Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."— Előadás másolata:

1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék Elektronikus tanulási környezetek A pedagógiai interdiszciplínák újabb forrásvidékei http://www.ektf.hu/~kbert Eger 2014. április

2 …felváltva fogom tárgyalni az elme és a kultúra természetének kérdéseit, hiszen az oktatáselmélet szükségszerűen a kettő metszéspontjában helyezkedik el. (24.o.) Kultúra Elme Technológia Tanulási környezet a 21. század elején

3 Kultúra Elme Technológia A média design direkt módon befolyásolja a kognitív tapasztalatokat, és szerkezetétől függően a sokrétű emberi potenciál különböző elemeit aktiválja. Annak a felületnek a struktúrája, amely összeköt bennünket a világgal és a többi emberrel hatással van arra, ahogyan a világról és saját magunkról gondolkodunk.

4 KultúraElme Technológia

5 Julien Offray de La Mettrie: L'Homme Machine 1748 There is no question that machines can think, because human and animal brains are precisely such machines. Searle, J. R.: Philosophy in a New Century Selected Essays. Cambridge University Press, Cambridge, 2008

6 KultúraElme Technológia A narratívumok, lehetőséget adnak olyan szabályszegésekre és változásokra, amelyek újra érdekessé tesznek mindent, ami túl ismerős lenne.

7 A tanítás és a tanulás technikájának az a magas foka, amelyre most el akarunk jutni, az elmúlt évszázadokban nagyrészt ismeretlen volt. Ezért hemzsegett a tudomány és az iskola a megerőltetően nehéz munkától, bizonytalanságtól és fecsegéstől, ezért volt tele hibákkal és tévedésekkel, olyannyira, hogy csak azok szerezhettek magasabb képzettséget, akik kiválóan tehetségesek voltak. ?

8 Comenius, Jan Amos Didactica Magna Didaktika elektromagna? 1632

9 1. A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése 2. A tanítás és tanulás új koncepcionális keretei 3. Elektronikus tanulási környezetek 4. Az e-learning fogalmának értelmezése

10 1. A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése Tanítás és tanulás a kulturális evolúció rendszerében A vertikális dimenzió

11 Elektronikus tanulási környezetek I. A tanítás és a tanulás rendszerszemléletű megközelítése I. 1. A tanulás alapformái – genetikai és kulturális átadás 2. Humán kognitív evolúció – mimetikus kultúra 3. Humán kognitív evolúció – mitikus kultúra 4. Humán kognitív evolúció – teoretikus kultúra 5. A modern humán elme kognitív architektúrája Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

12 1. A genetikai átadás Véletlen variációk és szelekció „a tanulás egy rendszerben vagy irányító részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként előálló, tartós és adaptív változás” (Nahalka, 1999) Az ily módon akkumulálódó tudásrendszer absztrakt információs entitás: a populáció génkészlete, amelynek alternatív mintázatai (gene pattern) az egyedi testekben manifesztálódnak. A tanulás alapformái DEFINÍCIÓ.. a génekben felhalmozott tudás mindig a múltra vonatkozik...

13 „a tanulás egy rendszerben vagy irányító részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként előálló, tartós és adaptív változás” (Nahalka, 1999) A tanulás alapformái DEFINÍCIÓ 2. A tanulás egyéni útja reprezentációk, modellek dinamikus prediktív szimulatív Kontextuális, szituatív, az idegrendszer saját világába zárt, kommunikálhatatlan, személyes tudás. Külvilág Elme A kognitív fejlődés egyéni vonala.. a valóságra irányuló kettős tudáskészlet....

14 „a tanulás egy rendszerben vagy irányító részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként előálló, tartós és adaptív változás” (Nahalka, 1999) A tanulás alapformái DEFINÍCIÓ A kognitív fejlődés kulturális vonala 3. A kulturális átadás A fajtársak tapasztalatainak átvétele A tanulás szocio-kulturális formája

15 Kulturális átadás az embernél A kulturális tanulás alapformái utánzásos tanulás tanítás alapján történő tanulás együttműködő tanulás intencionalitáselmeteória Az ember intencionális ágens: viselkedési és figyelmi stratégiái célok köré szerveződnek kumulatív kulturális evolúció Szociogenezis: valós/virtuális együttműködésen alapuló társas találékonyság Az ember mentális ágens: másoktól és a világ tényeitől eltérő gondolatai, vélekedései vannak és másokat is így értelmez. + konstrukciós készség + kommunikációs készség + összehangolódási készség

16 Elektronikus tanulási környezetek I. A tanítás és a tanulás rendszerszemléletű megközelítése I. 1. A tanulás alapformái – genetikai és kulturális átadás 2. Humán kognitív evolúció – mimetikus kultúra 3. Humán kognitív evolúció – mitikus kultúra 4. Humán kognitív evolúció – teoretikus kultúra 5. A modern humán elme kognitív architektúrája Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

17 EPIZODIKUS MIMETIKUS MITIKUS TEORETIKUS Gutenberg Hálózati Kognitív evolúció Biológiai evolúció Kulturális evolúció Technikai evolúció Modern elme preszimbolikus kogníció szimbolikus kogníció Mimézis : a test kommunikációs eszközként használata Nyelv : nyitott, megosztott virtuális valóság, absztrakció Külső memória eszközök, szimbólumkezelő technológiák eszközökkel támogatott kogníció Kognitív technológiák A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete kultúra biológia technika K o e v o l ú c i ó

18 Epizodikus kultúra ElmeKülvilág Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás. Antropogenezis A tanulás egyéni útja reprezentációk, modellek dinamikus prediktív szimulatív 2. Az emberi információfeldolgozás fejlődéstörténete

19 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A mimetikus kultúra 2. Az emberi információfeldolgozás fejlődéstörténete intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás. 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

20 Külvilág A személy B személy A saját testtel való reprezentáció referenciális, vizuális, motoros Közös tudás, megosztott tapasztalatok Szemiotikus készség ! Szociális szemantika A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete Mimetikus kultúra.. a sajátos emberi kulturális környezet első történeti manifesztációja

21 A kulturális evolúció szakaszai A pedagógia  a társas tanulás speciális fajtája  elsődleges humán adaptáció  magában foglalja az általánosít- ható tudás explicit manifesztá- cióját  vertikális tudásátadásra szelektálódott  a tanuló részéről beépített elvárásokat és feltételezéseket tartalmaz Csibra G.- Gergely Gy.: Társas tanulás és társas megismerés. A pedagógia szerepe. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 2007/1. Strauss, S, 2005.. a „pedagógia” veleszületett evolúciós design-ja

22 Elektronikus tanulási környezetek I. A tanítás és a tanulás rendszerszemléletű megközelítése I. 1. A tanulás alapformái – genetikai és kulturális átadás 2. Humán kognitív evolúció – mimetikus kultúra 3. Humán kognitív evolúció – mitikus kultúra 4. Humán kognitív evolúció – teoretikus kultúra 5. A modern humán elme kognitív architektúrája Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

23 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A mitikus kultúra Mitikus Homo sapiens szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia

24 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A mitikus kultúra Mitikus Homo sapiens szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia

25 Elektronikus tanulási környezetek I. A tanítás és a tanulás rendszerszemléletű megközelítése I. 1. A tanulás alapformái – genetikai és kulturális átadás 2. Humán kognitív evolúció – mimetikus kultúra 3. Humán kognitív evolúció – mitikus kultúra 4. Humán kognitív evolúció – teoretikus kultúra 5. A modern humán elme kognitív architektúrája Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

26 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A teoretikus kultúra Mitikus Homo sapiens Teoretikus külső memória e szközök szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Gutenberg 500 év.. a beszélt nyelv narratív stílusának egyeduralmával történő szakítás

27 A személyB személy Külvilág Külső emlékezeti mező Engramok Exogramok A tudástartalmak külső reprezentációja Szociális szemantika A teoretikus kultúra Külső szimbolikus tár Engramok K T R motor skills conditioned emotional responses perceptual learning semantic memories episodic memories 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

28 HOSSZÚ TÁVÚ EMLÉKEZET A TUDATOSSÁG FÓKUSZA MUNKAMEMÓRIA KÜLSŐ EMLÉKEZETI MEZŐ TARTÓS KÜLSŐ SZIMBOLIKUS TÁROLÓRENDSZEREK + metakognitív dimenzió A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

29 Elektronikus tanulási környezetek I. A tanítás és a tanulás rendszerszemléletű megközelítése I. 1. A tanulás alapformái – genetikai és kulturális átadás 2. Humán kognitív evolúció – mimetikus kultúra 3. Humán kognitív evolúció – mitikus kultúra 4. Humán kognitív evolúció – teoretikus kultúra 5. A modern humán elme kognitív architektúrája Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

30 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék Mitikus Homo sapiens Teoretikus Homo s. tipograficus 6 millió év 2 millió év 100 ezer év 5 ezer év Gutenberg Hálózati 500 év 50 év Az új kommunikációs technikák átszervezik a gondolkodásmódot és a megismerés szerkezetét Kognitív architektúra I. Kognitív architektúra II. Merlin Donald 1991 kulturális átadás A kulturális evolúció szakaszai Homo s. interneticus ? Antropogenezis Információs forradalmak

31 Homo erectusHomo sapiensHomo habilis biológiai emlékezet KOGNITÍV TECHNOLÓGIÁK Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete Osiris Kiadó, 2001 Gutenberg EPIZODIKUS MIMETIKUS MITIKUS Homo typographicus? engramok KULTÚRÁK külső emlékezeti tároló rendszer exogramok Hálózatok Homo interneticus?? TEORETIKUS ?

32 posztmodern média-kultúra? teoretikus kultúra mitikus kultúra mimetikus kultúra epizódikus kultúra Kognitív evolúció A kulturális evolúció szakaszai mimézis nyelv írás IKT1 IKT2 IKT3 IKT4 hálózati kommunikáció A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete Fehérje alapú high-tech Szilícium alapú elektronikus high-tech

33 posztmodern média-kultúra? teoretikus kultúra mitikus kultúra mimetikus kultúra epizódikus kultúra Kognitív evolúció Antropogenezis A kulturális evolúció szakaszai mimetikus mátrix lingvisztikai mátrix külső memória mátrix kognitív-kulturális keretrendszer kulcs-algoritmusai betöltődnek az elmébe meghatározzák a memória, a gondolkodás és a tudásszerkezet paramétereit delokalizált, hibrid hálózati mátrix az elme kreatív mélyszerkezete elsődleges adatbázis holisztikus, nem-szimbolikus epizód- és esemény tudás a világ közvetlen megtapasztalása alapvető szemantikai folyamatok

34 EPIZODIKUS MIMETIKUS MITIKUS TEORETIKUS Gutenberg Hálózati Kognitív evolúció Biológiai evolúció Kulturális evolúció Technikai evolúció Modern elme Kozmikus evolúció


Letölteni ppt "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések