Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."— Előadás másolata:

1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék Információ és társadalom Az információtól az információs társadalomig http://www.ektf.hu/~kbert Eger 2013. október 4.

2

3 Az információtól az információs társadalomig Információs forradalmak Az információs társadalom Az információ Információs gépek

4 1. Anyag – energia – információ 2. Az információfogalom értelmezésváltozatai 3. A információ kvantitatív megközelítése 4. Az információ mint jel és jelentés 5. Az információ szerepe az ember világában Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom I. Az információfogalom interdiszciplináris megközelítése

5 Alapentitások  A természettudományos módszer alaphipotézise a személytelen, anyagi felépítésű, objektív törvényeknek engedelmeskedő kozmosz, amelyről kísérletileg igazolható, objektív ismeretek szerezhetők.  A világ természettudományos értelmezésében kulcsszerepet töltenek be olyan fogalmak, mint az anyag, az energia és az információ 1. Anyag, energia, információ Ontológiai naturalizmus ! Módszertani naturalizmus ?

6 Relativizáló tudományfelfogások 1. Anyag, energia, információ

7 Az anyagfogalom értelmezése ANYAG A világ létezésével egybekapcsolt alapfogalom Démokritosz John Dalton 1808 J. J. Thomson 1897 mozog kölcsönhat Az anyag attribútumai Az anyag szerkezete részecske, halmaz és fizikai mező Komplementaritás Niels Bohr E= mc 2 Tömeg –energia ekvivalencia 1. Anyag, energia, információ

8 Az anyag tulajdonságai A testek tömege és energiatartalma között kapcsolat van: az anyag ebben a két entitásban nyilvánul meg. Az egyenlet által leírt kapcsolatnak megfelelően minden energiához tömeg és minden tömeghez energia tartozik. A tömeg és az energia nem egymást kizáró ellentétek, hanem ugyanannak az anyagnak a két megjelenési formáját képviselik. E= mc 2 Tömeg –energia ekvivalencia 1. Anyag, energia, információ

9 Az energia ENERGIA A munkavégző képesség mértéke Az energiaátadás iránya meghatározott: kiegyenlítődés történik, azaz a magasabb energiatartalmú részrendszer energiája csökken. Az energiaátadás során az adott energiafajta egy része minden esetben hőenergia formájában a környezetbe kerül. 1. Anyag, energia, információ

10 Az entrópia Az entrópia fogalmát Rudolf Clausius német fizikus vezette be 1865-ben. Nevéhez fűződik a termodinamika második főtételének egyik megfogalmazása is, amely szerint magára hagyott, zárt anyagi rendszerek entrópiája mindig növekszik – azaz bennük energiaszétszóródás, hőmérséklet-kiegyen­lítődés megy végbe, egyre rendezetlenebbekké válnak, és nem juthatnak vissza eredeti állapotukba. 1. Anyag, energia, információ

11 Az entrópia Entrópia A termodinamika második főtétele Zárt anyaghalmazban olyan átalakulások mennek végbe, amelyeknek végeredménye a maximális entrópiájú állapot. ……….a makroszkopikus termodinamikai jelenségeknél mindig a nagyobb valószínűségű állapotok kialakulása felé történik változás. 1. Anyag, energia, információ Az entrópia a makroszkopikus termodinamikai jelenségeknél megszabja a jelenségek lefolyásának irányát

12 A Maxwell-démon Az információ megszerzéséhez és továbbításához energiafelhasználás szükséges, amely entrópia növekedéssel jár. programdöntési algoritmus irányítás Über die Entropieverminderung in einem Thermodinamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen Szilárd Leó, 1929 1. Anyag, energia, információ

13 INFORMÁCIÓ Az informatika alapfogalma Elkülönül az anyag-energia létforma jegyeitől (… sem nem anyag, sem nem energia) Másodlagos jelenség, a létalapját képező anyag és energia magasabb rendű származéka........de csak az anyag vagy energia valamilyen formájával közvetíthető Információnövekedés 1. Anyag, energia, információ

14 ANYAG NÉLKÜL NINCS SEMMI; ENERGIA NÉLKÜL AZ ANYAG MOZDULATLAN; INFORMÁCIÓ NÉLKÜL AZ ANYAG ÉS ENERGIA RENDEZETLEN,TEHÁT HASZONTALAN. 1. Anyag, energia, információ

15 1. Anyag – energia – információ 2. Az információfogalom értelmezésváltozatai 3. A információ kvantitatív megközelítése 4. Az információ mint jel és jelentés 5. Az információ szerepe az ember világában Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom I. Az információfogalom interdiszciplináris megközelítése

16 2.Az információfogalom értelmezései Az információ fellelhető és szerepet kap az élettelen természet működésében is, amennyiben ott rendezettség mutatkozik. Az információ csak az élő rendszerekkel jelenik meg, és az élő anyag attribútuma. Az információ nem fizikai entitás, kizárólag az emberi pszichikumban, a tudatban, a kognitív, mentális szférában létezik. (Hol jelenik meg?)

17  Az élő anyag kialakulása, fejlődése és működése látszólagos ellentmondás ban van a termodinamika II. főtételével.  Az élőlényekre illetve az általuk létrehozott eszközök és működtetett rendszerek egy részére – az élettelen természettel szemben – a rendezettség és szervezettség magas szintje jellemző.  Szervezett rendszerek kialakulását/kialakítását információfeldolgozás teszi lehetővé : információk segítségével lehet fenntartani illetve növelni a szervezettségben megnyilvánuló rendet 1. Anyag, energia, információ

18

19 Az információ mint üzenet Az információ mint alakzat (Milyen formában jelenik meg?) 2.Az információfogalom értelmezései

20 I nformáció mint mintázat / alakzat / reprezentáció DNS genetikai kód fehérjemolekula 2.Az információfogalom értelmezései Információ mint mintázat / alakzat / reprezentáció

21 neuronhálózat neurális aktivitás exogramok tudatosság engramok 2.Az információfogalom értelmezései

22 Az információ mint üzenet Az információ mint alakzat (Milyen formában jelenik meg?) 2.Az információfogalom értelmezései

23 Információforrás Üzenet Adó Jel Csatorna Kódolás Vevő Dekódolás Zaj Rendeltetési hely Az információtovábbítás Shannon-Weaver modellje Üzenet Zajforrás Jel Információ mint üzenet Claude Shannon 2.Az információfogalom értelmezései

24 A Shannon-séma és a kibernetika fogalomrendszere Elhatároztuk, hogy az önműködő vezérlésnek, illetve a hírközlés elméletének az egész területét, akár gépről, akár emberről van szó, a kibernetika névvel fogjuk jelölni, amelyet a görög kibernétész, vagyis kormányos szóból képeztünk. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 1948 2.Az információfogalom értelmezései

25 Információ, mint üzenet - evolúciós keretrendszerben Az ember által létrehozott információs rendszerek működése előreprogramozott automatizmusok szerint történik. Az egyszerűbb élőlények esetében az üzenet - előprogramozott, veleszületett mechanizmusok alapján - automatikusan cselekvést vált ki. Fejlett aggyal rendelkező, tanulásra képes élőlények esetében egyre komplexebb folyamatokat jelent a bemenő információk kiértékelése és a válaszok megfogalmazása. 2.Az információfogalom értelmezései

26 1. Anyag – energia – információ 2. Az információfogalom értelmezésváltozatai 3. A információ kvantitatív megközelítése 4. Az információ mint jel és jelentés 5. Az információ szerepe az ember világában Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom I. Az információfogalom interdiszciplináris megközelítése

27 A jelek tárgyukhoz való viszonya hozzárendelés kapcsolat hasonlóság index ikon szimbólum Jeltipológia fizikai Szemiotikus készség ! Charles Sanders Peirce dinamikus kapcsolatban van az egyedi tárggyal, nem egyedi tárgyakat, jelenségeket, dolgokat, hanem ezek teljes osztályát jelenti. a jel és a jelölt közötti kapcsolat konvencionális, esetlegesség vagy tudatos választás, megjelölés eredménye. 4. Az információ mint jel és jelentés

28 1. Anyag – energia – információ 2. Az információfogalom értelmezésváltozatai 3. A információ kvantitatív megközelítése 4. Az információ mint jel és jelentés 5. Az információ szerepe az ember világában Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom I. Az információfogalom interdiszciplináris megközelítése

29 5. Az információ szerepe az ember világában 1. Genetikai információ „I nformáció ” molekuláris rendszerekben?

30 5. Az információ szerepe az ember világában 1. Genetikai információ „i nformáció ” molekuláris rendszerekben 2. Pszichikus információ ?

31 A mentális modellekben kódolt belső reprezentációk a neuronhálózatok összetett kapcsolatrendszerére és aktivációs mintázataira vezethetők vissza. Ezek képezik a tudatossággal rendelkező emberi elme materiális alapját. Az agyműködésnek ezen a szintjén generált információkat pszichikus információknak szokták nevezni. 5. Az információ szerepe az ember világában res extensa !res cogitans ?

32 Közvetlen tapasztalat-szerzés helyett szimuláció Az ember szimbolikus aktivitásából eredő következmények Szimbolikus világok létrehozása Az algoritmus varázsa A jövő gondolati tételezése Az ÉN és a VILÁG kettőssége 5. Az információ szerepe az ember világában

33 A három világ elmélet Karl Popper World 1.World 2.World 3. ? Manfred Eigen táblázata alapján (A játék, 1981, Bp. Gondolat, 304.o.) 5.Az információ szerepe az ember világában

34 információ tudás belátás/szimuláció/előrelátás anyag/energia - állapotváltozás szimbólum World 2 World 1 Világkép jelek i n g e r e k World 3 ikon index processzor-1 processzor-2 eszközök jelek preszimbolikus kogníció szimbolikus kogníció reprezentáció, modellek értékek/hitek/attitűdök Információ mint üzenet Információ mint alakzat 5.Az információ szerepe az ember világában


Letölteni ppt "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések