Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD

2 Beruházás-gazdaságossági számítások DCF alapú módszerek 2

3 Beruházási pénzáramok 3 Beruházás egyszeri ráfordítása Pénzbevétel Folyamatos ráfordítás Kivitelezési idő Üzemeltetési idő Kezdő pénzáram Végső pénzáram Működési pénzáram (Nettó működési pénzáram) = + + Beruházás teljes pénzárama

4 Új beruházás kezdő pénzárama - Új beruházás beszerzési/bekerülési értéke - Üzembe helyezés tőkésített költségei - Meglevő erőforrások alternatív költsége ± Induló forgótőke szükséglet 4

5 Kezdő pénzáram a meglevő berendezés cseréje esetén + Régi berendezés értékesítéséből származó pénzáram - Új beruházás beszerzési/bekerülési értéke - Üzembe helyezés tőkésített költségei - Meglevő erőforrások alternatív költsége ± Induló forgótőke szükséglet 5

6 Működési pénzáram + Árbevétel − Működési költségek − Értékcsökkenési leírás = Adózás előtti (működési) eredmény − Társasági adó fizetés = Adózott (működési) eredmény + Értékcsökkenési leírás = Bruttó működési cash flow ± Forgótőke állomány hatása a pénzáramra = Nettó működési cash flow 6

7 Végső pénzáram ± Eszközértékesítés pénzárama + Forgótőke állomány megtérülésének pénzárama = Végső pénzáram 7

8 Jövedelmező Gazdaságos Jövedelmező az a tevékenység, amelynél a bevételek meghaladják a kiadásokat, azaz nyereség (profit) képződik. Gazdaságos az a tevékenység, amely legalább egy megadott jövedelmezőségi szintnek (elvárt hozamrátának) megfelelő nyereséget (profitot) állít elő. 8

9 Elvárt hozamráta Minden vállalati tevékenységnek legalább az átlagos tőkeköltségnek megfelelő eszközarányos jövedelmezőséget kell biztosítania. A beruházásoknál is minimális hozamkövetelmény az átlagos tőkeköltség elérése. 9

10 Beruházási alapelv A beruházási döntések keretében azt kell megítélni, hogy a tervezett beruházás megvalósítása növeli-e a vállalat vagyonát. Csak olyan eszköz járul hozzá a vállalat vagyonának növekedéséhez, amely többet ér, mint amennyibe kerül, azaz a működése révén képződő pénzjövedelem meghaladja a megszerzésére fordított tőkekiadást. 10

11 Beruházási döntések meghozatalának folyamata 11 Beruházási célok döntési kritériumok Beruházási alternatívák Beruházási döntések pénzügyi megalapozása Beruházás gazdaságossági számítások Kockázatelemzés Megvalósításra javasolt kiválasztása Tőkeszükséglet Finanszírozási lehetőségek Finanszírozási döntések

12 Beruházási döntések pénzügyi megalapozása 12 Beruházási döntések pénzügyi megalapozása beruházás gazdaságossági számításokkal: Elvárt hozamTényleges hozam Felvállalható kockázat Tényleges kockázat

13 Beruházási döntések 13 Vállalat pénzügyi célja: Vállalat értékének maximálása Beruházási döntések célja olyan projekt kiválasztása amelynek a bekerülési értéke < a projekt által a vállalat számára képviselt érték Többletértéket teremt

14 Nettó jelenérték (NPV) Diszkontált nettó pénzáramlások összege - Kezdeti beruházás összege NPV > 0elfogadni NPV < 0elutasítani NPV = 0elfogadható, de kockázatos

15 A beruházások kockázata 15 Pozitív (negatív)NPV magyarázata Valóban pozitív (negatív) Becsélési hibák miatt tűnik pozitívnak (negatívnak) Előrejelzési kockázat Becslési módszerei: Érzékenységelemzés Szcenárió elemzés Monte-Carlo szimuláció

16 Kockázatelemzés 16 Érzékenység elemzés Monte-Carlo szimuláció Egy-egy változó értékváltozásának hatása Összes lehetséges kombináció értékváltozásának hatása Szimuláció lépései: 1. A projekt pontos modelljének megadása (pénzáramlás modellje + a paraméterek közötti kölcsönös összefüggések meghatározása) 2. A becslési hibák valószínűségének megadása 3. A pénzáramok szimulációja – várható pénzáramlás eloszlása Szcenárió elemzés Paraméterek egyidejű változtatásával kevés becslést tud

17 Belső megtérülési ráta (IRR) Hozamráta ? NPV = 0 IRR > relfogadni IRR < relutasítani IRR = relfogadható, de kockázatos

18 Jövedelmezőségi index (PI) Diszkontált nettó pénzáramlások összege / Kezdeti beruházás összege PI > 1elfogadni PI < 1elutasítani PI = 1elfogadható, de kockázatos

19 MIRR Az a diszkont ráta, amelynél a projekt befejező értékének a jelenértéke egyenlő a költségek jelenértékével. A befejező érték a WACC felhasználásával tőkésített beáramlások által határozható meg. A MIRR azt feltételezi, hogy pénz beáramlások WACC szinten újra befektetésre kerülnek.

20 MIRR

21 MIRR - Példa (260) MIRR = ? 01234 (260)*10711889 117.0 97.9 142.8 142.4 500.1

22 Miért használjuk a MIRR-t az IRR helyett? MIRR azt feltételezi, hogy az újrabefektetés a haszonáldozati költség = WACC szinten történik. MIRR elkerüli többszörös IRR problémát. A szakemberek szeretik a hozamrátákat összehasonlítani és a MIRR erre jobb, mint az IRR.


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 4. Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések