Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségtan · Költség fogalma · Költségek csoportosítása · Költségszámítási módszerek · Költségelszámolás · Önköltségszámítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségtan · Költség fogalma · Költségek csoportosítása · Költségszámítási módszerek · Költségelszámolás · Önköltségszámítás."— Előadás másolata:

1 Költségtan · Költség fogalma · Költségek csoportosítása · Költségszámítási módszerek · Költségelszámolás · Önköltségszámítás

2 Költség fogalma kiadás költség ráfordítás A tevékenység érdekében felhasznált erõforrások pénzben kifejezett értéke. A költségek csoportosítása I. · Megjelenési forma (költségnemek) szerint · anyag jellegû · személyi jellegû · értékcsökkenési leírás · Elszámolhatóság szerint · közvetlen · közvetett · Keletkezés szerint · termékköltség (készlethez kapcsolódik, hozamot a jövõben termel) · idõköltség Hogyan? Mikor?

3 A költségek csoportosítása II. · A termelés volumenével való kapcsolat szerint · változó (lineáris, progresszív, degresszív, regresszív) · állandó ((állandó, viszonylag állandó) · Összetételük szerint · egyszerû · összetett · Tevékenység jellege szerint · alaptevékenység költségei · alaptevékenységen kívüli költségek · Felmerülésük szerint · költséghely · költségviselõ

4 A költségek csoportosítása II. · A termelés volumenével való kapcsolat szerint · változó (lineáris, progresszív, degresszív, regresszív) · állandó ((állandó, viszonylag állandó) · Összetételük szerint · egyszerû · összetett · Tevékenység jellege szerint · alaptevékenység költségei · alaptevékenységen kívüli költségek · Felmerülésük szerint · költséghely · költségviselõ

5 A költségek csoportosítása III. · Döntés szerint · befolyásolható · nem befolyásolható · Döntési szint szerint · irányítható · irányíthatatlan · Árképzés szerint · árképzésnél figyelembe vehetõ · árképzésnél figyelembe nem vehetõ

6 Költségszámításimódszerek I. · Teljes költségszámítás · az idõszak összes költségét figyelembe veszi · az összes költség felosztása költségviselõkre · Részköltség számítás · a költségek egy részét (fix költség) nem osztják fel költségviselõkre · direct costing (~ közvetlen költségszámítás) · cél: a gazdasági döntésekhez szükséges információ biztosítása (pl. árképzés) · nem cél: STK bekerülési értékének meghatározása · egyszintû direct costing · többszintû direct costing

7 Költségszámítási módszerek II. · egyszintû direct costing · csak a változó (nem közvetlen !) költségeket számolja el a termékre · fix költség nem differenciált · többszintû direct costing · fix költségek differenciálása (ok-okozati viszony, költséghierarchia)

8 Egyszintû direct costing Árbevétel (mennyiség x egységár) - Változó költség (mennyiség x fajlagos változó költség) Fedezet - Fix költség Eredmény Többszintû direct costing Árbevétel (mennyiség x egységár) - Változó költség (mennyiség x fajlagos változó költség) Fedezet I. - Termék fix költsége Fedezet II. - Termékcsoport fix költsége Fedezet III. - Üzletági fix költség Fedezet IV. - Vállalati fix költség Eredmény

9 Költségszámításimódszerek III. · standard költségszámítás · utólagos költségelszámolás beavatkozás? · hangsúlyeltolódás: elõregondolkodás, jövõorientáció · estimated cost system standard költségszámítás · „pontos” elõkalkuláció (irányszámok, standardok) · tény és elõkalkulált költségek folyamatos nyilvántartása · költségeltérések elemzése

10 Költségszámításimódszerek IV. · tevékenység alapú / folyamatköltség számítás PKR – Prozesskostenrechung Horváth Péter, Reinhold Mayer elõny: segíti a tervezést, elemzést általános költség tagolása szimulációk elõsegítése javasolt alkalmazás: széles termékskála, tömegtermelés rugalmas termelési rendszer magas általános költséghányad több piac ABC – Activity Based Costing Robin Cooper, Robert S. Kaplan

11 Költségszámításimódszerek – tevékenység alapú költségszámítás I. erõforrás "objektum" termék tevékenység erõforrás költségokozó (forrás tényezõ, forrás fogyasztó faktor) tevékenységokozó (tevékenység tényezõ, tevékenység fogyasztó faktor) anya g személyi értékcsökkenés tevékenység 1 tevékenység 2 termék 1 termék 2 termék 3

12 Költségszámítási módszerek –tevékenység alapú költségszámítás II. Költségelszámolás · költségelszámolás: költségek meghatározott rendszerû nyilvántartása · költségnem · elsõdleges költségnem, másodlagos költséghely, költségviselõ · elsõdleges költséghely, költségviselõ, másodlagos költségnem költségkorrekciók · idõbeli elhatárolások · megtérülések · költségrendezések (általános költségek felosztása, eredmény terhére történõ elszámolása) · társüzem · fõüzem · központi általános költség

13 Költségelszámolás kapcsolata az önköltségszámítással tárgyidõszakban felmerült költségek költségrendezések tárgyidõszakot terhelõ költségek költségkorrekciók aktiválható költségek elszámolás eredmény terhére nem aktiválható költségek utókalkuláció

14 Önköltségszámítás - alapfogalmak · önköltség: termékegységre jutó költség közvetlen önköltség: a felmerüléskor elszámolt költség termékegységre jutó része szûkített önköltség: közvetlen önköltség + felosztott üzemi általános költség teljes önköltség: szûkített önköltség + a szv-i trv alapján a bekerülési értékbe nem tartozó költségek felosztott része

15 Önköltségszámítás - feladata · STK, SEEAÉ értékelése · STK elszámolása · önköltség tervezése, elemzése · árképzés (elszámolóárak is) · belsõ teljesítmények mérése · gazdasági kalkulációk

16 4 Önköltségszámítás - tárgya · kalkulációs egység · termék, szolgáltatás · termékcsoport · folyamat, munkamûvelet, munkafázis · rendelés · termelési egység (pl. takarmányozási nap) · speciális mérõszám (pl. utaskm) · elszámolási idõszak · termelési ciklus

17 Önköltségszámítás – szabályozása Önköltségszámítási szabályzat kötelezõ, ha árbev-elábé-közv szolg>1 milliárd költségnemek szerinti költség>500 millió fõbb tartalmi elemek: – kalkulációs egység megválasztása, az önköltségszámítás választott módszere – közvetlen költségtényezõk részletes tartalma – megfelelõ mutatók segítségével felosztható költségek felosztásának módja, a vetítési alapok meghatározása – a költségek utalványozásának, elszámolásának és felosztásának dokumentálása

18 Önköltségszámítás - fajtái · az összeállítás idõpontja alapján · elõkalkuláció · mûszaki norma alapján · összehasonlító számításokon alapuló · közbensõ kalkuláció (követõ kalkuláció) · utókalkuláció · a termelés tömegszerûsége alapján · egyedi kalkuláció · sorozat kalkuláció · idõszaki kalkuláció

19 Önköltségszámítás – fajtái - utókalkuláció Nyitó befejezetlen termelés Közvetlen költségek Félkész termék továbbfelhasználás Felosztott költségek Hulladékmegtérülés Befejezett termelés értéke Záró befejezetlen termelés

20 T 7. Költségek K Befejezett termelés mennyisége Ny befejezetl en term. költsége + tárgyév költsége + Z befejezetl en term. költsége

21 T 7. Költségek K Befejezett termelés mennyisége Ny befejezetl en term. költsége + tárgyév költsége + Z befejezetl en term. költsége

22 Önköltségszámítás – módszerek I. · osztókalkuláció · egyszerû · egylépcsõs · kétlépcsõs · többlépcsõs · egyenértékszámos · mûszaki egyenértékszámos / érték egyenértékszámos · egylépcsõs / többlépcsõs

23 5 Önköltségszámítás – módszerek II. · pótlékoló kalkuláció · globális · egy vetítési alap · válogató · több vetítési alap · A tevékenység alapú költségszámítás, mint a pótlékoló kalkuláció továbbfejlesztett változata. vetítési alap pótlékkulcs = felosztandó költség

24 Önköltségszámítás – módszerek III. · normatív kalkuláció · tervezés, utalványozás, elszámolás normák alapján · alkalmazás: tömegtermelés, nagy sorozatszám Norma + / - normaváltozás Folyó norma + / - normaeltérés Tényleges önköltség

25

26


Letölteni ppt "Költségtan · Költség fogalma · Költségek csoportosítása · Költségszámítási módszerek · Költségelszámolás · Önköltségszámítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések