Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette : Vincze Tamás TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette : Vincze Tamás TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010."— Előadás másolata:

1 Készítette : Vincze Tamás TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

2 I. A motoros képességek fejlesztése testnevelés foglalkozásokon Motoros képességek Kondicionális képességek Hajlékonyság, lazaság Koordinációs képességek TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

3 Kondicionális képességek és fejlesztésük 1. Erő 2. GyorsaságEgymással kölcsönhatásban 3. Állóképesség (megjelenésük fajtáit gyarapítja) Legfőbb fejlesztési célok Ideg- izomműködés javítása Motoros tanulás feltételeinek biztosítása- javítása Teherbíró képesség növelése TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

4 Koordinációs képességek és fejlesztésük EgyensúlyérzékelésTéri tájékozódás RitmusérzékGyorskoordináció MozgásátállításReagálás képessége Legfőbb fejlesztési célok Mozgás szabályozásának tökéletesítése Többcélú képességfejlesztés lehetőségeinek megalapozása Széleskörű mozgástapasztalat kiépítése TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

5 Hajlékonyság, lazaság és fejlesztése Egy ízületben létrejövő mozgás terjedelmét határozza meg. Legfőbb fejlesztési célok Ízületi mozgásterjedelem növelése Terhelés hatására megrövidült izomzat nyújtása TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

6 Fejlesztési alapelvek Tekintettel kell lenni a testi képességek fejlődésének szenzitív szakaszaira Különböző képességek más-más életkori periódusban fejleszthetőek A motorikum fejlesztése legyen összhangban az új mozgáskészségek kialakításával Alkalmanként egymástól elválhatnak, de az oktatás folyamatát tekintve egységes egészet képezzenek TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

7 Módszertani javaslatok I. A gyermekek egyéni tempóban fejlődnek! A fejlődés időbeli lefolyása megegyezik, de motoros, kognitív, érzelmi téren jelentős különbségeket produkál! A naptári életkor nem meghatározó! A fizikai teljesítményt leginkább a biológiai életkor befolyásolja! TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

8 Módszertani javaslatok II. Egyéni ütem a fejlődésben Eltérő biológiai életkor Természetes különbségek a teljesítményben! Azonos elvárás helytelen! Differenciálás szükséges! TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

9 II. A motiválás kérdései és lehetőségei Tantárgyi cél: „önműködő” motivációs rendszer kialakítása Motiváció  Tevékenységre késztető belső feszültség, valami eléréséért vagy elkerüléséért  Viselkedést kiváltó belső indíték Motiválás  Külsőleg kiváltott viselkedés Tanulási motiváció  Tanulást eredményező, kedvet fenntartó indítékok együttese TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

10 A tanulók testmozgással kapcsolatos motivációi Új készségek tanulása Fittségi állapot, külcsín Versenyláz Csapattag lehet Funkcionális késztetés Mozgáskészség fejlődés Öröm és élmények Ewing és Seefeldt (1989) TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

11 Mi befolyásolja a mozgásos viselkedést? Nem Szocioökonómiai háttér Mozgáskészségek szintje Motiváció Tárgyi környezet Szociális környezet PEDAGÓGUS TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

12 Tanulási motiváció Beépült Külső (extrensic) Presztízs Belső (intrinsic) TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

13 Belső motiváció kiépülését befolyásoló eljárások Önbecsülés erősítése a fejlődés, illetve annak lehetőségének kommunikálásával Differenciált, teljesíthető elvárások Sikeres tanulási folyamat elősegítése, folyamatos formatív értékeléssel Önállóságot támogató tanulási környezet biztosítása Érezhető tanítási motiváció TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

14  A motiváció a tanulás előfeltétele, majd eredménye Tehát az oktatási folyamat célja  A motívumok tanulhatók  Cél: belső motiváció kialakítása  Tanulási teljesítmény – motiváció  Tanári személyiségjegyek, viselkedésminták meghatározók Következtetések TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

15 Kiemelt tényezők Tanári személyiség Bevonás Pozitív tanulói légkör Differenciálás Hogyan motiváljunk? Sokféleképpen - nem sablonosan! TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

16 III. Az értékelés szerepe a motoros tanulási folyamatban Az értékelés a személyiségfejlesztés meghatározó eszköze! A testnevelésben talán a legproblematikusabb terület, mert:  egybeesik az osztályozással (pedig funkcióját tekintve nem egyszerűsödik pusztán erre!),  a tantárgyi egységes értékelési metodika kidolgozatlan. TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

17 Célja: személyiségfejlesztés! Közvetlen – közvetett összetevői Tárgya: teljesítmény Alapfunkciói:  Didaktikai  Pedagógiai  Társadalmi Fajtái:  Kritériumorientált  Normaorientált Értékelés TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

18 Az értékelés formái (Scriven/1967/, Nagy /1990/) Diagnosztikus FormatívSzummatív TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

19 Az értékelés (didaktikai) funkciói I. (Réthy /2011/) TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010 Diagnosztizálás Informálás Korrigálás Megerősítés Motiválás Orientálás

20 Az értékelés (didaktikai) funkciói II. (Réthy /2011/) TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010 Prognosztizálás Szabályozás Szelektálás Visszacsatolás Kontrollálás Fejlesztés

21 Az értékelés általános szempontjai I. Értékellek = figyelek rád Egyéni képességhez mért teljesítmény Tükrözze a tanuló saját képességeihez mért fejlődést Biztatás, lelkesítés, megerősítés TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

22 Az értékelés általános szempontjai II. Egészséges és reális énkép kialakítása Motiválja a tanulót Aktivitás, szorgalom, munkához való hozzáállás jelenjen meg az értékelés során Ösztönző, bíztató visszajelzés elengedhetetlen a kudarcok utáni sikeres folytatás érdekében TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

23 IV. Differenciálás és egységesség a testnevelésben A differenciálás: különbségtételt jelent az egyéni sajátosságok figyelembevételével, a tanulási folyamatot dinamizáló módszertani tényező. Az egységesség: a mozgásműveltség minimális szintjének mindenkinél történő kiépítése iránti felelősséget jelenti, mindez a különbségeket figyelembe vevő fejlesztéssel lehetséges. TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

24 A differenciálás részterületei célokban értékelésben tananyagban módszerekben Foglalkoztatási formában Különbségtétel tehető: TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

25 Differenciálást célzó lehetőségek a foglakozások terén Tagozatos osztály működtetése Tanórai tartalom választhatósága Tanulási minőség választhatósága TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

26 V. Kommunikáció a testnevelésben Kommunikáció Kommunikátor – befogadó Emberi kommunikáció Verbális Nem-verbális Metakommunikáció Kód kódolás dekódolás TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

27 A tanári kommunikáció alapelvei Tartalmas, aktív kommunikáció a tanulókkal Modellszerep megjelenése ezen a téren is Ígéretek teljesítése Nyitottság, érdeklődés közvetítése Pozitív odafordulás – belső hajtóerő dinamizálása Aktivitást támogató, IGEN típusú mondatok A tanuló tisztelete TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

28 A tanári kommunikáció hatékonyságának meghatározói Figyelem felkeltése, fenntartása Egyértelmű jelek, érthető, rövid instrukciók Megértés ellenőrzése A kompetens részvétel közvetítése A kétoldalú kommunikáció megteremtése Bizalom éreztetése Ítélkezés, megfélemlítés mellőzése TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

29 Kommunikációs technikák Figyelem vezetése Választás felkínálása IGEN típusú kérdések Átkeretezés TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

30 VI. Az önismeret szerepe a testnevelésben Segíti önmagunk elhelyezését a szociális közegben Magatartást szabályoz, hatással van a külvilághoz történő viszonyulásra Meghatározza a testmozgással kapcsolatos nézeteket Befolyásolja az önértékelést, ami hat a tanulási motivációra, illetve teljesítményre TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

31 A testnevelés szerepe az önismeret fejlődésében Állandó visszajelzést biztosít az adott teljesítmény, a társak, illetve testnevelő részéről E visszajelzések növelik a személyiség nyílt területét A sikereket biztosító tanórai környezet pozitív önértékelést eredményez A testkép - életkortól függően - jelentősen befolyásolja az önértékelést – ennek alakulásában meghatározó a testnevelő kommunikációja TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

32 Az önismeret fejlesztése testnevelés órán Szükséges a sikerekkel kecsegtető tanulási környezet megteremtése – a gyakori kudarc rombolja a pozitív énképet Fontos a széleskörű mozgástapasztalat biztosítása A differenciálás, az egyénre szabott, ezáltal teljesíthető elvárások nagy szerepet kell, hogy kapjanak tanulói önállóság fokozása Fontos minél több társas helyzet megteremtése Mindez az egymáshoz történő hasonlítgatás kerülésével!

33 VII. A testnevelés tartalmi fejlesztése, módszertani szemléletének frissítése A „Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések” elnevezésű, 2013-ban induló kétéves projekt keretein belül A program gazdája: Magyar Diáksport Szövetség Több, mint 7000, testnevelés területén dolgozó pedagógus továbbképzésével TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

34 Minőségi testnevelés koncepciója Új oktatási módszerek NETFIT fittségi tesztrendszer Egészségtudatos, jövőorientált életvezetési kompetencia TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

35 A program életre hívásának oka A Z- generációhoz tartozó fiatalok testmozgással kapcsolatban megváltozott szokásaikra adott, pozitív változást célzó, igényeiket figyelembe vevő válasz A Z- generáció jellemzői Élménytársadalomban élnek Másféleképpen motiválhatóak Játékigényük jelentős Figyelmüket többfelé megosztják – így felületessé válik Rengeteg időt töltenek együtt virtuálisan Az azonnal megszerezhetőre vágynak – kevés türelemmel TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

36 Fő probléma 18 éves korukra a 10-12 évesen még rendszeresen sportolók többsége lemorzsolódik. Ennek okai: Változó érdeklődés Kevésbé izgalmas, azaz unalmassá válik Nem szeretem az edzőt/tanárt Győzelem korai túlértékelése Célcsoport: Alacsony kompetenciaérzetűek Külső motivációjú tanulók TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

37 Üzenet változásváltoztatás SAJÁTOS SZUBKULTÚRA El kell fogadni Meg kell ismerni Vonzó mozgásprogramot kell számukra biztosítani MÁSFAJTA TANULÁS MÁSFÉLE TANÍTÁS TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

38 Minőségi testnevelés elterjesztése Cél: Komplex, tanulóközpontú személyiségfejlesztés Feladat: Egészségtudatos, jövőorientált életvezetés kompetencia tanulókban történő kiépítése a köznevelési szakasz végére Módszertani alapelvekTartalmi normák TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

39 Módszertani ALAPELVEK, azaz a minőségi testnevelés: Egészségorientált Fókuszban az egészséghez szükséges ismeretek átadásával Fejlettségközpontú Felismeri a különbségeket – differenciáló szemléletű Tanulásközpontú Középpontban az egyéni tanulási teljesítménnyel TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

40 Módszertani ALAPELVEK, azaz a minőségi testnevelés: Pozitív tanulási környezetben zajlik Kedvező érzelmi légkör biztosítása mindenki számára Reflektív oktatási környezetben zajlik Képes alkalmazkodni, megújulni Inkluzív és multikulturális Empátiával, nyitottsággal, befogadással TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

41 Tartalomra vonatkozó NORMÁK, azaz amely tulajdonságok a tanulókban kialakítandóak: Széleskörű mozgásműveltséggel rendelkezik Rendszeres fizikai aktivitást fejt ki fittsége érdekében Ismeri és alkalmazza az egészségtudatos magatartás elveit, eljárásait TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

42 Tartalomra vonatkozó NORMÁK, azaz amely tulajdonságok a tanulókban kialakítandóak: Fejlett önismerettel és együttműködésre kész attitűdökkel rendelkezik Önmagával és környezetével szemben felelősségteljes magatartást tanúsít A problémákat kritikusan elemzi és konstruktív megoldásokat talál TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

43 A széleskörű mozgásműveltséghez vezető út – a módszereken keresztül I. Ismétléses módszer II. Variábilis módszer Szeriális Blokkosított Véletlenszerű Dinamikus rendszerelméleti modell Az újszerű megközelítés TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

44 Ismétléses módszer a mozgástanulás kezdeti fázisában durva koordináció kialakításához egy mozgás vezető műveleteinek tudatosítására, azaz a jártasság eléréséhez sokszori ismétléssel – mindig ugyanúgy az idegrendszer mozgásreprodukáló képességének fejlesztésével Megkerülhetetlen, de nem továbblépve monotonná, unalmassá válik! TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

45 Variábilis módszer (blokkosított, szeriális, véletlenszerű) a jártasság kialakítását követően a mozgás készségszintű elsajátításához (finom koordináció) változatos mozgássorokkal, azaz a végrehajtás feltételeiben történő módosítással a mozgásminta készségszintű elsajátítását célozva az idegrendszer alkalmazkodó képességének fejlesztésével A mozgástanulás kezdeti fázisában korlátozottan, de a jártasság kialakítása után hatékonyabb motoros tanulást eredményez! TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

46 Variábilis módszer Dinamikus rendszerelméleti modell (DSA) szintén a mozgásminta jártasság szintű elsajátítása után alkalmazzuk változatos mozgássorok alkalmazására törekszik még tudatosabban nincs két azonos végrehajtás a gyakorlás során. a mozgás egy dinamikusan szerveződő „produktum” az aktuális viszonyoknak megfelelően szintén az idegrendszer alkalmazkodó képességének fejlesztésével A mozgásminta készségszintű elsajátítását teszi lehetővé – még hatékonyabban! TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

47 A NETFIT pedagógiai aspektusai NETFIT: 2014/15-ös tanévben bevezetésre kerülő, országosan egységes fittség mérési tesztrendszer Célja: Tanulók egészségközpontú fittségének mérése Problémafeltárás - tájékoztatás Helyzetelemzés (esetleges beavatkozás megtervezéséhez) TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

48 A NETFIT sikeres alkalmazásának módszertana Tudatos, a próbák tartalmát figyelembe vevő felkészítés a mérések előtt Viszonyítás kizárólag a korábbi fejlődéshez, illetve egészséggel kapcsolatos küszöbértékekhez Tanulók ösztönzése arra, hogy eredményüket az egyéni fejlődésük érdekében használják fel Teljesítménykényszer mentes környezet biztosítása A teszteredmények közlése diszkréten, a személyesség figyelembevételével TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

49 Alkalmazás során elkerülendő Ismertetés, illetve felkészítés nélküli felmérés Az eredmények szummatív értékelésben való megjelenése Az eredmények átlagoshoz vagy egyéb küszöbértékhez történő hasonlítása Tanulói összehasonlítás generálása Teszteredmények nyilvánosságra hozatala Rangsor kialakítása akár szóbeli kommunikáció terén is TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010

50 Szakirodalom Arday László (2001., szerk.): A testnevelés tanítása. Korona Kiadó, Budapest Báthori Béla (1991., szerk.): A testnevelés elmélete és módszertana. MTE, Budapest Rétsági Erzsébet (2004): A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest T.E.S.I Projekt – Magyar Diáksport Szövetség http://www.mdsz.hu/tesi/ Testnevelés tanítás és módszertan TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010


Letölteni ppt "Készítette : Vincze Tamás TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések