Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában"— Előadás másolata:

1 A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában
TÁMOP / PROJEKTINDÍTÓ NAP A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában 2009. AUGUSZTUS 25.

2 Projektindító nap célja
Olyan szervezeti és hangulati keret biztosítása, amely lehetőséget teremt a projekt előkészítési időszakát követően, a megvalósítás fázisára történő áttérésre, motivációra. Valamennyi közreműködő, a nyilvánosság tájékoztatására A támogatási szerződésről A vállalt feladatokról A teljesítés felelősi rendszeréről, időrendi ütemezéséről A rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásáról A közelmúlt városi szintű koordinációiról A még fennálló akadályokról, azok megoldási módjairól, lehetőségeiről.

3 Pályázat célja A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása
A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása. Új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség javítása, a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása.

4 Pályázat helyi előkészítése
Nevelőtestület előzetes tájékoztatása – pályázati kiírás ismertetése Szülői Szervezet előzetes tájékoztatása DÖK előzetes tájékoztatása Nevelőtestületi előzetes támogatás Fenntartói döntés a pályázat benyújtásáról Komplex helyzetelemzés – IKT – esélyegyenlőségi szakértői előkészítés Pályázat beadása – sikeres pályázat Helyi projektterv elkészítése – egyeztetése – nevelőtestületi elfogadása Szakmai vezető, témafelelősök felkérése Szülői Szervezet tájékoztatása DÖK tájékoztatása

5 A projekt irányítás Irányítás – szakmai felügyelet (városi)
Projektszervezet felépítése intézményvezetők projektmenedzser– fenntartó alkalmazásában Projektmenedzsment – fenntartó alkalmazásában pénzügyi menedzsment – külső szakértő szervezet projekt asszisztencia – külső szakértő szervezet projekt koordinátor– fenntartó alkalmazásában szakmai megvalósítók – feladatellátási helyeken szakmai vezető megvalósító pedagógusok Implementáció témafelelősök Kapcsolódó feladatok felelősei

6 Projektvezetés helyi feladatai 1.
ÁMK igazgató feladata Intézményegység vezető, helyettes feladata Szakmai vezető: Bátyity Éva Feladata (A projekttel kapcsolatban teljes hatáskörrel!) szakmai feladatterv ismerete szakmai irányítás, feladatok koordinálása szakmai tevékenység nyomon követése(dokumentálás) szakmai tevékenységnapló vezetése szakmai tevékenység ellenőrzése(dokumentálás) információ szolgáltatás szakmai, és adminisztratív szinten(PEJ, elszámolások összeállítása) szakmai jelentés elkészítése a meghatározott formában, tartalommal

7 Projektvezetés helyi feladatai 2.
Kompetencia alapú programcsomagok adaptációjának végrehajtásáért felelősök: (feladatleírás – megbízási szerződés által részletesen meghatározva) Programcsomag Felelős Szövegértés 1-4. évf. (3. évf.) Pásztor Istvánné Matematika 1-4. évf. (1. évf.) Tiszttartó Eszter Szövegértés 5-8 évf. (7. évf.) Siket Éva Szociális életvitel és környezeti nevelés 5-8 évf. (5. évf.) Gálné Karchesz Ágnes

8 Bevont műveltségterület, tantárgyak
Projektvezetés helyi feladatai 3. Tantárgytömbösített oktatás végrehajtásáért felelősök Bevont műveltségterület, tantárgyak Felelős Szövegértés 5-8 évf. (7. évf.) Siket Éva

9 Bevont műveltségterület, tantárgyak
Projektvezetés helyi feladatai 4. Műveltségterület bontás nélküli oktatásának megvalósítása - felelősök Bevont műveltségterület, tantárgyak Felelős Szövegértés 1-4. évf. (3. évf.) Pásztor Istvánné Feladatok:

10 Projektvezetés helyi feladatai 5.
Helyi innováció, intézményfejlesztések megvalósításáért felelősök Fejlesztés Felelős Magyar nyelv és szövegértés 5-8 évf. (7. évf.) tantárgytömbösítés kidolgozása Siket Éva Bátyity Éva Általános iskola - középiskola átmenetet segítő program Bukowatz Gyöngyi Erdei iskola Barna Andrea Gálné Karchesz Ágnes Glavatityné Fölnagy Ágnes Egészségnevelés Gálné Karchesz Ágnes Reményi Kornélia Sóti Lajosné Szegi Zoltán Feladatok:

11 Projektvezetés helyi feladatai 6.
Moduláris oktatás előkészítésnek – megvalósításnak felelősei Feladat Bevont tantárgyak Felelős Égészséges életmód Természetismeret Környezetismeret Biológia Technika Testnevelés Gálné Karchesz Ágnes Feladatok:

12 Bevont tanulócsoportok
Projektvezetés helyi feladatai 7. Egy és háromhetes projektoktatás előkészítésének – végrehajtásának felelősei Feladat Bevont tanulócsoportok Felelős Egészségtudatos iskolai táplálkozás 1. évf évf. Pásztor Istvánné Környezeti komplex nevelés 5. évf. – 8. évf. Gálné Karchesz Ágnes Feladatok:

13 Projektvezetés helyi feladatai 8.
„Jó gyakorlatok átvételének felelősei - koordinátorai Feladat Felelős Tanulói laptop program Pásztor Istvánné Tiszttartó Eszter Gálné Karchesz Ágnes Siket Éva Feladatok:

14 Projektvezetés helyi feladatai 9.
Egyéb a projekt végrehajtásához kapcsolódó feladatok, felelősök Feladat Felelős Projektindító nap előkészítése Péter Andrásné Nyilvánosság biztosítása Bátyity Éva Helyettesítések koordinálása

15 Projektvezetés helyi feladatai 10.
Pályázati szakmai programok integrálása, tantárgyi rendszer átalakítása:

16 A projekt „külső” támogatása
Előkészítés - komplex szakértők Helyzetelemzés –pályázat előkészítés IKT Esélyegyenlőségi Folyamat tanácsadók IPR módszertani mentor-tanácsadó (60 óra) IKT mentor-szaktanácsadó (20 óra) IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó (30 óra) Intézményi folyamat szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) (50 óra) Kompetencia területi mentor-szaktanácsadó (40 óra)

17 Továbbképzések Továbbképzési - feladatvállalási terv

18 Indikátorok 1. Pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítése (1 vagy több tanúsítványt szerzett pedagógusok száma) Kiinduló érték: 0 fő Célérték: 4 fő Akkreditált pedagógus továbbképzésen szerzett tanúsítványok száma Kiinduló érték: 0 db Célérték: 63 db Szövegértés-szövegalkotás programcsomag implementációjába foglalkoztatott tanulók száma Célérték: 36 fő Matematika programcsomag implementációja Célérték: 20 fő

19 Indikátorok 2. Kötelezően választandó: Szociális életvitel
Kiinduló érték: Célérték: Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya Kiinduló érték: 0% Célérték: 5 – % (három év alatt felmenő rendszerben) (a szakrendszerű tanórák intézményi órakeretéhez viszonyítva) Tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatás Kiinduló érték: 0 Célérték: 20% - legalább 1 csoport (A projektbe bevont szakrendszerű oktatásban részesülő tanulócsoportok figyelembevételével) HH tanulók integrált nevelését támogató módszertani képzéseken tanúsítványt szerzett pedagógusok száma Célérték: 25 fő

20 Indikátorok 3. A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított moduláris program Kiinduló érték: 0 Célérték: 1 A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahét A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projekt IKT-val segített tanórák aránya Kiinduló érték: 0 % Célérték: 25 % (a feladatellátási helyen megtartott összes tanítási óra fegyelembevételével)

21 Indikátorok 4. IPR módszerrel oktatott órák aránya az érintett tanulócsoportok összes óraszámához képest Kiinduló érték: 0 % Célérték: 40 %

22 További feladatok - eszközök
Közbeszerzési eljárással, a városi projekt menedzsment - . projektszervezet közreműködésével: tankönyv és taneszközök beszerzése Forrás: Ft. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Forrás: Ft. Egyéb taneszközök beszerzése Forrás: Ft. Nyomtató beszerzése Forrás: Ft. Laptop beszerzése Forrás: Ft. Irodaszer beszerzése Forrás: Ft.

23 További feladatok – tartalmi 1.
Helyi átfogó intézményfejlesztés Magyar nyelv és szövegértés, tantárgytömbösítés kidolgozása Bér (40 óra) Ft Ft Járulék Ft Általános iskola - középiskola átmenetet segítő program Egészségnevelés

24 További feladatok – tartalmi 2.
Innováció – saját fejlesztések Erdei iskola program Bér (40 óra) Ft Ft Járulék Ft Külső szolgáltatás Ft Környezetvédelmi 3 hetes projekt megvalósítása Egészségnevelési hét projekt megvalósítása

25 További feladatok – tartalmi 3.
„Jó gyakorlat” átvétele Tanuló laptop program Helyettesítés bér Ft Ft Helyettesítés járulék 6 400 Ft Liszensz díj Ft Hospitálás Ft Kiküldetés költség Ft Műhelymunka bér Műhelymunka járulék Ft

26 További feladatok – tartalmi 4.
PEPO – Helyi tanterv átdolgozása Nevelési program átdolgozása Helyi tanterv átdolgozása

27 Végrehajtás ütemterve

28 Pályázat lezárása - jelentések
Pályázat megvalósítása: 2009/2010 tanév Pályázat lezárása 2010 november (városi szinten) A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések A Kedvezményezett – a Támogatási Szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal – adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról. A pályázónak jelentési kötelezettsége merül fel a projekt megvalósítása során a szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta tervezési útmutatóban meghatározott Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátumban, illetve a projekt befejezését követő 5 éven keresztül évente Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) formátumban.

29 Pályázat lezárása 2. A jelentéseket, és a kötelezettségeket a Támogatási Szerződés tartalmazza. A pályázó köteles a pályázatot, a projekt megvalósításával kapcsolatos dokumentumokat, és a jelentési kötelezettség időszakában felmerült projekttel kapcsolatos dokumentumokat megőrizni december 31. napig.

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések