Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégiai tervezés az oktatási intézményeknél. óvoda fenntartó HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS országos feladatok bonyolítása (állami vizsgák, felvételi, mérés,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégiai tervezés az oktatási intézményeknél. óvoda fenntartó HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS országos feladatok bonyolítása (állami vizsgák, felvételi, mérés,"— Előadás másolata:

1 Stratégiai tervezés az oktatási intézményeknél

2 óvoda fenntartó HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS országos feladatok bonyolítása (állami vizsgák, felvételi, mérés, fejlesztési tervek) HÁTTÉRTÁMOGATÁS mérés-értékelés; érettségi szervezés; közép- és felsőfokú felvételi; adatgyűjtés; intézkedési terv fenntartás; fenntartás – működtetés; ped. szakmai szolgáltatás Oktatási Hivatal Kormányhivatal KLIK ped. szakmai szolgáltatás OFI intézmények működtetés Járási tankerület óvoda szakképző intézmények Educatio Oktatási intézmények működtetésének struktúrája Önkormányzat egyéb fenntartók Megyei tankerület Járási tankerüle t Forrás:http://www.gosz.hu/node/130 Pölöskei Gáborné előadása

3 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmények fenntartói irányítása Megyei tankerület Járási tan- kerületek Szolgál- tatások irányítása Hatósági feladatok Fejlesztések irányítása Ágazati informatika Oktatási Hivatal (OH) Pedagógiai Oktatási Központok (POK) Könyvtár- ellátó (KELLO) MINISZTÉRIUM Oktatási Kiadványok Központja (OKK) Tankönyv- kiadó Tartalom- fejlesztés Struktúra előnye jól elkülöníthető feladatok meghatározott felelősségi körök Fenntartás működtetés Fenntartás Bázis iskolák

4 Stratégiakészítés folyamata

5 Lehet-e stratégiai menedzsmentről beszélni? - A formális menedzsment módszertanok, ezen belül is a stratégiaalkotás és teljesítményértékelés eszközeinek közösségi szervezetekben való alkalmazásának szükségessége és lehetősége évtizedek óta vitatéma. - az intézmények célja és eszközrendszere kívülről adott (alapító okiratokban és jogszabályokban megfogalmazott), és a teljesítményértékelés is legfeljebb ezt, vagyis a szabályok betartását szolgálhatja (bürokratikus kontroll). - Mivel ellátási területükön gyakran monopolpozíciót élveznek, esetükben az üzleti szervezeteknél megszokott versenystratégiák sem értelmezhetőek.

6 Forrás:

7 Miért kell a strukturálás?

8 Stratégiai elemek – például: egyetemek

9

10 Pedagógiai program Tartalmazza:  Az iskolában folyó oktatási, nevelési munka alapvetően milyen pedagógiai elvek mentén szerveződik, mi a közös értékeket vallanak az érintettek.  Hosszabb távon (a képzési ciklus egészére) az alapvető célok, feladatok, a felmerülő problémák kezelési lehetőségei,  Helyi tantervek, szakmai dokumentumok: tartalmazzák az egyes tantárgyak tanévekre lebontott konkrét tartalmát és tevékenységrendszerét, a kötelező és választható órákat, a követelményeket (az ellenőrzés és értékelés módszereit, a magasabb évfolyamra lépés feltételeit) az iskola sajátosságait (adott környezeti igények, tantestület összetétele, iskolavezetés nézetrendszere, stb.) figyelembe véve.  Elkészítése az iskola tantestületének feladata.  Elkészítése során van lehetősége a tantestületnek arra, hogy kialakítsa saját arculatát, küldetését, egyediségét az oktatási piacon.  Elfogadása, majd a fenntartó jóváhagyása után a szaktanári munkában, mint keretfeltétel jelenik meg.  http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_latogatoknak/kir_info/!KIR_Info_Publikus/Home/DownloadDocument/14333 http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_latogatoknak/kir_info/!KIR_Info_Publikus/Home/DownloadDocument/14333

11 Intézményi szintű minőségirányítás A KT 40. § (10) bekezdése az oktatási intézményeknek előírja, hogy dolgozzák ki az intézményi szintű minőségirányítási programjukat (továbbiakban: IMIP). Az IMIP-nek tartalmaznia kell az intézmény minőségpolitikáját, minőségfejlesztési rendszerét. Az IMIP-et az intézmény vezetője készíti el, azt a alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadás előtt be kell szerezni az iskolaszék, a diákönkormányzat véleményét. A 2006-ban módosított közoktatási törvény 40.§(11) szerint az IMIP-et ki kell egészíteni: az intézményben vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjait, az értékelés rendjét, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait, az értékelés rendjét, a teljes körű önértékelés periódusát, módszereit, az IMIP-nek az ÖMIP-pel (önkormányzati minőségirányítási program) való kapcsolatát. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, melynek a törvény 85. § (7) bekezdése alapján összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal. Forrás: http://pszk.nyme.hu/tamop412b/minosegfejlesztes s

12 IMIP modell: a Nyugat Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ adaptív IMIP modellt dolgozott ki. A modell a szabályozott folyamatos fejlesztést támogató dokumentum. Támogatja, hogy az adaptáló intézményben:  a döntések megalapozottak, kiszámíthatóak legyenek,  az együttműködés hatékony, kölcsönösen legyen,  az irányítás építhessen a partnerek igényeire,  az irányítás mérhető célokat tőzzön ki,  szakszerű értékelési, ellenőrzési rendszer működjön.

13 A PDCA ciklus (tervezés - megvalósítás - ellenőrzés - értékelés - korrigálás) metodikáját követi, melyben: A tervezés: - a helyzetelemzésre épül, - elérhető célokat jelöl ki, - teljesíthető feladatokat határoz meg. A megvalósítás: - a célok eléréséhez szükséges feladatok végrehajtását jelenti. Az ellenőrzés, az értékelés: - a közoktatási intézkedési terv, valamint az ÖMIP alapján történik. A korrekció: - azon intézkedéseket, változtatásokat jelenti, melyek az ellenőrzés, az értékelés alapján szükségesnek bizonyulnak.

14 Az ellenőrzés folyamatainak algoritmusa

15 Lehetséges struktúra 1. Minőségpolitika 1.1. A deklarált minőségpolitika 1.1.1. A hatékonyságra, törvényességre, folyamatos javításra, fejlesztésre vonatkozó működési elvek. 1.1.2. Az iskola (helyi) minőségfogalma a működésre, szolgáltatásra, kapcsolattartásra. 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési/irányítási rendszer szervezeti keretei 1.3.1. Iskolavezetés, minőségügyi (irányítási) felelős, folyamatfelelősök kapcsolatrendszere 1.3.2. Folyamatmátrix / térkép A folyamatazonosítás Folyamatfelelősök, folyamatok kapcsolata Folyamatszabályozás ütemezése (táblázat) 1.4. Az ÖMIP (önkormányzati minőségirányítási program) intézményre vonatkozó elvárása, céljai, feladatai. 1.5. Az intézmény minőségi céljai 2. Minőségfejlesztési rendszer 2.1. A működés folyamatai, célok, feladatok. 2.1.1. vezetés, jogi megfelelőség 2.1.2. tervezés 2.1.3. kapcsolatrendszer 2.1.4.ellenőrzés 3. Értékelési, mérési rendszer 3.1. Intézményértékelés 3.2. Vezetőértékelés 3.3. Pedagógusértékelés 3.4. Tanulóértékelés

16 Tanfelügyeleti ellenőrzés szakaszai

17 Az intézmény ellenőrzésének lezárása


Letölteni ppt "Stratégiai tervezés az oktatási intézményeknél. óvoda fenntartó HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS országos feladatok bonyolítása (állami vizsgák, felvételi, mérés,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések