Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."— Előadás másolata:

1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék Elektronikus tanulási környezetek III. Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet http://www.ektf.hu/~kbert Eger 2014/15. második félév

2 1. A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése 2. A tanítás és tanulás új koncepcionális keretei 3. Elektronikus tanulási környezetek 4. Az e-learning fogalmának értelmezése

3 Elektronikus tanulási környezetek III. Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma 2. Az e-learning fogalom értelmezése 3. Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei 4. Elektronikus tanulási környezet mint kognitív habitus Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

4 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalom olyan tanulási környezeteket jelent, ahol a tanítás és tanulás feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe van az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközöknek. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

5 2. Az elektronikus tanulási környezeteknek mindig van virtuális dimenziója is, amely többféleképpen értelmezhető. A virtuális tanulási környezet fogalmat gyakran az elektronikus tanulási környezet szinonimájaként használják. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

6 3. Az elektronikus tanulási környezet erőforrásai – virtuális dimenziója következtében – részben delokalizáltak. Ezek a szétosztott erőforrások azonban a hiperlinkek aktiválásával elvileg bármikor, bárhonnan elérhetők. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

7 4. Az elektronikus tanulási környezet közvetlen és azonnali kommunikációs csatornákat biztosít közös tudáskonstrukcióhoz, illetve a tanulás során felmerült problémák megoldásához segítségül hívható tanulótársakhoz, szakértőkhöz, tutorokhoz, tanárokhoz. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

8 5. Az elektronikus tanulási környezeteket nem a hagyományos tanulási környezetek alternatívájának, hanem azok új fejlődési fázisának tekintjük, amelynek eredményeképpen eszköztáruk az új infokommunikációs technikával bővül. Az elektronikus tanulási környezet fogalma

9 Elektronikus tanulási környezetek III. Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma 2. Az e-learning fogalom értelmezése 3. Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei 4. Elektronikus tanulási környezet mint kognitív habitus Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

10 Számítógéppel segített tanulás Távoktatás önirányításos tanulás adattárolás adatfeldolgozás interaktivitás hipertext multimédia animáció virtuális valóság hálózati kommunikáció nyitott információforrások kiterjesztett valóság idő- és térbeli függetlenség tanulás- és tanulóközpontúság Online, webalapú tanulás szimuláció e-learning modularitás rendszerszemlélet didaktikai design Didaktica elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai. Új Pedagógiai Szemle, 2004/11

11 hálózati kommunikáció nyitott információforrások kiterjesztett valóság mail, fórum, diszkusszió, videokonferencia, IP telefon, stb. „The computer as a communication device” hipertextes információszervezés, dinamikus textualitás virtuális információk valós helyekhez, helyzetekhez és objektumokhoz kapcsolása Elektronikus tanulási környezet Online, webalapú tanulás Az e-learning fogalom értelmezése

12 a valóságra vonatkozó tudás nem biológiai, belső mentális reprezentációban vagy külső szimbolikus tárban van jelen, hanem kívülről érkezve közvetlenül a környezetre szuperponálódik, új dimenziót adva ember és környezete interakciójának. A kiegészített valóság új reláció ember és környezete kapcsolatában:...virtuális objektumoknak a valós környezetbe helyezése...virtuális objektumoknak a valós környezetbe helyezése, a valóság és a virtuális realitás kombinációja, egységes cselekvésirányító rendszerré történő integrációja. valóság módosítás

13 multimédia interaktivitás hipertext kiterjesztett valóság hálózati kommunikáció nyitott információforrások Alacsony belépési küszöb Magas belépési küszöb Probléma: TANULÓ Alapfokú digitális írástudás Magas szintű digitális írástudás animáció Probléma: Számítógéppel segített tanulás Online, webalapú tanulás kognitív hozzáférés technikai hozzáférés + motiváció + műveltség szimuláció

14 Elektronikus tanulási környezetek III. Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma 2. Az e-learning fogalom értelmezése 3. Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei 4. Elektronikus tanulási környezet mint kognitív habitus Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

15 Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei INPUT OUTPUT HATÁSRENDSZER tabula rasa

16 MIKROVILÁGOK Marconi - konstelláció Gutenberg - galaxis HIPERVILÁG Különböző kognitív kompetenciák Megelőző tapasztalatok Eltérő kulturális hátterek Személyes célok és programok Egyedi tudástartalmak Különböző világszemléletek Neumann - univerzum World Wide Web MEZOVILÁG ISKOLA zárt tanulási környezet Lokális reprezentációk Globális reprezentáció Médiaszféra A tanulási környezet mezovilág modellje

17 MIKROVILÁGOK Különböző kognitív kompetenciák Megelőző tapasztalatok Eltérő kulturális hátterek Személyes célok és programok Egyedi tudástartalmak Különböző világszemléletek ISKOLA MEZOVILÁG Médiaszféra Marconi - konstelláció Gutenberg - galaxis Neumann - univerzum World Wide Web Nyitott tanulási környezet HIPERVILÁG Globális reprezentáció Lokális reprezentációk

18 Csányi Vilmos: Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében. Iskolakultúra 2010/1 Sokféle és zavaros tudás van a fejekben, és ez nem csak helyet foglal, de a motivációt is csökkenti. Minden iskolának először pontosan tájékozódni kellene, hogy miről mit tudnak tanulói, és csak a felmérés után szerkeszthetné meg a tananyagot, ami egyre inkább ismeretszervező és nem ismeretadó lenne. ?

19 MIKROVILÁGOK Különböző kognitív kompetenciák Megelőző tapasztalatok Eltérő kulturális hátterek Személyes célok és programok Egyedi tudástartalmak Különböző világszemléletek MEZOVILÁG CSALÁD KORTÁRSCSOPORT Médiaszféra Marconi - konstelláció Gutenberg - galaxis HIPERVILÁG Neumann - univerzum World Wide Web INTERFACE1INTERFACE1 INTERFACE2INTERFACE2 INTERFACE 3 ISKOLA Lokális reprezentációk Globális reprezentációk

20 Tanuló Könyv Tanár Társ Nem interaktív elektronikus médium Interaktív elektronikus médium konvergencia Médiumpluralizmus 8. A tanulási környezet kommunikáció-középpontú modellje

21 Tanuló Könyv Tanár Társ Nem interaktív elektronikus médium Interaktív elektronikus médium A tanár tanulásirányító támogató szerepe A tanulási környezet kommunikációs kapcsolatrendszerének újraszabályozása konvergencia Interszubjektivitás és instrumentalizmus

22 A hálózati információs univerzum annak számára válik szerves tanulási környezetté, aki olyan mezovilágokban fejlődik, amelyek hatásrendszere képessé teszi őt arra, hogy szenvedélyes és magabiztos, a szükséges kognitív, perszonális és társas kompetenciákkal rendelkező tanuló személyiség legyen. A jól működő mobil, virtuális személyes tanulási hálózatok kiépülése így előfeltételezi a valós, lokalizált iskolai mezovilágokat és a két, komplementer rendszer folyamatos, iteratív kapcsolatát.

23 Elektronikus tanulási környezetek III. Elektronikus tanulás- elektronikus tanulási környezet 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma 2. Az e-learning fogalom értelmezése 3. Elektronikus tanulási környezetek rendszermodelljei 4. Elektronikus tanulási környezet mint kognitív habitus Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

24 posztmodern média-kultúra? teoretikus kultúra mitikus kultúra mimetikus kultúra epizódikus kultúra mimetikus mátrix lingvisztikai mátrix külső memória mátrix kognitív-kulturális keretrendszer kulcs-algoritmusai betöltődnek az elmébe meghatározzák a memória, a gondolkodás és a tudásszerkezet paramétereit delokalizált, hibrid hálózati mátrix elsődleges adatbázis holisztikus, nem-szimbolikus epizód- és esemény tudás a világ közvetlen megtapasztalása alapvető szemantikai folyamatok kognitív habitus betöltődnek az elmébe

25 EPIZODIKUS MIMETIKUS MITIKUS TEORETIKUS Gutenberg Hálózati Kognitív evolúció Biológiai evolúció Modern elme Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete Osiris Kiadó, 2001 kognitív habitus I. kognitív habitus II. kognitív habitus III. A TERMÉSZETES PEDAGÓGIA SZEMTŐL-SZEMBE VILÁGA A KÖNYVES KULTÚRA VILÁGA A HÁLÓZATI TUDÁSHORDOZÓK VILÁGA A kognitív habitus alapformái Kulturális evolúció Technikai evolúció

26 kognitív habitus I. A szimbólumok üzenetek, amelyek kapcsolatot létesítenek tudatos elmeállapotok között… …. a társas lét nem- nyelvi kognitív infrastruktúrája A narratív elmeszerkezet kialakulásával a világ virtuálissá változott… A TERMÉSZETES PEDAGÓGIA SZEMTŐL-SZEMBE VILÁGA

27 Külső emlékezeti mező A teoretikus kultúra additív kognitív habitusa (a tudatosság tükre ) kognitív habitus II. “Az emberiség fejlődéstörténetében ezen a ponton vált szükségessé a standardizált formális oktatás, mivel a gyerekeknek el kellett sajátítani a vizuografikus szimbólumrendszerek kezelésének képességét.” M. Donald A tudatos információfeldolgozás kapacitásának jelentős bővülése A KÖNYVES KULTÚRA VILÁGA

28 Külső memória mező II. kognitív habitus III. A hálózati kultúra additív kognitív habitusa A HÁLÓZATI TUDÁSHORDOZÓK VILÁGA ?

29 Műveletvégző gép Vezérlőpanel a műveletvégző géphez Kommunikációs csatornák input/output felülete Ablak és bejárat szimbolikus/ikonikus világokhoz Ablak és bejárat valós és virtuális világokhoz A hálózati társadalom additív kognitív habitusa A teoretikus kultúra additív kognitív habitusa A külső emlékezeti mező metamorfózisa ? A közösségi aktivitás tereinek virtuális kiterjesztése

30 A kognitív habitus alapformái epizodikus mimetikus mitikus teoretikus kognitív habitus 1 Gutenberg kognitív habitus 3 kognitív habitus 2 filogenezis ontogenezis Hálózati …a bennünk rejlő lehetőségek kibontakozásához elengedhetetlenek a kulturálisan tárolt információk … szociogenezis kulturális tanulás Az emberek úgy össze tudják gyűjteni kognitív erőforrásaikat, ahogyan más állatfajok nem.


Letölteni ppt "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések