Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VII. Országos Szakmai Konferenciája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VII. Országos Szakmai Konferenciája"— Előadás másolata:

1 VII. Országos Szakmai Konferenciája
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya Ellenőrzési Osztálya évi ellenőrzési tapasztalatai, évi tervezés Támogató Szolgálatok VII. Országos Szakmai Konferenciája Heidl Beáta

2 NRSZH 2012. éves ellenőrzési programját meghatározó tények
A 281 városi jegyző helyett július 1-től az SZGYH feladatköre bővül: valamennyi szociális szolgáltatás működési engedélyezésében és ellenőrzésében első fokon eljárnak. Az SZGYH legkésőbb december 31-éig ellenőrzi az átvett szolgáltatókat, intézményeket. A KENYSZI beindulása miatt ezt június 30-ig kellett jelentős nagyságrendben elvégezni. Következmény: SZGYH-k leterheltsége jelentősen megnövekedett!

3 2012. évi NRSZH ellenőrzési területek
A KENYSZI beindulása kapcsán szükségessé vált oktatásokat a Szociális Főosztály ellenőrei I. negyedévében tartották meg. SZGYH ellenőrzési feladataiban tehermentesítés, átvett ellenőrzések lefolytatása. Panaszügyekben kivizsgálás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális foglalkoztatás 3 éves finanszírozási időszaka 2012-ben lejár, valamennyi – eddig le nem ellenőrzött – szolgáltatás vizsgálata. Új finanszírozási időszak 1 éve, kis számban kerültek ellenőrzésre támogató szolgálatok.

4 Megvalósult ellenőrzések 2012.10.31.-ig 568 db
Falugondnok 14 Étkeztetés 55 Házi segítségnyújtás 53 Családsegítés 17 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 43 Közösségi ellátások 20 Támogató szolgáltatás 18 Utcai szociális munka 4 Nappali ellátások 96 Ápolást-gondozást nyújtó 86 Átmeneti ellátások 30 Lakóotthonok Rehabilitációs ellátások 7 Szociális foglalkoztatás 102 Egyéb, panaszos, utó 9

5 Éves ellenőrzési számadat
2012. november-december 110 db további szolgáltatás ellenőrzése folyamatban. Összesen évben kb. 700 db szolgáltatás ellenőrzése.

6 Hiányosságok/ dokumentumok 1.
Ellátotti nyilvántartás: nem tartalmazza az előírt adatokat (Szt. 20.§)/az előírtnál több adatot tartalmaz/ az elektronikus nyilvántartás követhetősége… Kérelem: a korábbi szabályozás szerinti dokumentálás (Jelenlegi szabályozás: szóban is előterjeszthető, de nyilván kell tartani, I. egészségi állapotra vonatkozó igazolás a szükség szerint mellékletekkel, II. Jövedelemnyilatkozat a mellékletekkel. A mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj vállalása rovat kitöltése még önmagában nem minősül tényleges vállalásnak, külön nyilatkozat szükséges! Ekkor nem kell jövedelemvizsgálat!

7 Hiányosságok/ dokumentumok 2.
Sablonos: előgondozás, nem szakképzett személy végzi el, kevés szakmai tartalommal bír, szabályzatok, az intézményi gyakorlattól eltérő szabályozások, Megállapodás: Nem a megfelelő személy írja alá Állami fenntartó: intézmény, szolgálatvezető. Nem állami, egyházi: fenntartó, vagy az általa megbízott személy!!! Fenntartóváltásnál nem kerül módosításra! Kötelező elemek hiánya! Nem megfelelő személy írja alá: cselekvőképesség kérdése, annak igazolása (ki a törvényes képviselő).

8 Hiányosságok/ dokumentumok 3.
Finanszírozási szerződés, működési engedély adatai pontatlanok (ellátási terület változása). Személyi feltételek: a gyakorlat és dokumentumok nincsenek összhangban (munkaköri leírás, munkaszerződés, feladatok). Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés megismertetésének hiánya. Alkalmi munkavállalás (egyszerűsített foglalkoztatás) kérdése…

9 Hiányosságok/ térítési díj
- Integrált intézménynél nem szolgáltatásonként kerül meghatározásra. Közös költségelemeket nem a szolgáltatások közvetlen költségeinek arányában osztják meg. A személyi térítési díj nem konkrét összegben kerül megállapításra. Nem történik tájékoztatás a díjról, vagy az nem tartalmaz jogorvoslatról szóló tájékoztatást. A személyi térítési díj meghaladja az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj felülvizsgálatakor megállapított új díj visszamenőlegesen alkalmazott. Önköltség nem a tárgyévre tervezett adatok alapján kerül kiszámításra. Az intézményi térítési díj nem kerül megállapításra, Csak számított díj van, valamint a terhelhetőség mértéke.

10 Regiszter/ egyéb problémák
Nem jelent a fenntartó (?kinek kell jelentenie?) Adatok, elérhetőségek nem aktualizáltak Nem menti el a rögzített jelentést: nem látható a publikus felületen. Nem áll rendelkezésre az intézményben a működési engedély, a finanszírozási, támogatási szerződés. A fenti dokumentumok adatai pontatlanok, már nem aktuálisak, azt nem kéri módosítani a fenntartó. Szolgáltatási ütközések: étkezés versus pl. szenvedélybeteg-fogyatékos-pszichiátriai nappali intézmény.

11 SPECIÁLIS ELLENŐRZÉSEK 1.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott fenntartói határidős feladatok teljesítésének elmaradása, a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása miatt 19 fenntartó felkeresése.

12 SPECIÁLIS ELLENŐRZÉSEK 2.
Célellenőrzések panaszbejelentésre: A finanszírozás csökkenése miatt több ellátott intézményi jogviszonyának megszüntetése valósult meg jogsértően. Panaszbejelentések támogató szolgálatoknál: egy esetben a panasz részben jogosnak bizonyult, ellátotti jogsérelem történt szállítás közben.

13 Tapasztalatok - Kedvező tapasztalatok. - A jogsértések száma csökkent.
- Szakmai színvonal nőtt. - Szakmai tanácskozások, felkészítések, publikus szakmai segédletek pozitív hatása a gyakorlatban megjelenik. - Feladategységet jelentősen túlteljesítik a szolgáltatók!

14

15 Ellenőrzési Osztály munkatársai megyei illetékességgel
Heidl Beáta mb. osztályvezető

16 Kovács Anita

17 Molnár Tamás

18 dr. Mazán Katalin

19 Jászberényi Ágnes

20 Gergelyné Gyuricza Ágnes

21 Radvánszki Edit

22 Bíró Endre

23 Ráczné dr. Lehoczky Zsuzsanna

24 Győri Zöld Nikoletta

25 2013. évi ellenőrzések tervezése
„A” változat: finanszírozott ellátások (2 éve) „B” változat: finanszírozott ellátásokat nyújtó intézmények komplex ellenőrzése: ezzel SZGYH ellenőrzés kiváltása Békés megye 13 db/76 db szolgáltatás. B.-A.-Z. megye: 31 db/95 db szolgáltatás. Hajdú-Bihar megye: 23 db/ 64 db szolgáltatás. Szabolcs.-Sz.-B. megye: 16 db/47 db szolgáltatás. Fejér megye: 16 db/ 48 db szolgáltatás.

26 Segítségnyújtás az ellenőrzésekhez
Szempontsorok aktualizálása január Ellenőrzési ütemterv publikus Segítő attitűd az ellenőrzésekkor

27 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁN AZ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY VALAMENNYI SZOLGÁLTATÓNAK!


Letölteni ppt "VII. Országos Szakmai Konferenciája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések