Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalatgazdaságtan II. – HR 2. Vállalatgazdaságtan II. – HR 2. Munkakörök kialakítása, elemzése és értékelése Krajcsák Zoltán – egyetemi tanársegéd BME.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalatgazdaságtan II. – HR 2. Vállalatgazdaságtan II. – HR 2. Munkakörök kialakítása, elemzése és értékelése Krajcsák Zoltán – egyetemi tanársegéd BME."— Előadás másolata:

1 Vállalatgazdaságtan II. – HR 2. Vállalatgazdaságtan II. – HR 2. Munkakörök kialakítása, elemzése és értékelése Krajcsák Zoltán – egyetemi tanársegéd BME MVT

2 A munkakör  A szervezet elemi egysége  Szűkebb értelmezésben - a munkakör azon feladatok összessége, amelyeket egy embernek kell elvégeznie.  Tágabb értelemben – a szervezet azon szabályozási egysége, amelyhez nem csak a feladatot, de a munkavégzés helyét, a munkavégzés rendjét, kapcsolatait és a felelősségi kört is hozzárendeljük.

3 A munkakörelemzés fogalma A munkakörelemzés a munkakörök – tanulmányozásából, – az azokra vonatkozó adatok gyűjtéséből, – valamint a munkakörök leírásához és követelményeinek meghatározásához szükséges véleményalkotásból álló, rendszerezett folyamat.

4 A munkakör elemzés felhasználása  Az alkalmazottakkal való kapcsolatok –toborzás, kiválasztás, teljesítményértékelés, ösztönzés, karriertervezés, feladatelemzésen alapuló létszám meghatározás  A szervezeti igények –Fejlődési lehetőségek, belső mobilitás, utánpótlási tervek, szervezet korszerűsítés utánpótlási tervek, szervezet korszerűsítés  Jogi követelmények –munkakörülmények, munkabiztonság  A munkaügyi kapcsolatok –Egyeztető tárgyalások alapja

5 Módszertani alapok A résztvevők köre  EEM osztály munkatársai  Szakértők, külső - belső  Munkakört betöltő személyek  Menedzserek Az információk forrása  A munkakör betöltője  közvetlen felettese  Munkatársak - kapcsolatok  Dokumentumok

6 Milyen információkat gyűjtünk?  Jellemző feladatok, résztevékenységek  A fentiek gyakorisága  Nehézségi foka  Felelősségek - hatáskörök  Kapcsolatok más munkakörökkel  Munkakörülmények

7 A munkakörelemzés folyamata  Döntés a munkakör elemzés céljáról  Munkakörelemző csoport létrehozása  Háttérvizsgálatok - etalon munkakörök  Alkalmas módszer megválasztása, tréning  A munkakörelemzés végrehajtása

8 A munkakörelemzés módszerei  Kérdőíves módszerek –nem kvantifikálható jellemzők megítélésére –kérdőív készítést igényel (Position Analisys Q)  Feladat leltár - előkészített listát igényel műveleti szintig lebontva (Task –Inventory)  Funkció elemzés –a személy tevékenységének megfigyelésére irányul (lépései: célok, feladatok meghatározása és elemzése –célja a szükséges ismeretek, készségek és gyakorlat meghatározása

9 Munkakör/pozíció Analízis kérdőív (PAQ) 1. Input információk 1.1. Az információk forrásai Minden egyes pontnál írja be a kódot annak megfelelően, hogy azt milyen gyakran használja a dolgozó munkavégzés közben. Jelölés: N nem használatos 1nagyon ritkán 2alkalmanként 3változó gyakorisággal 4igen gyakran 5elengedhetetlen 1.1.1. Vizuális információ 1. _____Írott anyagok (könyvek, irodai feljegyzések, stb.) 2. _____Kvantitatív információk (táblázatok, mátrixok, stb.) 3. _____Képi információk (képek, diagramok stb.)

10 2. Mentális folyamatok 2.2. Információ feldolgozás Ebben a szekcióban a pontok olyan tevékenységeket tartalmaznak, amelyek a munkavégzéshez szükséges információfeldolgozást érintik. A pontokhoz olyan értéket rendeljen, amely a valóságot a legjobban tükrözi. Jelölés: N nem használatos N nem használatos 1marginális 2alacsony 3közepes 4fontos 5nagyon fontos 1. ____Információk összefüggéseinek felismerése 2. ____Információk elemzése, következtetések levonása 3. ____A matematika használata (az alábbi kódok alapján): N - nem használatos 1 - egyszerű alap (kétjegyű számok összeadása, kivonása) 2 - alap (max. háromjegyű számok szorzása, osztása) 3 - közepes (egyszerű kalkulációk, %számítás) 4 - haladó (bonyolult összefüggésekre modellek használata) 5 - szakértő (modellek készítése, statisztikai feltárása) Munkakörelemző kérdőív /Position Analysis Questionnaire (PAQ)

11 3. Munkavégzés 3.6. Manipuláció, mozgás koordiáció Minden egyes pontnál írja be a kódot annak megfelelően, hogy az adott pont mennyire jellemző munkavégzés közben.. Jelölés: N nem használatos N nem használatos 1marginális 2alacsony 3közepes 4fontos 5nagyon fontos 1. ____Az ujjak mozgása (az ujjak pontos koordinálása mennyire fontos pld. óraműszerész, kézi festés) 2. ____Az alsó karok mozgatása Munkakörelemző kérdőív /Position Analysis Questionnaire (PAQ)

12 4. Interperszonális kapcsolatok 4.1. Kommunikáció Ebben a szekcióban a pontok olyan tevékenységeket tartalmaznak, amelyek a munkavégzéshez szükséges kommunikálást érintik. A pontokhoz olyan értéket rendeljen, amely a valóságot a legjobban tükrözi. Jelölés: N nem használatos N nem használatos 1marginális 2alacsony 3közepes 4fontos 5nagyon fontos 99. ____Tanácsadás (az emberekkel való törődés, probléma feltárás, a lehetséges problémák megoldására való rávezetés) 100. ____Tárgyalás (más emberekkel való információcsere… megállapodás) Munkakörelemző kérdőív /Position Analysis Questionnaire (PAQ)

13 5. Munkakontexus 5.1. Fizikai jellegű munkafeltételek Minden egyes pontnál írja be a kódot annak megfelelően, hogy a dolgozó az adott munkakörben átlagosan mennyi időt tölt a jelzett körülmények között. N elhanyagolható N elhanyagolható 1munkaidő 10%-a alatt 2munkaidő 30%-a alatt 3munkaidő 60%-a alatt 4munkaidő 60%-a felett 5szinte állandóan 135. ____Munkavégzés külső környezetben az időjárástól függetlenül 6. Egyéb jellemzők 172. ____A munkavégzés intenzitása a munkaidőn belül változik (pld. felszolgálók terhelése ebédidőben) Munkakörelemző kérdőív /Position Analysis Questionnaire (PAQ)

14 A funkcióanalízis alkalmazása tűzoltói munkakörben

15

16 A munkakörelemzés módszerei 2.  Munkanap felvétel –teljes körű vagy mintavételes –művelet, műveletelem, mozdulatok gyakoriságának vizsgálata –csak ismétlődő feladatok esetén alkalmas  Önfelmérés - napló vagy feljegyzés  Interjú módszerek –strukturált kérdések, visszacsatolással

17 A munkaköri leírás  Leírás –Munkakör azonosítása a szervezeten belül –Feladatok (célok, jellemző eredmény mutatók) –Felelősségek (kötelezettségek) –Hatáskörök (autonómia) –Kapcsolatok más munkakörökkel –A munkavégzés körülményei

18 Munkaköri specifikáció Specifikáció –Képzettség –Képesség szellemiszellemi fizikaifizikai ügyességiügyességi pszichikaipszichikai –Készségek, magatartási követelmények, kompetenciák

19 A munkakörelemzés akadályai Idő- és költségigényesIdő- és költségigényes Alkalmazottak ellenállásaAlkalmazottak ellenállása Vezetők hozzáállása, ellenállásaVezetők hozzáállása, ellenállása Eredménye gyorsan elavulEredménye gyorsan elavul Eredménye nem fordítható közvetlen üzleti haszonraEredménye nem fordítható közvetlen üzleti haszonra Adatgyűjtés és elemzés gyakorlatot és jártasságot igényelAdatgyűjtés és elemzés gyakorlatot és jártasságot igényel

20 Munkakör tervezés  Munkakör tervezés fogalma  Specializáció, rotáció, munkakör bővítés  Munkakör gazdagítás

21 Munkakör tervezés fogalma A munkakör tervezés az a folyamat, amelyben egy munkakör feladatait, funkcióit, kapcsolatait határozzuk meg. Ennek célja, hogy biztosítsa a magas szintű szervezeti teljesítményt, valamint a dolgozók elégedettségét és motivációját.

22 A munkakörtervezés módszerei  Specializáció a feladatok lebontása kis, hatékonyan végezhető, speciális tudást nem igénylő egységekre (tudományos vezetés)  Munkakör bővítés azonos szintű feladatokkal történő bővítés, változatosság növelése  Rotáció azonos szintű munkakörök közötti váltás

23 Munkakör gazdagítás  Olyan technika, amely különböző szintű feladatok kombinációjára épül, megnöveli a munkakör mélységét. Tervezési, döntési ellenőrzési feladatokat is integrál.  Megvalósítás: feladatok kombinálása, természetes munkaegységegek kialakítása, ügyfélkapcsolatok, felelősség delegálása, visszajelzések biztosítása révén.

24 Munkaköri jellemzők modellje  Munka átélt jelentősége A munka eredményességéért vállalt felelősség A munka eredményeinek konkrét ismerete Belső motiváció Növekedési igény kielégítése A munkával való elégedettség Hatékony munkavégzés   Befolyásoló tényezők: 1. Tudás és képesség 2. A növekedési szükséglet erőssége 3. A munkával való elégedettség  Autonómia Visszajelzés A munkakör központi dimenziói Kritikus pszichológiai állapotok Eredmények  változatossága meghatározottsága fontossága A feladat

25 A munkakör gazdagítás eszközei A munkakör gazdagítás eszközei  Feladatok kombinációja  Természetes munkaegységek („egész”) kialakítása  Kapcsolatok biztosítása a vevőkkel (belső, külső)  Felelősség delegálása  Visszacsatolási lehetőségek biztosítása Nem mindenki igényli, némelyeknek stresszt okoz, egyes komplex munkakörök már nem gazdagíthatók tovább!

26 A szociális információk hatása a munkakör motivációs erejére  Salanic és Pfeffer szerint az egyének adaptív módon viselkednek. Beállítódásukat, magatartásukat és hiedelmeiket a közösség nyomása, valamint saját múltbéli és jelenlegi viselkedésük, továbbá a szituáció jellemzői befolyásolják.  A munkával kapcsolatos magatartásukat, teljesítményüket a szociális hatások jobban befolyásolják, mint a munkakör kialakítása.

27 Kérdések a munkakörök kapcsán  Hogyan lehet egy jól magyarázható sorrendet kialakítani a szervezetben fellelhető munkakörök között?  Mérhető e a munkakörök nagysága, értéke?  A munkakörök „értéke, nagysága” és a bérpiaci adatok között lehet e kapcsolatot teremteni?

28 Alapok  A munkakör értékelés olyan folyamat, amelyben meghatározzuk, hogy a munkakörnek az adott szervezetben mekkora a relatív súlya, fontossága.  Az értékelés alapja  a munkakör jellemzői,  a szükséges képesség ill. kompetencia,  esetleg a piaci érték.  Folyamata: –mintamunkakörök elemzése - elvek –szintek szerinti súlyozás, besorolás –az egész szervezetre kiterjesztett értékelés

29 Munkakör értékelés jellemző szempontjai  A munkakör célja  Fontosabb felelősségek  Mennyiségi jellemzők  Munkakör természete és tartalma  Szakismeret igénye  Különleges munkavégzési körülmények

30 Munkakörértékelési módszerek

31 Rangsorolás A legegyszerűbb értékelő rendszer, aszerint rangsorolja a munkaköröket, hogy mennyiben járulnak hozzá a szervezeti célok megvalósításához. –Összehasonlítás a referencia munkakörök tartalmával a munkaköri leírások alapján. –Páros összehasonlítás Munkaköri csoportok kialakítása, érték hozzárendelés.

32 Tényező összehasonlító módszer  Kulcsmunkakörök kiválasztása  A munkakörre jellemző tényezők kiválasztása  A tényezők egymáshoz képesti értékének meghatározása  A vizsgált munkakör tényezőnkénti értékelése a méltányosság elvének betartásával

33 Osztályozásos módszer  Osztályok képzése - értékek hozzárendelése előre  Munkaköri leírások elemzése, munkakörök osztályba sorolása  Könnyű, gyors eljárás, de jó leírást igényel, a besorolások számának rugalmas változtatása szükséges


Letölteni ppt "Vállalatgazdaságtan II. – HR 2. Vállalatgazdaságtan II. – HR 2. Munkakörök kialakítása, elemzése és értékelése Krajcsák Zoltán – egyetemi tanársegéd BME."

Hasonló előadás


Google Hirdetések