Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0 223 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - a felsőnyárádi óvodában Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0 223 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - a felsőnyárádi óvodában Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0 223 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - a felsőnyárádi óvodában Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1

2 Miről szeretnék beszélni? 2 A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél a pályázat négy alappillére: továbbképzések, szaktanácsadói szolgáltatások, eszközbeszerzés, intézményi innováció A felsőnyárádi pályázat konkrétan TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0164TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

3 A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban 3 kompetenciaalapú oktatás A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása újszerű megoldások és együttműködések A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása esélyegyenlőségük A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

4 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban: átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 1. Kompetencia alapú Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) digitális írásbeliség A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) 4 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

5 Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés- szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 5 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban: átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 2. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

6 Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 6 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban: átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 3. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

7 választott kulcskompetencia területen Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; 7 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban: átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 4. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

8 óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása 8 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban: átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 5. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

9 – Továbbképzések Pedagógiai módszertan IKT és digitális képességek Kompetenciaterületi képzések Vezetők képzése –Szakt anácsadói szolgáltatások Helyzetelemzés (komplex és IKT helyzetelemző szak tanácsadó) Folyamat-tanácsadás (intézményi folyamatok) Pedagógiai mentorálás Esélyegyenlőségi terület (roma, SNI) IKT tanácsadás, mentorálás 9 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban: a pályázat négy alappillére 1. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

10 –Eszközbeszerzés Megvalósítók számára (ERFA típusú) Kompetencia alapú programcsomagok, tankönyvek Kompetenciafejlesztéshez szükséges eszközök –Intézményi innováció HT, PP fejlesztése „Jó gyakorlatok” átvétele Pedagógusok saját fejlesztései Intézményi szintű innovációs tevékenység 10 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban: a pályázat négy alappillére 2. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

11 –Megpályázott és elnyert keretösszeg: 7.000.000,0 Ft –Nincs önrész! –Résztvevő feladatellátási helyek: Nyárfácska Napköziotthonos Óvoda (3721 Felsőnyárád, Alkotmány u. 10.) 11 A felsőnyárádi pályázat konkrétan TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223

12 12 A felsőnyárádi pályázat konkrétan - Továbbképzések TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 tev é kenys é g a k é pz é s időtartama R é sztvevők sz á ma K Ö TELEZŐ menedzsment képzés 1 30 óra1 Ált. ped. módszertani 1 2X30 óra 4 Kompoktpr. alk. módszertan 30 óra4 IKT alkalmazás 30 óra4 V Á LASZTHAT Ó /K Ö TELEZŐ Informatika alapozó 30 óra2 IPR felkészítő30 óra5 IPR akalmazás 30 óra5 SNI60 óra2

13 13 A felsőnyárádi pályázat konkrétan – Szaktanácsadói szolgáltatások TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 Tan á csad óÓ rasz á m Komplex (15-30 ó ra)28 Folyamat60 IKT fejleszt é si folyamat40 Kompetencia mentor56 IKT mentor20 IPR m ó dszertani mentor 40

14 14 A felsőnyárádi pályázat konkrétan – Eszközbeszerzés TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 TANESZK Ö Z BESZERZ É S Ö sszesen kompetencia alap ú oktat á si programok 500.000,- ERFA: beszerzések megnevezésdb laptop megvalósító pedagógusok támogatására1 nyomtató (max 1db)1

15 15 A felsőnyárádi pályázat konkrétan – Intézményi innováció TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 Idő-tartamDarab Tantest ü leti felk é sz í tő nap6-8 ó ra1 HT PP NP m ó dos í t á s á hoz sz ü ks é ges t ö bbletmunka 30 ó ra1 J ó gyakorlat á tv é tele-1 Fejleszt é s, saj á t innov á ci ó t á mogat á sa 30 ó ra/produktum1 Ö n á ll ó int é zm é nyi innov á ci ó 40 ó ra1

16 Köszönöm a figyelmet! Valló Péter vallo.peter@vbcomp.hu 16 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0 223 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - a felsőnyárádi óvodában Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések