Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális háló Készült a suliNova Kht. megbízásából.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális háló Készült a suliNova Kht. megbízásából."— Előadás másolata:

1 Szociális háló Készült a suliNova Kht. megbízásából

2 Hova fordulhat az óvodapedagógus vagy a tanító, ha a gyermeknél illetve a gyermek családjánál súlyos szociális vagy pszichés problémákat tapasztal?

3 Gyermekvédelem Államilag kötelező szociális ellátás: 1. Alapellátás:
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. Államilag kötelező szociális ellátás: 1. Alapellátás: Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat 2. Szakellátás ***************** Alapítványi, egészségügyi, egyéb ellátások: 3. Gyerekjogi képviselő 4. Alapítványok 5. Kórházak

4 Alapellátás 1. Gyermekjóléti szolgálat
hatáskör: védelembe veheti a gyereket! Elérhetőség: Minden kerületben Szakemberek: Szociális munkás, pszichológus, jogász A gyermekjóléti szolgálatnak a súlyosabb problémákat az alábbi személyek kötelesek jelenteni: - Körzeti védőnő Gyerekorvos Iskolapszichológus (titoktartás!) Az iskolában dolgozó szociális munkás

5 A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzjáutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, a szabadidő programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, a törvényben meghatározott személyekkel intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

6 Alapellátás 2. Családsegítő szolgálat
Hatáskör: önkéntes a kliens részéről! Szakember: szociális munkás, esetleg pszichológus és jogász „A családsegítő szolgáltatás célja a települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.”

7 A családsegítő szolgálat tevékenységei
A megelőzés érdekében: figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé; veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. A családsegítő szolgálat az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyének és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében: tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében; családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.

8 Szakellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmények,
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyeket az alapellátás keretében nem lehet ellátni, róluk állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában gondoskodnak. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Rehabilitációs intézmények, Nappali ellátást nyújtó intézmények, Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, Lakóotthon.

9 Szociális segélyek, támogatások
A támogatások rendszere időről időre változik. A pedagógus feladata, hogy ismerje a változásokat, illetve tudja, honnan tájékozódhat a változásokról. Helyi önkormányzatok szociális osztálya (segélykérelmek, támogatási kérelmek felvétele) Kisebbségi önkormányzatok (információnyújtás) Alapítványok (hátrányos helyzetű tanulók, roma tanulók támogatása, korai fejlesztő központok, stb.)

10 Gyermekek és fiatal felnőttek részére megállapítható támogatások
1997. évi XXXI. törvény részletesen meghatározta a szociálisan rászorult gyermekek ellátásának formáit. Kiegészítő családi pótlék Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtésben nyújtott támogatás Természetben nyújtott támogatás (tankönyv, étkezés, stb.)

11 Egyéb ellátások A Szociális törvényben szabályozott ellátásokon kívül léteznek olyan ellátások is, melyek meghatározott mértékű munkaképesség-csökkenés esetén rendszeres pénzellátást biztosítanak, valamint azokról, melyek bizonyos betegséghez, illetve fogyatékossághoz kapcsolódnak. Rendszeres pénzellátást biztosítanak: A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai: • rendszeres szociális járadék, • átmeneti járadék. A fiatalon munkaképtelenné vált személyek ellátása: • rokkantsági járadék. Betegséghez, illetve fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások: • Súlyos fogyatékos személyek esetén: fogyatékossági támogatás. • A súlyos mozgáskorlátozott személyek esetén közlekedési kedvezmények

12 Pályázati lehetőségek
Pályázatfigyelők folyamatos nyomonkövetése (néhány lehetséges forrás): Oktatási minisztérium pályázatai: Pályázatfigyelő: Amaro Drom, havonta megjelenő roma lap rendszeres pályázatfigyelő rovata Kurt Lewin Alapítvány által fenntartott honlap, rendszeres pályázati információkkal:


Letölteni ppt "Szociális háló Készült a suliNova Kht. megbízásából."

Hasonló előadás


Google Hirdetések