Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."— Előadás másolata:

1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői http://www.ektf.hu/~kbert Eger 2013. március 9.

2 4. Az információs társadalom jellemzői I. 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 1. Az információs társadalom kezdetei 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 5. Az információs társadalom jellemzői II.

3 ENIAC, 1945 Electronic Numerical Integrator And Computer Neumann János Az információs társadalom kezdetei Az ENIAC megépítését követően nemcsak a katonai fejlesztés, hanem a tudomány, az ipar és az üzleti élet világának figyelme is a számítógépek felé fordult.

4 A tranzisztor kifejlesztése, 1947 Az információs társadalom kezdetei Mikroelektronika 300 000 000 A fizikai lehetőségek eddigi kiaknázásának az az eredménye, hogy – bár a Neumann- architektúra mint gépszerkesztési elv nagyjából megmarad – az ennek megfelelően összeillesztett elemek hihetetlen mértékben összezsugorodtak.

5 The Mathematical Theory of Communication Claude Shannon Norbert Wiener Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 1948 Az információs társadalom kezdetei

6 James D. Watson - Francis C. Crick 1953 DNS Az információs társadalom kezdetei

7 A számítógépes forradalommal párhuzamosan bontakozott ki a molekuláris biológia forradalma: a DNS alapszerkezetének felismerése után 50 év sem telt el, és sikerült meghatározni az emberi génkészlet teljes összetételét, az öröklődésért, az emberi „minta” kibontásáért, működtetéséért felelős kódot... két kód, két egymástól eltérő, mégis egymással szoros kapcsolatban álló információs rendszer került akkor az érdeklődés középpontjába: az öröklődés kémiai szerkezetben kódolt molekuláris, anyagba zárt nyelve és a bináris számjegyekkel kódolt gépi nyelv, a számszimbólumok „anyagtalan” világa.

8 4. Az információs társadalom jellemzői I. 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 1. Az információs társadalom kezdetei 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 5. Az információs társadalom jellemzői II.

9 „a jövő információs társadalmában az információs közmű válik majd az információs értékek termelésének bázisává, amelyet ennélfogva joggal nevezhetünk az információs társadalom társadalmi szimbólumának”. „Az információs társadalom szelleme a globalizmus szelleme lesz, egy szimbiózisé, amelyben ember és természet harmonikusan tud együttélni, és amely etikailag szigorú önfegyelemből és társadalmi közreműködésből áll.”

10 Bell, D.: Az információs társadalom társas keretrendszere. In: Információs társadalom, 2001, I. évf. 1. szám. A fordulópontot az jelenti, hogy míg az ipari társadalom átalakító tényezői az energiaforrások és a gépészeti technológia kombinációja volt, addig a posztindusztriális társadalom stratégiai erőforrása az információ és az elméleti ismeretek. A fordulat ígérete a technológia felszabadítása, amely megnyitja az utat az individualitás és a sokoldalúság felvirágoztatásának alternatív formái felé. A jövő társadalmában a tudás lesz a legfontosabb erőforrás Bell, D.: The coming of the post-industrial society. A venture in social forecasting. NewYork, 1973.

11 A tudományos-technikai területre fókuszáló, értelmezéseken túllépő átfogó,a történések társadalmi-gazdasági beágyazódásaira és determinációira is figyelő rendszerszemléletű megközelítések is történtek az információs társadalom forrásvidékeinek kutatása során.

12 A társadalom működését és továbbfejlődését szolgáló anyag-, energia- és információfeldolgozó folyamatok olyan mértékben felgyorsultak, a rendszer komplexitása olyan mértékben megnőtt, hogy fenntartása „információfeldolgozó artefaktumok” nélkül már lehetetlen lenne. Ezt az új rendszerállapotot nevezzük információs társadalomnak.

13 A kapitalizmus szerkezetváltása és megújulása, az információs és kommunikációs technológia forradalma, valamint a 20. század második felének új kulturális, szellemi áramlatai összetalálkoztak és elvezettek a Castells által „hálózati társadalomnak” nevezett társadalmi formáció megjelenéséhez..

14 4. Az információs társadalom jellemzői I. 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 1. Az információs társadalom kezdetei 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 5. Az információs társadalom jellemzői II.

15 Libraries of the Future..a meld of library and computer...and the most vital part may be the cable that connects it, via a wall socket, into the procognitive utility net. The Computer as a Communication Device 1965 1968 In a few years, men will be able to communicate more effectively through a machine than face to face

16 Leonard KleinrockPaul Baran Hálószövők I. Donald Davies distributed communication packett switching information flow in large communication nets

17 Hálószövők II. TCP/IP Vinton Cerf Robert Kahn A Protocol for Packet Network Intercommunication, 1974

18 As we may think (Atlantic Monthly, July 1945) Consider a future device for individual use......an enlarged intimate supplement to his memory Az emberi agy asszociációkat követve... az agysejtek által meghatározott bonyolult hálózatnak megfelelően működik….....az asszociációkkal történő keresés gépesíthető…..

19 Az elsődleges szöveg nem más tehát, mint bejárat egy potenciálisan végtelen információ-univerzumba, amelynek bejárása során folyamatosan lehetőségünk nyílik arra, hogy eldöntsük, merre akarunk tovább haladni. Hipertext

20 1989 HyperText is a way to link and access information of various kinds as a web of nodes in which the user can browse at will. World Wide Web T.Berners-Lee/R.Cailliau: World Wide Web: Proposal for a HyperText Project Az internet és a world wide web Tim Berners-Lee

21 World Wide Web H ipertext I nternet World Wide Web M ultimédia Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

22 Információszervezés elektronikus tanulási környezetekben 1. Adatbázisok és keresőrendszerek 2. Hipertext 3. Multimédia World Wide Web Az elektronikus információkezelés alapformái

23 Hálózati kultúra Változó humán kommunikációs világok A személyB személy Külvilág2 Külső szimbolikus tárak Hálózati reprezentációs és kommunikációs rendszerek AR VR Külvilág1 Médiaszféra Változó humán kommunikációs világok

24 4. Az információs társadalom jellemzői I. 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 1. Az információs társadalom kezdetei 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 5. Az információs társadalom jellemzői II.

25 Az információs társadalom jellemzői I. Az információs társadalom változó, jövőorientált társadalom Az információs társadalom technológia- középpontú és technika-függő társadalom Az információs társadalom a globális világgazdaság társadalma Az információs társadalom hálózati társadalom Az információs társadalom

26 1. Az átmenetiség társadalma Az információs társadalom jelenlegi fejlődési fázisában átalakulásban levő, gyorsan és folyamatosan változó, képlékeny társadalom.... jövőorientált társadalom Egy mai ember annyi változást él meg élete folyamán, amennyit az ókori Mezopotámiában csak száz egymást váltó generáció tapasztalhatott. Mai világunk gyorsan alakuló, dinamikus benyomást kelt. Rohan az idő.” Marx György: Gyorsuló idő. Új írás, 1968/1.

27 Történelmi atlasz 1984-ből

28 KOCKÁZATTÁRSADALOM külső kockázat előidézett kockázat RUNAWAY WORLD kiszámíthatatlanság 1. Az átmenetiség társadalma

29 2. Technikafüggő társadalom Technológiai determinizmus A változások egyik gerjesztője és azok ütemének domináns meghatározója az információs és kommunikációs technológiák rohamos fejlődése.

30

31 3. A globális világgazdaság társadalma A termelésben virtualizálódás, dematerializálódás, tömeges testreszabás Vállalati rugalmasság; tanuló vállalat ; hálózati vállalat ; decentralizáció GAZDASÁGKOR A nemzetgazdaságok kölcsönös függősége Az árú-, pénz- és munkaerőpiacok globális integrációja

32 1900 2000 Az USA termelésének tömege Az USA termelésének értéke Tudásalapú gazdaság Hozzáadott érték Ipari társadalomInformációs társadalom

33 4. Hálózati társadalom új kommunikációs és szervezeti architektúra flexibilitás

34 4. Az információs társadalom jellemzői I. 2. Rendszerszemléletű közelítések az információs társadalomhoz 1. Az információs társadalom kezdetei 3. Az információs társadalom kommunikációs infrastruktúrájának kialakulása Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Albert Einstein Információ és társadalom IV. A hálózati társadalom kialakulása és jellemzői 5. Az információs társadalom jellemzői II.

35 Az információs társadalom információ-centrikus társadalom Az információs társadalom tudásközéppontú és tanuló társadalom Az információs társadalom planetáris világtársadalom Az információs társadalom egyenlőtlen társadalom. Az információs társadalom Az információs társadalom jellemzői II.

36 5. Tudásalapú és tanuló társadalom information literacy digital literacy hyperlearning e-learning key-competencies lifelong learning

37 6. Információ-intenzív társadalom Információrobbanás - navigáció - szelekció A jelentés nélküli, kontextusukból kiragadott információk fékezhetetlen áradata a társadalmat összetartó narratíva szétfoszlását idézi elő, és az emberek a szimultán médiahatások örök jelenidejében fognak élni. A feed-back információk domináns szerepe Neil Postman

38

39 7. Planetáris társadalom Egyetemes ember kultúra? Gobal Village (McLuhan)! Planetáris értékrend? érték- és iránytévesztés, fundamentalizmus Veszélyek : érték- és iránytévesztés, fundamentalizmus Identitáskeresés

40 8. Egyenlőtlen társadalom Információs egyenlőtlenségek Digitális szakadék Társadalmi polarizálódás Negyedik világ?


Letölteni ppt "Eszterházy Károly Főiskola, Eger Neveléstudományi Doktori Iskola Médiainformatika intézet Komenczi Bertalan Oktatás- és Kommunikációtechnológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések