Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PROJEKTINDÍTÓ NAP A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 2009. AUGUSZTUS 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PROJEKTINDÍTÓ NAP A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 2009. AUGUSZTUS 25."— Előadás másolata:

1 PROJEKTINDÍTÓ NAP A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 2009. AUGUSZTUS 25.

2 Projektindító nap célja Olyan szervezeti és hangulati keret biztosítása, amely lehetőséget teremt a projekt előkészítési időszakát követően, a megvalósítás fázisára történő áttérésre, motivációra. Valamennyi közreműködő, a nyilvánosság tájékoztatására A támogatási szerződésről A vállalt feladatokról A teljesítés felelősi rendszeréről, időrendi ütemezéséről A rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásáról A közelmúlt városi szintű koordinációiról A még fennálló akadályokról, azok megoldási módjairól, lehetőségeiről.

3 Pályázat célja kompetenciaalapú oktatás A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása újszerű megoldások és együttműködések A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása. Új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség javítása, a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése. sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása.

4 Pályázat helyi előkészítése Nevelőtestület előzetes tájékoztatása – pályázati kiírás ismertetése Szülői Szervezet előzetes tájékoztatása DÖK előzetes tájékoztatása Nevelőtestületi előzetes támogatás Fenntartói döntés a pályázat benyújtásáról Komplex helyzetelemzés – IKT – esélyegyenlőségi szakértői előkészítés Pályázat beadása – sikeres pályázat Helyi projektterv elkészítése – egyeztetése – nevelőtestületi elfogadása Szakmai vezető, témafelelősök felkérése Sz ülői Szervezet tájékoztatása DÖK tájékoztatása

5 A projekt irányítás Irányítás – szakmai felügyelet (városi) Projektszervezet felépítése intézményvezetők projektmenedzser– fenntartó alkalmazásában Projektmenedzsment – fenntartó alkalmazásában pénzügyi menedzsment – külső szakértő szervezet projekt asszisztencia – külső szakértő szervezet projekt koordinátor– fenntartó alkalmazásában szakmai megvalósítók – feladatellátási helyeken szakmai vezető megvalósító pedagógusok Implementáció témafelelősök Kapcsolódó feladatok felelősei

6 Projektvezetés helyi feladatai 1. ÁMK igazgató feladata Intézményegység vezető, helyettes feladata Szakmai vezető: Bátyity Éva Feladata (A projekttel kapcsolatban teljes hatáskörrel!) szakmai feladatterv ismerete szakmai irányítás, feladatok koordinálása szakmai tevékenység nyomon követése(dokumentálás) szakmai tevékenységnapló vezetése szakmai tevékenység ellenőrzése(dokumentálás) információ szolgáltatás szakmai, és adminisztratív szinten(PEJ, elszámolások összeállítása) szakmai jelentés elkészítése a meghatározott formában, tartalommal

7 Projektvezetés helyi feladatai 2. Kompetencia alapú programcsomagok adaptációjának végrehajtásáért felelősök: (feladatleírás – megbízási szerződés által részletesen meghatározva) ProgramcsomagFelelős Szövegértés 1-4. évf. (3. évf.)Pásztor Istvánné Matematika 1-4. évf. (1. évf.)Tiszttartó Eszter Szövegértés 5-8 évf. (7. évf.)Siket Éva Szociális életvitel és környezeti nevelés 5-8 évf. (5. évf.)Gálné Karchesz Ágnes

8 Projektvezetés helyi feladatai 3. Tantárgytömbösített oktatás végrehajtásáért felelősök Bevont műveltségterület, tantárgyakFelelős Szövegértés 5-8 évf. (7. évf.)Siket Éva

9 Projektvezetés helyi feladatai 4. Műveltségterület bontás nélküli oktatásának megvalósítása - felelősök Bevont műveltségterület, tantárgyakFelelős Szövegértés 1-4. évf. (3. évf.)Pásztor Istvánné Feladatok:

10 Projektvezetés helyi feladatai 5. Helyi innováció, intézményfejlesztések megvalósításáért felelősök FejlesztésFelelős Magyar nyelv és szövegértés 5-8 évf. (7. évf.) tantárgytömbösítés kidolgozása Siket Éva Bátyity Éva Általános iskola - középiskola átmenetet segítő program Bukowatz Gyöngyi Siket Éva Erdei iskola Barna Andrea Bátyity Éva Gálné Karchesz Ágnes Glavatityné Fölnagy Ágnes Egészségnevelés Gálné Karchesz Ágnes Reményi Kornélia Sóti Lajosné Szegi Zoltán Feladatok:

11 Projektvezetés helyi feladatai 6. Moduláris oktatás előkészítésnek – megvalósításnak felelősei FeladatBevont tantárgyakFelelős Égészséges életmódTermészetismeret Környezetismeret Biológia Technika Testnevelés Gálné Karchesz Ágnes Feladatok:

12 Projektvezetés helyi feladatai 7. Egy és háromhetes projektoktatás előkészítésének – végrehajtásának felelősei FeladatBevont tanulócsoportok Felelős Egészségtudatos iskolai táplálkozás 1. évf. - 4. évf.Pásztor Istvánné Környezeti komplex nevelés 5. évf. – 8. évf.Gálné Karchesz Ágnes Felad a tok:

13 Projektvezetés helyi feladatai 8. „Jó gyakorlatok átvételének felelősei - koordinátorai FeladatFelelős Tanulói laptop programPásztor Istvánné Tiszttartó Eszter Gálné Karchesz Ágnes Siket Éva Feladatok:

14 Projektvezetés helyi feladatai 9. Egyéb a projekt végrehajtásához kapcsolódó feladatok, felelősök FeladatFelelős Projektindító nap előkészítésePéter Andrásné Nyilvánosság biztosításaBátyity Éva Helyettesítések koordinálásaPéter Andrásné

15 Projektvezetés helyi feladatai 10. Pályázati szakmai programok integrálása, tantárgyi rendszer átalakítása:

16 A projekt „külső” támogatása Előkészítés - komplex szakértők Helyzetelemzés –pályázat előkészítés IKT Esélyegyenlőségi Folyamat tanácsadók IPR módszertani mentor-tanácsadó (60 óra) IKT mentor-szaktanácsadó ( 2 0 óra) IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó (30 óra) Intézményi folyamat szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) ( 5 0 óra) Kompetencia területi mentor-szaktanácsadó ( 40 óra)

17 Továbbképzések Továbbképzési - feladatvállalási terv Továbbképzési - feladatvállalási terv

18 Indikátorok 1. Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítése (1 vagy több tanúsítványt szerzett pedagógusok száma) Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 4 fő Akkreditált pedagógus továbbképzésen szerzett tanúsítványok száma Kiinduló érték: 0 db Célérték: 63 db Szövegértés-szövegalkotás programcsomag implementációjába foglalkoztatott tanulók száma Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 36 fő Matematika programcsomag implementációja Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 20 fő

19 Indikátorok 2. Kötelezően választandó: Szociális életvitel Kiinduló érték: Célérték: Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya Kiinduló érték: 0% Célérték: 5 – 10 -15% (három év alatt felmenő rendszerben) (a szakrendszerű tanórák intézményi órakeretéhez viszonyítva) Tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatás Kiinduló érték: 0 Célérték: 20% - legalább 1 csoport (A projektbe bevont szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok figyelembevételével) HH tanulók integrált nevelését támogató módszertani képzéseken tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Kiinduló érték: 0 Célérték: 25 fő

20 Indikátorok 3. A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított moduláris program Kiinduló érték: 0 Célérték: 1 A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahét Kiinduló érték: 0 Célérték: 1 A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projekt Kiinduló érték: 0 Célérték: 1 IKT-val segített tanórák aránya Kiinduló érték: 0 % Célérték: 25 % (a feladatellátási helyen megtartott összes tanítási óra fegyelembevételével)

21 IPR módszerrel oktatott órák aránya az érintett tanulócsoportok összes óraszámához képest –Kiinduló érték: 0 % –Célérték: 40 % Indikátorok 4.

22 További feladatok - eszközök Közbeszerzési eljárással, a városi projekt menedzsment -. projektszervezet közreműködésével: tankönyv és taneszközök beszerzése Forrás: 1. 8 00.000 Ft. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Forrás: 6 5 0.000 Ft. Egyéb taneszközök beszerzése Forrás: 400.000 Ft. Nyomtató beszerzése Forrás: 87.000 Ft. Laptop beszerzése Forrás: 4 8 0.000 Ft. Irodaszer beszerzése Forrás: 3 50.000 Ft.

23 További feladatok – tartalmi 1. Helyi átfogó intézményfejlesztés M agyar nyelv és szövegértés, tantárgytömbösítés kidolgozása Bér (40 óra)400 000 Ft 516 000 Ft Járulék116 000 Ft Általános iskola - középiskola átmenetet segítő program Bér (40 óra)400 000 Ft 516 000 Ft Járulék116 000 Ft Egészségnevelés Bér (40 óra)400 000 Ft 516 000 Ft Járulék116 000 Ft

24 További feladatok – tartalmi 2. Innováció – saját fejlesztések Erdei iskola program Bér (40 óra)100 000 Ft 687 630 Ft Járulék29 000 Ft Külső szolgáltatás558 630 Ft Környezetvédelmi 3 hetes projekt megvalósítása Egészségnevelési hét projekt megvalósítása

25 További feladatok – tartalmi 3. „Jó gyakorlat” átvétele Tanuló laptop program Helyettesítés bér20 000 Ft 548 000 Ft Helyettesítés járulék6 400 Ft Liszensz díj350 000 Ft Hospitálás80 000 Ft Kiküldetés költség40 000 Ft Műhelymunka bér40 000 Ft Műhelymunka járulék11 600 Ft

26 További feladatok – tartalmi 4. PEPO – Helyi tanterv átdolgozása Nevelési program átdolgozása Helyi tanterv átdolgozása

27 Végrehajtás ütemterve Ütemterv

28 Pályázat lezárása - jelentések Pályázat megvalósítása: 2009/2010 tanév Pályázat lezárása 2010 november (városi szinten) A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések A Kedvezményezett – a Támogatási Szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal – adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról. A pályázónak jelentési kötelezettsége merül fel a projekt megvalósítása során a szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta tervezési útmutatóban meghatározott Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátumban, illetve a projekt befejezését követő 5 éven keresztül évente Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) formátumban.

29 Pályázat lezárása 2. A jelentéseket, és a kötelezettségeket a Támogatási Szerződés tartalmazza. A pályázó köteles a pályázatot, a projekt megvalósításával kapcsolatos dokumentumokat, és a jelentési kötelezettség időszakában felmerült projekttel kapcsolatos dokumentumokat megőrizni 2020. december 31. napig.

30 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PROJEKTINDÍTÓ NAP A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 2009. AUGUSZTUS 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések