Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eger október 4. Komenczi Bertalan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eger október 4. Komenczi Bertalan"— Előadás másolata:

1 Eger október 4. Komenczi Bertalan Információ és társadalom II. Információs rendszerek - információs forradalmak Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék 1

2 Információs forradalmak
Az információ Információs forradalmak Információs gépek Az információs társadalom Az információtól az információs társadalomig

3 Információ és társadalom II
Információ és társadalom II Információs rendszerek - információs forradalmak 1. Planetáris információs rendszerek 2. Információs folyamatok a molekulák szintjén 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete 4. A gépi információtechnológia korai formái Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

4 A planetáris információs rendszerek jellemzői:
anyag és energia feldolgozása a randomizációval szemben, előre elrendezett információk (program) alapján.

5 1.A planetáris információs rendszerek
Az irányítás szintje Processzor Program Első szint: élet Genetikai alapú társulási hajlam A sejt Genom Második szint: kultúra Kulturális társulások; emberi társadalmak A gerincesek agya Tanult viselkedés Harmadik szint: bürokrácia Bürokratikusan irányított társadalmi rendszerek A társadalom struktúrái Tervezett szabályok Negyedik szint: technológia Információs társadalom Az információs gép Tervezett algoritmusok 5

6 Az információs társadalom
1.A planetáris információs rendszerek Az irányítás szintje Processzor Program Első szint: élet Genetikai alapú társulási hajlam A sejt Genom Második szint: kultúra Kulturális társulások; emberi társadalmak A gerincesek agya Tanult viselkedés Harmadik szint: bürokrácia Bürokratikusan irányított társadalmi rendszerek A társadalom struktúrái Tervezett szabályok Negyedik szint: technológia Információs társadalom Az információs gép Tervezett algoritmusok Az információs társadalom Információs gépek 6

7 Információ és társadalom II
Információ és társadalom II Információs rendszerek - információs forradalmak 1. Planetáris információs rendszerek 2. Információs folyamatok a molekulák szintjén 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete 4. A gépi információtechnológia korai formái Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

8 Az evolúciós elmélet 1. Az evolúciós elmélet - Darwin
Az evolúció gondolatával előtérbe kerül az a kérdés, hogy az utódokban hogyan reprodukálódnak a szülők vonásai, illetve a fajra jellemző, de a szülőkben meg nem nyilvánuló egyéb tulajdonságok. Ezzel új dimenzió jelent meg a biológiai gondolkodásban: az élőlény megjelenési formája, tulajdonságai (fenotípus) mögötti rejtett háttértényezők, az élőlényt leíró „tervrajz" jellegének a vizsgálata. A fajok természetes kiválasztással való eredete, avagy a sikeres fajok fennmaradása a létért folyó küzdelemben

9 A tulajdonságok átörökítésének értelmezése – Mendel
Gregor Mendel 1865-ben tette közzé a tudományos genetikát megalapozó dolgozatát. Kortársai azonban - bár ismerték eredményeit - nem ismerték fel azok jelentőségét ban egymástól függetlenül három kutató is felfigyelt Mendel alapvető dolgozatának megállapításaira, és megindult a klasszikus genetika rohamos fejlődése. Gregor Mendel Ez esetben az élőlényt fekete doboznak tekintjük, feltételezve, hogy a megfigyelhető tulajdonságokat bizonyos diszkrét tényezők (Mendel ezeket faktoroknak nevezte) alakítják ki. J. G Mendel: Versuche über Pflanzen-Hybriden. Verhandlung des Naturforschenden Vereins in Brünn 4,

10 3. Az örökítő anyag keresése – Weismann, Avery, Schrödinger
„Az öröklődés lényege egy specifikus molekuláris struktúrájú sejtmagbeli anyag átvitele". (August Weismann: Aufsätze über Vererbung und verwandte biologische Fragen. (Jena, 1892) ... az öröklődésért felelős kémiai anyag viszonylag egyszerű, a kristályokhoz hasonlóan szerkezetben is képes lehet az élőlények szerkezetét és működését leíró hatalmas információmennyiség kódolására. Avery leírta azokat a kísérleteit, amelyek egyértelműen bizonyították, hogy az örökítőanyag a kromoszómákban lévő nukleinsav, a DNS.

11 DNS 1953 James D. Watson Francis Crick
4. Az örökítő anyag keresése–a DNS szerkezetének megfejtése DNS 1953 James D. Watson Francis Crick

12 A DNS szerkezete

13 Nukleotidbázisok (molekulamodellek)

14 A DNS-molekula replikációja

15 Biológiai információáramlás
genetikai kód DNS fehérjemolekula Információ mint mintázat / alakzat / reprezentáció

16 Fehérjeszintézis A biológiai információáramlás

17 Az operon-elmélet A génaktivitás szabályozása

18 Információ és társadalom II
Információ és társadalom II Információs rendszerek - információs forradalmak 1. Planetáris információs rendszerek 2. Információs folyamatok a molekulák szintjén 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete 4. A gépi információtechnológia korai formái Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

19 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
Modern elme Kognitív technológiák Hálózati Gutenberg TEORETIKUS Külső memória eszközök, szimbólumkezelő technológiák eszközökkel támogatott kogníció technika Technikai evolúció K o e v o l ú c i ó Nyelv: nyitott, megosztott virtuális valóság, absztrakció MITIKUS szimbolikus kogníció Mimézis: a test kommunikációs eszközként használata MIMETIKUS preszimbolikus kogníció kultúra Kulturális evolúció EPIZODIKUS biológia Biológiai evolúció Kognitív evolúció

20 Epizodikus kultúra Elme Külvilág A tanulás egyéni útja
dinamikus prediktív szimulatív A tanulás egyéni útja reprezentációk, modellek Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás. A kognitív fejlődés egyéni vonala 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

21 A mimetikus kultúra Epizódikus Mimetikus Főemlősök Korai emberfélék
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete Eseményészlelés, helyzetelemzés- és felidézés, korlátozott reprezentáció. Kontextuális, szituációs, az idegrendszer saját világába zárt tudás. Főemlősök Epizódikus Korai emberfélék Homo erectus Mimetikus intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia A mimetikus kultúra 2. Az emberi információfeldolgozás fejlődéstörténete

22 A mimetikus kultúra Külvilág Szociális szemantika A személy B személy
Szemiotikus készség ! A személy B személy Közös tudás, megosztott tapasztalatok A saját testtel való reprezentáció referenciális, vizuális, motoros 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

23 A mitikus kultúra Epizódikus Mimetikus Mitikus Főemlősök
intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Korai emberfélék Homo erectus Mimetikus Homo sapiens szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel Mitikus 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

24 A mitikus kultúra Epizódikus Mimetikus Mitikus Főemlősök
intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Korai emberfélék Homo erectus Mimetikus szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel Homo sapiens Mitikus

25 A nyelv átalakítja a kognitív reprezentációk természetét „… egy absztrakt, virtuális realitás jön létre, amelyben az objektumok – legyenek azok tárgyak vagy személyek, valósak vagy képzeltek, vagy a közöttük levő relációk reprezentációi – tulajdonságait a nyelvet használó elme adományozza” (Csányi, 2006, 73.).

26 K T R A teoretikus kultúra Külső szimbolikus tár Külvilág A személy
Külső emlékezeti mező Külső szimbolikus tár Exogramok Külvilág Szociális szemantika A személy B személy Engramok Engramok motor skills conditioned emotional responses perceptual learning semantic memories episodic memories A tudástartalmak külső reprezentációja K T R 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

27 A teoretikus kultúra Epizódikus Mimetikus Mitikus Teoretikus Főemlősök
Korai emberfélék intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Homo erectus Mimetikus Homo sapiens szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel Mitikus külső memória eszközök Teoretikus 500 év Gutenberg 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

28 TARTÓS KÜLSŐ SZIMBOLIKUS TÁROLÓRENDSZEREK
A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete HOSSZÚ TÁVÚ EMLÉKEZET MUNKAMEMÓRIA + metakognitív dimenzió A TUDATOSSÁG FÓKUSZA KÜLSŐ EMLÉKEZETI MEZŐ TARTÓS KÜLSŐ SZIMBOLIKUS TÁROLÓRENDSZEREK

29 A teoretikus kultúra Epizódikus Mimetikus Mitikus Teoretikus Főemlősök
Korai emberfélék intencionalitás elmeteória mentális autonómia motoros reprezentáció szociális szemantika pedagógia Homo erectus Mimetikus Homo sapiens szimbolikus invenció dialógusok más elmékkel Mitikus külső memória eszközök Teoretikus Homo Tipograficus ? Gutenberg 500 év 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

30 Mimetikus Mitikus Teoretikus Epizódikus Információs forradalmak
Merlin Donald 1991 Információs forradalmak Főemlősök Korai emberfélék Epizódikus 6 millió év Az új kommunikációs technikák átszervezik a gondolkodásmódot és a megismerés szerkezetét kulturális átadás Homo erectus Mimetikus 2 millió év Homo sapiens Mitikus 100 ezer év Kognitív architektúra I. Kognitív architektúra II. 5 ezer év Teoretikus Homo s. tipograficus Gutenberg 500 év Homo s. interneticus ? Hálózati 50 év 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete

31 KOGNITÍV TECHNOLÓGIÁK
Homo typographicus? Gutenberg Homo interneticus?? Hálózatok TEORETIKUS KULTÚRÁK MITIKUS MIMETIKUS EPIZODIKUS külső emlékezeti tároló rendszer exogramok biológiai emlékezet engramok Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete Osiris Kiadó, 2001 Goldhaber M. H.: The mentality of Homo interneticus: Some Ongian postulates. First Monday, volume 9, number 6 (June 2004), Homo habilis Homo erectus Homo sapiens 31

32 Kognitív evolúció ANTROPOGENEZIS Fehérje alapú high-tech
posztmodern média-kultúra? IKT4 hálózati kommunikáció teoretikus kultúra Szilícium alapú elektronikus high-tech IKT3 írás mitikus kultúra Fehérje alapú high-tech IKT2 nyelv szimbolikus kogníció mimetikus kultúra IKT1 mimézis preszimbolikus kogníció A KOGNITÍV ARCHITEKTÚRA MÓDOSULÁSAI ÉS A MAI INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA epizódikus kultúra A kulturális evolúció szakaszai ANTROPOGENEZIS 32 32

33 Információ és társadalom II
Információ és társadalom II Információs rendszerek - információs forradalmak 1. Planetáris információs rendszerek 2. Információs folyamatok a molekulák szintjén 3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete Az emberi agy szerveződésének és működésének alapvonásai 4. A gépi információtechnológia korai formái Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

34 Az ember képes olyan eszközök létrehozására is, amelyek kiterjesztik az agy akciórádiuszát, kibővítik kapacitását, kiegészítik működési lehetőségeit. Ezt a belső reprezentációs rendszerek kreatív konstrukciós képessége teszi lehetővé. A nyelvi szimbólumok használata ugyanis a valóság olyan szintű modellezését és megértését tette lehetővé, amelynek alapján a társas találékonyság és alkotókészség (szociogenezis) létrehozta a technikai civilizáció változatos eszközrendszerét és gépvilágát, beleértve az információs eszközöket és gépeket is.

35 tudás World 3 World 2 Világkép eszközök i n g e r e k World 1
5. A gépi információtechnológia korai formái World 2 Információ mint alakzat Világkép értékek/hitek/attitűdök World 3 belátás/szimuláció/előrelátás tudás processzor-1 jelek reprezentáció, modellek információ szimbolikus kogníció szimbólum preszimbolikus kogníció ikon index Információ mint üzenet eszközök i n g e r e k A gépi információtechnológia korai formái anyag/energia - állapotváltozás World 1

36 Információs forradalmak
5. A gépi információtechnológia korai formái Információs forradalmak 1. A könyvnyomtatás forradalma A könyvnyomtatás kulturális és társadalmi következményei 2. A távközlés forradalma (A Marconi-konstelláció kibontakozása) 3. A kép- és hangrögzítés forradalma 4. A műsorszórás forradalma

37 1.A könyvnyomtatás forradalma
A könyvnyomtatás kulturális és társadalmi következményei Az írásban rejlő lehetőségek teljes kibontakozását a nyomtatás tette lehetővé. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man 1962 A tapasztalatok feldolgozásának új módszere lehetővé tette a cselekvések és formaváltások jelentős felgyorsulását. Marshall McLuhan 5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása

38 „Az új eljárás által nyújtott lehetőségek azonban hamarosan nyilvánvalóvá váltak, és mélyreható változásokat előidéző hatásai szintén megmutatkoztak, ugyanis a nyomtatás azáltal, hogy a szövegeket szélesebb körben hozzáférhetővé tette, igen gyorsan akkora hatóerőt biztosított nekik, amelyet nem lehet a kéziratokéhoz hasonlítani.”

39 2. A távközlés forradalma
(A Marconi-konstelláció kibontakozása) XIX. század Elektronikus jeltovábbítás Morze-távíró - Samuel Morse, 1837/1844. Elektronikus hangtovábbítás Telefon - Alexander Gaham Bell, 1876. Jeltovábbítás elektromágneses hullámokkal Szikratávíró - Guglielmo Marconi, 1901. 5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása

40 3. A kép- és hangrögzítés forradalma
XIX. század Kémiai képrögzítés Dagerrotípia - Louis Daquerre,1839. Elektronikus hangrögzítés Fonográf - Thomas Alva Edison, 1877. Mozgókép-rögzítés Film - Auguste Lumiere, 1895. 5 . Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása

41 4. A műsorszórás forradalma
XX. század Hangtovábbítás elektromágneses hullámokkal Rádió , Amerika Képtovábbítás elektromágneses hullámokkal Televízió , Európa Amerika 5 . Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása

42 Technológiai determinizmus
The medium itself that is the message,not the content! “trying to understand our technological environment” Understanding media 1964. 5 . Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása

43 A média rejtett üzenete
George Gerbner Társadalmi determinizmus The Man Who Counts the Killings Kultivációs elmélet A média rejtett üzenete 5 . Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása


Letölteni ppt "Eger október 4. Komenczi Bertalan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések