Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A multidiszciplináris e-learning

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A multidiszciplináris e-learning"— Előadás másolata:

1 A multidiszciplináris e-learning
Dr. Balogh Imre

2 Történet Tanítani és tanulni - a kognitív társadalom felé („Fehér könyv”) november A tudás Európája (Amszterdami szerződés) A tudás társadalma (Agenda 2000) Mindenki információs társadalma (eEurope akcióterv) A holnap oktatásának tervezése (e-Learning) Terv az ICT integrálására az európai oktatási és képzési rendszerekbe (e-learning program) Szombathely, május 4.

3 (még mindig) Történet Távoktatás Programozott oktatás
Számítógéppel segített tanulás ODL ICT LMS LCMS e-learning Szombathely, május 4.

4 A probléma Milyen kapcsolatban van egymással az Információs társadalom
Távoktatás Oktatástechnológia Információs és kommunikációs technológiák E-learning Pedagógiai menedzsment Digitális pedagógia Szombathely, május 4.

5 Tudomány „ A tudomány alapjában véve úgy viselkedik, mint a részeg ember, aki nagyon keres valamit az utcai lámpa alatt. Amikor a rendőr megkérdi, hogy mit keres, azt mondja, hogy a kulcsát, amelyet pár méterrel odébb veszített el. Hát akkor miért itt keresi? Mert itt van világos.” Mérő László Szombathely, május 4.

6 Kognitív pszichológia
„… megkísérelte az embert úgy vizsgálni, mint egyfajta speciális információátvivő berendezést” Mérő László Szombathely, május 4.

7 Kognitív tudomány „Ma úgy tűnik, a kognitív tudomány kínál olyan közös fogalmi keretet, amely a tudományos diszciplínák sokaságát átfogja, és e közös gondolkodás egyik haszonélvezője az oktatáselmélet lehet.” Csapó Benő Szombathely, május 4.

8 Az információs társadalom
Frank Webster osztályozása: Technológiai Gazdasági Foglalkozásszerkezeti Térszerkezeti-földrajzi Kulturális Szombathely, május 4.

9 Hálózati társadalom „Hálózatok alkotják az új társadalmi morfológiát, s a hálózatképző logika lényegesen módosíthatja a termelés, a tapasztalat, a hatalom és a kultúra működését és kihatásait” M. Castells Szombathely, május 4.

10 Információs technológia
„…az információs technológia egy, a korábbi technológiákétól különböző séma szerint fejlődik, megalkotva ezzel a „fejlődés információs módját”: egy nem annyira additív, inkább rugalmas, minden részletre kiterjedő, egységbe rendezett és visszaható fejlődést. A visszaható jelleg, a tény, hogy minden termék nyersanyag is egyben, mivel mindkettő információ, lehetővé tette, hogy az innováció folyamata felgyorsuljon.“ M. Castells Szombathely, május 4.

11 Klasszikus tanítási-tanulási környezet
A tanítás-tanulás folyamata minden esetben egy jól meghatározott környezetben zajlik le, melyet Pszichológiai Szociológiai Technológiai Gazdasági aspektusai alapján írhatunk le. Szombathely, május 4.

12 LMS és LCMS LMS - Learning Management System
LCMS - Learning Content Management System SCORM - Shareable Content Object Reference Model DTLE - Digital Teaching - Learning Environment Szombathely, május 4.

13 A paradigma Az új paradigmák a régiekből születnek.
A tudományos forradalmak során a tudományos közösségek elvetik a hagyományos elméletet az új kedvéért, megváltoztatva ezáltal a vizsgálandó kérdések és alkalmazandó módszerek körét. Az új elmélet feldolgozása megköveteli a korábbi elmélet újraértékelését. Szombathely, május 4.

14 Digitális pedagógiai paradigma és e-learning
Castells szerint az információs társadalom egyik jellegzetessége, hogy a gazdaság elszakad a társadalom kiszolgálásától és önállóan fejlődik. Ugyanakkor, amíg az e-learning a gazdaság oktatásra gyakorolt hatására jött létre, addig a digitális pedagógia leegyszerűsítve nem más, mint a pedagógia az információs társadalomban. Mindezek alapján a digitális pedagógia és az e-learning közötti viszonyt úgy is jellemezhetjük, mint a fent említett elszakadás leképeződése. Szombathely, május 4.

15 Az e-learning (1/4) Talán legszűkebb az az értelmezés, amely szerint csak az internet (ezen belül is www) alapú tanulástámogatást értjük rajta. Van olyan értelmezés is, amely szerint a hagyományos oktatástechnológia is beletartozik. Az elektronikus rendszerek által támogatott képzés, az intenet-marketing és az e-támogatás összefonódása. Szombathely, május 4.

16 Az e-learning (2/4) Az e-learning fogalmát a pedagógia tudománya, a menedzsment tudománya és gyakorlata, az ICT, illetve az információs társadalom fogalomköre által jelzett térben kell elhelyeznünk. Az e-learning kialakulásában a gazdaság (nem kis részben az információtechnológia) játszott főszerepet, ezzel szemben a digitális pedagógia a pedagógia válasza az e-learning kihívásaira. Szombathely, május 4.

17 Az e-learning (3/4) e-learning koncepció e-learning szolgáltató
e-learning platform e-learning piac e-learning tananyag e-learning szoftver e-learning alkalmazás e-learning tehnológia e-learning és a versenyelőny e-learning és hatékonyság e-learning és költségcsökkentés e-learning és tudásmenedzsment Szombathely, május 4.

18 Az e-learning (4/4) Az e-learning a klasszikus tanítási tanulási környezet tanulási folyamatának, az e-teaching a tanítási folyamatának, míg az e-education pedig az egész tanítási-tanulási folyamatának a digitális tanítási-tanulási környezetbeli megfelelője. Ebből adódik, hogy az új tanítási tanulási paradigma az eddigi kétdimenziós modellel szemben három dimenziós. Szombathely, május 4.


Letölteni ppt "A multidiszciplináris e-learning"

Hasonló előadás


Google Hirdetések