Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megelőző pártfogás a gyermekvédelem rendszerében Megelőző pártfogás szakmai nap dr. Lantai Csilla főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megelőző pártfogás a gyermekvédelem rendszerében Megelőző pártfogás szakmai nap dr. Lantai Csilla főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi."— Előadás másolata:

1 Megelőző pártfogás a gyermekvédelem rendszerében Megelőző pártfogás szakmai nap dr. Lantai Csilla főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

2 A jogszabályi változások célja 2015. évben A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével kapcsolatban felmerült problémák kezelése - gyakorlati tapasztalatok alapján – rugalmasság biztosítása A nevelt gyermek ellátási színvonalának növelése A megfelelő szabályozási szint biztosítása Bűnmegelőzési szempontok érvényesítése Gyermekétkeztetés bővülése

3 A jogszabály-módosítással érintett területek 2015. év során Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (képzés, szabadság, szüneteltetés, összeférhetetlenség) Nevelt gyermek számára járó természetbeni juttatások A javítóintézeti ellátás A megelőző pártfogás Gyermekétkeztetés bölcsődében, óvodában – előkészítés alatt Nyári gyermekétkeztetés– előkészítés alatt

4 Megelőző pártfogás A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat Mellékletének I.9. pontja kimondta, hogy ki kell dolgozni a megelőző pártfogás rendszerét. Segítség és támogatás a visszaesés megakadályozása, a társadalomba való beilleszkedés érdekében A megelőző pártfogás tapasztalatai beépíthetők a büntető eljárásba.

5 A megelőző pártfogás bevezetése I. az elhúzódó büntetőeljárások során a fiatalkorú terheltek - nem kapták meg a szükséges segítséget és támogatást a visszaesés megakadályozása, a társadalomba való beilleszkedés érdekében, - a gyermekkorú elkövetőkkel nem tudott adekvát módon foglalkozni a gyermekjóléti alap- és szakellátás. a megelőző pártfogás 2015. januárjától való bevezetése az időben történő beavatkozást, segítségnyújtást jelenti, ha a gyermek ellen elzárással is büntethető szabálysértés, bűncselekmény megvalósítása miatt indult eljárás, célja a szocializáció elősegítése, a bűnismétlés megelőzése, minél korábbi szakaszban gyámhatósági eljárás a gyermek érdekében

6 A megelőző pártfogás bevezetése II. a védelembe vételi eljárás keretében, annak specifikus kiegészítéseként került szabályozásra, a gyámhivatal a szükséges magatartási szabályok előírását a védelembe vételi eljárás során rendeli el a pártfogó felügyelő részt vesz az elrendelés szükségességéről való döntés megalapozásában (környezettanulmány, kockázatértékelés), tartalmi elemeinek meghatározásában (magatartási szabályok kiválasztása), és közreműködik a végrehajtásban együttműködik a gyermekjóléti szolgálat és a megelőző pártfogó fenntartható nevelésbe vétel elrendelése esetén is (Gyer., Gyár. és Nmr. módosítása)

7 Megelőző pártfogás bevezetése III. Kockázatértékelés –gyámhivatal megkeresésére a pártfogó felügyelő a gyermek bűnismétlés szempontjából történő kockázatértékelését, a környezettanulmányt elvégzi –a kockázatértékelés során a gyermek bűnismétlési kockázatának fokát differenciálja a pártfogó. –az értékelés szempontrendszerét az igazságügyi ágazathoz tartózó végrehajtási szabály tartalmazza.

8 Megelőző pártfogás bevezetése IV. Kockázatértékelés szintjei: –Magas kockázat: a gyámhatóság elrendeli a megelőző pártfogást és a védelembe vételt, ha arra korábban még nem került sor. –Közepes kockázat: az összes körülmény figyelembevételével a gyámhatóság mellőzheti a megelőző pártfogás elrendelését, de ebben az esetben fél év elteltével felül kell vizsgálnia a döntését és értékelni, hogy megváltoztak-e a gyermek körülményei. (Ebbe a folyamatba a gyámhatóság bevonhatja a pártfogó felügyelői szolgálatot.) –Közepesnél alacsonyabb fokú kockázat: a gyámhatóság mellőzi a megelőző pártfás elrendelését.

9 Megelőző pártfogás bevezetése V. A megelőző pártfogó részt vesz: –az elrendelés szükségességéről való döntés megalapozásában, ennek érdekében környezettanulmányt, kockázatértékelést készít, –a magatartási szabályok kiválasztásában, –a végrehajtásban, vagyis a bűnmegelőzési szempontú magatartási szabályok betartását, a gyermek fejlődését értékeli.

10 Megelőző pártfogás bevezetése VI. Megelőző pártfogás (és védelembe vétel) felülvizsgálata esetén a gyermekjóléti szolgálat feladata: –helyzetértékelés –javaslat a védelembe vétel és/vagy megelőző pártfogás fenntartására, megszüntetésére.

11 Megelőző pártfogás VII. Nevelésbe vett gyermek esetén: –megelőző pártfogás fenntartása esetén a gondozási helyen találkozik a gyermekkel a megelőző pártfogó felügyelő –gyermekotthon, nevelőszülői hálózat feladata: helyszínt biztosít –esetbeszéléshez –viselkedéskorrekciós esetkezelési módszer alkalmazásához –megelőző pártfogással összefüggő egyéb feladatai végzéséhez együttműködés a megelőző pártfogó felügyelővel a megelőző pártfogás eredményessége érdekében

12 Megelőző pártfogás VIII. Együttműködés a nevelésbe vett gyermek gyámja és a megelőző pártfogó felügyelő között: –a gyermek bűnismétlésének megelőzése céljából –közvetlen kapcsolattartás egymással –esetmegbeszélés során egyeztetnek –tapasztalatok megosztása a gyermekkel és családdal kapcsolatban –közös megbeszélés a gyermekkel.

13 Megelőző pártfogás IX. Megelőző pártfogás megszüntetése: –legalább fél éves kedvező tapasztalatok kellenek, –a megelőző pártfogó és a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján Ha ilyen javaslat nem érkezik és a szülő, a gyermek sem kérte a megelőző pártfogás megszüntetését, a gyámhivatal évente vizsgálja felül fenntartásának szükségességét

14 Megelőző pártfogás X. A megelőző pártfogást a gyámhivatal megszünteti, ha: a fiatalkorúval szemben pártfogó felügyelet intézkedést alkalmaztak, a fiatalkorú javítóintézeti nevelését rendelte el a bíróság, a fiatalkorú szabadságvesztés büntetését rendelte el a bíróság. A gyermek nagykorúvá válásával megszűnik a megelőző pártfogás.

15 Javítóintézeti ellátás I. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (új Bv. tv.) 2015. január 1-jén hatályba lépett. Szükséges volt a Gyermekvédelmi törvény módosítása a javítóintézeti ellátásra vonatkozó gyermekvédelmi szabályok megteremtése érdekében.

16 Javítóintézeti ellátás II. A javítóintézet a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja A javítóintézet szervezeti felépítése, alapdokumentumai (házirend – gyermeki jogok) A fiatalkorút megillető ellátás – teljes körű ellátás, kapcsolattartás szabályai összhangban a Bv. törvénnyel Utógondozó részlegen (24 é) történő ellátás Fiatalkorúval együttesen elhelyezett gyermeke számára teljes körű ellátás Közfeladatot ellátó személyeket megillető büntetőjogi védelem kiterjesztése a javítóintézetekben szakmai munkakörben dolgozóra A nevelésbe vett, javítóintézetben ellátott fiatalkorú szabadsága - a gondozási helye fogadja - utazási és étkezési költségét a javítóintézet biztosítja

17 Új Javítóintézeti Rendtartás Ellátás, működés részletes szabályai A munkakörök és a képesítési előírásokA munkakörök és a képesítési előírások A javítóintézeti elhelyezés tárgyi feltételeiA javítóintézeti elhelyezés tárgyi feltételei A rendkívüli esemény – feladatok A fiatalkorú családi pótlékának felhasználása A befogadás, gondozás, nevelés és felügyelet, oktatás és a képzés – részletes feladatok Az együttes elhelyezés, a teljeskörű ellátás tartalma A jutalmazás szabályai Az engedély nélküli eltávozás - feladatok A fegyelmi eljárás – mediáció lehetősége Elbocsátás, visszafogadás, utánkövetés Az előzetes letartóztatás végrehajtása - eltérések

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kérdések esetén állok szíves rendelkezésükre. Tel.: 06-1-795-3130; E-mail:csilla.lantai@emmi.gov.hu;


Letölteni ppt "Megelőző pártfogás a gyermekvédelem rendszerében Megelőző pártfogás szakmai nap dr. Lantai Csilla főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések