Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Budapest 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Budapest 2009."— Előadás másolata:

1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu Komenczi Bertalan Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Budapest 2009. november 3. IKT infrastruktúra az oktatásban – tapasztalatok, módszerek, példák, modellek http://www.ektf.hu/~kbert

2 Tapasztalatok, példák, minták források „Digitális kompetencia” és korszerű műveltség Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői Konklúziók és perspektívák

3 Tapasztalatok, példák, minták, források

4 Egy amerikai kísérleti projekt... a képzési költségek csökkentése és a tanulás eredményességégének a javítása Cél: ? A mai tanulási környezetekben dominál a személyes, tanári információátadás. Ha bizonyos területeken kiiktatnánk a tanári közvetítést, és intelligens, számítógépes-hálózati rendszerekkel helyettesítenénk, az így kialakított automatizmusok rendkívüli lehetőségeket biztosítanának… Tapasztalatok, példák, minták, források

5 Egy amerikai kísérleti projekt... El kell szakadni attól az elképzeléstől, hogy a diákok tanulását úgy segítjük a legjobban, ha meghatározott időpontokban és helyeken találkozunk velük …… arra kell koncentrálnunk, hogyan tudjuk elérni, hogy tanítványaink eredményesebben tanuljanak. A tanárok a tanuláshoz szükséges erőforrások közül csupán az egyiket jelentik…a legfontosabb kérdés: hogyan lehet a legjobban kihasználni a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, a képzési célok elérésére…. Carol Twigg Improving Quality and Reducing Costs: Designs for Effective Learning Using Technology By Carol A. Twigg

6 Egy amerikai kísérleti projekt... 1. A kiegészítő (supplemental) modell 2. A helyettesítő (replacement) modell 3. Az „áruház” (emporium) modell 4. A „büfé” modell 5. A teljesen online modell peresztrojka glasznoszt redesign

7 E-learninges kurzus-típusok 65 amerikai egyetem egy-egy kísérleti projektjét vizsgálva E-learninges kurzus-típusok 65 amerikai egyetem egy-egy kísérleti projektjét vizsgálva 0 5 10 15 20 25 KIEGÉSZÍTŐBLENDEDÁRUHÁZONLINEBÜFÉ E-learning változatok A k ü l ö nb ö ző v á ltozatok gyakoris á ga 2000-2003 Tapasztalatok, példák, minták, források

8 E-learninges kurzus-típusok 65 amerikai egyetem egy-egy kísérleti projektjét vizsgálva E-learninges kurzus-típusok 65 amerikai egyetem egy-egy kísérleti projektjét vizsgálva 0 5 10 15 20 25 E-learning változatok A k ü l ö nb ö ző v á ltozatok gyakoris á ga 2000-2003 2003-2006 KIEGÉSZÍTŐBLENDEDÁRUHÁZONLINEBÜFÉ Tapasztalatok, példák, minták, források

9 The Idea: Take technology out of the classroom. … Classroom time should be reserved for discussions with the professor, aimed at teaching students to think critically, argue, and raise new questions. The Evidence: Bowen, who teaches music, delivers content via podcasts, which students must listen to on their own time. He then quizzes them on the material before every class to make sure they've done the work, and uses class time for discussions and research pegged to the recorded lessons. The Conclusion: Technology has a place in education, but it should be used independently by students outside the classroom. That gives them more time to absorb lectures via podcast or video, and frees teachers to spend class time coaching students in how to apply the material rather than simply absorb it.

10 „Az elektronikus információ-és kommunikációtechnikai eszközök – különös tekintettel a hallgatók és tanárok laptoppal történő ellátására - széleskörű implementációjának hatása az Eszterházy Károly Főiskola tanítási-tanulási kultúrájára, a minőségi felsőoktatás követelményeinek érvényesülésére.” (rövid munkacím: Laptop-kutatás) Laptop-kutatás 2008 Tapasztalatok, példák, minták, források

11 A kutatás vonatkoztatási rendszere 1.Szükséges, hogy módosuljanak a tanárok és a diákok tanítással és tanulással kapcsolatos gondolkodása és attitűdjei. 2.A tanároknak – a tanítási tartalmak egyszerű honlapra helyezésén túllépve - képesnek kell lenniük az új, virtuális tanulási környezetek (LMS, LCMS) használatára is. 3.Megváltozik az előadótermek használatának módja, az előadások ütemezése, jellege. 4.Jelentősen megváltozik a tanulás tér- és időbeli szervezettsége. A web az intézmény kommunikációs infrastruktúrája (4. szint) Harmon, S. W. & Jones, M. G. (1999). The five levels of web use in education: Factors to consider in planning an online course. In: Educational Technology, 39(6), 28–32. Harmon és Jones (1999) normatív taxonómiája

12 ….a tanárok és hallgatók laptoppal történt ellátása új helyzetet teremtett: a mobil elektronikus infokommunikációs eszközökben rejlő tanítás- és tanulástámogatás lehetőségeire történő ráeszmélés magasabb szintjét. Ez az értelmes felhasználás irányába előretekintő tudatosság (awareness) olyan beavatkozási- befolyásolási pont a minőségfejlesztés területén, amit célszerű kihasználni. Tapasztalatok, példák, minták, források

13 7. Oktatói munkája során mire használta a számítógépét? Online diszkusszió moderálása Tantárgyi honlap készítése Hallgatókkal hangkommunikáció eLearninges tananyag készítése A kérdőívet 179-en töltötték ki (66%). Tapasztalatok, példák, minták, források

14 Szekcióvezetői beszámoló A tudástársadalom előszobájában című szekció munkájáról Tapasztalatok, példák, minták, források Médium vagy módszer? E-learning trendek Amerikában Iskolakultúra, 2004/12

15 Tapasztalatok, példák, minták források „Digitális kompetencia” és korszerű műveltség Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői Konklúziók és perspektívák

16 Szociális kompetencia (social skills) Vállalkozási készségek (entrepeneurship) Technológiai kultúra (technological culture) Nyelvismeret IT skills

17 Digital literacy Basic digital literacy Higher order skills Long-term digital literacy programmes The European e-Learning Summit, 2001 Digital Literacy Workshop

18 Heinz Mandl Kompetenzen für ein Wissensgesellschaft Kompetenz zur demokratischen Orientierung Kompetenz zur individuellen Orientierung Soziale und kommunikative Kompetenz Kompetenz zur Informationsbewältigung Technische Kompetenz

19 Információs társadalom kompetencia Médiakompetencia Információtechnikai kompetencia Mikrovilágok Általános háttértudás Kognitív architektúra Szakmai ismeretek és kompetenciák Tradícionális tudástartalmak és kompetenciák

20 Kognitív kompetencia Személyes kompetencia Szociális kompetencia Speciális kompetenciák A személyiség alaprendszere Az alapkompetenciák általános felhasználói komponensei 4. A tanulói személyiség iskolai fejlesztése Nagy József nyomán

21 Tapasztalatok, példák, minták források „Digitális kompetencia” és korszerű műveltség Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői Konklúziók és perspektívák

22 1. Adatbázisok 2. Hipertext 3. Multimédia 4. World Wide Web Az elektronikus információkezelés alapformái Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

23 Az elsődleges szöveg nem más tehát, mint bejárat egy potenciálisan végtelen információ-univerzumba, amelynek bejárása során folyamatosan lehetőségünk nyílik arra, hogy eldöntsük, merre akarunk tovább haladni. Hipertext

24 1989 HyperText is a way to link and access information of various kinds as a web of nodes in which the user can browse at will. World Wide Web T.Berners-Lee/R.Cailliau: World Wide Web: Proposal for a HyperText Project Az internet és a world wide web Tim Berners-Lee

25

26 World Wide Web H ipertext I nternet World Wide Web M ultimédia Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

27 Hálózati kultúra Változó humán kommunikációs világok A személyB személy Külvilág2 Külső szimbolikus tárak Hálózati reprezentációs és kommunikációs rendszerek AR VR Külvilág1 Médiaszféra Változó humán kommunikációs világok

28 1. A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése 2. A tanítás és tanulás új koncepcionális keretei 3. Elektronikus tanulási környezetek 4. Az e-learning fogalmának értelmezése

29 Számítógéppel segített tanulás Távoktatás önirányításos tanulás adattárolás adatfeldolgozás interaktivitás hipertext multimédia animáció virtuális valóság hálózati kommunikáció nyitott információforrások kiterjesztett valóság idő- és térbeli függetlenség tanulás- és tanulóközpontúság Online, webalapú tanulás szimuláció e-learning modularitás rendszerszemlélet didaktikai design Didaktica elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai. Új Pedagógiai Szemle, 2004/11

30 adattárolás adatfeldolgozás interaktivitás hipertext multimédia szimuláció virtuális valóság black box érett technológiák formálódó technológiák toolkit Számítógéppel segített tanulás Elektronikus környezet

31 hálózati kommunikáció nyitott információforrások kiterjesztett valóság mail, fórum, diszkusszió, videokonferencia, IP telefon, stb. „The computer as a communication device” hipertextes információszervezés, dinamikus textualitás virtuális információk valós helyekhez, helyzetekhez és objektumokhoz kapcsolása Elektronikus környezet Online, webalapú tanulás

32 Tapasztalatok, példák, minták források „Digitális kompetencia” és korszerű műveltség Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői Konklúziók és perspektívák

33 Az e-learning különböző értelmezései 1. A hagyományos, jelenléti oktatás alternatívája 2. Additív módon kibővíti a hagyományos oktatást 3. Kapcsolata a hagyományos oktatással komplementer 4. Az oktatási intézmény átalakításának eszköze 5. Az oktatási rendszer átalakításának eszköze E-learning értelmezések Transzformatív e-learning ? National Policies that Connect ICT-Based Education Reform to Economic and Social Development By Robert B. Kozma

34 medializálás Online tanulásirányítás interaktív tutorial Az e-learning alapformái animáció kép videó hang hivatkozás teszt tanuló közösségek létrehozása problémák megfogalmazása, projektek kidolgozása a tanulók közötti kommunikáció megszervezése folyamatos, reflektív tanári jelenlét célok, követelmények, feltételek, szabályok meghatározása

35 Web Searching in the World of e-Books E-Learning and Blended Learning Availability of Open Source and Free Software Leveraged Resources and OpenCourseWare Learning Object Repositories and Portals Learner Participation in Open Information Communities Electronic Collaboration Alternate Reality Learning Real-Time Mobility and Portability Networks of Personalized Learning TEN OPENERS:(WE-ALL-LEARN)

36 multimédia interaktivitás hipertext kiterjesztett valóság hálózati kommunikáció nyitott információforrások Alacsony belépési küszöb Magas belépési küszöb Probléma: TANULÓ Alapfokú digitális írástudás Magas szintű digitális írástudás animáció Probléma: Számítógéppel segített tanulás Online, webalapú tanulás kognitív hozzáférés technikai hozzáférés + motiváció + műveltség szimuláció

37 Webscape By Kate Russell Click webscaper Kate Russell gives us her latest selection of the best sites on the World Wide Web.

38 Új személyiségfejlődés? Több darabból összerakott identitás? P a t c h w o r k ? Persönlichkeit gebastelt?

39 Ha a tanítást és tanulást – és tágabb értelemben az emberi kogníció fejlődését – egy olyan rendszerben vizsgáljuk, amelyben a biológiai, a társadalmi és a technológiai tényezők egységes kontinuumot alkotnak, láthatóvá válik, hogy az elektronikus tanulási környezetek nem egy hirtelen előbukkanó „édeni struktúrát” jelentenek, hanem bennük egy újabb, a korábbiakból szervesen kibontakozó „kognitív habitus” manifesztálódik.

40 Az iskolát teljes mértékben a múlt primitív technológiái határozzák meg... Papert A tanítás és tanulás során valójában egyféle sajátos „biológiai high-tech” működik.. Doug Brent: Teaching as a Performance in the Electronic Classroom

41 posztmodern média-kultúra? teoretikus kultúra mitikus kultúra mimetikus kultúra epizódikus kultúra Fehérje-bázisú high-tech Elektronikus high-tech Neveléstörténet,didaktika Természetes pedagógia


Letölteni ppt "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Budapest 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések