Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“ Változások az óvodai állami oktatási programban PaedDr. Szabó Edit, PhD. Rozsnyó, 2015. március 28 „Társadalmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“ Változások az óvodai állami oktatási programban PaedDr. Szabó Edit, PhD. Rozsnyó, 2015. március 28 „Társadalmi."— Előadás másolata:

1 „Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“ Változások az óvodai állami oktatási programban PaedDr. Szabó Edit, PhD. Rozsnyó, 2015. március 28 „Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“ Változások az óvodai állami oktatási programban PaedDr. Szabó Edit, PhD. Rozsnyó, 2015. március 28

2 ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL A jóság virága egy csokor rózsa. Sok kedves gyermeked beszélhetne róla; kiket féltő gonddal vigyázol és nevelsz, kiket jó szíveddel oly nagyon szeretsz. A jóság virága egy csokor rózsa. Sok kedves gyermeked beszélhetne róla; kiket féltő gonddal vigyázol és nevelsz, kiket jó szíveddel oly nagyon szeretsz.

3 Változás „ Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések.“ (Greg Leroy)

4 Változások az óvodai állami oktatási programban Mely területeken változik a program? csoportmunka Mely területeken változik a program? csoportmunka

5 Változások az óvodai ÁOP - ban Megnevezés Kompetenciák Témakörök Műveltségi területek Szabványok (sztenderdek/változtatás a műveltségi területekhez igazítva/bővítés – értékelő kérdések Tevékenységformák Megnevezés Kompetenciák Témakörök Műveltségi területek Szabványok (sztenderdek/változtatás a műveltségi területekhez igazítva/bővítés – értékelő kérdések Tevékenységformák

6 Jóváhagyás/érvénybelépés 2015. 03. 10 – én hagyták jóvá a 2015- 8341/1225:1-10A0 szám alatt 2015. 09. 01- től érvénybe lép, a tanvázlatok változnak az új program sztenderdjei szerint (kezdeményezés, hozzászólások) 2015. 03. 10 – én hagyták jóvá a 2015- 8341/1225:1-10A0 szám alatt 2015. 09. 01- től érvénybe lép, a tanvázlatok változnak az új program sztenderdjei szerint (kezdeményezés, hozzászólások)

7 Fő célja A 245/2008 Közoktatási Törvényből kifolyólag Fő célja: az optimális kognitív, szenzomotoros és szociális – érzelmi fejlettségi szint elérése az iskolai művelődésre és a társadalmi életre. A 245/2008 Közoktatási Törvényből kifolyólag Fő célja: az optimális kognitív, szenzomotoros és szociális – érzelmi fejlettségi szint elérése az iskolai művelődésre és a társadalmi életre.

8 Általános célok a szociális kapcsolatok megalapozása a társakkal és felnőttekkel; a folyamatos adaptáció könnyítése; az ismeretszerzéshez és a tanuláshoz való pozitív viszony alakulásának támogatása; az individuális képességek fejlődésének támogatása (egyéni fej.ütem); a kultúra közvetítése és az iskolai alkalmasság megteremtése; a játék, a közvetlen tapasztalatszerzés és a kereső – kutató tevékenységhez való feltételek kialakítása; a gyermeki jogok védelme a szülőkkel, a fenntartóval és egyéb partnerekkel való együttműködés folyamán a gyermekek szükségleteinek figyelembe vételével; a sajátos nevelési igényű gyermekek beazonosítása, azok egyéni igényeinek figyelembe vétele; a tanácsadás és egyéb szolgáltatások közvetítése, elérhetőségének biztosítása; a szülők bizalmának megszerzése a nevelést és oktatást illetően, a gyermekek szükségleteinek kielégítése; a szociális kapcsolatok megalapozása a társakkal és felnőttekkel; a folyamatos adaptáció könnyítése; az ismeretszerzéshez és a tanuláshoz való pozitív viszony alakulásának támogatása; az individuális képességek fejlődésének támogatása (egyéni fej.ütem); a kultúra közvetítése és az iskolai alkalmasság megteremtése; a játék, a közvetlen tapasztalatszerzés és a kereső – kutató tevékenységhez való feltételek kialakítása; a gyermeki jogok védelme a szülőkkel, a fenntartóval és egyéb partnerekkel való együttműködés folyamán a gyermekek szükségleteinek figyelembe vételével; a sajátos nevelési igényű gyermekek beazonosítása, azok egyéni igényeinek figyelembe vétele; a tanácsadás és egyéb szolgáltatások közvetítése, elérhetőségének biztosítása; a szülők bizalmának megszerzése a nevelést és oktatást illetően, a gyermekek szükségleteinek kielégítése;

9 Megnevezés Mi változott a megnevezésben?

10 Az ÁOP megnevezése Aktuális:Új: Állami Oktatási Program ISCED 0 – iskolaköteles kor előtti (óvodai) oktatás (2008) Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) Állami Oktatási Program - iskolaköteles kor előtti oktatás az óvodákban (2015) Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015)

11 kompetenciák aktuális új

12 Kompetenciák Aktuális:Új: pszichomotoros; személyi (intrapersonális) elemi öntudat és elemi elhivatottság; szociális (interpersonális); kommunikációs; kognitív (elemi problémamegoldás, elemi kritikus gondolkodás, elemi alkotáson alapuló gondolkodás), tanulási; információs. kommunikációs kompetencia; matematikai kompetencia, elemi kompetenciák a tudomány és technika terén; digitális kompetencia; a tanulás tanulása, problémamegoldás, alkotói és a kritikus gondolkodás kompetenciája; szociális és perszonális kompetencia; polgári kompetencia; a munka kompetenciája ;

13 Témakörök ???

14 Témakörök vagyok (én vagyok, létezem); emberek; természet; Kultúra. Kimaradnak vagyok (én vagyok, létezem); emberek; természet; Kultúra. Kimaradnak

15 Műveltségi területek Aktuális Új

16 Műveltségi területek Aktuális:Új: perceptuális - motoros; kognitív; Szocio – emocionális. 1.Nyelv és kommunikáció: 6/hó; 2. Matematika és az információk kezelése: 6/hó; 3. Az ember és a természet : 4/hó; 4. Az ember és a társadalom: 5. Az ember és a munka világa: a kettőt összevetve 4/hó; 6. A Művészet és a kultúra – zenei – és képzőművészeti nevelés : 6/hó; 7. Az egészség és a mozgás : 4/hó.

17 I. Nyelv és kommunikáció 1 Beszéd 1.1 Kommunikációs konvenció (megegyezés) 1.2 Artikuláció – kiejtés 1.3 Nyelvtani helyesség - Irodalmi nyelv 2 Írott nyelv 2.1 Az írott szöveg tartalmának megértése, jelentőségük és funkciói 2.1.1 az írott szöveg funkcióinak megértése 2.1.2 A szöveg explicit (közvetlen) jelentésének megértése – szókincs 2.1.3 A szöveg implicit (közvetett) jelentésének megértése. 2.1.4 Az írott szöveg egyes műfajainak és nyelvi eszközeinek ismerete 2.2 Az írott nyelv formális jellemzői 2.1 A nyomda és a könyvek 2.2 Fonológiai (hangtani) folyamatok 2.2.3 Az írás grafomotorikai előfeltételei 1 Beszéd 1.1 Kommunikációs konvenció (megegyezés) 1.2 Artikuláció – kiejtés 1.3 Nyelvtani helyesség - Irodalmi nyelv 2 Írott nyelv 2.1 Az írott szöveg tartalmának megértése, jelentőségük és funkciói 2.1.1 az írott szöveg funkcióinak megértése 2.1.2 A szöveg explicit (közvetlen) jelentésének megértése – szókincs 2.1.3 A szöveg implicit (közvetett) jelentésének megértése. 2.1.4 Az írott szöveg egyes műfajainak és nyelvi eszközeinek ismerete 2.2 Az írott nyelv formális jellemzői 2.1 A nyomda és a könyvek 2.2 Fonológiai (hangtani) folyamatok 2.2.3 Az írás grafomotorikai előfeltételei

18 II. Matematika és az információk kezelése 1 Számok és viszonyítások 2 Geometria és mérés 3 Logika 4 Az információkkal való tevékenykedés (digitális eszközök, játékok) 1 Számok és viszonyítások 2 Geometria és mérés 3 Logika 4 Az információkkal való tevékenykedés (digitális eszközök, játékok)

19 III. Ember és a természet 1 A természet érzékelése 2 Növények 3 Állatok 4 Ember 5 Élettelen természet 6 Természeti jelenségek 1 A természet érzékelése 2 Növények 3 Állatok 4 Ember 5 Élettelen természet 6 Természeti jelenségek

20 IV. Ember és a társadalom 1 Napirend 2 Időbeli tájékozódás 3 Környezetben való tájékozódás 4 Közlekedés 5 Környezet geográfiája (földrajza) 6 Környezet történelme 7 Nemzettudat 8 Emberek a szűkebb és a tágabb környezetben 9 Etikett alapjai (illemtan) 1 Napirend 2 Időbeli tájékozódás 3 Környezetben való tájékozódás 4 Közlekedés 5 Környezet geográfiája (földrajza) 6 Környezet történelme 7 Nemzettudat 8 Emberek a szűkebb és a tágabb környezetben 9 Etikett alapjai (illemtan)

21 IV. Ember és a társadalom 10 Emberi tulajdonságok és érzelmek 11 Mediális nevelés 12 Proszociális viselkedés 10 Emberi tulajdonságok és érzelmek 11 Mediális nevelés 12 Proszociális viselkedés

22 V. Ember és a munka világa 1 Anyagok és tulajdonságai 2 Konstruálás 3 Felhasználási készségek 4 A gyártás technológiája 5 Mesterségek, foglalkozások 1 Anyagok és tulajdonságai 2 Konstruálás 3 Felhasználási készségek 4 A gyártás technológiája 5 Mesterségek, foglalkozások

23 VI. Művészet és kultúra VI/1 ZENEI NEVELÉS VI/2 KÉPZŐMŰVÉSZETI/VIZUÁLIS NEVELÉS VI/1 ZENEI NEVELÉS VI/2 KÉPZŐMŰVÉSZETI/VIZUÁLIS NEVELÉS

24 VI/1 Művészet és kultúra – zenei nevelés 1 zenei nevelés 1.1 Ritmizálás 1.2 Vokális tevékenységek (éneklés) 1.3 Instrumentális tevékenységek (hangszer) 1.4 Percepciós tevékenységek.(zenehallgatás) 1 zenei nevelés 1.1 Ritmizálás 1.2 Vokális tevékenységek (éneklés) 1.3 Instrumentális tevékenységek (hangszer) 1.4 Percepciós tevékenységek.(zenehallgatás)

25 VI/1 Művészet és kultúra – zenei nevelés 1.5 Zenei-mozgásos tevékenységek 1.6 Zenei-dramatizációs tevékenységek 1.5 Zenei-mozgásos tevékenységek 1.6 Zenei-dramatizációs tevékenységek

26 VI/2 Művészet és kultúra – képzőművészeti/vizuális nevelés 2.1 A formával való tevékenységek (síkbeli) 2.2 A formával való tevékenységek (térbeli) 2.3 Színekkel való tevékenységek 2.4 Spontán képzőművészeti megnyilvánulás 2.5 Szinesztézia (összérzékelés - érzékszervi érzékelés) 2.6 A művészeti alkotások érzékelése 2.1 A formával való tevékenységek (síkbeli) 2.2 A formával való tevékenységek (térbeli) 2.3 Színekkel való tevékenységek 2.4 Spontán képzőművészeti megnyilvánulás 2.5 Szinesztézia (összérzékelés - érzékszervi érzékelés) 2.6 A művészeti alkotások érzékelése

27 VII. Egészség és mozgás 1 Az egészség és az egészséges életmód 2 Higiéna és önkiszolgálás 3 Mozgás és testi rátermettség 4 Szezonális (idényszeri/évszaki) aktivitások, kurzusok 1 Az egészség és az egészséges életmód 2 Higiéna és önkiszolgálás 3 Mozgás és testi rátermettség 4 Szezonális (idényszeri/évszaki) aktivitások, kurzusok

28 Ember és a társadalom: tájékozódás az időben Teljesítményi sztenderdek Tartalmi sztenderdekÉrtékelő kérdések Helyesen alkalmazza a tegnap, ma és holnap fogalmakat. Az óvodapedagógus olyan helyzeteket teremt, amelyek folyamán a gyermekeknek lehetőségük van a megfelelő fogalmak alkalmazására az időviszonyokat illetően, főleg a tegnap, ma, holnap, régen, most, majd (pl. az élmények, érdeklődésük, a szünetre vonatkozó tervek, családfa, stb. leírásánál. Hogy értelmezi a gyermek az idő múlását a közeli emlékei, illetve a jövőbeli tervei által (tegnap, ma, holnap)?

29 Tevékenységformák Aktális új

30 Tevékenységi formák Aktuális:Új: játék – és játékos tevékenységek; mozgásos – és relaxációs gyakorlatok; edukációs tevékenységek; kinntartózkodás; pihenés; az életvitel feltételeit biztosító tevékenységek (étkezés, személyi higiéna). játékok és tevékenységek a gyermekek választása alapján; egészségügyi gyakorlatok; célirányos nevelő – oktató tevékenységek (délelőtti/délutáni) ; kinntartózkodás; pihenés; az életvitel feltételeit biztosító tevékenységek (étkezés, személyi higiéna); érdeklődési tevékenységek: körtevékenységek és tevékenységek a gyermek választása alapján.

31 Délelőtti tevékenységek játékok és tevékenységek a gyermekek választása alapján, gészségügyi gyakorlatok; célirányos nevelő – oktató tevékenységek (vagy egy műveltési területre irányuló, vagy két műveltségi terület kombinációja közös témában); kinntartózkodás; játékok és tevékenységek a gyermekek választása alapján, gészségügyi gyakorlatok; célirányos nevelő – oktató tevékenységek (vagy egy műveltési területre irányuló, vagy két műveltségi terület kombinációja közös témában); kinntartózkodás;

32 Délutáni tevékenységek ebéd és pihenés; délutáni célirányos nevelő – oktató tevékenységek; körtevékenységek és tevékenységek a gyermek választása alapján. ebéd és pihenés; délutáni célirányos nevelő – oktató tevékenységek; körtevékenységek és tevékenységek a gyermek választása alapján.

33 Véleményalkotás csoportmunka

34 Útravaló Az életben sok minden változik, még ha nem is sikerül a hegyet megmásznunk, azért elmozdíthatjuk… …ehhez kívánok mindenkinek sok sikert! Az életben sok minden változik, még ha nem is sikerül a hegyet megmásznunk, azért elmozdíthatjuk… …ehhez kívánok mindenkinek sok sikert!

35 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„Társadalmi kihívások oktatásügyi válaszok“ Változások az óvodai állami oktatási programban PaedDr. Szabó Edit, PhD. Rozsnyó, 2015. március 28 „Társadalmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések