Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © 10. A KÖLTSÉGEK SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © 10. A KÖLTSÉGEK SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © 10. A KÖLTSÉGEK SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK

2 © KÖLTSÉG A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE ERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSOKKAL JÁR. MELYEK EZEK AZ ERŐFORRÁSOK?  MUNKAERŐ  MUNKAESZKÖZÖK (GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, STB.)  MUNKA TÁRGYA (MEGMUNKÁLÁSRA VÁRÓ ANYAGOK, IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK, STB.  PÉNZ A TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELMERÜLT ERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSOK PÉNZBEN KIFEJEZETT ÉRTÉKÉT KÖLTSÉGNEK NEVEZZÜK.

3 © KIADÁS=500 RÁFORDÍTÁS = 400 KÖLTSÉG = 400 a) Mennyi a bevételünk? b) Mennyi a kiadásunk? c) Mennyi a költségünk? d) Mennyi a ráfordításunk? e) Mennyi az árbevételünk? f) Mennyi az eredményünk? g) Mennyi a készletünk? h) Mennyi a Szállítónk? i) Mennyi a Vevőnk? 800 (+200 ÁFA), a pénztárba 400 (+100 ÁFA), készpénzzel 200+200 = 400 400 800 800-400= 400 200 anyagkészlet 200 (+50) ÁFA Nincs, kifizette ISMÉTLÉS: Ez év január 8-án vásárolunk 400 nettó értékű anyagot készpénzért, aminek a felét termékünkbe beépítettük. További felmerült költségünk a termék előállítás miatt 200 +ÁFA volt, amit még nem fizettünk ki. A termék megvásár-lásakor a vevő az 1000 Ft-ot fizetett be a pénztárba.

4 © KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉG KELETKEZÉS HELYE SZERINTI SZÁMÍTÁS KÖLTSÉGEK MILYEN KÖLTSÉGEK KELETKEZTEK? KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS A KÖLTSÉG MEGJELENÉSI FORMÁJA (TÍPUSA) SZERINTI SZÁMÍTÁS A KÖLTSÉG VISELŐJE SZERINTI SZÁMÍTÁS KÖLTSÉG- NEMEK MEGOSZLÁS-SZÁMÍTÁS KALKULÁCIÓ ÉS EREDMÉNY-SZÁMÍTÁS HOL KELETKEZTEK KÖLTSÉGEK? MIÉRT KELETKEZTEK KÖLTSÉGEK? KÖZVETETT KÖLTSÉGEK KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖLT- SÉG- SZÁ- MÍTÁS

5 © KÖLTSÉGEK SZÁMBAVÉTELE KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS CÉLJA: A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEN BELÜL VÉGBEMENŐ ÚJRATERMELÉSI FOLYAMAT SZÁMSZERŰ KIFEJEZÉSE AZ ELSŐ KÖLTSÉG FELMERÜLÉSÉTŐL AZ ÉRTÉKESÍTÉSIG TÁRGYA: MINDIG VALAMILYEN TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS CÉLJA A TERMÉK, A SZOLGÁLTATÁS ÖNKÖLTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA TÁRGYA AZ A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY TELJESÍTMÉNY, AMELYNEK ÖNKÖLTSÉGÉT MEG KÍVÁNJÁK HATÁROZNI EGYSÉGE ÁLTALÁBAN AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS TÁRGYÁNAK TERMÉSZETES MÉRTÉKEGYSÉGE VAGY TELJESÍTMÉNYEGYSÉGE

6 © Költségek csoportosítási lehetőségei Költségek fajtája, jellege szerint (költségnemek) Anyagjellegű költségek Személyi jellegű költségek Érték-csökkenési leírás Elszámolható- sági mód szerint Közvetlen költségek Közvetett költségek Időszakhoz való kapcsolat szerint Időszakhoz kapcsolódó költségek Időszakot terhelő költségek A kalkulációhoz való kapcsolat szerint Kalkulálható (értékelésbe tartozó) költségek Nem kalkulálható (értékelésbe nem tartozó) költségek A volumenhez való kapcsolat szerint Állandó(FIX) költségek Változó költségek

7 © KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA MEGJELENÉSI FORMA (KÖLTSÉGNEMEK) SZERINT ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK  ANYAGKÖLTSÉG  IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK  EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK  BÉRKÖLTSÉG (ALAPBÉR, TÖRZSBÉR, SZÖVETKEZETEKNÉL A TAGOK MUNKADÍJA, BÉRPÓTLÉKOK AZ ÉVES EREDMÉNYTŐL FÜGGŐ PRÉMIUMOK, JUTALMAK, KIEGÉSZÍTŐ FIZETÉS, ILLETMÉNYE, A 13. VAGY TOVÁBBI HAVI MUNKABÉR, EGYÉB BÉREK  BÉRJÁRULÉKOK (A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETENDŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, MUNKAADÓI JÁRULÉK, SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, STB.)  SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK (JUBILEUMI JUTALMAK, VÁLLALKOZÁST TERHELŐ BETEGSZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAK, A MUNKAADÓ ÁLTAL KIFIZETENDŐ TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS, DOLGOZÓKNAK FIZETETT ALBÉRLETI HOZZÁJÁRULÁS, ÜDÜLTETÉSI DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK, MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT VÉGKIELÉGÍTÉS, REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, STB. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

8 © TERV SZERINTI SZEMPONTOK: VÁRHATÓ HASZNÁLATI IDŐ FIZIKAI KOPÁS, GAZDASÁGI, PIACI AVULÁS TEVÉKENYSÉGRE JELLEMZŐ KÖRÜLMÉNYEK A HASZNOS ÉLETTARTAM VÉGÉN VÁRHATÓ MARADVÁNYÉRTÉK BRUTTÓ ÉRTÉK LEÍRHATÓ: IDŐARÁNYOSAN BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN NETTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN ABSZOLÚT ÉRTÉK ALAPJÁN EGY ÖSSZEGBEN TELJESÍTMÉNYARÁNYOSAN TERVEN FELÜLI ÉRTÉKE TARTÓSAN LECSÖKKENT FELESLEGESSÉ VÁLT MEGRONGÁLÓDOTT MEGSEMMISÜLT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK KÖLTSÉGKÉNT TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSÁT JELENTI. LEÍRÁS LEHET: LINEÁRIS DEGRESSZÍV (GYORSÍTOTT) PROGRESSZÍV (LASSÍTOTT)

9 © AMORTIZÁCIÓS MÓDSZEREK IDŐARÁNYOS bruttó érték alapján  lineáris  degresszív (csökkenő kulcsok) szorzószámok módszer évek száma módszer  progresszív (növekvő kulcsok) u.a. fordított sorrendben abszolút összeg alapján  lineáris (évente azonos összeg  degresszív (évente csökkenő összeg  progresszív (évente növekvő összeg) nettó érték alapján  lineáris -> gyorsított kulccsal  maradék értékes  kombinált leírás (állandóval kezd, majd átvált abszolút összegűre TELJESÍTMÉNY- ARÁNYOS bruttó értékből nettó értékből EGYÖSSZEGŰ ha az egyedi bekerülési érték < 100eFt-nál

10 © NEM SZÁMOLHATÓ EL TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS a földterület, telek, az erdő bekerülési értéke után; az üzembe nem helyezett beruházásnál a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, kép- és hangarchívumnál, egyéb gyűjteménynél és eszköznél a nullára leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszköznél.

11 © A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSNÉL ALKALMAZOTT MEGFONTOLÁSOK A terv szerinti értékcsökkenés időtartamát befolyásoló szempontok  a várható használati idő a vállalkozás “milyensége” –versenyszféra (termelő /szolgáltató) –költségvetési szféra  maga az eszköz várható élettartama a kihasználtság (egy- kétműszakos üzem, folyamatos gyártás) a használat körülményei (zárt térben, szabadon, melegüzemben, stb) gazdasági/piaci avulás (korszerűbb változat megjelenése)  a hasznos élettartam végén várható maradványérték

12 SZÁMVITEL © A TÁRGYI ESZKÖZÖK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRE ÉS AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS LEÍRÁSI LEHETŐSÉGEIRE

13 © KIINDULÓ ADATOK Árlista szerinti ára (250 Ft/euró) 29ezer euró mennyiségi engedmény: 10 % sürgősségi felár 6 % Külföldi útra jutó szállítási költség 1,16 ezer euró belföldi szállítás és üzembe- helyezési költség 1 690 eFt Az aktiválásig felmerült három hónap időarányos kamata 4000 eFt hitel után 60 eFt 7250 - 725 + 435 + 290 + 1690 + 60 9000

14 © BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN, 5 év alatt 1000eFt maradványértékkel

15 © BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

16 ©

17 ©

18 © NETTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

19 ©

20 © TELJESÍTMÉNYARÁNYOS LEÍRÁSSAL

21 © FIX ÉS VÁLTOZÓ, KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK A KÖLTSÉGEK KÉT FŐ CSOPORTOSÍTÁSA:  FIX VAGY VÁLTOZÓ ATTÓL FÜGGŐEN, HOGY A KÖLTSÉGEK VÁLTOZNAK-E A KIBOCSÁTÁS SZINTJÉVEL  KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT ATTÓL FÜGGŐEN, HOGY A KÖLTSÉG GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL EGY MEGHATÁROZOTT TERMÉKHEZ KÖTHETŐ-E A KÉTFÉLE CSOPORTOSÍTÁST KÜLÖNBÖZŐ CÉLRA HASZNÁLJÁK  A FIX/VÁLTOZÓ DIMENZIÓT ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA HASZNÁLJÁK, HOGY A TERMELÉSI VOLUMEN VÁLTOZÁSAI MILYEN HATÁSSAL VANNAK A KÖLTSÉGEK VISELKEDÉSÉRE  A KÖZVETLEN/KÖZVETETT DIMENZIÓT ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA HASZNÁLJÁK, HOGY MEGHATÁROZOTT TERMÉKEK ELKÉSZÍTÉSE VAGY EL NEM KÉSZÍTÉSE MILYEN HATÁSSAL VAN A KÖLTSÉGEKRE, TEKINTET NÉLKÜL A NAGYSÁGRENDRE

22 © VÁLTOZIK-E EZ A KÖLTSÉG AZ ELŐÁLLÍTOTT MENNYISÉGGEL? IGEN VÁLTOZÓ KÖLTSÉG ÁLLANDÓ KÖLTSÉG NEM KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA VOLUMENHEZ VALÓ VISZONY SZERINT: FIX ÉS VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK ANNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ, HOGY A KÖLTSÉG ÁLLANDÓ VAGY VÁLTOZÓ, FEL KELL TENNÜNK A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST:

23 © IGEN GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KÖTHETŐ EZ A KÖLTSÉG EGY MEGHATÁROZOTT TERMÉKHEZ VAGY TEVÉKENYSÉGHEZ? NEM KÖZVETLEN KÖLTSÉGKÖZVETETT KÖLTSÉG KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI MÓD SZERINT: KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK HA MEG SZERETNÉNK ÁLLAPÍTANI, HOGY EGY KÖLTSÉG KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, TEGYÜK FEL A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST:

24 © KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL EGY MEGHATÁROZOTT TERMÉKHEZ KÖTHETŐK ÉS KIZÁRÓLAG AZON TERMÉK ESETÉBEN MERÜLNEK FEL. ÁLTALÁBAN A TERMELÉSI, MARKETING FUNKCIÓKBAN MERÜLNEK FEL A TERMÉK GYÁRTÁSÁNAK BESZÜNTETÉSE ELTÖRÖLNÉ EZT A KÖLTSÉGET KÖZVETETT KÖLTSÉGEK A KÖZVETETT KÖLTSÉGEK GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL NEM KÖTHETŐK EGY MEGHATÁROZOTT TERMÉKHEZ ÉS EGYNÉL TÖBB TERMÉKNÉL MERÜLNEK FEL. ÁLTALÁBAN A TERMELÉSI, MARKETING FUNKCIÓKON KÍVÜL MERÜLNEK FEL, VAGY TÖBB TERMÉKRE VONATKOZTATJÁK ŐKET A TERMÉK GYÁRTÁSÁNAK BESZÜNTETÉSE NEM SZÜNTETNÉ MEG A KÖLTSÉGET

25 © A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK  „A” TERMÉK KÖLTSÉGEI  „B” TERMÉK KÖLTSÉGEI, STB. SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI  „X” SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI  „Y” SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI, STB. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI  SAJÁT REZSIS BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI  SAJÁT KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI, STB. A KÖZVETETT KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA ÜZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK  FŐÜZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK I. ÜZEM KÖLTSÉGEI, II. ÜZEM KÖLTSÉGEI, STB.  TÁRSÜZEMI KÖLTSÉGEK JAVÍTÓMŰHELY KÖLTSÉGEI KAZÁNHÁZ KÖLTSÉGEI, STB. VÁLLALATI (KÖZPONTI) ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK  ÉRTÉKESÍTÉSI KÖLTSÉGEK  IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK  EGYÉB ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

26 © KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA 3. KELETKEZÉS SZERINT: TERMÉKKÖLTSÉG, AMELY OLYAN KÉSZLETEK BESZERZÉSÉVEL VAGY ELŐÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL, AMELYEK A JÖVŐBEN HOZAMOT TERMELNEK IDŐKÖLTSÉG, MINDEN OLYAN AMELY NEM TARTOZIK A TERMÉKEKRE ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖZÉ 4. VOLUMENHEZ VALÓ VISZONY SZERINT: LINEÁRIS KÖLTSÉG, PROGRESSZÍV KÖLTSÉG, DEGRESSZÍV KÖLTSÉG, REGRESSZÍV KÖLTSÉGEK, ÁLLANDÓ (FIX) KÖLTSÉGEK

27 © KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA VOLUMENHEZ VALÓ VISZONY SZERINT DEGRESSZÍV PROGRESSZÍV FIX TERMELT VOLUMEN REGRESSZÍV EGYSZERŰBB KÖLTSÉGFÜGGVÉNYEK LINEÁRIS

28 © FIXVÁLTOZÓ KÖZVETLEN KÖZVETETT SOROLJUK BE A KÖVETKEZŐ KÖLTSÉGEKET A MÁTRIX MEGFELELŐ NEGYEDÉBE. PÉLDA A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSÁRA A GÉP AMORTIZÁCIÓJA (GYÁRTÓGÉP) B GÉP AMORTIZÁCIÓJA (TERMÉKEKET CSOMAGOLÓ) A VEVŐHÖZ VALÓ SZÁLLÍTÁS DÍJA BÉRLETI DÍJ TERMELÉSI RÉSZLEG MUNKABÉRE TERMELÉSELLENŐRZÉS MUNKABÉRE NYERSANYAGOK A GÉPEK MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENERGIA FŰTÉSI ENERGIA ÜGYVEZETŐ FIZETÉSE KERESKEDŐK FIZETÉSE KERESKEDŐK JUTALÉKA SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK KÖLTSÉGE

29 © KALKULÁCIÓ A KALKULÁCIÓ: OLYAN MŰSZAKI – GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG, GAZDASÁGI SZÁMÍTÁS, AMELY VALAMELY TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK, TERMÉK, VAGY SZOLGÁLTATÁS TERVEZETT VAGY TÉNYLEGES ERŐFORRÁSIGÉNYÉNEK SZÁMBA VÉTELE, ÖSSZEGZÉSE, ESETENKÉNT EREDMÉNYESSÉGÉNEK MÉRÉSE.  CÉLJA LEHET EGY TEVÉKENYSÉG, EGY TERMÉK ÖNKÖLTSÉGÉNEK VAGY EREDMÉNYESSÉGÉNEK MÉRÉSE  FELADATA TÖBBEK KÖZÖTT A SAJÁT TELJESÍTMÉNY AKTIVÁLÁSI ÉRTÉKÉNEK A MEGHATÁROZÁSA  TÁRGYA LEHET AZ EGÉSZ VÁLLALKOZÁS, VAGY ANNAK EGY RÉSZLEGE, EGY TERMÉKE, EGY TECHNOLÓGIAI FOLYAMATA, EGY ÜZEME STB.  ADATÁLLOMÁNYA ÁLLHAT TERVADATOKBÓL VAGY TÉNYADATOKBÓL, ATTÓL FÜGGŐEN, HOGY MILYEN KALKULÁCIÓRÓL BESZÉLÜNK: ELŐ-, KÖZBENSŐ- VAGY UTÓKALKULÁCIÓRÓL.

30 © GAZDASÁGI KALKULÁCIÓ - ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS TÁRGYA: - SAJÁT TERMELÉSŰ ÉS VÁSÁROLT KÉSZLETEK - IGÉNYBEVETT ÉS NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK - SAJÁT ÉS IDEGEN KIVITELEZÉSŰ BERUHÁZÁSOK - GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA, MUNKAMŰVELET, MUNKAFÁZIS - MŰSZAKI FEJLESZTÉS, KUTATÁS - ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK, TERMELÉSI CIKLUS EGYSÉGKÖLTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA TÁGABB ÉRTELMEZÉS SZERINT: GAZDASÁGI KALKULÁCIÓ, AMELY GAZDASÁGI DÖNTÉSEKET ELŐKÉSZÍT, VÉGREHAJTÁST ELLENŐRIZ ÉS ELEMEZ. SZŰKEBB ÉRTELMEZÉSBEN ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, AMELY EGY ADOTT IDŐPONTBAN LÉTREHOZOTT JAVAK EGY EGYSÉGÉRE VONATKOZÓ TERMELÉSI KÖLTSÉGÉNEK A MEGHATÁROZÁSA.

31 © AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS FAJTÁI 1. IDŐPONTJA SZERINT - ELŐKALKULÁCIÓ - ELŐKALKULÁCIÓ (A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSE ELŐTT TERV- VAGY NORMAKALKULÁCIÓ) - KÖZBENSŐ KALKULÁCIÓ - KÖZBENSŐ KALKULÁCIÓ (A KALKULÁCIÓS IDŐSZAK KÖZBEN ELLENŐRZÉSI, BEAVATKOZÁSI CÉLBÓL KÉSZÍTETT ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS) - UTÓKALKULÁCIÓ - UTÓKALKULÁCIÓ (A TEVÉKENYSÉG BEFEJEZÉSE UTÁN MEGHATÁROZZUK AZ ADOTT IDŐSZAK TÉNYLEGES ÖNKÖLTSÉGÉT) UTÓKALKULÁLT EGYSÉGKÖLTSÉG = NYITÓ BEFLEN TERM. KTGE +TÁRGYIDŐSZAK KÖLTSÉGE-ZÁRÓ BEFEJEZETLEN TERMELÉS KÖLTSÉGE BEFEJEZETT TERMELÉS MENNYISÉGE 2) TÖMEGSZERŰSÉGE SZERINT EGYEDI KALKULÁCIÓ - EGYEDI KALKULÁCIÓ (BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS) - SOROZAT KALKULÁCIÓ IDŐSZAK ALATT GYÁRTOTT TERMÉKEKRE KÉSZÍTETT KALKULÁCIÓ - IDŐSZAK ALATT GYÁRTOTT TERMÉKEKRE KÉSZÍTETT KALKULÁCIÓ (TÖMEGGYÁRTÁS) 3) ELJÁRÁSA SZERINT - PROGRESSZÍV (A KÖLTSÉGELEMEK ÖSSZEGZÉSE) - RETROGRÁD (AZ ELADÁSI ÁR MEKKORA KÖLTSÉGRE NYÚJT FEDEZETET, FONTOS A KERESLETRUGALMASSÁG ÉS A KONKURENCIA FIGYELÉSE)

32 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © 10. A KÖLTSÉGEK SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések