Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. ÉVI ÁLTALÁNOS PÁLYÁZAT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. ÉVI ÁLTALÁNOS PÁLYÁZAT"— Előadás másolata:

1 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS PÁLYÁZAT
támogató szolgáltatás közösségi ellátások utcai szociális munka és krízisközpontok részére Budapest, Debrecen, Eger, Győr, Kecskemét, Pécs helyszíneken augusztus - szeptember

2 AKTUALITÁSOK ( ÉV LEZÁRÁSA)

3 FELADATOK - LEHETŐSÉGEK
Felhalmozási célú átcsoportosítások Szeptemberben várható adatlap Elektronikus úton benyújtás Szerződésmódosítás Szeptember 30-i határidős, jövő évre vonatkozó feladatmutató igénylés Támogató, közösségi NEM kell Jelzőrendszer, szociális foglalkoztatás KELL Működési támogatás felhasználása A felhasználás határideje: Maradvány összeg nem vihető át a következő évre, a 3 éves befogadási ciklus lezárásra kerül.

4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

5 befogadására és állami támogatására
PÁLYÁZAT a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására Előzmény: /2008. Korm. rendelet módosítása Pályázati kiírás megjelenése: július 29. Pályázat benyújtásának határideje: szeptember 23. Finanszírozási időszak: január december 31. (3 éves befogadás) A rendelkezésre álló keretösszeg: Ft Pályázat meghirdetője: Nemzeti Erőforrás Miniszter Pályázat lebonyolítója: NRSZH

6 NRSZH honlap: www.nrszh.hu
Szociális Főosztály dokumentumai

7 Szociális pályázatok és döntések

8 2011. július 29-én megjelentetett pályázat
További kérdések esetén: 8

9 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

10 SZAKMAI AJÁNLÁSOK

11 Összeférhetetlenségi nyilatkozat

12 Pályázat részei pályázati felhívás 1. sz. melléklet
Alacsonyküszöbű szolgáltatás pályázatható darabszámai és települései Az utcai szociális munka területi elosztása (később kerül feltöltésre) 2.sz. melléklet: finanszírozási szerződés és mellékletei (2011. évi szerződésminták, a 2 új ellátásra később kerül feltöltésre) 3.sz. melléklet: kötelezően vezetendő dokumentumok (a NEFMI a szakmai szervezetekkel közösen módosítja) 4.sz. melléklet(a NEFMI a szakmai szervezetekkel közösen módosítja) 5.sz. melléklet Kiegészítő információk támogató szolgálatok részére Kiegészítő információk pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások részére (szolgáltatásra jogosultak településsoros adatai) Kiegészítő információk szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásokhoz igazodó egyéb tevékenységek és szolgáltatások országos lefedettségéről 6.sz. melléklet: ellátási térképek (ellátási típusonként, szolgáltató székhelye szerint) 7. sz. melléklet: Egyéb információk Értelmezések: halmozott fogyatékosok, autisták, BNO kódok Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem

13 Pályázati úton, finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatások, intézmények (összesen 953 db) Feladatok: pályáztatás, finanszírozás, szakmai támogatás Támogató szolgálatok 338 db Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 82 db Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás 72 db Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 53 db Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 202 db Szociális foglalkoztatás 206 db

14 sz. melléklet – utcai szociális munka területi elosztása

15 5. sz. melléklet – alacsonyküszöbű ellátáshoz (készítette: NCSSZI)
15

16 5. sz. melléklet folyt. – alacsonyküszöbű ellátáshoz, Budapest -

17 6. sz. melléklet – ellátási térkép a 2011
6. sz. melléklet – ellátási térkép a évben működött és finanszírozott krízisközpontokról -

18 6. sz. melléklet folyt. – ellátási térkép a 2011
6. sz. melléklet folyt. – ellátási térkép a évben működött és finanszírozott krízisközpontokról - 1 Dél-Dunántúl Somogy megye Kaposvári kistérség Kaposvár 2 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron megye Mosonmagyaróvári kistérség Mosonmagyaróvár 3 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnoki kistérség Szolnok 4 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolci kistérség Miskolc 5 Közép-Magyarország Főváros Budapesti kistérség Budapest 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyházai kistérség Nyíregyháza 7 Pest megye Budaörsi kistérség Törökbálint 8 9 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom megye Oroszlányi kistérség Oroszlány 10 Dél-Alföld Csongrád megye Szegedi kistérség Szeged (Szentmihály) 11 Győri kistérség Győr Krízis Krízis+Félutas Félutas

19 PÁLYÁZÓK KÖRE (általánosságban)
Pályázatot nyújthatnak be a: működési engedéllyel rendelkező, vagy a működési engedélyt módosító, ismételten kérelmező, vagy új működési engedélyt kérelmező fenntartók, ha az NRSZH internetes pályázatkezelő felületén megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. - Utcai szociális munka: kizárólag azok a fenntartók, akik az utcai szociális munkát a pályázat beadási határidejéig jogerőre emelkedett működési engedéllyel végzik. - A támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások esetén egy kistérségben, illetve egy fővárosi kerületben egy fenntartó szolgáltatásonként egy szolgáltató támogatására nyújthat be pályázatot.

20 Előnyben részesül az a pályázó, amely
es időszakban befogadást nyert feltéve, a hatóságok által végzett helyszíni ellenőrzések súlyos hiányosságot nem tártak fel, továbbá jelentősebb összegű visszafizetési kötelezettsége ezen időszak alatt nem keletkezett, hálózatban működik, működési engedéllyel rendelkezik, ellátatlan, illetve alacsony ellátottsági területre nyújt be pályázatot, Támogató szolgáltatások esetében aki a Kormányrendelet 2. § (6) bekezdésben foglaltakat meghaladó feladategységnyi személyi segítést vállal illetve teljesített az első pályázati időszakban (1200 FE-t meghaladó személyi segítés), a szolgáltatás nyújtás ideje az ellátotti igényekhez igazodik, a szolgáltató hétvégén, valamint egy napon belül 8-16 óra közötti időszakon kívül is szolgáltat, Utcai szociális munka esetében, aki az utcai szociális munkát január 1-e előtt jogerőre emelkedett működési engedéllyel végzi, aki megfelelő háttérintézménnyel (szállásnyújtás, nappali ellátás, stb.) rendelkezik, vagy más fenntartóval erre vonatkozó megállapodást kötött.

21 Az ellátás típusához kötött benyújtási feltételek 1.
 Támogató szolgáltatások: Minimális teljesítményhatár – 3000 feladategység – vállalása Évente legalább 1200 feladategységet személyi segítéssel kell biztosítani. Közösségi alapellátások: Minimális teljesítményhatár – éves átlagban 40 ellátott - vállalása. A pályázó - a minimum felett vállaltakat figyelembe véve - teljesítményarányosan kap finanszírozást, figyelemmel a területi mutatókra (ellátási kapacitás, ellátási igény, adott területre eső maximum költségvetési keret). Alacsonyküszöbű szolgáltatás Egy fenntartó egy ellátási területen egy szolgálattal pályázhat, figyelemmel a Kormányrendelet 3. § (1) és (2) bekezdés szerinti ellátási terület szabályokra, valamint a pályázati felhívás III/2. Alacsonyküszöbű szolgáltatás 2.1. pontjára. Ha fenntartó több szolgálatra nyújtja be pályázatát (több működési engedéllyel rendelkezik), akkor szakmai anyagainak bírálatakor a bíráló bizottság a szolgálatok anyagát külön-külön és összességében is bírálja (település vagy kistérség lakosainak száma > fő)

22 Az ellátás típusához kötött benyújtási feltételek 2.
 Utcai szociális munka A beadás határidejéig jogerőre emelkedett működési engedéllyel rendelkezik, valamint az eddigi ellátási területén illetékes regionális Diszpécserszolgálattal a külön jogszabályban meghatározott együttműködési megállapodással rendelkezik, figyelemmel a Kormányrendelet 3. § (1) és (2) bekezdés szerinti ellátási terület szabályokra (ellátási terület lakosainak száma > fő) Krízisközpont Olyan fenntartó pályázhat, aki a megyében családok átmeneti otthona működési engedéllyel rendelkezik. Megyénként egy szolgáltató támogatására nyújthat be pályázatot.

23 ELLÁTÁSI TÍPUSOK INFORMÁCIÓI

24 TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
A támogató szolgáltatás feladatainak biztonságos ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, amely a fogyatékos emberek lakókörnyezetbe integrált ellátását biztosítja, továbbá megfelel az alábbiakban foglalt minőségi kritériumoknak: valós szükségletet elégít ki, elsősorban súlyosan halmozottan fogyatékos emberek lakókörnyezetbe integrált ellátását biztosítja, rugalmas, az ellátás terület adottságait figyelembe vevő, hatékony szolgáltatást nyújt, megfelelő szakképzettséggel és tárgyi feltételrendszerrel végzett szolgáltatást nyújt, segíti az ellátottakat munkaerő-piacra való kijutásban és a munkahelyre való eljutásban, a szolgáltatás nyújtás ideje az ellátotti igényekhez igazodik, azaz a szolgáltató hétvégén, valamint egy napon belül 8-16 óra közötti időszakon kívül is szolgáltat, az ellátott életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel elősegítése, fenntartása, segíti az igénybevevő közoktatási, felsőoktatási, felnőttképzési, szakképzési intézménybe való eljutását, elősegítve ezzel az ellátottak integrációját, együttműködési megállapodással rendelkezik más szociális szolgáltatóval és egyéb szervezetekkel való közös feladatellátásra, a jogszabály alapján igénybe vehető szolgáltatásokat a fogyatékosság jellegéhez igazodóan és személyre szabottan biztosítja.

25 TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Célcsoport: Az évi III. tv. 65/C § szerint szociálisan rászorult személyek látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, autizmussal élő, súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek Kötelező tevékenységek: személyi segítés szállító szolgálat információnyújtás, tanácsadás

26 TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
A pályázható támogatási összeg összetevői: a./ Alaptámogatás: a szolgáltatás működési - fenntartási költségeihez és működési kiadásokhoz adott támogatás (helyiséghasználathoz, közműhasználathoz kapcsolódó költségek, az információs szolgáltatás, a vezetői tevékenység költségének részleges fedezetére) Összege egységesen 3 millió Ft (kötelezően teljesítendő feladatmutató – az évi 3000 feladategység – megvalósuljon valamint a szolgáltatás nyújtása során évente legalább 1200 feladategységet személyi segítéssel kell biztosítani) b./Teljesítménytámogatás (a vállalt feladategység után járó támogatási összeg.  A támogatási igény pályázói meghatározásakor szállítás esetében 1500 Ft, ± 10 % összegű, személyi segítés esetében 2000 Ft, ± 10 % összegű, 3000 feladategység feletti befogadott személyi segítői kapacitás esetében 2200 Ft, ± 10 % összegű támogatással számolhat. Amennyiben a vállat feladatmutató nem teljesül, a támogatás teljesítmény hiányra eső részét vissza kell fizetni.

27 TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Szakmai és teljesítménymutatók: a./ személyi segítő szolgáltatások esetén: Az ellátásban egy év alatt részesülő fogyatékos személyek létszáma Egy ellátottnak kell tekinteni azt az ellátásra jogosult természetes személyt, aki a tárgyévben legkevesebb egy óra – halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek esetében 40 perc, illetve legalább egy havi átlagban napi 6 órát - halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek esetében napi 4 órát - meg nem haladó időtartamban személyi segítő szolgáltatást vett igénybe.  Az így számított mérőszámot fő/ év mutatószámmal kell kifejezni. b./ Szállítási szolgáltatás esetén Szállítási szolgáltatásban részesülő személyek száma A szállítási szolgáltatásra jogosult személy szállítása esetén minden megtett 5 km egy feladategységnek tekintendő. Szállítás igazolás alapján kísérővel szállíthatók száma Pszichiáter vagy neurológus szakorvos által igazoltan csak állandó felügyelet mellett szállítható ellátottak

28 TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer A szolgáltatásra az ellátási területen élő rászorultak érdekében szükség van-e az ellátási terület szolgáltatási jellemzői – így a rászorultak száma, az elérhető más szolgáltatások, azok kapacitása, férőhelyeinek száma, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása – alapján. A szakmai programban foglaltak –illeszkednek-e az ellátási területen élő rászorultak szükségleteihez és a szakmai ajánláshoz. A költségvetés illeszkedése a szakmai program elemeihez. A szakmai hatósági ellenőrzésének tapasztalatai. A szolgáltatás szakmai mutatóinak megalapozottsága. A szolgáltatás hatékonyság mutatóinak bemutatása. A szolgáltatásnyújtás eddigi időtartalmának bemutatása. A munkatársak rendelkeznek a végzettséget igazoló tanúsítvánnyal szakmai ismeretei (alapképesítések, munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzése, egyéb szakmai kompetenciák (itt minőségi többletet jelentenek azok a tanfolyamok, képzések, melyek a kollégák szakmai kompetenciáit emelik, bővítik). A szolgáltatás kapcsolódása együttműködési megállapodás alapján más szociális szolgáltatásokhoz, és egyéb egészségügyi, rehabilitációs, oktatási, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz.

29 Pályázati bizottság: Minden ellátási típusra külön-külön Összetétele: Elnök, + 1 tag NEFMI kijelölés 1 tag NRSZH 1 tag NCSSZI 1 tag OSZT 1 tag Támogató szolgáltatásnál esetén OFT Utcai szociális munka esetén Hajléktalanokért Közalapítvány Krízisközpont esetén a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete

30 KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSOK
 Pályázat célja: A közösségi ellátás (szenvedélybetegek és krónikus pszichiátriai betegek részére) szakmai és szervezési feladatainak biztonságos ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése, igazodva a szolgáltatók, intézmények feladatellátásának mennyiségi és minőségi mutatóihoz. Mérvadóak: a hatályos jogszabályi hivatkozások, illetve a szakmai ajánlás és a potenciális kapacitásmutatók (szociális és egészségügyi)   Azon szolgáltatások támogatása, amelyek: valós szükségleteket elégítenek ki, pszichiátriai-, szenvedélybetegségből adódó életviteli támogatás rehabilitációs folyamatban, rugalmas, az ellátás terület adottságait figyelembe vevő, hatékony szolgáltatást nyújtanak, a szolgáltatásai aktivizálják a célcsoportot és a társadalmi környezetet, nyitottak és együttműködők más szolgáltatóval való közös feladatvégzésre a szociális ágazaton belül és azon túl egyaránt, ahol a szolgáltatás a szakmai ajánlás szerint valósul meg, ahol a szolgáltató a működési területen rendelkezik az érintettek fogadására alkalmas helyiséggel. 

31 KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSOK
Célcsoport: Saját otthonában élő, nem veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető állapotú pszichiátriai beteg, akik az alábbi BNO kóddal rendelkeznek: BNO 10 kódkönyv F vagy diagnóziskódba tartozó ellátott, valamint a BNO 10 kódkönyv F vagy diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten nem haladja meg az összes figyelembe vehető feladatmutató 10 százalékát. Akinek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és aki önálló életvezetésében, valamint szociális helyzete javításában igényel segítséget, aki a reintegrációs folyamatba csak komplex pszicho-szociális rehabilitációs eszközökkel vonható be. Szenvedélybetegek (addiktológiai problémával közvetve vagy közvetlenül érintett személyek): a BNO 10 kódkönyv F diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokban - különösen játék- vagy munkaszenvedélyben, társfüggőségben, codependenciában - szenvedő ellátott, valamint a BNO 10 kódkönyv F diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten nem haladja meg az összes figyelembe vehető feladatmutató 30 százalékát.

32 KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSOK
  A pályázható támogatási összeg összetevői A közösségi alapellátások támogatása teljesítményarányos. A vállalt feladategység felett a fenntartónak az ellátottal érvényes megállapodását, illetve a várólista adatát kell bemutatnia. Amennyiben a vállalt feladategység felett igény jelenik meg a szolgáltatónál (várólista) teljesítményfinanszírozási igényt nyújtható be. A teljesítménytámogatások elbírálása évente egyszer történik meg. (május 20.) Közösségi ellátások során a teljesítménytámogatás összege éves viszonylatban ellátottanként F/év támogatás. A működési alaptámogatás éves viszonylatban: Ft. 32

33 KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSOK
A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere Az ellátási terület szolgáltatási jellemzői – így a rászorultak száma, az elérhető más szolgáltatások, azok kapacitása, férőhelyeinek száma, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása – alapján az új szolgáltatásra az ellátási területen élő rászorultak érdekében szükség van. A szakmai programban foglaltak illeszkednek az ellátási területen élő rászorultak szükségleteihez. A költségvetés megalapozottsága, Költséghatékonyság A kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel. A pályázati program megvalósításában közreműködő szolgáltatók, szervezetek, intézmények, stb. együttműködésének várható hatása a célcsoportra, szakmai munka fejlődésére. A nyújtott szolgáltatások illeszkedése az ellátottak számához, és ellátási igényeihez, szükségleteihez. A szakmai program (hatályos jogszabályok alapján) megalapozottsága, szakmai ajánláshoz illeszkedése. A szakmai – hatósági ellenőrzés eredménye A szolgáltatás indikátorainak, hatékonyságmutatóinak, adatoknak a bemutatása. A szükségletfelmérés tartalma. Már működő szolgáltatások esetében a célcsoport valós szükségleteinek bemutatása. A szolgáltatásnyújtás eddigi időtartalmának bemutatása (hány éve működik eredményesen). A közösségi gondozó és koordinátor végzettségének - figyelemmel az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39/I. § - ára – és egyéb kompetenciáinak bemutatása. A szolgáltató működési területén a klienseket fogadó helyiség bemutatása. A szolgáltató biztosítja a szupervíziót. A szolgáltatás kapcsolódása más szolgáltatásokkal, hálózati munka bemutatása, országos szakmai szervezetekkel való kapcsolat bemutatása. 33

34 ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁS
A pályázat során az alacsonyküszöbű ellátás szakmai ajánlásával összhangban lévő szolgáltatások kerülnek finanszírozásra minimálisan fős lakosú településeken, illetve lakossal rendelkező kistérségben Célcsoport: Szerhasználók, akik között megtalálhatók a deviáns életvitelű fiatalok, a nehezen elérhető csoportok, magas kockázati csoportok és az illegális drogokat kipróbálók, illetve hozzátartozóik, közvetett és közvetlen környezetük. Támogatott alaptevékenységek, melyek közül kettő biztosítása kötelező alapfeltétel. Pszicho-szociális intervenciók Információs, felvilágosító szolgáltatások Megkereső munka Kiegészítő tevékenységek, melyek önállóan nem, kizárólag a meghatározott alaptevékenységekkel együtt pályázhatóak: Telefonos, információs vonal Partiszervíz Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások (fertőző betegségek prevenciója)   Drop In „toppanj be központ”  34

35 ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁS
A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege Minimum Ft, maximum Ft működési támogatás igénylésére van lehetőség állandó lakosságszám esetében. A pályázat bírálatának szakmai szempontrendszere A támogatandó tevékenységi formák megszervezésének szakmaisága, (indokoltsága, hatékonysága). A korábban már megvalósult program objektíven alátámasztható mutatói a program eredményeire vonatkozóan (forgalmi adatok, ügyeleti idő, eszközök fogyása stb.). Mennyire felel meg a pályázati program a célcsoportok szükségleteinek? Hogyan segíti elérésüket? Mennyire szükségesek a tervezett kiadások a program megvalósításához? Mennyire felel meg a pályázati program a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére” című dokumentum céljainak és prioritásainak, illetve az alacsonyküszöbű szolgáltatásokra vonatkozó szakmai ajánlásban foglaltaknak? Milyen módon segíti az ellátottakat az egyéb intézményekkel történő együttműködés? - Intézmény/szervezet neve, feladatköre, kapcsolattartó személy (pl.: a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal való kapcsolattartás bemutatása, egyéb szociális-, egészségügyi, illetve egyéb szolgáltatóval való együttműködés). A pályázati űrlapokban bemutatott szakmai adatok 35

36 Krízisközpont Célcsoport:
A központ azon érintettek, áldozatok számára nyújt speciális szolgáltatásokat, akik a hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak) következtében olyan krízishelyzetbe kerültek, amely során a kialakult helyzetet sem a helyi szociális és gyermekvédelmi rendszer, valamint az ezen intézményekhez kapcsolódó jelzőrendszeri tagok, sem pedig az érintett bántalmazottak természetes támogató rendszere nem tudnak megfelelően megoldani. Ezen belül szolgáltatást nyújt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minősülő személyeknek és azon velük egy háztartásban élő személyeknek, akiknek tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján kötelesek. 36

37 Krízisközpont Kötelező elemek:
A szolgáltatást igénybe vevők fizikai (élelmiszer, tisztálkodási, tisztítószerek, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, szállás) ellátása a családok átmeneti otthonának rendszerén belül, szükség esetén egyéb szükségletek kielégítése (ruha, ágynemű huzat, gyógyszer), az ügyintézésekhez kapcsolódó járulékos költségek (utazás, illetékek), a gyermekek iskoláztatásához elengedhetetlen eszközök biztosítása. Esetmenedzser / szociális munkás: fogadja a bántalmazottat, kidolgozza a krízishelyzet megszüntetéséhez szükséges cselekvési tervet, meghatározza az egyes szakemberek feladatait, képviseli a bántalmazott érdekeit; Pszichológus/mentálhigiénés tanácsadó: segítséget nyújt a pszichés sérülések feldolgozásában, a krízishelyzet megszüntetésében Jogász: segítséget nyújt a hiányzó dokumentumok beszerzésében, segít a rendőrségi eljárások megindításában és figyelemmel kísérésében, tájékoztat a kiskorúakkal kapcsolatos speciális feladatokról Ezen felül a fenntartónak a félutas kiléptető ház szolgáltatása is támogatott tevékenység lehet, a támogatás feltétele krízisközpont működtetése. (Kiléptető háznak illetve lakásnak nevezzük azon lakhatási lehetőség biztosítását, amely a krízisközpontokban ellátott számára reintegrációs lépcsőként hosszú távú (maximum 5 év) lakhatási lehetőséget és a szakmai ajánlásban meghatározott szakmai segítséget biztosít. ) Választható elemek: szupervízió/továbbképzés a szakemberek részére figyelemfelkeltő/ tájékoztató tevékenység a szolgáltatás kapcsolódása más szolgáltatásokkal félutas kiléptető ház üzemeltetése 37

38 Krízisközpont A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
Előfinanszírozásban, évi Ft adható. Amennyiben a fenntartó félutas kiléptető házat is működtet, úgy az igényelhető támogatás Ft. Szakmai szempontrendszer Pályázó minimum egy éve működtet krízisközpontot kidolgozott szakmai szempontok alapján vagy, Pályázónak nyertes pályázata van krízisközpont működtetésére vagy, Pályázónak folyamatban van benyújtott pályázata krízisközpont működtetésére vagy, Pályázó családok átmeneti otthonát üzemeltet. – (Feltétele a pályázaton való részvételnek) A benyújtott szakmai programban foglaltak – így a szolgáltatáselemek, tevékenységek valamint a szakmai program megvalósításának várható következményei – illeszkednek a krízisközpontot igénybe vevők szükségleteihez. A költségvetés megalapozottsága, Költséghatékonyság – a javasolt kiadások szükségessége, indokoltsága. A kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel. A szakmai program (hatályos jogszabályok alapján) megalapozottsága, szakmai ajánláshoz illeszkedése. A szolgáltatás indikátorainak, hatékonyság mutatóinak, adatoknak a bemutatása. A szakmai fenntarthatóság indokoltsága. A szolgáltatásnyújtás eddigi időtartamának bemutatása (hány éve működik eredményesen). Az elbíráláskor előnyben részesül, aki a választható szolgáltatásokat is nyújtja szupervízió/továbbképzés a szakemberek részére figyelemfelkeltő/ tájékoztató tevékenység a szolgáltatás kapcsolódása más szolgáltatásokkal félutas kiléptető ház üzemeltetése 38

39 Utcai szociális munka Az utcán élő, tartózkodó hajléktalan emberek ellátásához szükséges szakmai és szervezési feladatainak biztonságos ellátásához nyújtott hozzájárulás, az utcai szociális munka szolgálatok működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése. Célcsoport az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok, akik éjszakáikat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltik, lakhatásukat gyakran önkényes területfoglalással, általában lakhatás céljára nem, vagy csak részben alkalmas helyen oldják meg. Kötelezően biztosítandó tevékenységek A vállalt ellátási terület rendszeres bejárása Háttériroda fenntartása Szállítás Bejelentések fogadása Szolgáltatások biztosítása Az ellátottak 10%ánál utcai életmód felszámolásával kapcsolatos tevékenységek, vagyis azon tevékenységek, melyek ahhoz járulnak hozzá, hogy az adott személy kikerüljön a 2. pont szerint meghatározott célcsoportból. További feltételek A szolgálat képviselőjének rendszeresen részt kell vennie a diszpécserszolgálat által szervezett szakmai programokon (régiós szintű esetmegbeszélés, team, stb.). A szolgálat képviselőjének rendszeresen, dokumentáltan kapcsolatot kell tartania az azonos, vagy annak közvetlen közelében lévő ellátási területen dolgozó utcai szociális munkás szolgálatokkal. 39

40 Utcai szociális munka A működési támogatás összege szolgálatonként 5 500 000 – 7  ,- Ft/év. Működési támogatás differenciálása Az ellátottak maximum kétszer további 10 %-ánál az utcai életmód felszámolása (vagyis ezen ügyfelek kikerülnek a 2. pontban meghatározott célcsoportból). Az ellátási terület – szakmailag alátámasztott módon – speciális jellemzői miatt (pl. nagy távolság, nehezen megközelíthető helyek, veszélyes, a szolgáltatással szemben ellenséges egyének, csoportok, stb.). A téli krízis időszakban hétvégi működés vállalása. Egyéb, az utcai szociális munkát segítő, az ellátottak igényeinek, szükségleteinek megfelelő tevékenységek vállalása. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere Az ellátási terület szolgáltatási jellemzői – így a rászorultak száma, az elérhető más szolgáltatások/szolgáltatók, azok kapacitása, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása – alapján a szolgálat működésének szükségessége, A szükségletfelmérés tartalma, illeszkedése a szakmai programban foglaltakhoz (szolgáltatáselemek, tevékenységek, az ellátási területen élő rászorultak szükségletei), A költségvetés megalapozottsága, áttekinthetősége, teljesíthetősége, arányossága, költséghatékonyság, A kiadások összhangja a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel, A nyújtandó szolgáltatások illeszkednek a megjelölt ellátottak számához, szükségleteihez? A szakmai program illeszkedése és megalapozottsága (hatályos jogszabályok alapján) a szakmai ajánláshoz, A szolgáltatás indikátorai, hatékonyság mutatói, adatai, Az utcai szociális munkás szolgálat eddigi tevékenységének bemutatása, A szolgáltató működési területén lévő háttériroda működésének, szolgáltatásainak, tárgyi felszereltségének bemutatása, A szolgáltatás kapcsolódása más (szociális és egyéb) szolgáltatásokkal, szervezetekkel, A területileg illetékes Diszpécserszolgálattal való korábbi és jövőbeni együttműködés tartalmi bemutatása. 40

41 TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
41

42 Minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtani.
A szolgáltató Fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NRSZH pályázatkezelő rendszerén keresztül a https://pkr.nrszh.hu (Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával) Amennyiben nem rendelkezik ilyen felhasználónévvel és jelszóval, abban az esetben a honlapra történő belépés után a Regisztráció menüpont alatt kérhet a belépéshez szükséges adatokat. 42

43 Csatolandó dokumentumok Kizárólag befogadásban eddig még nem részesült pályázók esetében
a szolgáltató szakmai programját, a működési engedély másolatát vagy a működési engedély iránti kérelemnek, illetve a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányának a másolatát, már működő szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámolót, munkatársak – szolgáltatással összefüggésben lévő - végzettséget igazoló tanúsítványait, a pályázó és – ha a szolgáltató jogi személy – a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása, a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelmét. A társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása. közösségi alapellátások esetén a közösségi munkacsoport tagjaival és a területi pszichiátriai, addiktológiai gondozó intézettel és más egészségügyi szolgáltatókkal kötött, külön jogszabály szerinti együttműködési megállapodások másolatát és azok részletes tartalmát, alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében az egészségügyi – szociális intézményekkel kötött együttműködési megállapodások tartalmát, támogató szolgálat esetén az általuk használt gépjármű/gépjárművek forgalmi engedélyének/engedélyeinek másolatát, utcai szociális munka esetén az ellátási terület jellemzőiről – hajléktalan személyek előfordulásáról, a szolgáltatások elhelyezkedéséről, a terület környezeti jellemzőiről – készített szociális térképet és a diszpécserszolgálattal kötött, jogszabályban meghatározott együttműködési megállapodás másolatát, krízisközpont mellett működtetett félutas ház esetén a félutas ház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha a tulajdoni lap másolata a használati jogcímet nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát, 43

44 Csatolandó dokumentumok már befogadott fenntartók esetében
Amennyiben folyamatban van a működési engedély iránti kérelemnek, illetve a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányának a másolatát, A pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelmét. 44

45 A pályázatok benyújtásának határideje
2011. szeptember 23. (24 óra). Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a https://pkr.nrszh.hu pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került. Integrálás miatti többlettámogatás január 01-től megszűnik 45

46 A pályázat érvényességének vizsgálata
Az NRSZH az elektronikus rendszerén keresztül iktatja, pályázati azonosítóval látja el, majd formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül. Kritériumok: a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte, a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága. Ha nem a Kormányrendelet 1. § (2) a) és (3) bekezdés szerinti fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye. Pl. Intézményfenntartó társulás 46

47 Hiánypótlás módja A Hivatal a pályázót egy alkalommal az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján –az értesítési tárhelyre érkezésétől számított 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel (megadott fenntartói cím). Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját. Határidőben benyújtottnak a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján óráig) elektronikus úton az NRSZH részére a pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtásra került. (elektronikus üzeneteket folyamatosan kövessék nyomon!) Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség →NRSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okát → megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A bizottság a miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs. 47

48 Támogatásra nem javasolt
a) a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, b) a szakmai programját nem hangolta össze az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal, c) nem megalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be: a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak, d) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, e) korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, f) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban, g) az előző finanszírozási időszakra vonatkozó ellenőrzések tapasztalatai alapján nem látja biztosítottnak az ellátás jogszerű működtetését, az ellenőrzések súlyos jogsértést tártak fel, jelentős összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett, illetve Ft vagy a feletti szociális igazgatási bírság került kiszabásra. 48

49 Szerződéskötés, finanszírozás módja
A szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie (NRSZH megvizsgálja, szükség esetén a Fenntartót 8 napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel. A fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága folyósítja. 49

50 A támogatás elszámolása és ellenőrzése
Évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Hivatalhoz (NEM A MÁKHOZ) a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Hivatalhoz benyújtani. Az elszámolást a Hivatal megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel. Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben – az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével – a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás, illetve a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg. 50

51 A pályázattal kapcsolatos felkészítés és szakmai felvilágosítás
Támogató szolgáltatások Velkei Mariann ; 30/ , Nagy Annamária , Közösségi ellátások Farkas-Angyalos Zita , Beluczki Bernadett , Utcai szociális munka Bíró Endre , Györe András , Krízis ellátás Molnár Tamás , Általános szakmai kérdések Farkasné Farkas Gyöngyi ; 30/30/ , Győri-Zöld Nikoletta ; 30/ , Elektronikus pályázatkezelő felület használata Belépés: Takács Péter , Obreczán-Köller Zsófi , Tiszai Tiborné ; 30/ , 51

52 SZAKMAI MŰHELYEK 52

53 PÁLYÁZAT INDÍTÁSA 53

54 https://pkr.nrszh.hu nyitólap

55 Regisztráció 1. - Az országos jelentési rendszerbe (regiszter) jogosultsággal még nem rendelkező fenntartók esetén - adatok kitöltése után →”regisztrálok” gombbal továbbítás

56 Regisztráció 2. - a felület igazolja a regisztráció elindítását
- Az NRSZH munkatársa teszi meg a következő lépést

57 Regisztráció 3. - a regisztrációban megadott címre visszaigazolás érkezik - A pályázó feladata a küldött link aktiválása

58 Regisztráció 4. - A pályázó aktiválását a pályázatkezelő rendszer megerősíti. - A pályázó újabb t fog kapni a belépéshez használatos jelszaváról.

59 Regisztráció 4. - A pályázó által megadott címre megérkezik a felhasználónév és az egyszer használatos jelszó. - Most már beléphetünk a pályázatkezelő rendszerbe.

60 Belépés – jelszó módosítás 1
- Az országos jelentési rendszerben jogosultsággal nem rendelkezők a regisztrációt követően. A jelentési rendszer használóinak a regiszteres felhasználónévvel és jelszóval. Minden esetben jelszót kell módosítani – a rendszer belépés után kéri.

61 Belépés – jelszó módosítás 2.
- A „jelszóváltoztatás”-ra kattintva, majd az „OK” indítással lehet továbbhaladni.

62 Belépés – jelszó módosítás 3.
- Az új jelszó legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, tartalmaznia kell kisbetűt, nagybetűt és számot.

63 Belépés – jelszó módosítás 4.
- A jelszóváltoztatás után szükséges az új bejelentkezés (cél a teljes adatvédelem).

64 Belépés a jelszóváltás után
- A megjelenő felület:

65 Belépés – új pályázat benyújtása 1
- A belépést követően az „új pályázat benyújtása” feliratra kattintva lesz lehetőség elindítani a pályázatot.

66 Bejelentkező kép azoknál, akik már több pályázatot indítottak

67 Belépés – új pályázat benyújtása 2
A regisztrációt indítóknak a „Pályázat létrehozása finanszírozási szerződéssel rendelkező fenntartóknak” menüpont inaktív marad. A regisztráció nélkül belépők esetén a szerződéssel rendelkezők kiválaszthatják a meglévő szerződésüket (arra indíthatják új pályázatukat)

68 Pályázat létrehozása finanszírozási szerződés alapján
A már meglévő szerződés kiválasztása után megjelenő felület:

69 Pályázati adatlap új szolgáltatóval

70 Fenntartó adatok 1. A finanszírozási szerződésben rögzített adatok automatikusan beemelődnek, de módosíthatóak (csak a működési engedély alapján!) – ilyen esetben meglévő szerződést is kell módosítani Fenntartóváltás kérdése.

71 Fenntartó adatok 2. A hiányzó adatokat szükséges kitölteni.
NAGYON FONTOS! – erre érkezik majd minden értesítés

72 Szolgáltató adatok 1. Első lépésként szükséges megnézni, hogy a fenntartó közvetlenül nyújtja-e a szolgáltatást, ezt jelölve dinamikusan változik a felület. Ha nem a fenntartó nyújtja közvetlenül, akkor megjelenő felület:

73 Szolgáltató adatok 2. Ha a fenntartó nyújtja közvetlenül, akkor a fenntartó adatai átemelődnek a szolgáltató adataihoz :

74 Szolgáltató adatok 3. Üres mezőket ki kell tölteni, egyes adatoknál a rendszer nem enged hibázni (pl adószám karakterek száma) :

75 Szolgáltató adatok 4. A működési helyeket a hozzáadás gombra kattintással lehet feltölteni, több helyszínnel lehet bővíteni :

76 Szolgáltató adatok 5. Itt már több helyszín került rögzítésre, a típus kiválasztását lenyíló mező teszi lehetővé:

77 Szolgáltató adatok 6. Helytelen adat esetén mindig van lehetőség törlésre:

78 Ellenőrzés Gyakori mentés ajánlott a kitöltés közben
Minden űrlap kitöltését követően ajánlott az ellenőrzésre kattintani, akkor a hibák listázásra kerülnek + a kitöltendő mezők rózsaszín hátteret is kapnak.

79 Jogi státusz Kiválasztásának elmaradása esetén a későbbi menüpont, konkrétan a pénzügyi-gazdálkodási terv adatlap nem fog megjelenni, ezért ezt szükséges előbb pontosítani.

80 Működési engedély 1. Első lépés a működési terület kiválasztása.

81 Működési engedély 2. A megye vagy kistérség beírása után meg kell várni a feljövő mezőt, rákattintás után lehet a településeket megjeleníttetni. A hozzáadással tudjuk feltölteni a működési területet.

82 Működési engedély 3. A finanszírozásra nem kért területről a jelölő pipát törölni kell.

83 Működési engedély 4. A működési engedély adatainál kitölteni és választani szükséges.

84 Működési engedély 5. A szerződéssel nem rendelkezők esetében vagy meglévő működési engedélyt vagy a benyújtott kérelem adatait kell feltölteni.

85 Működési engedély 6. A pontos kitöltést segédtáblák biztosítják.

86 Működési engedély 7. Választani kell, hogy nyújt-e a pályázni kívánt ellátáson kívül más szolgáltatást. Ennek függvényében dinamikusan változnak a mezők ( ha nem nyújt, akkor eltűnnek a kitöltendő sorok).

87 Működési engedély 8. A más szolgáltatások az „új sor” feliratra kattintással bővíthetők. (bírálati szempont is)

88 Szolgáltatás ismertetése 1.
Szabad szöveges mezőket kell kitölteni, beépített karakterszámláló segíti a munkát.

89 Szolgáltatás ismertetése 2.
Javasolt a folyamatban történő mentés.

90 Szolgáltatási adatok 1. A feladatmutató pontos kitöltése a jövő évi támogatás alapja. Az automatikus átlagolás a „számol” feliratra kattintás után készül el.

91 Szolgáltatási adatok 2. A számolt 2011-es év átlaga és a hozzá rendelt működési támogatás.

92 Szolgáltatási adatok 3. A szakmai jellemzők a korábbi pályázat és az éves elszámolások alapján kerültek be. Lehet nullát is beírni, a valós adatokat kell feltüntetni a már eltelt időszaknál.

93 Kiegészítő adatok – megyei bontás
Pályázati felhívás 5. sz. melléklete: Szolgáltatásra potenciálisan jogosultak településsoros adatai (OEP adatok)

94 Kiegészítő adatok – települések szerinti bontás

95 Szolgáltatási adatok 4. A szakmai indikátorok igen/nem választással rögzíthetők, feltételes mezők esetén egy kis időt várni kell arra, hogy a mező aktiválódjon – a keret éles lesz.

96 Szolgáltatási adatok 5. Minden ellátási típusnál az arra jellemző specialitások jelennek meg a menüpontban.

97 Személyi feltételek 1. Az eltérést a beépített automatikus számolás írja majd ki. Az űrlapon gyakorlati példák segítik a kitöltést.

98 Személyi feltételek 2. Az ellátásban dolgozó munkatársak egyenkénti felvitele szükséges ebben a pontban. Az „új sor hozzáadása” feliratra kattintva jelennek meg a kitöltendő mezők.

99 Személyi feltételek 3. A feltöltést lenyíló mezők is segítik.

100 Pénzügyi-gazdálkodási terv 1.
A jogi státusz határozza meg a megjelenő tartalmat (elkülönül az ÁHT besorolás szerint).

101 Pénzügyi-gazdálkodási terv 2.
Az egyes tételeket a kitöltés után a rendszer fogja összesíteni.

102 Pénzügyi-gazdálkodási terv 3.
A kategóriák részletesen kifejthetők.

103 Pénzügyi-gazdálkodási terv 4.
Az „új sor lenyomásakor lehet a kitöltést megkezdeni. A végén a „számol” felirattal lehet befejezni a kitöltést.

104 Mellékletek 1. Ha nem a nyitóoldalon ajánlott informatikai programot használjuk, akkor nem engedi a feltöltést. Tetszőleges formában lehet csatolni (pdf, word, jpg stb). A szerződéssel rendelkezőknek csak a közzétételi és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelező, de változás esetén szükséges a működési engedélyt is.

105 Mellékletek 2. A finanszírozási szerződéssel nem rendelkezőknek a pályázati kiírás szerinti összes dokumentum csatolása kötelező.

106 Mellékletek 3. Egy-egy típusból több feltölthető mellékletet lehet előállítani az „új dokumentum” segítségével.

107 Mellékletek 4.

108 Mellékletek 5. A feltöltött dokumentum a nevére kattintva megtekinthető (önellenőrzés), szükség esetén törölhető.

109 Nyilatkozatok 1. - jogi státusztól függetlenül -

110 Nyilatkozatok 2. Lenyíló mezők lehetőségeiből való kiválasztással lehet a nyilatkozatot megtenni.

111 Nyilatkozatok 3. A pályázati felület végén lehetőség van egyéb olyan információk megadására, amely a döntés szempontjából még fontosak és nem volt lehetőség a megjelenítésükre. Itt lehet jelezni pl. a későbbi fenntartóváltási szándékot is. Véglegesítés: előtte ajánlatos még egyszer a teljes ellenőrzést behívni.

112 Alacsonyküszöbű ellátás 1.
A szolgáltatási adatok térnek el az előzőektől. Az alaptevékenységből min.2 kiválasztása kötelező.

113 Alacsonyküszöbű ellátás 2.
Új szolgáltatásnál csak a 2012-es tervezett adatok jelennek meg.

114 Alacsonyküszöbű ellátás 3.

115 Alacsonyküszöbű ellátás 4.
Személyi feltételek.

116 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.
Új pályázó esetén kérdés, hogy működtette-e finanszírozási szerződés nélkül az ellátást.

117 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 2.
Szakmai jellemzők.

118 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 3.
Teljesítmény indikátorok.

119 Támogató szolgáltatás - pályázat benyújtása -
Pályázat létrehozása: új szolgáltatóval és/vagy finanszírozási szerződés alapján

120 Támogató szolgáltatás 1. - szolgáltatási adatok -
Finanszírozási szerződés nélküli új pályázónak előbb nyilatkoznia kell, hogy működtette-e január 1-ét követően a szolgáltatást, ennek függvényében dinamikusan változnak a mezők. Ha nem működtette, akkor csak 2012-re kér adatot.

121 Támogató szolgáltatás 3. - szolgáltatási adatok -
Ha nem működtette, akkor megjelennek a visszamenőleges adatok.

122 Támogató szolgáltatás 4. - szolgáltatási adatok -

123 Támogató szolgáltatás 5. - szolgáltatási adatok -

124 Támogató szolgáltatás 6. - szolgáltatási adatok -

125 Támogató szolgáltatás 7. - tárgyi feltételek (2 elemből áll) -

126 Támogató szolgáltatás 8. - tárgyi feltételek , gépjármű-

127 Támogató szolgáltatás 9. - tárgyi feltételek , nyitva álló helyiség -

128 Támogató szolgáltatás 10. - személyi feltételek -

129 Támogató szolgáltatás 11. - mellékletek: gépjárművek-

130 Utcai szociális munka 1. - működési engedély -
Kiegészítés Utcai szociális munka 1. - működési engedély -

131 Utcai szociális munka 2. - szolgáltatás ismertetése -
A szolgáltatás ismertetése menüpont a korábbiakon kívül még tartalmazza a szociális térképre vonatkozó ismertetést.

132 Utcai szociális munka 3. - szolgáltatási adatok -

133 Utcai szociális munka 4. Szolgáltatási adatok 2.:

134 Utcai szociális munka 5. Szolgáltatási adatok 3.:

135 Utcai szociális munka 6. Szolgáltatási adatok 4.: differenciált támogatás

136 Utcai szociális munka 7. - tárgyi feltételek -
Tárgyi feltételek: 2 elemből áll, gépjármű és háttériroda

137 Utcai szociális munka 7. - személyi feltételek -

138 Utcai szociális munka 8. - mellékletek -

139 Krízisközpont 1. - működési engedély -
Országos ellátási terület

140 Krízisközpont 2. - szolgáltatási ismertetése -
Első lépésként nyilatkozni kell arról, hogy korábban működtetett-e krízisközpontot. Ha igen, akkor dinamikus mezőváltás során újabb kérdés lesz, hogy mióta.

141 Krízisközpont 3. - szolgáltatás ismertetése -
A megjelölt mező csak akkor látható, ha kiválasztásra került a korábbi működés.

142 Krízisközpont 4. - szolgáltatási adatok -

143 Krízisközpont 5. - szolgáltatási adatok -
Ha korábbi működés nem került kiválasztásra, akkor a szolgáltatási adatok listája itt véget ér.

144 Krízisközpont 6. - szolgáltatási adatok -
Ha korábbi működés kiválasztásra került, akkor a szolgáltatási adatok listája sok elemmel bővül.

145 Krízisközpont 7. - szolgáltatási adatok -

146 Krízisközpont 8. - tárgyi feltételek -

147 Krízisközpont 9. - tárgyi feltételek -
Biztonsági eszközök

148 Krízisközpont 10. - személyi feltételek -

149 Krízisközpont 11. - mellékletek -

150 PÁLYÁZTATÁSRA KERÜLŐ ELLÁTÁSOK HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI
150

151 Ellenőrzések célja Az állami szándék: a támogatás célzott felhasználása, a közpénzek hasznosulása. A hatósági szándék: a jogkövető magatartás erősítése, segítő ellenőrzéssel. A fogyasztó elvárása: a kiszámítható és színvonalas szolgáltatás. A szolgáltatói szándék: a szabályszerű működés, a szolgáltatások minőségének megőrzése, fejlesztése. 151

152 2008. évi ellenőrzések a finanszírozott ellátásokban
569 támogató szolgálat 368 közösségi ellátás Az ellenőrzés célja: felmérni a szolgáltatások mennyiségi és minőségi mutatóit, a pályáztatási rendszer előkészítése. Feladatarányosság, területi kiegyenlítés! ellátásoknál: Más finanszírozási formára történő átállás (feladatarányosság, területi kiegyenlítés) segítése, szerződésnek való megfelelés. 152

153 2009. évi ellenőrzések a finanszírozott ellátásokban
350 házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres ellátás, 28 intézményen belüli foglalkoztatás. Kis arányban támogató szolgáltatások és közösségi ellátások, tekintettel az első évre. 3 éves időszakban 1 alkalommal valamennyi szolgáltatót egyszer ellenőrzi a Hivatal.

154 2010. évi ellenőrzések 2010. évben összesen 1119 szolgáltatás ellenőrzése Támogató szolgálatok, közösségi ellátások Társulások Ellátotti jogok érvényesülése, és az igénybevételi eljárás jogszerűsége Komplex ellenőrzés integrált intézményeknél, Szociális foglalkoztatás (költségkompenzáció) Engedély nélküli szolgáltatók 154

155 2011. I. félévi ellenőrzések a finanszírozott szolgáltatásokból
2011. év ig összesen kb. 400 szolgáltatás utcai szociális munka (106) támogató szolgálat (107) közösségi ellátások (77) jelzőrendszeres hsg. (55) szociális foglalkoztatás (32) egyéb soron kívüli ellenőrzések (24) utóellenőrzések (18)

156 NRSZH II. félévi terv Befejeződik a támogató szolgálatok és a közösségi ellátások ellenőrzése. Felkészülés 2012-re! Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107 Szociális foglalkoztatás Összesen évre tervezett: 660 db szolgáltatás 156

157 Módszerek, technikák Ütemtervek egyeztetése engedélyező hatóságokkal. / SZGYH/ Ellenőrzési szempontsorok aktualizálása, nyilvánossága. Összefoglalók, szakmai anyagok. Interjúk (ellátotti, munkatársi). Próbariasztás.

158 Működési engedély! 281 városi jegyző helyett 2011. július 1-től az
SZGYH feladatköre bővül: valamennyi szociális szolgáltatás működési engedélyezésében és ellenőrzésében első fokon eljárnak. Városi jegyzőnek az iratokat aug. 31.-ig kell megküldenie az SZGYH-nak, aki: - a működési engedély módosítása során, a következő eljárással egyidejűleg, de - legkésőbb éig az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi az átvett szolgáltatókat, intézményeket.

159 Bemutató ellenőrzés A jelentősebb számú szolgáltatást fenntartók részére. Több szolgálat munkatársai egyszerre nézhettek végig ellenőrzést. Cél: közösen felismerni a problémákat, hatékonyan javítani azokat, szakmai konzultáció, lehetőség az önellenőrzésre.

160 Ellenőrzési szempontok
Azonosító adatok Tárgyi feltételek Dokumentációs rend Központi intézményi dokumentáció Ellátotti dokumentációk Személyi feltételek Pénzügyi előírások Ellátotti jogok érvényesülése Ellenőrzött szolgáltatás szakmai jellemzői Ellátotti interjúk összegzése Ellenőrzési tapasztalatok rövid összefoglalója 160

161 Tapasztalatok Kedvező tapasztalatok!!!!!
A jogsértések száma 2008-hoz jelentősen csökkent. Szakmai színvonal nőtt! Szakmai tanácskozások, felkészítések, publikus szakmai segédletek pozitív hatása a gyakorlatban megjelenik. Feladategységet jelentősen túlteljesítik a szolgáltatók! Referencia intézmények! Feladatuk: a szolgáltatók felé szakmai segítségnyújtás, jó gyakorlatok terjesztése! A kijelölt intézmények magas színvonalú szakmai munkát látnak el és hatékonyan segítik a többi szolgáltatót is!

162 Problémás területek Térítési díj! Tájékoztatás! Megállapodás!
Gondozási lap, gondozási napló – tevékenységek, aláírás! Csoportos szállítás dokumentálása és elszámolása! Tanfolyam hiány jelentős – gyakori cserélődés!

163 Térítési díj A támogató szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. Nem elfogadható a Ft/ alkalom, Ft/nap, Ft/ hó! A támogató szolgálati óradíj megállapításakor gondozásra fordított időnek a fogyatékos személy segítésére irányuló tevékenység - ide értve a lakáson kívüli segítést is - időtartama minősül. Volt olyan szolgáltató, aki a házi segítségnyújtás analógiájára nem tekintette személyi segítésnek a szállításhoz kapcsolódó, lakáson kívüli segítést, tévesen!

164 Térítési díj Szállításra fordított kilométernek a fuvarlevélen feltüntetett és a szállított személy, illetve törvényes képviselője által igazolt kilométerek számítanak. Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult is igénybe veszi, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani. Nem elfogadható a csoportos átalány!

165 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS Új szabályozás: az intézményi térítési díj tartalmi összetevői megmaradnak, de az önköltség elemeit szabadon határozhatja meg a fenntartó, és azt év közben egyszer korrigálhatja, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Szabályok: a szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. 165

166 Tájékoztatás! Ellátottjogi képviselőről, elérhetőségéről!
Változásokat követni szükséges! Szolgáltatás elemeiről! Térítési díjról! A térítésmentesen biztosított szolgáltatásoknál intézményi térítési díjat nem kell megállapítani (nem kell tájékoztatás sem)!!! Panaszjogról! Ellátás megszűnésének eseteiről, jogorvoslatról.

167 Megállapodás! Pontatlan, felületes kitöltése jelenik meg hiányosságként! Ki írhatja alá a megállapodást? Aláírás nincs v. nem megfelelő –normatíva visszavonás veszélye! Cselekvőképesség kérdései, típusai! Csatolt iratok (gondnokkirendelő) hiánya! Hiányzik az ellátás kezdő időpontja! Nem derül ki, hogy határozott vagy határozatlan időre kötötték! Új vagy módosítás? Szolgáltatás szakmai tartalma hiányzik!

168 Megállapodás pontosan tartalmazza?
az ellátás kezdetének időpontját, az intézményi ellátás időtartamát (a határozott v. határozatlan időtartam), az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítési díj-fizetési kötelezettséggel jár, az ellátás megszüntetésének módjait. Kiegészült új kötelező elemmel: igénybe vevő természetes személyazonosító adataival. Nem kell megküldeni a megállapodást a fenntartónak.

169 Gondozási lap, gondozási napló
Milyen tevékenységek fogadhatóak el? Kódrendszer kérdései? Aláírások! Hitelesség! Javítások! Ellenőrzése!

170 Ágazati regiszter! - Hatósági oldal: nem megfelelő rögzítés, változások nem kerülnek átvezetésre, lezárt időszakok, így nem tud jelenteni a fenntartó! - Fenntartói oldal: jelentés elmulasztása (félév/negyedév), pontatlan adatok! A regiszter pontatlanságát jelezni szükséges a Hivatal felé, illetve javíthat, kiegészíthet is a fenntartó! 170

171 Finanszírozási szerződés problémái
Változások bejelentése elmarad, pl. gépkocsié. A fenntartó nem juttat példányt a szolgáltatónak. Nem ismerik meg a tartalmát. Szükséges alapos tanulmányozása! Adatai egyeznek-e a működési engedély adataival, pl. ellátási terület, gépkocsi…

172 Gépkocsi használat A szolgáltató az elsődleges gépjárművön túl használ-e más gépkocsit? Az szerepel-e a szerződésben? Amennyiben a helyettesítő gépkocsi nem szerepel a finanszírozási szerződésben a Gépjármű Használati Szabályzatban szükséges rendelkezni arról, hogy a bejelentett gépkocsi meghibásodása, akadályoztatása esetében, megnevezett gépkocsi helyettesíti azt. (Ha ekkor a gépkocsi kiesésének okát igazolni tudják - baleseti jegyzőkönyv, javításról szóló számla alapján -, a helyettesíthető gépkocsira is elszámolható a teljesített feladategység.)

173 Tárgyi feltételek Általános tárgyi feltételek:
akadálymentesítés, elérhetőség dolgozók munkáját segítő eszközök: munka-, védőruha, utazást segítő eszköz, iroda, készenléti táska, stb. Speciális tárgyi feltételek: Támogató szolgálat: megfelelő gépjármű (legalább egy gépjárműnek kell megfelelni a speciális kritériumnak)! Gyermekszállítás feltételei! Közösségi ellátás: csoportszoba javasolt. 173

174 Központi dokumentációk problémái
Működési engedély, tanúsítvány - változások bejelentésének elmulasztása (pl. székhelyváltozás) szolgáltató székhelye nincs az ellátási területen pontatlanságot, elírást a fenntartó nem jelzi az engedélyezőnek határozott időre adták ki a finanszírozási szerződés miatt Alapító okirat, SZMSZ, Szakmai program - elavultak, frissítések elmaradnak Szabályzatok: - elavultak, sablonok - hiányos tartalmú: ellátotti pénzkezelés, gépjárművek adatai Ellátottak pénzének kezelése leggyakoribb esetei: támogató szolgálat, házi segítségnyújtás, falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás 174 174

175 Nem kell csatolni a szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak alakulását!
Szakmai program 2011-től Tartalmi előírásai szűkültek és a támogató szolgáltatásnál hatályon kívül helyezték a speciális szabályokat! Mellékletei: megállapodások tervezete (kivéve pl. utcai szociális munka, alacsonyküszöbű ellátás) szakosított ellátás esetén a házirend tervezete, már működő intézmény esetén a házirend a szervezeti és működési szabályzat, illetve annak tervezete Nem kell csatolni a szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak alakulását!

176 Ellátotti dokumentációk 1.
Kérelem nyomtatványok: - pontatlan kitöltés, aláírások - orvosi igazolás hiányzik, jövedelemvizsgálat nem teljes körű Egyszerűsített előgondozás: minimális adattartalom, nem tükrözi az ellátást igénylő állapotát, szükségleteit, szakképzetlen készíti Ellátotti nyilatkozat más szolgáltatás igénybevételéről: től kötelező (azelőttiekre nem kell) - olyan ellátásról is nyilatkozik, amelyről nem kell (pl. AK, CsS) - saját intézményi ellátásról is nyilatkozik 176 176

177 Ellátotti dokumentációk 2.
Nyilvántartás től új adattartalom! (két rész) 1. Adatok az ellátást igénylőről (az igény érkezésének napján): + adatok, pl. telefonszám, értesítési cím, cselekvőképességére vonatkozó adat. 2. Adatok az igénybevevőről (a szolgáltatás megkezdésekor). Egy nyilvántartást kell vezetni: Megszűnt a várakozókról vezetett nyilvántartás (Ir. 5.sz mell.),nem kötelező sorszámozni, befűzni, hitelesíteni,elektronikusan is vezethető (fontos az adatok tárolása, a módosítások visszakereshetősége – pl. CD-re való kiírással). Friss módosulás: nem kell a kérelmező törvényes képviselőjére, megnevezett hozzátartozójára vonatkozóan a természetes személyazonosító adatok teljes körének rögzítése. Ezért a ezen személyek vonatkozásában szűkül a nyilvántartási kötelezettség a név, születési név, a telefonszám, továbbá a lakó- és tartózkodási hely vagy értesítési cím adatokra. 177

178 Ellátotti dokumentációk 3.
Értesítés (nem kötelező, de a tájékoztatás igen) Ha van ellátottak részéről az átvétel dokumentált legyen! Gondozási tervben probléma: - egy hónapon belül nem készül el - nem egyénre szabott, sablonos, szűkszavú - értékelésük elmarad, évről-évre ugyanaz a tartalom További lényeges hiányosság több iratot ill. adatot kérnek, mint amit a jogszabály megenged - adatvédelmi szempontok (Pl. személyi igazolvány fénymásolata).

179 Személyi feltételekben probléma
Létszám: csatolt munkakörök, alacsony óraszám, nincs összhangban a megadott személy a gondozási naplóban aláíróval. Végzettség: speciális végzettség hiánya! Magasabb végzettség elfogadásának a kérdése. Működési nyilvántartás: - nyilvántartási szám nincs, lejárt - teljesítés esetén az anyagi elismerés elmarad - továbbképzési terv hiányzik, vezetése nem megfelelő Munkáltatói igazolvány: nincs, vagy nem hitelesített. Munkaköri leírás: nem személyre szól, nincs aláírva, nem a betöltött munkakörre szól. Esetmegbeszélés: csak papíron! 179

180 Ellátotti jogok érvényesülése
Ellátott jogi képviselő: tájékoztatás hiánya, nem megfelelő személy megnevezése. Panaszkezelés: nem jellemző vagy nincs dokumentálva - a panaszokat jellemzően nem rögzítik írásban, elsősorban szóban történik a panaszok kezelése, nem megfelelően folytatják le a szükséges eljárást (panaszláda kihelyezése indokolt) Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés tilalma: - javasolt írásban, nem elég az Etikai Kódex ismerete! 180 180

181 Párhuzamos szolgáltatás igénybevétele, elszámolhatósága 1.
A bentlakásos intézményben élők szállítását a bentlakásos intézmény a teljes körű ellátás keretében köteles biztosítani. Amennyiben az ellátott olyan szállítást igényel, ami nem tartozik az intézmény kötelező feladatai körébe, akkor az ellátott kérheti támogató szolgálat szállítási szolgáltatását. (kötelező dokumentumokat ki kell tölteni, a szociális rászorultsági vizsgálatot el kell végezni) A személyi térítési díj megállapításakor javasolt, a bentlakásos ellátásra kifizetett térítési díjon felüli jövedelmének figyelembevétele.

182 Párhuzamos szolgáltatás igénybevétele, elszámolhatósága 2.
Közösségi ellátásnál, ha a kliens nem teljes körű ellátásra kötelezett szolgáltatásban vesz részt (pl.: alapszolgáltatás, éjjeli menedékhely, lakóotthon), köthet a közösségi ellátással közvetlenül megállapodást. Ha rehabilitációs intézmény lakója igényli az ellátást, nem az ellátott, hanem az intézmény köt együttműködési megállapodást. A közösségi ellátást igénybe veheti olyan kliens, aki családok átmeneti otthonában, börtönben, vagy nappali kórházban tartózkodik, így megállapodást is lehet kötni velük.

183 Támogató szolgálat - Közösségi ellátások
Új finanszírozás és dokumentációs rend bevezetése zökkenőmentes volt -> jók a tapasztalatok Közösségi ellátások: minimális hiányosságok Támogató szolgálatok: Sokan vezetik továbbra is a szállítási adatfelvételi lapot, információ szolgáltatási naplót Bentlakásos intézményi ellátottakat szállítanak, számolnak el Szállítási elszámoló adatlap és menetlevél nincs összhangban Szociálisan rászorultat „utaztatják” Kódtáblázat -> ellátott nem kap belőle 183

184 Utcai szociális munka Szükséges az ellátási területen az átfedések elkerülése! Több helyen felosztják a szolgáltatók egymás között a településrészeket, így az ellátottak vándorlása miatt lehetnek csak átfedések a gondozás során. Gyakran a kliensek több utcai szociális szolgáltatás nyilvántartásában is szerepelhetnek, több szolgálattól igényelnek és kapnak segítséget. Esetenként az ellátotti szám növelése érdekében jelenik meg párhuzamos gondozás. Párhuzamos ellátás: utcai szociális munka, nappali ellátások, alacsonyküszöbű ellátás, nappali melegedő, éjjeli menedékhely 184 184

185 Háttérintézménnyel vagy a nélkül?
A szolgáltatók megfogalmazták, hogy az utcai szociális munkát háttérintézmény nélkül nem lehet szakmailag hatékonyan működtetni. Ok: az utcán élők szívesebben veszik igénybe az azonos fenntartó által működtetett szálláshelyeket, mert az utcai szociális munkással kialakult bizalmi kapcsolat továbbélésére számíthatnak. A szolgáltatók egy része háttérintézmény nélkül is megfelelően működik. Ok: a hajléktalanok egy része nem hajlandó bemenni az intézménybe, az egyik egyházi fenntartó, (akinek nincs háttérintézménye), kifejezetten ezekre az emberekre összpontosít.

186 Kapcsolatok kiemelt szerepe!
Diszpécserközponttal együttműködés! Közösségi és nappali ellátásokkal való együttműködés! Kapcsolatrendszer (egészségügyi szolgáltatók, rendőrség, polgárőrség)! Esetmegbeszélés, szupervízió kiemelt jelentőségű! A háttérintézmény nélkül működőknél kiemelten fontos, hogy a szolgáltató írásbeli megállapodással rendelkezzen hajléktalanokat ellátó szociális és egészségügyi intézményekkel.

187 Összességében az ellenőrzési tapasztalatok kedvezőek!
Kevés esetben volt szükség intézkedés megtételére. A hajléktalanok ellátásával foglalkozók elkötelezettek, humánusak, láthatóan rendszeres és folyamatos kapcsolatban vannak az évek óta utcán élő hajléktalanokkal. Az utcai szociális munka „világa” sokszínű, rendkívül változatos módszerekkel és módon alkalmazkodnak az adott célcsoport tartózkodási helye és életvitele szerinti megoldásokhoz. Mindez megteremti egyes szolgáltatások egyediségét és a hajléktalan személyek által való elfogadottságát is. A szolgáltatók döntő többsége törekszik a lakossággal való konfliktusmentes kapcsolatra.

188 Jó gyakorlatok A háttérintézményben működő háziorvosi ellátás keretében az orvos napi 8 órában, speciálisan a hajléktalanok ellátására szakosodva végzi tevékenységét. Az utcai szociális munkások az orvost rendszeresen kikísérik a hajléktalanokhoz, ahol vizsgálat, beutaló, recept felíratás, tanácsadás történik. Ezen együttműködésnek is köszönhetően a hajléktalanok mára jó általános egészségi állapotúak. A hatékony esetvezetés érdekében a 2 szolgálat váltott műszakban heti cserével dolgozik, folyamatos a szolgáltatásbiztosítás ig. A két szolgálat a közös munkaidőben (14-16 óráig) nagy hangsúlyt fektet az egyéni esetkezelésre, belső szakmai megbeszélésekre, esetátadásra.

189 Jó gyakorlatok Folyamatos jelleggel elektronikusan rögzítik a végzett lényeges gondozási eseményeket, így azok nyomon követhetők, bármikor visszakereshetők. Komplett hajléktalant ellátó intézményi háttérrel rendelkezik az utcai munka, emellett OEP által finanszírozott egészségügyi centrumot is működtetnek. Az egészségügyi centrumban folyamatos jelleggel egy háziorvos rendel, emellett kb. 16 szakorvos illetve fő ápoló-személyzet biztosít szolgálatot.

190 Jó gyakorlatok A szervezet úgynevezett „hajléktalan igazolványt” ad ki, amelyet valamennyi a városban működő hajléktalanokkal foglalkozó szervezet elfogad. Az igazolvány társ- illetve saját intézményekbe a bejutást segíti. Az igazolvány biztosítja, hogy a klienseknek legyen érvényes tüdőszűrő leletük, igazolja, hogy a hajléktalan háziorvos állandó (háromhavonkénti) ellenőrzési alatt állnak illetve, hogy nem TBC-sek és a különböző fertőző és bőrgyógyászati betegségektől mentesek.

191 Jó gyakorlatok A kliensek lakhatási problémáinak megoldása érdekében az intézményi ellátástól függetlenül két önálló „kiléptető” lakást tartanak fenn, ahol a lakók önálló életet élhetnek a szociális munkások folyamatos segítése mellett. Az egyik utcai szociális munkás volt szerhasználó, volt hajléktalan, akinek a saját tapasztalatai nagyon jól segítik a gyakorlati tevékenységét; az ellátottakkal való kapcsolatfelvételben, kapcsolattartásban előny.

192 Köszönjük a figyelmet és sikeres pályázatot kívánunk !
Összeállították: Farkasné Farkas Gyöngyi, Heidl Beáta és Velkei Mariann Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály


Letölteni ppt "2011. ÉVI ÁLTALÁNOS PÁLYÁZAT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések