Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A perújítás A perújítás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A perújítás A perújítás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 A perújítás A perújítás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 A perújítás A perújítás 1. A perújítás fogalma 2. Perújítással támadható határozatok 3. Perújítási okok 4. A perújítás határideje 5. A perújítási eljárás jelemzői 6. A „négyes szűrő” 7. Határozatok

3 A perújítás fogalma A perújítás fogalma Az alapeljárásban történt tárgyi (ténybeli) hibák korrigálására irányuló rendkívüli, nem fellebbviteli perorvoslat

4 Perújítással támadható határozatok Perújítással támadható határozatok Ítélet hatályú jogerős határozatok (nem számít, a fél élt-e fellebbezéssel) 1. Jogerős ítélet 2. Jogerős bírósági meghagyás 3. Jogerős fizetési meghagyás 4. Egyezséget jóváhagyó jogerős végzés Kivéve (csak abszolút tilalom!): a.) a lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó ítélet; b.) a lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet; c.) a végrehajtási igényperben a per főtárgya tekintetében hozott ítélet; d.) a sajtó-helyreigazítási perben hozott ítélet; e.) a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés és a felbontás tekintetében hozott ítélet; f.) az apaság vélelmét megdöntő ítélet az apaság vélelmét megdöntő részében - ha az apai jogállás már betöltött

5 Perújítási okok Perújítási okok 1. Novum: 1. Novum: a fél oly tényre,bizonyítékra, jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az - elbírálás esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna; ha mindezeket a korábbi eljárás során hibáján kívül nem érvényesíthette 2. Crimen: 2. Crimen: a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak bűncselekménye miatt a törvény ellenére lett pervesztes; ha a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok zárta ki 3. Res iudicata: 3. Res iudicata: a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak 4. 4. Hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértése: a keresetlevelet vagy más iratot a fél részére a hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével hirdetmény útján kézbesítették 5. 5. Eredményes alkotmányjogi panasz: ha az Alkotmánybíróság anyagi jogszabályt semmisít meg, és az ügyben kizárólag per volt folyamatban, a Kúria nemperes eljárásban értesíti a panasz indítványozóját, hogy harminc napon belül perújítási kérelmet terjeszthet elő

6 A perújítás határideje A perújítás határideje 1. Szubjektív határidő: 1. Szubjektív határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől; ha pedig a perújítást előterjesztő fél a perújítási okról később szerzett tudomást vagy később került abba a helyzetbe, hogy perújítással éljen, a tudomásszerzéstől illetve az akadály elhárulásától számított 6 hónap 2. 2. Objektív határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év

7 A perújítási eljárás jellemzői A perújítási eljárás jellemzői 1. Perújítási kérelemmel indul: 1. Perújítási kérelemmel indul: a támadott határozat megjelölése; határozott kérelem előadása a megváltoztatás iránt; a perújítási ok előadása; hat hónapon túli előterjesztés okának megjelölése 2. Eljáró bíróság: az alapperben eljárt első fokú bíróság kizárólagos illetékessége 3. A felek a „perújító” – „perújított” kitétellel megtartják eredeti perbeli pozícióikat 4. 4. Ha a perújítás sikere valószínűnek mutatkozik, a bíróság a megtámadott ítélet végrehajtását, közbenső ítélet elleni perújítás esetében pedig a per tárgyalásának folytatását hivatalból vagy kérelemre felfüggesztheti

8 „Négyes szűrő” „Négyes szűrő” 1. szűrő: Tárgyalás kitűzése nélkül a perújítási kérelmet hivatalból el kell utasítani a.) a perújítási kérelmet a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt éven túl terjesztették elő b.) a perújítási kérelem hiányosságait a fél felhívás ellenére határidőben nem pótolta 2. szűrő: Az első tárgyaláson a perújítási kérelmet hivatalból el kell utasítani: - a perújító fél az első tárgyaláson nem jelenik meg 3. szűrő: A perújítási kérelmet a megengedhetőség körében el kell utasítani: - a perújítás elkésett; nem jogosulttól származik; olyan határozat ellen irányul, amely perújítással nem támadható; a perújítás elrendelésének feltételei (perújítási okok) nem teljesültek 4. szűrő: Amennyiben az érdemben tárgyalt perújítási kérelem alapján a támadott határozat érdemi része nem változik: az alapperben hozott határozatot hatályában fenn kell tartani, egyébként hatályon kívül helyezés + új határozat

9 A perújítás érdemi tárgyalása alapján hozott határozatok A perújítás érdemi tárgyalása alapján hozott határozatok 1./ Ha a perújítási kérelem érdemben nem befolyásolta az alapügyben meghozott rendelkezést, a megtámadott ítéletet (ítélet hatályú határozatot) hatályában fenntartja. 2./ Ha a perújítási kérelem érdemben sikerre vezetett, a megtámadott ítéletet (ítélet hatályú határozatot) részben vagy egészben hatályon kívül helyezi és – a perújítás alapján lefolytatott bizonyítás eredményeképpen – új ítéletet hoz. 3./ Ha a perújítás eredményeképpen az állapítható meg, hogy az alapügyben eljárt bíróságnak a per tárgyalására hatásköre és illetékessége nem volt, és azoknak a hiányát még figyelembe kellett venni; vagy az alapügyben a per megszüntetésének lett volna helye a megtámadott ítéletet (ítélet hatályú határozatot) hatályon kívül helyezi, és az áttételről dönt illetve a pert megszünteti. 4./ Ha a perújítási eljárásban áll fenn a per megszüntetésének az oka - az alapügyben hozott döntést nem érintve - a perújítási eljárást megszünteti.

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A perújítás A perújítás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések