Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A multidiszciplináris e-learning Dr. Balogh Imre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A multidiszciplináris e-learning Dr. Balogh Imre."— Előadás másolata:

1 A multidiszciplináris e-learning Dr. Balogh Imre

2 Szombathely, 2006. május 4.2 Történet Tanítani és tanulni - a kognitív társadalom felé („Fehér könyv”) 1995. november A tudás Európája (Amszterdami szerződés) 1997. 10. 2. A tudás társadalma (Agenda 2000) Mindenki információs társadalma (eEurope akcióterv) 2000. 06. 14. A holnap oktatásának tervezése (e-Learning) 2000. 05. 24. Terv az ICT integrálására az európai oktatási és képzési rendszerekbe (e-learning program) 2003. 12. 05.

3 Szombathely, 2006. május 4.3 (még mindig) Történet Távoktatás Programozott oktatás Számítógéppel segített tanulás ODL ICT LMS LCMS e-learning

4 Szombathely, 2006. május 4.4 A probléma Milyen kapcsolatban van egymással az Információs társadalom Távoktatás Oktatástechnológia Információs és kommunikációs technológiák E-learning Pedagógiai menedzsment Digitális pedagógia

5 Szombathely, 2006. május 4.5 Tudomány „ A tudomány alapjában véve úgy viselkedik, mint a részeg ember, aki nagyon keres valamit az utcai lámpa alatt. Amikor a rendőr megkérdi, hogy mit keres, azt mondja, hogy a kulcsát, amelyet pár méterrel odébb veszített el. Hát akkor miért itt keresi? Mert itt van világos.” Mérő László

6 Szombathely, 2006. május 4.6 Kognitív pszichológia „… megkísérelte az embert úgy vizsgálni, mint egyfajta speciális információátvivő berendezést” Mérő László

7 Szombathely, 2006. május 4.7 Kognitív tudomány „Ma úgy tűnik, a kognitív tudomány kínál olyan közös fogalmi keretet, amely a tudományos diszciplínák sokaságát átfogja, és e közös gondolkodás egyik haszonélvezője az oktatáselmélet lehet.” Csapó Benő

8 Szombathely, 2006. május 4.8 Az információs társadalom Frank Webster osztályozása: Technológiai Gazdasági Foglalkozásszerkezeti Térszerkezeti-földrajzi Kulturális

9 Szombathely, 2006. május 4.9 Hálózati társadalom „Hálózatok alkotják az új társadalmi morfológiát, s a hálózatképző logika lényegesen módosíthatja a termelés, a tapasztalat, a hatalom és a kultúra működését és kihatásait” M. Castells

10 Szombathely, 2006. május 4.10 Információs technológia „…az információs technológia egy, a korábbi technológiákétól különböző séma szerint fejlődik, megalkotva ezzel a „fejlődés információs módját”: egy nem annyira additív, inkább rugalmas, minden részletre kiterjedő, egységbe rendezett és visszaható fejlődést. A visszaható jelleg, a tény, hogy minden termék nyersanyag is egyben, mivel mindkettő információ, lehetővé tette, hogy az innováció folyamata felgyorsuljon.“ M. Castells

11 Szombathely, 2006. május 4.11 Klasszikus tanítási-tanulási környezet A tanítás-tanulás folyamata minden esetben egy jól meghatározott környezetben zajlik le, melyet Pszichológiai Szociológiai Technológiai Gazdasági aspektusai alapján írhatunk le.

12 Szombathely, 2006. május 4.12 LMS és LCMS LMS - Learning Management System LCMS - Learning Content Management System SCORM - Shareable Content Object Reference Model DTLE - Digital Teaching - Learning Environment

13 Szombathely, 2006. május 4.13 A paradigma Az új paradigmák a régiekből születnek. A tudományos forradalmak során a tudományos közösségek elvetik a hagyományos elméletet az új kedvéért, megváltoztatva ezáltal a vizsgálandó kérdések és alkalmazandó módszerek körét. Az új elmélet feldolgozása megköveteli a korábbi elmélet újraértékelését.

14 Szombathely, 2006. május 4.14 Digitális pedagógiai paradigma és e-learning Castells szerint az információs társadalom egyik jellegzetessége, hogy a gazdaság elszakad a társadalom kiszolgálásától és önállóan fejlődik. Ugyanakkor, amíg az e-learning a gazdaság oktatásra gyakorolt hatására jött létre, addig a digitális pedagógia leegyszerűsítve nem más, mint a pedagógia az információs társadalomban. Mindezek alapján a digitális pedagógia és az e- learning közötti viszonyt úgy is jellemezhetjük, mint a fent említett elszakadás leképeződése.

15 Szombathely, 2006. május 4.15 Az e-learning (1/4) Talán legszűkebb az az értelmezés, amely szerint csak az internet (ezen belül is www) alapú tanulástámogatást értjük rajta. Van olyan értelmezés is, amely szerint a hagyományos oktatástechnológia is beletartozik. Az elektronikus rendszerek által támogatott képzés, az intenet-marketing és az e-támogatás összefonódása.

16 Szombathely, 2006. május 4.16 Az e-learning (2/4) Az e-learning fogalmát a pedagógia tudománya, a menedzsment tudománya és gyakorlata, az ICT, illetve az információs társadalom fogalomköre által jelzett térben kell elhelyeznünk. Az e-learning kialakulásában a gazdaság (nem kis részben az információtechnológia) játszott főszerepet, ezzel szemben a digitális pedagógia a pedagógia válasza az e-learning kihívásaira.

17 Szombathely, 2006. május 4.17 Az e-learning (3/4) e-learning koncepció e-learning szolgáltató e-learning platform e-learning piac e-learning tananyag e-learning szoftver e-learning alkalmazás e-learning tehnológia e-learning és a versenyelőny e-learning és hatékonyság e-learning és költségcsökkentés e-learning és tudásmenedzsment

18 Szombathely, 2006. május 4.18 Az e-learning (4/4) Az e-learning a klasszikus tanítási tanulási környezet tanulási folyamatának, az e-teaching a tanítási folyamatának, míg az e-education pedig az egész tanítási-tanulási folyamatának a digitális tanítási-tanulási környezetbeli megfelelője. Ebből adódik, hogy az új tanítási tanulási paradigma az eddigi kétdimenziós modellel szemben három dimenziós.


Letölteni ppt "A multidiszciplináris e-learning Dr. Balogh Imre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések