Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eger március 9. Komenczi Bertalan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eger március 9. Komenczi Bertalan"— Előadás másolata:

1 Eger március 9. Komenczi Bertalan Információ és társadalom IV A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék 1

2 Információ és társadalom IV
Információ és társadalom IV A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 1. Az információs társadalom kezdetei 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása 4. Az információs társadalom jellemzői I. 5. Az információs társadalom jellemzői II. Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

3 ENIAC, 1945 Electronic Numerical Integrator And Computer
Az információs társadalom kezdetei Az ENIAC megépítését követően nemcsak a katonai fejlesztés, hanem a tudomány, az ipar és az üzleti élet világának figyelme is a számítógépek felé fordult. Neumann János ENIAC, 1945 Electronic Numerical Integrator And Computer

4 A tranzisztor kifejlesztése, 1947
Az információs társadalom kezdetei A fizikai lehetőségek eddigi kiaknázásának az az eredménye, hogy – bár a Neumann-architektúra mint gépszerkesztési elv nagyjából megmarad – az ennek megfelelően összeillesztett elemek hihetetlen mértékben összezsugorodtak. Mikroelektronika A tranzisztor kifejlesztése, 1947

5 1948 The Mathematical Theory of Communication
Claude Shannon Az információs társadalom kezdetei The Mathematical Theory of Communication Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine Norbert Wiener 1948

6 DNS 1953 Az információs társadalom kezdetei
James D. Watson - Francis C. Crick

7 A számítógépes forradalommal párhuzamosan bontakozott ki a molekuláris biológia forradalma: a DNS alapszerkezetének felismerése után 50 év sem telt el, és sikerült meghatározni az emberi génkészlet teljes összetételét, az öröklődésért, az emberi „minta” kibontásáért, működtetéséért felelős kódot. .. két kód, két egymástól eltérő, mégis egymással szoros kapcsolatban álló információs rendszer került akkor az érdeklődés középpontjába: az öröklődés kémiai szerkezetben kódolt molekuláris, anyagba zárt nyelve és a bináris számjegyekkel kódolt gépi nyelv, a számszimbólumok „anyagtalan” világa.

8 Információ és társadalom IV
Információ és társadalom IV A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 1. Az információs társadalom kezdetei 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása 4. Az információs társadalom jellemzői I. 5. Az információs társadalom jellemzői II. Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

9 „Az információs társadalom szelleme a globalizmus szelleme lesz, egy szimbiózisé, amelyben ember és természet harmonikusan tud együttélni, és amely etikailag szigorú önfegyelemből és társadalmi közreműködésből áll.” „a jövő információs társadalmában az információs közmű válik majd az információs értékek termelésének bázisává, amelyet ennélfogva joggal nevezhetünk az információs társadalom társadalmi szimbólumának”.

10 A jövő társadalmában a tudás lesz a legfontosabb erőforrás
A fordulópontot az jelenti, hogy míg az ipari társadalom átalakító tényezői az energiaforrások és a gépészeti technológia kombinációja volt, addig a posztindusztriális társadalom stratégiai erőforrása az információ és az elméleti ismeretek. A fordulat ígérete a technológia felszabadítása, amely megnyitja az utat az individualitás és a sokoldalúság felvirágoztatásának alternatív formái felé. Bell, D.: The coming of the post-industrial society. A venture in social forecasting. NewYork, 1973. Bell, D.: Az információs társadalom társas keretrendszere. In: Információs társadalom, 2001, I. évf. 1. szám.

11 A tudományos-technikai területre fókuszáló, értelmezéseken túllépő átfogó,a történések társadalmi-gazdasági beágyazódásaira és determinációira is figyelő rendszerszemléletű megközelítések is történtek az információs társadalom forrásvidékeinek kutatása során.

12 A társadalom működését és továbbfejlődését szolgáló anyag-, energia- és információfeldolgozó folyamatok olyan mértékben felgyorsultak, a rendszer komplexitása olyan mértékben megnőtt, hogy fenntartása „információfeldolgozó artefaktumok” nélkül már lehetetlen lenne. Ezt az új rendszerállapotot nevezzük információs társadalomnak.

13 A kapitalizmus szerkezetváltása és megújulása, az információs és kommunikációs technológia forradalma, valamint a 20. század második felének új kulturális, szellemi áramlatai összetalálkoztak és elvezettek a Castells által „hálózati társadalomnak” nevezett társadalmi formáció megjelenéséhez..

14 Információ és társadalom IV
Információ és társadalom IV A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 1. Az információs társadalom kezdetei 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása 4. Az információs társadalom jellemzői I. 5. Az információs társadalom jellemzői II. Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

15 Libraries of the Future
1965 ..a meld of library and computer ...and the most vital part may be the cable that connects it, via a wall socket, into the procognitive utility net. The Computer as a Communication Device 1968 In a few years, men will be able to communicate more effectively through a machine than face to face

16 Hálószövők I. packett switching distributed communication
Leonard Kleinrock Paul Baran Donald Davies packett switching distributed communication information flow in large communication nets

17 Hálószövők II. Vinton Cerf Robert Kahn TCP/IP A Protocol for Packet Network Intercommunication, 1974

18 As we may think Consider a future device for
(Atlantic Monthly, July 1945) Consider a future device for individual use an enlarged intimate supplement to his memory Az emberi agy asszociációkat követve... az agysejtek által meghatározott bonyolult hálózatnak megfelelően működik… az asszociációkkal történő keresés gépesíthető…..

19 Hipertext Az elsődleges szöveg nem más tehát, mint bejárat egy potenciálisan végtelen információ-univerzumba, amelynek bejárása során folyamatosan lehetőségünk nyílik arra, hogy eldöntsük, merre akarunk tovább haladni.

20 World Wide Web 1989 Tim Berners-Lee Az internet és a world wide web
HyperText is a way to link and access information of various kinds as a web of nodes in which the user can browse at will. Tim Berners-Lee T.Berners-Lee/R.Cailliau: World Wide Web: Proposal for a HyperText Project Az internet és a world wide web

21 World Wide Web World Wide Web Hipertext Multimédia Internet
Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

22 World Wide Web Az elektronikus információkezelés alapformái
1. Adatbázisok és keresőrendszerek 2. Hipertext 3. Multimédia World Wide Web Információszervezés elektronikus tanulási környezetekben

23 Hálózati kultúra Hálózati reprezentációs és kommunikációs rendszerek AR VR Médiaszféra Külső szimbolikus tárak Külvilág2 Külvilág1 A személy B személy Változó humán kommunikációs világok Változó humán kommunikációs világok

24 Információ és társadalom IV
Információ és társadalom IV A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 1. Az információs társadalom kezdetei 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása 4. Az információs társadalom jellemzői I. 5. Az információs társadalom jellemzői II. Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

25 Az információs társadalom jellemzői I.
Az információs társadalom változó, jövőorientált társadalom Az információs társadalom technológia középpontú és technika-függő társadalom Az információs társadalom a globális világgazdaság társadalma Az információs társadalom hálózati társadalom Az információs társadalom

26 1. Az átmenetiség társadalma
Az információs társadalom jelenlegi fejlődési fázisában átalakulásban levő, gyorsan és folyamatosan változó, képlékeny társadalom. ...jövőorientált társadalom Egy mai ember annyi változást él meg élete folyamán, amennyit az ókori Mezopotámiában csak száz egymást váltó generáció tapasztalhatott. Mai világunk gyorsan alakuló, dinamikus benyomást kelt. Rohan az idő.” Marx György: Gyorsuló idő. Új írás, 1968/1.

27 Történelmi atlasz 1984-ből

28 1. Az átmenetiség társadalma
RUNAWAY WORLD KOCKÁZATTÁRSADALOM külső kockázat előidézett kockázat kiszámíthatatlanság

29 Technológiai determinizmus
2. Technikafüggő társadalom Technológiai determinizmus A változások egyik gerjesztője és azok ütemének domináns meghatározója az információs és kommunikációs technológiák rohamos fejlődése.

30

31 GAZDASÁGKOR 3. A globális világgazdaság társadalma
Az árú-, pénz- és munkaerőpiacok globális integrációja A nemzetgazdaságok kölcsönös függősége Vállalati rugalmasság; tanuló vállalat ; hálózati vállalat ; decentralizáció A termelésben virtualizálódás, dematerializálódás, tömeges testreszabás

32 Tudásalapú gazdaság Ipari társadalom Információs társadalom 1900 2000
Az USA termelésének értéke Hozzáadott érték Az USA termelésének tömege Tudásalapú gazdaság Ipari társadalom Információs társadalom 1900 2000

33 flexibilitás 4. Hálózati társadalom
új kommunikációs és szervezeti architektúra

34 Információ és társadalom IV
Információ és társadalom IV A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 1. Az információs társadalom kezdetei 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása 4. Az információs társadalom jellemzői I. 5. Az információs társadalom jellemzői II. Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein

35 Az információs társadalom jellemzői II.
Az információs társadalom tudásközéppontú és tanuló társadalom Az információs társadalom információ-centrikus társadalom Az információs társadalom planetáris világtársadalom Az információs társadalom egyenlőtlen társadalom . Az információs társadalom

36 5. Tudásalapú és tanuló társadalom
digital literacy hyperlearning e-learning information literacy key-competencies lifelong learning

37 6. Információ-intenzív társadalom
Információrobbanás - navigáció - szelekció A feed-back információk domináns szerepe A jelentés nélküli, kontextusukból kiragadott információk fékezhetetlen áradata a társadalmat összetartó narratíva szétfoszlását idézi elő, és az emberek a szimultán médiahatások örök jelenidejében fognak élni. Neil Postman

38

39 Veszélyek: érték- és iránytévesztés, fundamentalizmus
7. Planetáris társadalom Gobal Village (McLuhan)! Egyetemes ember kultúra? Planetáris értékrend? Veszélyek: érték- és iránytévesztés, fundamentalizmus Identitáskeresés

40 8. Egyenlőtlen társadalom
Információs egyenlőtlenségek Digitális szakadék Társadalmi polarizálódás Negyedik világ?


Letölteni ppt "Eger március 9. Komenczi Bertalan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések