Deák István - 2009. D/II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE A tulajdonosokkal szemben fennálló, a jegyzett tőkére vonatkozó követelés (Csak kft, rt esetében értelmezhető). A tulajdonosokkal szemben fennálló, a jegyzett tőkére vonatkozó követelés (Csak kft, rt esetében értelmezhető). Bemutatási lehetőségek a mérlegben: Bemutatási lehetőségek a mérlegben: Önálló mérlegfőcsoport Önálló mérlegfőcsoport Követelés Követelés Saját tőke helyesbítő tétel Saját tőke helyesbítő tétel

18 Saját tőke (áttekintés) 18© Deák István - 2009. ESZKÖZÖK MÉRLEG FORRÁSOK JEGYZETT, DE… mint követelés JEGYZETT TŐKE 1000 B/ Követelések JEGYZETT, DE… 400 PÉNZESZKÖZÖK 600 ÖSSZESEN 1000

19 Saját tőke (áttekintés) 19© Deák István - 2009. ESZKÖZÖK MÉRLEG FORRÁSOK JEGYZETT, DE… mint konrapasszív tétel JEGYZETT TŐKE 1000 JEGYZETT, DE… - 400 PÉNZESZKÖZÖK 600 ÖSSZESEN 600

20 Saját tőke (áttekintés) 20© Deák István - 2009. ÜGYELJÜNK A FOGALOMHASZNÁLATRA! Jegyzett, de be nem fizetett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Követelés Követelés DE a mérlegben ST csökkentő DE a mérlegben ST csökkentő Befizetett, de még be nem jegyzett tőke Befizetett, de még be nem jegyzett tőke kötelezettség kötelezettség KM-ben tájékoztatás KM-ben tájékoztatás

21 Saját tőke (áttekintés) 21© Deák István - 2009. D/III. TŐKETARTALÉK Tartalma tulajdonosoktól, tagoktól tulajdonosoktól, tagoktól ellenszolgáltatás nélkül, ellenszolgáltatás nélkül, az alapítás vagy a tőkeemelés keretében a jegyzett tőkén felül véglegesen kapott (pénz)eszközök az alapítás vagy a tőkeemelés keretében a jegyzett tőkén felül véglegesen kapott (pénz)eszközök cégbíróságon be nem jegyzett értéke. cégbíróságon be nem jegyzett értéke. Továbbá jogszabályok alapján tőketartalékként átvett eszközök forrása (lásd támogatások elszámolását is!) Továbbá jogszabályok alapján tőketartalékként átvett eszközök forrása (lásd támogatások elszámolását is!) Jellemzői: Jellemzői: az eredménytől függetlenül változó saját tőkeelem az eredménytől függetlenül változó saját tőkeelem összege negatív nem lehet összege negatív nem lehet

22 Saját tőke (áttekintés) 22© Deák István - 2009. Példa A tulajdonosok a jegyzett tőke névértékét 10.000 egységben, a tulajdonosok által ténylegesen teljesített pénzeszköz 15.000 egység A tulajdonosok a jegyzett tőke névértékét 10.000 egységben, a tulajdonosok által ténylegesen teljesített pénzeszköz 15.000 egység Nyrt. tőkeemelésről dönt, a kibocsátott részvények névértéke 100.000 egység, a kibocsátási árfolyam 130 % Nyrt. tőkeemelésről dönt, a kibocsátott részvények névértéke 100.000 egység, a kibocsátási árfolyam 130 %

23 Saját tőke (áttekintés) 23© Deák István - 2009. Tőketartalék változása Növekedés Növekedés Jegyzett tőke növeléskor (ázsió) Jegyzett tőke növeléskor (ázsió) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkeleszállítás) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkeleszállítás) Csökkenés Csökkenés Jegyzett tőke növeléskor (tőkeemelés) Jegyzett tőke növeléskor (tőkeemelés) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkekivonás) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkekivonás) Eredménytartalék növeléskor (szigorú feltételekkel!) Eredménytartalék növeléskor (szigorú feltételekkel!)

24 Saját tőke (áttekintés) 24© Deák István - 2009. D/IV. EREDMÉNYTARTALÉK Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek halmozott összege, a gazdálkodás hozzájárulása a saját tőkéhez Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek halmozott összege, a gazdálkodás hozzájárulása a saját tőkéhez Változása Változása Növekedés Növekedés Saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkeleszállítás, lekötött tartalék megszüntetés) Saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkeleszállítás, lekötött tartalék megszüntetés) csökkenés csökkenés saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkekivonás, tőkeemelés, lekötött tartalék képzése) saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkekivonás, tőkeemelés, lekötött tartalék képzése) adózott eredmény kiegészítése (osztalékra) adózott eredmény kiegészítése (osztalékra) negatív előjelűvé is válhat (csak MSZE vagy lekötött tartalék képzése miatt) negatív előjelűvé is válhat (csak MSZE vagy lekötött tartalék képzése miatt)

25 Saját tőke (áttekintés) 25© Deák István - 2009. D/V. LEKÖTÖTT TARTALÉK átmenetileg vagy tartósan átmenetileg vagy tartósan jogszabályi előírásból vagy szabad elhatározásból jogszabályi előírásból vagy szabad elhatározásból a tőke- és/vagy eredménytartalék terhére képzett elkülönített saját tőkerész a tőke- és/vagy eredménytartalék terhére képzett elkülönített saját tőkerész a saját tőke felhasználási lehetőségeinek korlátozása céljából a saját tőke felhasználási lehetőségeinek korlátozása céljából

26 Saját tőke (áttekintés) 26© Deák István - 2009. MÉRLEG TT ET LT ELSZÁMOLÁSÁNAK LÉNYEGE

27 Saját tőke (áttekintés) 27© Deák István - 2009. D/VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Az értékhelyesbítések forrása ( ∑ ÉH = ÉT) Az értékhelyesbítések forrása ( ∑ ÉH = ÉT) Az értékelési tartalék NEM tőkésíthető (a ST más elemeivel szemben nem számolható el) Az értékelési tartalék NEM tőkésíthető (a ST más elemeivel szemben nem számolható el) (Értékvesztés, visszaírás, értékhelyesbítés szabályai!) (Értékvesztés, visszaírás, értékhelyesbítés szabályai!)

28 Saját tőke (áttekintés) 28© Deák István - 2009. D/VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A tárgyévi gazdálkodás eredményének hozzájárulása a társaság saját tőkéjéhez. A tárgyévi gazdálkodás eredményének hozzájárulása a társaság saját tőkéjéhez. Matematikailag az osztalékfizetésre igénybevett eredménytartalékkal növelt és a jóváhagyott osztalékkal csökkentett adózott eredmény összege. Matematikailag az osztalékfizetésre igénybevett eredménytartalékkal növelt és a jóváhagyott osztalékkal csökkentett adózott eredmény összege. Megteremti a közvetlen kapcsolatot a mérleg és az eredménykimutatás között. Megteremti a közvetlen kapcsolatot a mérleg és az eredménykimutatás között. MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS AE AE D/IV. ET+ ETIV – JO D/VII. MSZE MSZE

29 Saját tőke (áttekintés) 29© Deák István - 2009. Saját tőke elemeinek kapcsolatrendszere JEGYZETT TŐKE TŐKETARTALÉKEREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK MSZE ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK TŐKEBEVONÁS ÉRTÉKHELYESBÍTÉS TŐKEKIVONÁS ADÓZOTT EREDMÉNY

30 Saját tőke (áttekintés) 30© Deák István - 2009. ÖSSZEFOGLALÁS A saját tőke elemeinek előjele: A saját tőke elemeinek előjele: 0 < JT JDE  0 0  TT ET < 0  ET ET < 0  ET 0  LT 0  ÉT MSZE < 0  MSZE MSZE < 0  MSZE ST < 0  ST ST < 0  ST Negatív saját tőke: csak matematikailag értelmezhető Negatív saját tőke: csak matematikailag értelmezhető Jegyzett tőkén felüli (szabad) saját tőke Jegyzett tőkén felüli (szabad) saját tőke (ST – LT – ÉT) – JT vagy (ST – LT – ÉT) – JT vagy TT + ET + MSZE – JDE TT + ET + MSZE – JDE

31 Saját tőke (áttekintés) 31© Deák István - 2009. A saját tőkéhez kapcsolódó ismeretek további (részletes) kifejtése a Pénzügyi számvitel II. tantárgy anyagát képezi! A saját tőkéhez kapcsolódó ismeretek további (részletes) kifejtése a Pénzügyi számvitel II. tantárgy anyagát képezi!


Letölteni ppt "SAJÁT TŐKE (rövid, tartalmi áttekintés). Saját tőke (áttekintés) 2© Deák István - 2009. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések