Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalombiztosítási változások 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalombiztosítási változások 2015."— Előadás másolata:

1 Társadalombiztosítási változások 2015.
Szikszainé dr. Bérces Anna

2 Társadalombiztosítási változások 2015.
I. Kihirdetett törvényi változások II. Várható további változások (2015. évi költségvetési megalapozó törvénymódosítási csomag) III. Fontos iránymutatások, hatályos szabályok

3 I. Kihirdetett törvényi változások
1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 1998. évi LXVI. törvény (Eho) 2004. évi CXXIII.törvény módosítása 2011. évi CLVI. törvény módosítása (szocho kedvezmények)

4 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) Járulékalapot képező jövedelem
Nem biztosítottak körének változása Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozók fizetési kötelezettsége Taj szám használatra jogosultak körének változása Családi járulékkedvezmény elszámolására kötelezettek körének változása Családi járulékkedvezmény éves elszámolásának szabályai Egészségügyi szolgáltatási járulék összege Magyarországra kiküldött külföldi munkavállaló járulékfizetési kötelezettsége

5 Járulékalapot képező jövedelem
Személyi jövedelemadó előleg alapot képező jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, vagy ha a munkát külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján végzik, a szerződésben meghatározott díj havi összege a járulék alapja.( Tbj. 4 §. k) pont 2. alpont)

6 Nem biztosítottak körének változása
A biztosítás nem terjed ki az Szja törvény 1/B. §-ának hatálya alá tartozó természetes személyre.(Tbj. 11. § e. pont)

7 Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozók fizetési kötelezettsége
A betéti társaság, a közkereseti társaság és a kft. kiegészítő tevékenységet folytató olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, nyugdíjjárulékot az ügyvezetői tevékenysége alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kell, hogy fizessen.(Tbj. 36. § (1)-(2) bekezdései)

8 Taj szám használatra jogosultak körének változása
A Tbj. 43. § (1) bekezdés a) pontjának változása alapján az állami adóhatóság, valamint a vámhatóság ellenőrzési feladataik ellátásához jogosult lesz a taj szám megismerésére.

9 Családi járulékkedvezmény elszámolására kötelezettek körének változása
Nem csak a munkáltató, hanem az a kifizető is köteles lesz a családi járulékkedvezmény havi összegét megállapítani, amely a magánszemély részére az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet fizet ki.(Tbj. 51. § (1) bekezdés)

10 Családi járulékkedvezmény éves elszámolásának szabályai
Az éves elszámoláskor a visszafizetési kötelezettséget személyi jövedelemadóként kell teljesíteni, valamint a még igényelhető családi járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell elszámolni. (Tbj. 51/B. § (4) bekezdés)

11 Egészségügyi szolgáltatási járulék összege
Az egészségügyi szolgáltatási járulék a jelenlegi 6810 forintról (napi összege 227 forintról) tovább nő havi 6930 forintra (napi összege 231 forintra). (Tbj. 19. § (4) bekezdés)

12 Magyarországra kiküldött külföldi munkavállaló járulékfizetési kötelezettsége
A Tbj. 11. § b) pontban foglalt kiküldöttek, kirendeltek vagy munkaerő-kölcsönzöttek esetében a július 1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén a kétéves időtartamot július 1-jétől kellene számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban július 1-jével jön létre. (Tbj. 65. § (1) bekezdés)

13 1998. évi LXVI. törvény (Eho) Külföldi illetőségű magánszemély százalékos eho fizetése 27 százalékos egészségügyi hozzájárulással érintett jövedelmek köre 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Eho mentes jövedelmek körének változása Külföldi illetőségű magánszemély eho fizetési kötelezettségének teljesítési módja

14 Külföldi illetőségű magánszemély százalékos eho fizetése
Az Szja törvény 1/B. § hatálya alá tartozó külföldi esetén a kifizetőt százalékos eho fizetési kötelezettség terhelheti.(Eho 2/A. §)

15 27 százalékos egészségügyi hozzájárulással érintett jövedelmek köre
Az Szja 70. §-a szerinti, egyes meghatározott juttatások után az Szja alap után a kifizetőt 27 százalékos eho fizetési kötelezettség terheli.(Eho 3. § (1) ba. pont)

16 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
Az Szja 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások után a kifizetőt 14 százalékos eho fizetési kötelezettség terheli. (Eho 3. § (4) bekezdés)

17 Eho mentes jövedelmek körének változása
Mentesül a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti kereset-kiegészítés.

18 Külföldi illetőségű magánszemély eho fizetési kötelezettségének teljesítési módja
Az Szja törvény 1/B. §-ának hatálya alá tartozó természetes személy 14 százalékos ehót fizet, amelynek felső határa évi forint. (Eho 3/B. §)

19 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, tovább az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII.törvény módosítása A Start kártyák igénylése január 1-jével megszűnt, a még érvényben levő kártyák utáni szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének időpontja legfeljebb december 31.

20 Átmeneti szabályok A megszűnő kedvezmények – a korábbi törvényi feltételek fennállása esetén- akkor is érvényesíthetőek, ha január 1-jét követően történik kifizetés az ezt megelőző időszakra.

21 2011. évi CLVI. törvény módosítása (szocho kedvezmények)
Részmunkaidős foglalkoztatás utáni kedvezmény szabályainak változása Költségvetési szervek kedvezmény érvényesítési lehetőségének megszűnése

22 Részmunkaidős foglalkoztatás utáni kedvezmény szabályainak változása
2015. január 1-jétől a foglalkoztatók részmunkaidős foglalkoztatás esetén is legfeljebb havi forintig érvényesíthetik a szociális hozzájárulási adókedvezményt (megszűnik az arányosítási szabály).

23 Költségvetési szervek kedvezmény érvényesítési lehetőségének megszűnése
Az új előírások alapján évtől a szociális hozzájárulási adó fizetési kedvezményeket a költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti.

24 Korkedvezményes nyugdíj Magánnyugdíj-pénztárakat érintő változások
II. Várható további változások (2015. évi költségvetési megalapozó törvénymódosítási csomag) Korkedvezményes nyugdíj Magánnyugdíj-pénztárakat érintő változások

25 Korkedvezményes nyugdíj
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény változásai 1997. évi LXXX. törvény (Tbj) módosításai

26 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény változásai A korkedvezmény rendszere január 1-jétől megszűnik, ettől az időponttól már nem keletkezhet új jogosultság.

27 1997. évi LXXX. törvény (Tbj) módosításai
Hatályon kívül helyezésre kerülnek azok a szabályok, amelyek a foglalkoztatók számára korkedvezmény biztosítási járulékfizetési kötelezettséget írtak elő.

28 Magánnyugdíj-pénztárakat érintő változások
Tagdíjfizetésre/ nem fizetésre vonatkozó szabályok módosításai Pénztárak Garancia Alapjával kapcsolatos változások Magánnyugdíj-pénztári felszámolás szabályainak módosulásai

29 Tagdíjfizetésre/ nem fizetésre vonatkozó szabályok módosításai
A javaslat szerint a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát – a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével – csökkenteni, és azt a működési, és likviditási alap javára jóváírni.

30 Pénztárak Garancia Alapjával kapcsolatos változások
Az Alap igazgatósága dönthet úgy is, hogy nem állapít meg garanciadíj fizetési kötelezettséget. A díjfizetéssel nem fedezett időszakban keletkezett megtakarításokra, valamint azokra a megtakarításokra, amelyek után az Alap tagja nem fizet garanciadíjat, az Alap által nyújtott garancia nem terjed ki.

31 Magánnyugdíj-pénztári felszámolás szabályainak módosulásai
A magánnyugdíj-pénztár végelszámolással történő megszüntetése esetei közé bekerül, hogy megszüntetendő a pénztár, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább 2 hónapon keresztül a taglétszám 70%-a alá csökken. A tagoknak lehetőségük nyílik a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésre, vagy más magánnyugdíj-pénztárba történő átlépésre.

32 III. Fontos iránymutatások, hatályos szabályok
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvénnyel kapcsolatos NGM/21150/7/2014- NAV iránymutatás Társadalombiztosítási nyugdíjra jogosultság születési dátum szerint

33 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvénnyel kapcsolatos NGM/21150/7/2014- NAV iránymutatás Gyakorlatigényes alapképzési szakokkal kapcsolatos elszámolási szabályok érvényesítési határideje

34 Gyakorlatigényes alapképzési szakokkal kapcsolatos elszámolási szabályok érvényesítési határideje
A törvény a szakképzési hozzájárulás teljesítésének egyik módjaként határozza meg a gyakorlati képzés szervezését, ezek sorában elismeri az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlatot, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. A gyakorlatigényes alapképzési szakok tekintetében eligazítást jelentettek a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet április 18-áig hatályos 1. számú és 2. számú mellékletei. 2014. április 19-étől ilyen jogcímen már nem számolható el kötelezettségcsökkentő tétel. A gazdálkodók a hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos normatívát április19-éig, arányosan érvényesíthetik.

35 Társadalombiztosítási nyugdíjra jogosultság születési dátum szerint
Táblázatos formában

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társadalombiztosítási változások 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések