Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A perújítás előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A perújítás előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László"— Előadás másolata:

1 A perújítás előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László
egyetemi docens

2 A perújítás A perújítás fogalma Perújítással támadható határozatok
Perújítási okok A perújítás határideje A perújítási eljárás jelemzői A „négyes szűrő” Határozatok A perújítás

3 A perújítás fogalma Az alapeljárásban történt tárgyi (ténybeli) hibák korrigálására irányuló rendkívüli, nem fellebbviteli perorvoslat A perújítás

4 Perújítással támadható határozatok
Ítélet hatályú jogerős határozatok (nem számít, a fél élt-e fellebbezéssel) Jogerős ítélet Jogerős bírósági meghagyás Jogerős fizetési meghagyás Egyezséget jóváhagyó jogerős végzés Kivéve (csak abszolút tilalom!): a.) a lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó ítélet; b.) a lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet; c.) a végrehajtási igényperben a per főtárgya tekintetében hozott ítélet; d.) a sajtó-helyreigazítási perben hozott ítélet; e.) a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés és a felbontás tekintetében hozott ítélet; f.) az apaság vélelmét megdöntő ítélet az apaság vélelmét megdöntő részében - ha az apai jogállás már betöltött A perújítás

5 Perújítási okok A perújítás
Novum: a fél oly tényre,bizonyítékra, jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az - elbírálás esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna; ha mindezeket a korábbi eljárás során hibáján kívül nem érvényesíthette Crimen: a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak bűncselekménye miatt a törvény ellenére lett pervesztes; ha a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok zárta ki Res iudicata: a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak Hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértése: a keresetlevelet vagy más iratot a fél részére a hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével hirdetmény útján kézbesítették Eredményes alkotmányjogi panasz: ha az Alkotmánybíróság anyagi jogszabályt semmisít meg, és az ügyben kizárólag per volt folyamatban, a Kúria nemperes eljárásban értesíti a panasz indítványozóját, hogy harminc napon belül perújítási kérelmet terjeszthet elő A perújítás

6 A perújítás határideje
Szubjektív határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől; ha pedig a perújítást előterjesztő fél a perújítási okról később szerzett tudomást vagy később került abba a helyzetbe, hogy perújítással éljen, a tudomásszerzéstől illetve az akadály elhárulásától számított 6 hónap Objektív határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év A perújítás

7 A perújítási eljárás jellemzői
Perújítási kérelemmel indul: a támadott határozat megjelölése; határozott kérelem előadása a megváltoztatás iránt; a perújítási ok előadása; hat hónapon túli előterjesztés okának megjelölése Eljáró bíróság: az alapperben eljárt első fokú bíróság kizárólagos illetékessége A felek a „perújító” – „perújított” kitétellel megtartják eredeti perbeli pozícióikat Ha a perújítás sikere valószínűnek mutatkozik, a bíróság a megtámadott ítélet végrehajtását, közbenső ítélet elleni perújítás esetében pedig a per tárgyalásának folytatását hivatalból vagy kérelemre felfüggesztheti A perújítás

8 „Négyes szűrő” A perújítás
1. szűrő: Tárgyalás kitűzése nélkül a perújítási kérelmet hivatalból el kell utasítani a.) a perújítási kérelmet a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt éven túl terjesztették elő b.) a perújítási kérelem hiányosságait a fél felhívás ellenére határidőben nem pótolta 2. szűrő: Az első tárgyaláson a perújítási kérelmet hivatalból el kell utasítani: - a perújító fél az első tárgyaláson nem jelenik meg 3. szűrő: A perújítási kérelmet a megengedhetőség körében el kell utasítani: - a perújítás elkésett; nem jogosulttól származik; olyan határozat ellen irányul, amely perújítással nem támadható; a perújítás elrendelésének feltételei (perújítási okok) nem teljesültek 4. szűrő: Amennyiben az érdemben tárgyalt perújítási kérelem alapján a támadott határozat érdemi része nem változik: az alapperben hozott határozatot hatályában fenn kell tartani, egyébként hatályon kívül helyezés + új határozat A perújítás

9 A perújítás érdemi tárgyalása alapján hozott határozatok
1./ Ha a perújítási kérelem érdemben nem befolyásolta az alapügyben meghozott rendelkezést, a megtámadott ítéletet (ítélet hatályú határozatot) hatályában fenntartja. 2./ Ha a perújítási kérelem érdemben sikerre vezetett, a megtámadott ítéletet (ítélet hatályú határozatot) részben vagy egészben hatályon kívül helyezi és – a perújítás alapján lefolytatott bizonyítás eredményeképpen – új ítéletet hoz. 3./ Ha a perújítás eredményeképpen az állapítható meg, hogy az alapügyben eljárt bíróságnak a per tárgyalására hatásköre és illetékessége nem volt, és azoknak a hiányát még figyelembe kellett venni; vagy az alapügyben a per megszüntetésének lett volna helye a megtámadott ítéletet (ítélet hatályú határozatot) hatályon kívül helyezi, és az áttételről dönt illetve a pert megszünteti. 4./ Ha a perújítási eljárásban áll fenn a per megszüntetésének az oka - az alapügyben hozott döntést nem érintve - a perújítási eljárást megszünteti. A perújítás

10 Köszönöm a figyelmet! A perújítás


Letölteni ppt "A perújítás előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések