Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."— Előadás másolata:

1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék Információ és társadalom II. Információs rendszerek - információs forradalmak http://www.ektf.hu/~kbert Eger 2013. október 4.

2 Az információtól az információs társadalomig Információs forradalmak Az információs társadalom Az információ Információs gépek

3 1. Planetáris információs rendszerek 2. Információs folyamatok a molekulák szintjén 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete 4. A gépi információtechnológia korai formái Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom II. Információs rendszerek - információs forradalmak

4 anyag és energia feldolgozása a randomizációval szemben, előre elrendezett információk (program) alapján. A planetáris információs rendszerek jellemzői:

5 Az irányítás szintjeProcesszorProgram Első szint: élet Genetikai alapú társulási hajlam A sejt Genom Második szint: kultúra Kulturális társulások; emberi társadalmak A gerincesek agya Tanult viselkedés Harmadik szint: bürokrácia Bürokratikusan irányított társadalmi rendszerek A társadalom struktúrái Tervezett szabályok Negyedik szint: technológia Információs társadalom Az információs gép Tervezett algoritmusok 1.A planetáris információs rendszerek

6 Az irányítás szintjeProcesszorProgram Első szint: élet Genetikai alapú társulási hajlam A sejt Genom Második szint: kultúra Kulturális társulások; emberi társadalmak A gerincesek agya Tanult viselkedés Harmadik szint: bürokrácia Bürokratikusan irányított társadalmi rendszerek A társadalom struktúrái Tervezett szabályok Negyedik szint: technológia Információs társadalom Az információs gép Tervezett algoritmusok 1.A planetáris információs rendszerek Információs gépek Információs gépek Az információs társadalom

7 1. Planetáris információs rendszerek 2. Információs folyamatok a molekulák szintjén 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete 4. A gépi információtechnológia korai formái Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom II. Információs rendszerek - információs forradalmak

8 A fajok természetes kiválasztással való eredete, avagy a sikeres fajok fennmaradása a létért folyó küzdelemben Az evolúció gondolatával előtérbe kerül az a kérdés, hogy az utódokban hogyan reprodukálódnak a szülők vonásai, illetve a fajra jellemző, de a szülőkben meg nem nyilvánuló egyéb tulajdonságok. Ezzel új dimenzió jelent meg a biológiai gondolkodásban: az élőlény megjelenési formája, tulajdonságai (fenotípus) mögötti rejtett háttértényezők, az élőlényt leíró „ tervrajz " jellegének a vizsgálata. Az evolúciós elmélet 1. Az evolúciós elmélet - Darwin

9 Gregor Mendel J. G Mendel: Versuche über Pflanzen-Hybriden. Verhandlung des Naturforschenden Vereins in Brünn 4, 3-47. 1865. 2. A tulajdonságok átörökítésének értelmezése – Mendel Gregor Mendel 1865-ben tette közzé a tudományos genetikát megalapozó dolgozatát. Kortársai azonban - bár ismerték eredményeit - nem ismerték fel azok jelentőségét. 1900-ban egymástól függetlenül három kutató is felfigyelt Mendel alapvető dolgozatának megállapításaira, és megindult a klasszikus genetika rohamos fejlődése. Ez esetben az élőlényt fekete doboznak tekintjük, feltételezve, hogy a megfigyelhető tulajdonságokat bizonyos diszkrét tényezők (Mendel ezeket faktoroknak nevezte) alakítják ki.

10 3. Az örökítő anyag keresése – Weismann, Avery, Schrödinger „Az öröklődés lényege egy specifikus molekuláris struktúrájú sejtmagbeli anyag átvitele". (August Weismann: Aufsätze über Vererbung und verwandte biologische Fragen. (Jena, 1892) Avery leírta azokat a kísérleteit, amelyek egyértelműen bizonyították, hogy az örökítőanyag a kromoszómákban lévő nukleinsav, a DNS.... az öröklődésért felelős kémiai anyag viszonylag egyszerű, a kristályokhoz hasonlóan szerkezetben is képes lehet az élőlények szerkezetét és működését leíró hatalmas információmennyiség kódolására.

11 James D. Watson Francis Crick 1953 DNS 4. Az örökítő anyag keresése–a DNS szerkezetének megfejtése

12 A DNS szerkezete

13 Nukleotidbázisok (molekulamodellek)

14 A DNS-molekula replikációja

15 I nformáció mint mintázat / alakzat / reprezentáció DNS genetikai kód fehérjemolekula Biológiai információáramlás

16 A biológiai információáramlás Fehérjeszintézis

17 Az operon-elmélet A génaktivitás szabályozása

18 1. Planetáris információs rendszerek 2. Információs folyamatok a molekulák szintjén 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete 4. A gépi információtechnológia korai formái Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom II. Információs rendszerek - információs forradalmak

19 EPIZODIKUS MIMETIKUS MITIKUS TEORETIKUS Gutenberg Hálózati Kognitív evolúció Biológiai evolúció Kulturális evolúció Technikai evolúció Modern elme preszimbolikus kogníció szimbolikus kogníció Mimézis : a test kommunikációs eszközként használata Nyelv : nyitott, megosztott virtuális valóság, absztrakció Külső memória eszközök, szimbólumkezelő technológiák eszközökkel támogatott kogníció Kognitív technológiák 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete kultúra biológia technika K o e v o l ú c i ó

20 Epizodikus kultúra ElmeKülvilág Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás. A tanulás egyéni útja reprezentációk, modellek dinamikus prediktív szimulatív A kognitív fejlődés egyéni vonala 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

21 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A mimetikus kultúra 2. Az emberi információfeldolgozás fejlődéstörténete intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás. 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

22 Külvilág A személy B személy A saját testtel való reprezentáció referenciális, vizuális, motoros Közös tudás, megosztott tapasztalatok Szemiotikus készség ! Szociális szemantika A mimetikus kultúra 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

23 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A mitikus kultúra Mitikus Homo sapiens szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

24 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A mitikus kultúra Mitikus Homo sapiens szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia

25 A nyelv átalakítja a kognitív reprezentációk természetét „… egy absztrakt, virtuális realitás jön létre, amelyben az objektumok – legyenek azok tárgyak vagy személyek, valósak vagy képzeltek, vagy a közöttük levő relációk reprezentációi – tulajdonságait a nyelvet használó elme adományozza” (Csányi, 2006, 73.).

26 A személyB személy Külvilág Külső emlékezeti mező Engramok Exogramok A tudástartalmak külső reprezentációja Szociális szemantika A teoretikus kultúra Külső szimbolikus tár Engramok K T R motor skills conditioned emotional responses perceptual learning semantic memories episodic memories 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

27 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A teoretikus kultúra Mitikus Homo sapiens Teoretikus külső memória eszközök szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Gutenberg 500 év 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

28 HOSSZÚ TÁVÚ EMLÉKEZET A TUDATOSSÁG FÓKUSZA MUNKAMEMÓRIA KÜLSŐ EMLÉKEZETI MEZŐ TARTÓS KÜLSŐ SZIMBOLIKUS TÁROLÓRENDSZEREK + metakognitív dimenzió A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

29 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék A teoretikus kultúra Mitikus Homo sapiens Teoretikus Homo Tipograficus ? külső memória eszközök szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Gutenberg 500 év 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

30 Epizódikus Mimetikus Homo erectus Főemlősök Korai emberfélék Mitikus Homo sapiens Teoretikus Homo s. tipograficus 6 millió év 2 millió év 100 ezer év 5 ezer év Gutenberg Hálózati 500 év 50 év Az új kommunikációs technikák átszervezik a gondolkodásmódot és a megismerés szerkezetét Kognitív architektúra I. Kognitív architektúra II. Merlin Donald 1991 kulturális átadás Homo s. interneticus ? Információs forradalmak 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

31 Homo erectusHomo sapiensHomo habilis biológiai emlékezet KOGNITÍV TECHNOLÓGIÁK Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete Osiris Kiadó, 2001 Gutenberg EPIZODIKUS MIMETIKUS MITIKUS Homo typographicus? engramok KULTÚRÁK külső emlékezeti tároló rendszer exogramok Goldhaber M. H.: The mentality of Homo interneticus: Some Ongian postulates. First Monday, volume 9, number 6 (June 2004), Hálózatok Homo interneticus?? TEORETIKUS

32 posztmodern média-kultúra? teoretikus kultúra mitikus kultúra mimetikus kultúra epizódikus kultúra Kognitív evolúció ANTROPOGENEZIS A kulturális evolúció szakaszai mimézis nyelv írás IKT1 IKT2 IKT3 IKT4 hálózati kommunikáció A KOGNITÍV ARCHITEKTÚRA MÓDOSULÁSAI ÉS A MAI INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA Fehérje alapú high-tech Szilícium alapú elektronikus high-tech szimbolikus kogníció preszimbolikus kogníció

33 1. Planetáris információs rendszerek 2. Információs folyamatok a molekulák szintjén 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete 4. A gépi információtechnológia korai formái Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom II. Információs rendszerek - információs forradalmak Az emberi agy szerveződésének és működésének alapvonásai

34 Az ember képes olyan eszközök létrehozására is, amelyek kiterjesztik az agy akciórádiuszát, kibővítik kapacitását, kiegészítik működési lehetőségeit. Ezt a belső reprezentációs rendszerek kreatív konstrukciós képessége teszi lehetővé. A nyelvi szimbólumok használata ugyanis a valóság olyan szintű modellezését és megértését tette lehetővé, amelynek alapján a társas találékonyság és alkotókészség (szociogenezis) létrehozta a technikai civilizáció változatos eszközrendszerét és gépvilágát, beleértve az információs eszközöket és gépeket is.

35 tudás anyag/energia - állapotváltozás szimbólum World 2 World 1 Világkép jelek i n g e r e k World 3 ikon index processzor-1 eszközök preszimbolikus kogníció szimbolikus kogníció értékek/hitek/attitűdök Információ mint üzenet Információ mint alakzat 5. A gépi információtechnológia korai formái információ belátás/szimuláció/előrelátás reprezentáció, modellek A gépi információtechnológia korai formái

36 1. A könyvnyomtatás forradalma A könyvnyomtatás kulturális és társadalmi következményei (A Marconi-konstelláció kibontakozása) 2. A távközlés forradalma 3. A kép- és hangrögzítés forradalma 4. A műsorszórás forradalma Információs forradalmak 5. A gépi információtechnológia korai formái

37 1.A könyvnyomtatás forradalma Az írásban rejlő lehetőségek teljes kibontakozását a nyomtatás tette lehetővé. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man Marshall McLuhan 1962 5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása A könyvnyomtatás kulturális és társadalmi következményei A tapasztalatok feldolgozásának új módszere lehetővé tette a cselekvések és formaváltások jelentős felgyorsulását.

38 „Az új eljárás által nyújtott lehetőségek azonban hamarosan nyilvánvalóvá váltak, és mélyreható változásokat előidéző hatásai szintén megmutatkoztak, ugyanis a nyomtatás azáltal, hogy a szövegeket szélesebb körben hozzáférhetővé tette, igen gyorsan akkora hatóerőt biztosított nekik, amelyet nem lehet a kéziratokéhoz hasonlítani.”

39 Elektronikus jeltovábbítás Morze-távíró - Samuel Morse, 1837/1844. Elektronikus hangtovábbítás Telefon - Alexander Gaham Bell, 1876. XIX. század (A Marconi-konstelláció kibontakozása) 2. A távközlés forradalma Jeltovábbítás elektromágneses hullámokkal Szikratávíró - Guglielmo Marconi, 1901. 5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása

40 Kémiai képrögzítés Dagerrotípia - Louis Daquerre, 1839. Mozgókép-rögzítés Film - Auguste Lumiere, 1895. Elektronikus hangrögzítés Fonográf - Thomas Alva Edison, 1877. 5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása 3. A kép- és hangrögzítés forradalma XIX. század

41 Hangtovábbítás elektromágneses hullámokkal Rádió - 1906, Amerika Képtovábbítás elektromágneses hullámokkal Televízió - 1938, Európa Amerika XX. század 5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása 4. A műsorszórás forradalma

42 The medium itself that is the message,not the content! “trying to understand our technological environment” Understanding media 1964. 5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása Technológiai determinizmus

43 George Gerbner The Man W ho Counts the Killings A média rejtett üzenete Kultivációs elmélet 5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása Társadalmi determinizmus


Letölteni ppt "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések