Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati gazdaságtan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati gazdaságtan"— Előadás másolata:

1 Vállalati gazdaságtan
Szabó József - Varsányi Judit: Oktató: Czeglédi Csilla Vállalati gazdaságtan előadás Készült Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana című jegyzete (Universitas KHT, Győr) és további hivatkozott források alapján Ábraszerkesztés és animáció: Barka László - Agistra Stúdió, Bp., 2005. PrintMaster clipart képekkel illusztrálva

2 Versenyképesség: vállalati, üzletági
XI. Előadás November 27. Versenyképesség: vállalati, üzletági Portfólió modellek Üzleti tervezés

3 KÜLDETÉS, MISSZIÓ, JÖVŐKÉP
Vállalat alapvető céljai: jövedelmező működés, feleljen meg a vállalatban érdekeltek igényeinek, a termék/szolgáltatás elégítse ki a vevőkör szükségleteit. Küldetés, misszió: utal a vállalat alapvető jellegére, tulajdonosaira, körvonalazza a vállalat tevékenységét, fő fejlesztési irányai, ismerteti a cég termékeit és távlati elképzeléseit, körvonalazza a működés földrajzi határait, kinyilvánítja a vállalat felelősségét vevőkel, környezettel, stb. Jövőkép (vízió): a vállalat céljainak összefoglalása, üzenet a külvilágnak. Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

4 VÁLLALATI STRATÉGIA Stratégiák: túlélési, fennmaradási, növekedési,
erőteljes terjeszkedési Stratégia a fontosabb vállalati funkciókra: üzleti (piaci), értékesítési és beszerzési, termelési, gazdasági-pénzügyi, kutatás-fejlesztési (innovációs), személyzeti, szervezeti, stb. Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

5 Vállalati alapstratégiák (versenystratégiák)
69. Vállalati alapstratégiák (versenystratégiák) Porter Versenyelőnyök Egyediség Hatékonyság A teljes iparág szintjén Megkülönböztető stratégia Költségvezetési stratégia Összpontosító stratégia Egy szegmen- tumban

6 M. PORTER: ÁLTALÁNOS STRATÉGIÁK
Költségvezetési stratégia Szigorú mennyiségi célok, gazdálkodás és ellenőrzés Gyárthatóság-központú döntések, mennyiségi ösztönzés Magas műszaki szakértelem,tartós tőke-lekötés Olcsó elosztási rendszer Megkülönböztető stratégia Erős marketingképességek és kreativitás Vezető K+F szerep, tradíció és szakértelem együttese K+F, marketing és értékesítés összhangja A kreativitás toborzása, serkentése, ösztönzése Összpontosító stratégia Kiemelt stratégiai célra fókuszálás Költségvezetési és megkülönböztető stratégiák kombinációja Kombinált érdekeltség a célnak megfelelően. Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993.

7 VERSENYSTRATÉGIA- KEREKE (M. PORTER) Célok és verseny-módszerek
Üzletágak Célpiacok Értékesítés Marketing Pénzügyek K+F Forgalmazás Beszerzés Munkaerõ Termelés Célok és verseny-módszerek Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp

8 AZ IPARÁG ÖT VERSENYTÉNYEZŐJE
Új belépők fenyegetése Szállítók alkupozíciója Versenytársak fenyegetése Vevők alkupozíciója Helyettesítő termékek fenyegetése Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp

9 Az Öt Versenyerő-modell: az elemzések kulcseszköze
Az iparág öt versenytényezője Új riválisok belépésének fenyegetéséből származó versenyerők Az Öt Versenyerő-modell: az elemzések kulcseszköze Potenciális új belépők A kulcsinputok beszállítói Harc a meglévő versenytársakkal A termékek és szolgáltatások vevői A beszállítók alkupozíciójával és jövedelmezőségével összefüggő versenyerők A rivális cégek versenyerői, harcban a jobb piaci pozícióért és más versenyelőnyökért A vevők alkupozíciójával és jövedelmezőségével összefüggő versenyerők Más iparágak cégei által kínált helyettesítő termékek Forrás: Porter, M. (1979): How Competitive Forces Shape Strategy? Harvard Business Review 57, No.2. March-April, pp Kívülállók piaci törekvése a vásárlók elcsábítására saját helyettesítő termékeik vásárlásáért

10 Az új belépők támadása támadások hevessége függ:
belépési korlát szintjétől versenytársak válaszától, reakcióitól

11 Belépési korlátok gazdaságos sorozatnagyság – fedezet
termékdifferenciálódás tőkeszükséglet fogyasztói megnyerés költségei elosztási csatornák termékvolumentől független költségelőnyök gazdaságpolitika

12 Versenytársi erőteljes reakciók
a korábbi belépési kísérletekre adott válaszok is erősek voltak az ellenfelek erőforrásokban jól ellátottak a sikeres belépés esetén a már piacon lévő vállalat bukása következhet be a piac fejlődése korlátozott, vagyis eredmény csak az ellenfél kiszorításával érhető el.

13 A már piacon lévő vállalkozások közötti harc erőssége
Tökéletes verseny Oligopólium PIACI VERSENY Monoplólium Monopolista verseny

14 Helyettesítő termékek támadása
kedvezőbb ár / minőség hányados abszolút piaci részesedés: megmutatja egy vállalat eladásának az összpiaci eladásokhoz viszonyított, egy termékre vagy termékkategóriára, termékcsoportra vonatkoztatott arányát. relatív piaci részesedés: megmutatja egy vállalat eladásainak arányát a piacvezető 3 vagy 5 cég eladásainak összegéhez képest.

15 A vevők alkupozíciója a vevő az eladó termékeinek nagy részét vásárolja meg a vásárolt termék a vevő költségeinek fontos részét alkotja a termék differenciálatlan partnerváltás költségei alacsonyak, könnyű új beszállítóra áttérni a vásárló visszafelé integrálódott a vevő pénzügyi problémákkal küszködik, keresi az árcsökkentési lehetőségeket a vásárolt termék befolyásolja a vevő termékének minőségét a vásárló nagy pontossággal ismeri a vásárlandó termék tulajdonságait

16 A szállítók alkupozíciója
a szállítók száma kevés és a vevőknél koncentráltabbak, nincs más választás nincsenek helyettesítő termékek a vevő ágazata nem fontos a szállító számára a szállító terméke fontos a vásárlónak a vásárló csak költségek árán választhat partnert a szállító előre integrálódott

17 Portfólió menedzsment
A portfólió fogalma, kétféle üzleti értelmezése Tevékenységi portfóliók = versenytérképek BCG mátrix és más korai modellek Hinterhuber modellje Oligofol, Oligofed modellek Tudásportfóliók Gyakorlati példák - ipari, banki, tudáspiaci versenytérképek A portfóliótérkép információinak hasznosítása Főirányok Porter nyomán Az Agistra modell gyakorlati példái Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, február

18 Stratégiai jelentőségű termékcsoportok/üzletágak meghatározása
71. Portfólió elemzés Stratégiai jelentőségű termékcsoportok/üzletágak meghatározása Termékcsoportok/üzletágak pozíciójának elemzése (portfólió analízis) Termékcsoportokra/üzletágakra vonatkozó stratégiai célok és források kijelölése BCG-mátrix Portfólió analízis módszerei GE-(McKinsey) mátrix

19 A stratégiai tervezés és a marketing stratégia
68. A stratégiai tervezés és a marketing stratégia KÜLDETÉS Vállalati célkitűzések Vállalati stratégiai szint Üzletági stratégiai szint Üzletági célkitűzések Funkcionális célok Funkcionális stratégiai szint Tevékenységi célok Programok és költségvetés

20 VÁLLALATI TERVEZÉS A tervek időhorizontja: 1. Stratégiai tervek:
hosszú és középtávú tervek 2. Üzleti tervek: közép és rövidtávú tervek 3. Operatív tervek: rövidtávú vagy azonnali tervek A tervek időhorizontja: hosszú távú: év középtávú: év rövidtávú: év Szabó József (2oo3): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana (Business Administration) UNIVERSITAS-GYŐR Kht.

21 1. STRATÉGIAI TERVEZÉS MENETE
Legfontosabb célkitűzések rögzítése, SWOT elemzés, Funkcionális stratégiai változatok kidolgozása, Összefüggő stratégiai alternatívák kidolgozása, Döntés (kiválasztás), Megvalósítás, folyamatos elemzés (aktualizálás). Szabó József (2oo3): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana (Business Administration) UNIVERSITAS-GYŐR Kht.

22 Helyezetelemzés eszköze A SWOT-mátrix
Új versenytárs piacra lépése Vevők pozíciója erősödik Szállítók pozíciója javul Helyettesítő termékek megjelenése Elavult eszközpark Instabil pénzügyi helyzet Alacsony profit Gyenge innováció Gyengeség Fenyegetés Magkompetenciák kulcsterületeken Költségelőny Tapasztalat, know-how Új vevőcsoport megjelenése Piaci kereslet növekedése Javuló gazdasági helyzet Erősség Lehetőség Belső, befolyásolható Külső, nem befolyásolható Pozitív Negatív

23 2. ÜZLETI TERV Üzleti terv 1 év vagy 3-5 év tervezési időtávra:
Belső használatra: jelentősebb átalakítás vagy fejlesztés, Külső használatra: forrásszerzés,vállalat eladás, privatizáció Üzleti terv tartalma: általános rész (a vállalat tevékenységének, környezetének, személyzetének, fő célkitűzéseinek részletes bemutatása) funkcionális fejezetek. Üzleti terv kidolgozása: stratégiai terv előirányzatainak időarányos lebontása, funkcionális tervek készítése és harmonizálása, összefüggő terv kidolgozása és elfogadása végrehajtás, esetleges módosítások, értékelés. Szabó József (2oo3): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana (Business Administration) UNIVERSITAS-GYŐR Kht.

24 3. OPERATÍV TERVEK Operatív terv: 1 év v. 1 évnél rövidebb időszakra:
alapja az átfogó üzleti terv tartalmazza a feladatokat, időrendben ütemezve, a végrehajtásért felelős személyek megnevezésével Pld.: havi termelésütemezés, negyedéves létszámterv, marketing akció terve, féléves finanszírozási terv, karácsony előtti értékesítés-ellátási terv. Szabó József (2oo3): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana (Business Administration) UNIVERSITAS-GYŐR Kht.

25 Sávos tervezés Elérhető legvalószínűbb árbevétel költségtömeg nyereség
Korrekciók Volumenhatások Költségnövekedés Normamódosítás Választékhatások Az ABC elv alkalmazása Legvalószínűbb sáv Múltbeli tapasztalatok Ismert új tendenciák Szezonális sáv Adalékok a sávos tervhez Új piaci igények Konkurensek kivonulása Kiszorulás esélye a piacról Váratlan helyzetek Varsányi Judit – Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 2001.

26 A vállalati tervezőmunka logikája
Helyzetkép  Prognózisok  Struktúraváltás, tevékenységfejlesztés  Működésfejlesztés  Szervezeti, működési, érdekeltségi innováció  Forrásbővítés, forráshasznosítás  Küldetés, krédó, Jövőkép, célok  Döntések 

27 Üzleti tervek készítése
Az üzleti terv egy üzleti tevékenységet ír le ... annak minden fontosabb működési jellemzőjével, és minden járulékos adatával... ... megszabott időszakra, általában három évre Az üzleti terv különféle felhasználóknak szólhat: A cég felsővezetésének és második vonalának Potenciális kereskedelmi partnereknek Hitelezőknek vagy tőkéstársaknak mint finanszírozóknak USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

28 Az üzleti tervezés folyamatmodellje
Piaci célok Krédó, misszió, filozófia Likviditási célok Mozgástér Piacismeret Helyzetelemzés Jövedelmezőség Környezetvizsgálat Tőkeforgatás Prognózisok Innováció Cégdiagnózis Korrekciók Akciók terve Tartalékok terve Forrás: Varsányi Judit - Üzleti stratégia, üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp

29 Az üzleti terv célpiramisa
Mozgástér Fejlődés Likviditás Forgalom és jövedelmezőség Erőforrások felhasználása és költségei Üzletpolitika, árpolitika, marketing Forrás: Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp

30 Üzleti tervek sikertényezőinek elemzése
A stratégiai szemlélet és marketingalapozás szerepe az üzleti tervek sikerében A tudástőke és tudásmarketing szerepe  a fejlődésben és diverzifikációban Az értékelemzés és stratégiai tervezés módszerrokon elemei Az értékelemző munka tartós haszonhatásai Kiemelt tényezők egyedi és együttes hatásvizsgálata Forrás: Varsányi Judit (1997)  in: Varsányi-Virág: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

31 Az üzleti terv tartalma
Az üzleti terv vezetőségi összegzéssel kezdődik, amelyet az érdeklődő olvasó számára tervezett részletes leírás követ Az üzleti terv főfejezetei: Piackutatás/értékelés A projekt mennyiben tesz eleget a piaci követelményeknek A jelenlegi piaci helyzet kiaknázására irányuló stratégia A stratégia végrehajtásának módja: az mennyiben előnyösebb, mint a konkurencia stratégiája Termelési terv A termelés módja, mennyisége, a nyersanyagok beszerzési helye, ára, beszerzendő mennyisége, termelési költségek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

32 Az üzleti terv tartalma
..... Szervezeti terv Elsődleges személyzet, képességfelmérés, munkaszükséglet és költségek Pénzügyi terv Piaci, eladási, termelési és más adatok összegzésének segítségével becslést ad a készpénzigényre és a várható készpénzbevételre Általános üzletfejlesztési terv Lényegi elemek, mérföldkövek, kilépési stratégiák beruházóknak, belsődleges kockázat USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

33 Az üzleti tervet alátámasztó dokumentumok
Cash flow elemzés Pénzügyi mérleg Nyereség- veszteség kimutatás Eredeti beruházás A projekt maradó értéke Erőforrások allokációja A projekt cash flow-ja Vállalások listája Értékesítési előrejelzés Piac és versenytársak elemzése Nettó jelenérték Belső megtérülési ráta USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

34 Piacorientált tervtípusok rendszere
A t e r v j e l l e g e Üzleti terv O u t p u t o k Taktikai tervek Funkcionális tervek Képesség- hasznosító (funkcionális) Marketing akciók Eredményterv Tudás-bővítés K+F Motiváció Pénzforgalmi terv Képesség- fejlesztő Stratégiai koncepció Rentabilitási térképek Kontrolling Finan-szírozás Szerkezet- fejlesztő Hitelgazdálk. terve Átfogó (globális) Osztalékterv Megvalósíthatósági tanulmányok Portfólió versenytérkép ABC- elemzés I n p u t o k Piackutatás Varsányi Judit – Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 2001.

35 Üzleti terv „tipikus” célcsoportjai
menedzsment, tulajdonosok Hitelintézet Befektető Kormányzat, önkormányzat, egyéb szervezetek (pályázati forrás megszerzése esetén) 

36 Az üzleti terv tipikus készítési helyzetei
Új vállalkozás indítása esetén Működő vállalkozás esetén Tőke megszerzése céljából

37 A cégstratégia kulcselemei
Prognózisok Célok Diagnózis Előnyösségi vizsgálatok Rangsorolás, időzítés Hatáselemzések Akcióprogram Tartalékok terve Erőforrások hozzárendelése Stratégiai célrendszer Célok realitásvizsgálata Feltételvizsgálat Szelekció Akcióváltozatok Döntések Akciók Forrás: Varsányi Judit - Üzleti stratégia, üzleti tervezés. Nezmeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996, 2001

38 Az Agistra 2000 modell kulcslépései
Team megalakítása Információs háttér Misszió, értékrend, cégfilozófia Intuitív prognózisok Vezérelvek, főcélok Strategiai elemzések Hatás- vizsgálatok Stratégiai célrendszer Portfólió elemzés Kulcskompetenciák Versenytényezők, értékláncok A célok elérésének feltételei Stratégiai döntések Stratégiai tartalékok Akció- döntések Kulcs- pozíciók Akció- koncepciók Nívótervek, akciótervek Erőforrás- allokáció Fundraising és finanszírozási stratégia B e n c h m a r k i n g H a r m ó n i a - e l e m z é s e k Cégdiagnózis Célirányok és preferenciák Menedzsment eszközök Cégépítés Monitoring,utógondozás © Varsányi Judit - AGISTRA Stúdió, Budapest, december

39 Oligofol modell Pozíciótényezők Esélytényezők Környezetfüggő
Vállalatfüggő pozíciótényezők Környezetfüggő esélytényezők Vállalatfüggő esélytényezők A piac mérete Piacszerkezet A versenytársak piaci pozíciói Árpozíció Anyagellátás színvonala Munkaerő-ellátottság Termelési háttér Infrastruktúra fejlettsége Állami megrendelések esélye Költségkímélő külső tényezők Jogi mozgástér Ökológiai preferenciák Saját részesedés a főpiacokon A piaci részesedés szerkezete A technológia korszerűsége Minőség, választék, specialitások Kiszerelés, csomagolás színvonala A termékmárka erőssége A cég tőkeforgató képessége Anyagigényesség, feldolgozottság A termék magas szellemi tartalma A tevékenység komplexitása Kapcsolt termékek, szolgáltatások A szellemi tartalom eladhatósága Piacbővülés esélye Az igényszínvonal változása Tartós, nagyobb árváltozások Erőforrás-ellátás ingadozása Partnerkapcsolatok alakulása Piaci erőterek átrendeződése Konjunktúrahatások A technikai fejlődés hatásai Infrastrukturális fejlesztések Javuló hitelfeltételek Jogviszonyok alakulása A konkurencia gyengülése A termékmárka tartóssága Marketingaktivitás Magas innovációs potenciál Új szolgáltatások, garanciák A választékbővítés rugalmassága Emberi tőke, szellemi kapacitás Tőkeigény és tőkeerő összhangja A fejlesztés alacsony kockázata Hatásos belső érdekeltség Környezetkímélő lehetőségek Innovatív cégkultúra Piacorientált vezetés Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tkk. Bp.1996, 2001.

40 Oligofed taktikai hatékonyságtérkép
? = A környezeti és belső stratégiai előnyök kombinációja (pontszorzata) Ígéretesség = Jellemző termékegységre vetített fajlagos fedezet Aktuális hasznosság Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, 1996, 2001.

41 A portfóliótérkép információinak hasznosítása
Az elemzések célja: fontossági sorrendek és arányok meghatározása Fejőstehenek, kutyaütők sorsa az iparági helyzet ismeretében Stabilitás-őrző üzletágak meghatározása a másutt jelentkező ingadozások ellensúlyozására Védekező hadmozdulatot képező üzletágak, más fontos üzletági stratégiák fedezésére A teljesítményváltozás érzékenyítő pontjai Olyan üzletágak, amelyek teljesítményváltozása legérzékenyebben érinti az anyavállalat teljesítményét, s amelyeket ezért erõsen védeni kell A legígéretesebb üzletágak, a stratégiai fejlesztések fókuszpontjai Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp., o.

42 Kérdések a jövőhöz ... Cégpozíciók tartóssága
A cég mai pozíciói mennyiben és mennyi ideig tarthatók? A mai versenytársak milyen irányú és mértékű fejlődése várható, s ennek milyen hatásai lesznek a mai piaci elrendeződésekre, erőviszonyokra? Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1997.

43 Kérdések a jövőhöz ... Jövőképek fenyegetései és esélyei
Milyen jellegű cégekből lesznek a jövő versenytársai, és azok milyen adottságai emelkednek ki a környezetből, miben lesznek különösen vonzók a piacon, s ezért különösen veszélyesek; Milyen változások várhatók a társadalmi formációk, szükségletek és fogyasztói magatartás területén, s ezek mely cégeket érintenek előnyösen vagy hátrányosan, és miért; Várhatók-e forradalmi változások a technikai, piaci, gazdasági környezetben, s azok milyen eséllyel alakítják át a fogyasztói szokásokat, s ezzel a piaci erőviszonyokat; Be lehet-e kapcsolódni a nagy újdonságok piacképessé fejlesztésébe, s ha igen, milyen áldozattal, milyen feltételekkel; Kik lehetnek a cég jövőbeli szövetségesei, s azokkal milyen célra, milyen formában érdemes szövetkezni? Forrás: Varsányi Judit (1997) In: Varsányi-Virág: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp.

44 KELL LEHET Prognosztika és időhorizont Milyen messzire Milyen messzire
előre látni? Milyen messzire LEHET előre látni? Termelési tényezők avulása Piaci igények döntő változásai Tudományos-műszaki fejlődés lépcsői A pontosság igénye Információs korlátok Prognosztikai mozgástér Mérvadó stratégiai időszeletek A működési kör időtávja Prognózisok használhatósági időtávja Üzletági életgörbék átlaghosszúsága Releváns akciók átfutási ideje Az időszeletek eredője: a stratégiai terv reális időtávja Forrás: Varsányi Judit: Üzleti stratégia - üzleti tervezés. Nemzeti Tkk Az intuitív prognosztika és időhorizont Horváth László és Dessewffy Olivér adaptációja

45 Befeketõi megfontolások Befektetői megfontolások
Új belépők A verseny leszorító hatása Az iparág átlagjövedelmezősége Az iparág megtérülési alaprátája tökéletes verseny esetén 5 tényezõ További befektetések Befektetési alternatívák más iparágakba M e g t é r ü l é s i k ü s z ö b Tőkevesztés kockázata Hosszú lejáratú állampapírok hozama Tönkremenő cégek Szöveges forrás: Porter, M.: Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993.

46 Stratégiai célpiramis
Fejlődés Goodwill Jövedelmezőség Erős üzleti pozíciók Versenyképes struktúrák és erőforrások Húzóerők, szövetségi politika, menedzselés Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.

47 A cégsiker hatótényezői
Cégvezetés, cégmenedzsment összhangja Helyzetismeret, cégstratégia Érzékenység a környezetre Változtatási rugalmasság Tudáshasznosítás,  humanizmus, kreativitás

48 A cégsiker ismérvei és összetevői
Stratégiai pozíciók  Piaci pozíciók  Technikai korszerűség  Gazdasági pozíció Pénzügyi erő és stabilitás  Humánpozíció  Kapcsolati pozíciók 

49 Diverzifikációs főirányok Jantsch modellje nyomán
Vertikális diverzifikáció Mélységi diverzifikáció Feldolgozottság növelése Teljes vertikum kiépítése Önellátó üzem létrehozása Gazdaságtalan vertikumok felszámolása Új termék Új technológia Más felhasználásmód Bővebb választék VÁLASZTÉKBŐVÍTÉS MINŐSÉGJAVÍTÁS ALKALMAZÁSTECHNIKA Saját értékesítés Tiszta kereskedelem Kapcsolt szolgáltatás Know-how, szoftver eladás Üzemesítés, betanítás Oktatás Idegen üzleti kultúra Kapcsolt vállalkozás Pénzügyi szolgáltatás NAGYOBB PIACI MOZGÁSTÉR JOBB ÁRPOZÍCIÓ INNOVÁCIÓS HÚZÓHATÁSOK TEVÉKENYSÉGEK VÁLTOZATOSSÁGA TUDÁSBŐVÍTÉS FOKOZOTT TUDÁSHASZNOSÍTÁS Horizontális diverzifikáció Diverzifikációs főirányok Jantsch modellje nyomán Bővebben: Varsányi Judit: Üzleti stratégia - üzleti tervezés Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996, 2001.

50

51 Vállalatértékelés Vagyonértékelés Üzleti érték
XII. Előadás December 3. Vállalatértékelés Vagyonértékelés Üzleti érték

52 ÜZLETI TERV VÁZLATA Bevezető oldal Összefoglaló Iparágelemzés
Vállalkozás leírása Termelési terv Marketing terv Szervezeti terv Kockázatbecslés Pénzügyi terv Támogató iratok

53 ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE I.
Bevezető oldal 1.1. Vállalkozás neve és címe 1.2. A tulajdonosok neve és címe 1.3. A vállalkozás működési köre 1.4. A pénzigénylés jelzése 1.5. A terv bizalmas kezelésére irányuló igény jelzése 2) Összefoglaló Az üzleti terv 3-4 oldalas összefoglalása (csak a végén szabad megírni!)

54 ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE II.
3) Iparágelemzés 3.1. Trendek és jövőkép 3.2. Versenytársak elemzése 3.3. A piac behatárolása 3.4. Iparági előrejelzések 4) Vállalkozás leírása 4.1. Termékek 4.2. Szolgáltatások 4.3. Vállalkozás mérete 4.4. Iroda és személyzet 4.5. Vállalkozók szakmai háttere

55 ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE III.
5) Termelési terv 5.1. Termelési folyamat 5.2. Telephelyek 5.3. Gépek és berendezések 5.4. Szállítók neve 6) Marketing terv 6.1. Árak 6.2. Forgalmazás 6.3. Eladás ösztönzés (reklám, PR) 6.4. Termékforgalom előrejelzés 6.5. Ellenőrzés és korrekció módja

56 ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE IV.
7) Szervezeti terv 7.1. Tulajdonforma 7.2. Tulajdonostársak (tagok, fő részvényesek) 7.3. Vezetők hatásköre, felelőssége 7.4. Vezetők életrajza, szakmai háttere 7.5. Munka- és felelősség-megosztás a vállalkozáson belül 8) Kockázatbecslés 8.1. A vállalkozás gyenge pontjainak értékelése 8.2. Az új technológia 8.3. Felkészülés váratlan eseményekre

57 ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE V.
9) Pénzügyi terv 9.1. Előzetes jövedelemterv 9.2. Pénzforgalom becslések 9.3. Előzetes mérleg 9.4. Fedezeti-pont elemzés 9.5. Meglévő és szükséges pénzforrások 9.6. KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁSA 10) Támogató iratok 10.1. Levelek 10.2. Piackutatási adatok 10.3. Szerződések 10.4. Szállítók ajánlatai

58 VÁLLALATI VAGYON VÁLLALATI VAGYON: KÉSZPÉNZ APPORT APPORT:
ingatlanok, ingóságok, forgóeszközök értékpapírok, üzletrészek szellemi jogok és termékek GOOD-WILL: menedzsment minősége, szakemberek felkészültsége, vállalat piaci pozíciója, hírneve, megítélése, bevezetett márkanevek értéke, Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

59 Átalakul a tőkeszerkezet
Eszközözök Források Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Látható vagyon Vevőállomány Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvényesek látható saját tőkéje Tárgyi eszközök (Számítógépek, helységek, stb.) Vállalat eladások esetén goodwillként láthatóvá válik Immateriális javak (Szoftverek, vagyonértékű jogok, stb.) Ügyféltőke (A vevőkkel, a beszállítókkal és a kör-nyezettel kiépített tartós ügyfélkapcso-latok, a kialakított piaci arculat, stb. Részvényesek láthatatlan saját tőkéje (Ki nem mutatott eredmény) Láthatatlan (felszín alatti) vagyon Szervezeti tőke (A menedzsment színvonala, jobb módszerek, szabadalmak, elméletek, modellek, számítástechnikai és admi-nisztratív rendszerek, vállalati kultúra, új termékek tervei, stb.) Munkatársak kompetenciája (Az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre) Immateriális kötelezettségek (Peres ügyek, tartós foglalkoztatás kötelezettségei, termék és szolgáltatásminőség iránti elkötelezettség, népszerűsítési és hirdetési kényszer.) Az eszközoldalon a „tőke” szó a fogalmak terjedését tükrözi. A „tőke” szó klasszikusan a forrás oldalhoz illik.

60 A vállalatértékelés indítékai
A vállalat eladása és vétele Tőkeemelés és tőkerészek kibocsátása Társtulajdonosok bevonása és kilépése Öröklési eljárás, ajándékozás Fúziók, vállalatok szétválása, átalakulások Hitelek felvétele, és/vagy emelése, hitelbiztosítékok A szállítók és/vagy vevők bonitásának megállapítása Biztosítási szerződések megkötése Szanálási intézkedések, felszámolások stb. Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

61 A vállalatértékelés célja
Eszköz-alapú (dologi) vállalatértékelés Finanszírozási céllal, a hitelezők informálására A potenciális vevőkkel folytatandó tárgyalások előkészítésére Üzleti értékelés Potenciális pénzügyi befektetők (portfólió-befektetők) részére Potenciális szakmai (stratégiai) befektetők informálására Közforgalomra szánt részvények árának meghatározására Sajáttőke értékének meghatározására USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

62 A VÁLLALAT ÉRTÉKELÉS GYAKORLATA
Pénzügyi szempontból Számviteli szempontból Eszközök piaci értéke Saját tőke piaci értéke Adósság Vállalat értéke = Saját tőke értéke ( alapértelmezés) = Eszközök értéke (speciális helyzetekben)

63 A vállalatértékelés lépései
A múltbeli teljesítmény elemzése A jövőbeli teljesítmény előrejelzése A tőkeköltség becslése A maradványérték becslése A végeredmény kiszámítása és értelmezése

64 Hogyan növelheti a menedzsment a vállalat értékét?
Ha a vállalat vezetése növelni akarja a vállalat értékét, akkor a következőket teheti: Növelheti a már meglévő befektetett tőke után elért eredményt (befektetett tőke hozamának növelése). Növelheti az új tőkebefektetések hozamát. Emelheti a növekedési ütemet

65 A cégérték három fő típusa
Könyvszerinti érték Méltányos piaci érték Felszámolási érték USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

66 VÁLLALAT ÉRTÉKELÉS VAGYONÉRTÉKELÉS:
Legfontosabb eleme az ingatlanértékelés: beruházói szemléletű értékelés (bruttó - nettó érték) befektetői szemléletű értékelés (hozam értéke) piaci szemléletű,összehasonlító értékelés (kereslet-kínálat alapján) ÜZLETÉRTÉKELÉS: dologi vagyonértékek és good-will elemek súlya közel azonos PRAXISOK ÉRTÉKELÉSE: dologi vagyonérték csekély és a good-will elemek súlya dominál. VÁLLALATÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI: tárgyi érték módszer hozamérték módszer középérték módszer pénzáramlás módszere többlethozam módszere. Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

67 A vállalatértékelés indítékai
A vállalat eladása és vétele Tőkeemelés és tőkerészek kibocsátása Társtulajdonosok bevonása és kilépése Öröklési eljárás, ajándékozás Fúziók, vállalatok szétválása, átalakulások Hitelek felvétele, és/vagy emelése, hitelbiztosítékok A szállítók és/vagy vevők bonitásának megállapítása Biztosítási szerződések megkötése Szanálási intézkedések, felszámolások stb. Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

68 E V A ECONOMIC VALUE ADDED
„A VALÓDI NYERESÉG MÉRCÉJE” (belső mutató) SZÁMVITELI ADÓZOTT NYERESÉG - SAJÁT TŐKE KÖLTSÉGE _________________________________ = GAZDASÁGI HOZZÁADOTT ÉRTÉK, GAZDASÁGI TÖBBLETÉRTÉK El Ehrbar(2000): EVA. Gazdasági hozzáadott érték. Kulcs az értékteremtéshez Panem Kiadó John Wiley & Sons, Budapest In: Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

69 „AZ ÉRTÉKTEREMTÉS VÉGSŐ MÉRCÉJE”
M V A MARKET VALUE ADDED „AZ ÉRTÉKTEREMTÉS VÉGSŐ MÉRCÉJE” (külső mutató) VÁLLALAT PIACON ELISMERT ÉRTÉKE - BEFEKTETETT ÖSSZTŐKE ___________________________________ = PIACI HOZZÁADOTT ÉRTÉK, PIACI TÖBBLETÉRTÉK Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

70 ________________________
S H V SHAREHOLDER VALUE VÁLLALATI ÉRTÉK - ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ________________________ = RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

71 BALANCED SCORECARD BSC
„ESZKÖZ, AMI MOZGÁSBA HOZZA A STRATÉGIÁT” komplex eszköz a vállalati teljesítmény meghatározására Pénzügyi nézőpont Vevői nézőpont Teljesítményokozók Teljesítménymutatók Robert S. Kaplan - David P. Norton(1998) : Balanced Scorecard Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer KJK Budapest In: Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

72 Működési folyamatok nézőpont Tanulás és fejlődés nézőpont
BALANCED SCORECARD Teljesítményokozók Teljesítménymutatók Működési folyamatok nézőpont Tanulás és fejlődés nézőpont Robert S. Kaplan - David P. Norton(1998) : Balanced Scorecard Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer KJK Budapest In: Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr

73 Eszköz-alapú (dologi) vállalatértékelés
Finanszírozási céllal, hitelezőkkel és potenciális vevőkkel történő tárgyalások előkészítéséhez Költségalapú megközelítés Közvetlen értékesítési összehasonlítás Bevétel-alapú dologi értékelés Sajáttőke értékének meghatározásához A sajáttőke értéke nem egyenlő az alaptőkével, részvénytőkével vagy a részvény kereskedelmi értékével A sajáttőke értékét a cégérték és a folyó kötelezettségek különbsége alapján határozhatjuk meg USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

74 Üzleti értékelés Potenciális pénzügyi vagy szakmai befektetőkkel történő tárgyalások előkészítése Közforgalomra szánt részvények árának meghatározása Diszkontált (leszámítolt) cash-flow (DCF) módszer Eszköz-alapú történő üzleti értékelés Piaci összehasonlításon alapuló üzleti értékelés Az értékelés követelményei Független szakemberek Kellő piacismeret és tapasztalat Szabványos módszerek alkalmazása Az értékelés hitelessége, hitelesítése USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

75 Az eszközérték és üzleti érték kapcsolata
) Veszteséges üzletmenet = kényszerfelszámolás veszélye ) Az üzlet egyenesbe jött, de még mindig veszíthet. Megoldás = szabályszerű felszámolás ) Az üzlet normális nyereségre tesz szert. Az immateriális javak és tárgyi eszközök gazdasági avulása minimális ) Az üzlet rendkívül nyereséges. A tárgyi eszközök és immateriális javak a használati értéket mutatják. A bevételi többletek az üzleti értékben tükröződnek ESZKÖZÉRTÉK 100 400 200 300 ( - ) ÜZLETI ÉRTÉK A VÁLLALAT ÉRTÉKE A D C B ESZKÖZÖK ÉS A NYERESÉGES VÁLLALKOZÁS PÓTLÁSI KÖLTSÉGEI MŰKÖDÉS ÜZLETI ÉRTÉKEN FOLYTONOS HASZNÁLATBAN LÉVŐ ÁLLÓESZKÖZÖK ÉRTÉKE IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKE ÁLLÓESZKÖZÖK SZABÁLYSZERŰ FELSZÁMOLÁSI ÉRTÉKE ÁLLÓESZKÖZÖK KÉNYSZERFELSZÁMOLÁSI ÉRTÉKE ÁLLÓESZKÖZÖK KISELEJTEZÉSI ÉRTÉKE Smith és Parr nyomán, USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

76 Értékalapú vállalatirányítás
a menedzsment folyamatosan a cégérték növelésére törekszik megalapozott vállalati stratégia és üzleti terv ennek támogató eszköze a korszerű kontrolling

77 Cégteljesítmény mérése BSC mutató Üzleti tervezés
XIII. Előadás December 10. Cégteljesítmény mérése BSC mutató Üzleti tervezés

78 Vezetői beszámoló Segíti a vezetést a döntések megtervezésében
Segíti a vezetést a vállalkozás irányításában/ ellenőrzésében Segíti a vezetést az eredmények felmérésében Termeléstervezés A leghatékonyabb nyersanyag- felhasználás Termékösszetevők készítésének vagy vásárlásának megtervezése A raktárkészlet megfelelő szinten tartása Az anyag, vagy munka- erőpazarlás elkerülése A kiadások költségveté- sen belül tartása, és a tervek kivitelezésének biztosítása Az egyes részlegek költségelemzése A termelőmunkás hatékonyságának mérése A részlegvezetők teljesítményének mérése USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

79 A hasznos vezetői információ jellemzői
Következetes Az időbeli és a részlegek/üzleti egységek közötti összehasonlítást tegye lehetővé Megfelelő Meg kell felelnie annak a célnak, amire készült Költséghatékony Az információ előállítása ne kerüljön többe, mint a belőle származó előny Tárgyilagos Ne legyen benne semmilyen részrehajlás Megfelelően irányított A műveletért felelős személyhez kell eljutnia Tömör Áttekinthető, szükségtelen tételeket nem tartalmaz Pontos A felhasználónak biztosnak kellene lennie abban, hogy az információ nem tartalmaz hibákat vagy kihagyásokat Megfelelően időzített Időben kell elkészüljön ahhoz, hogy a döntéshozatalban felhasználható lehessen USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

80 A teljesítménymérés adatforrásai
Eredeti kutatások Vevői visszajelzés Telefonos felmérés Közvélemény kutatás Tanácsadó cégek Benchmarking Belső adatforrások Könyvtári adatbázisok Belső elemzések Belső kiadványok Külső adatforrások Szakmai társaságok Iparági kiadványok Iparági jelentések Szakipari kiadványok Általános üzleti kiadványok Szakfolyóiratok Szemináriumok Ipari adatfeldolgozó cégek Ipari szakemberek Kereskedők Egyetemek forrásai Vállalati megfigyelők/elemzők Hirdetések Hírlevelek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

81 A vezetői értékelés fő mutatói
Fő mutatószámok a menedzsment számára: Az általános működési teljesítmény elemzéséhez: Bruttó nyereség Profitráta Az általános jövedelmezőség elemzéséhez: Eszközmegtérülés A források felhasználásának elemzéséhez Eszközforgalom Készletforgalom Napi kintlévőségek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

82 A tulajdonosi, hitelezői értékelés fő mutatói
Fő mutatószámok a tulajdonos számára A teljes jövedelmezőség elemzéséhez: A teljes tiszta vagyon hozama A közös tőke hozama Fő mutatószámok a hitelezők számára A hitelképesség elemzéséhez: Forgóeszközfedezeti mutató Likviditási gyorsráta A pénzügyi helyzet elemzéséhez Adósság és aktívák aránya Adósság és tőkésítés aránya Adósság és befektetett tőke aránya Az adósságtörlesztési képesség elemzése: Kamatfedezet Egyéb terhek fedezete USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

83 A pénzügyi cégminősítés főbb tényezői
A cég életképességének és fejlődőképességének aktuális mutatói A pénzügyi egyensúly mutatói és időfüggvényei, A cég pénzellátottságának jellemzői, Az eladósodottság mérőszámai, Hitelképesség és számszerű garanciái A pénzügyi helyzetet hosszú távon befolyásoló tényezők A kínálkozó innovációs alternatívák finanszírozási igénye, Az önfinanszírozó kapacitás fejlesztésre fordítható hányada, Az innováció idegen finanszírozási alternatívái, forrásai és feltételei. Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.

84 A pénzügyi teljesítmény modellezése
Ha az eszközmegtérülést (ROA) vesszük fő mérőszámként, akkor a DuPont modellt az alábbi egyenlet kiterjesztésével állíthatjuk fel: ROA = Nettó profit Eszközök = Értékesítés x (Értékesítés - Összköltség - Adók) (Forgóeszközök + Állóeszközök + Egyéb eszközök) Ez az egyenlet továbbfejthető a következő oldalon felvázolt modell elkészítéséhez. A baloldali inputok a mérlegből és a bevételi kimutatásból kerültek a modellbe, vagy a vezetés feltételezéseit, elképzeléseit tükrözik a vállalat jövőbeni működésének alternatíváiról Minden más tételt a modell fenti egyenlete alapján kell kalkulálni USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

85 A DuPont modell vázlata
} Nem anyagi jellegü állóeszközök Állóeszközök (Egyenlet = Tételek összesen) Anyagi jellegü Hosszú távú beruházások Értékesítésböl származó bevételek } Eszközök összesen (Egyenlet = Álló + forgóeszközök) Eszközforgalom } (Egyenlet = Értékesítésböl származó bevételek/Eszközök) } Forgóeszközök (Egyenlet = Tételek összesen ) Tőkemódosítások Készletek Kintlévőségek Rövidtávú beruházások Készpénz + halasztott költségek } Összköltség (Egyenlet = Tételek összesen) Közvetlen anyagköltségek Bérek, fizetések Amortizáció Finanszírozási költségek Egyéb költségek } Eszközmegtérülés (Egyenlet = Eszközforgalom x Profitráta) } Profitráta (Egyenlet = Nettó bevétel/Értekesítésböl származó bevételek) } Értékesítés bevételei Nettó bevétel (Egyenlet = Értekesítésböl származó bevételek - Összköltség) } Értékesítés bevételei USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

86 A Balanced Scorecard rendszere
A BSC a cégteljesítmény szintetikus értékelésének több szempontú eszköze Piaci, vevőköri nézőpont Részarány, stabilitás, árpozíció, vevők megtartása, új vevők megszerzése Vevőjövedelmezőség, vevőelégedettség, lojalitás Gazdasági-pénzügyi nézőpont Forgalom, költségek, hozzáadott érték Jövedelmezőség, termelékenység, tőkemegtérülés Működési nézőpont Vezetők kvalitása, vezetési stílus, döntésminőség Irányíthatóság, rugalmasság, likviditás Cégtanulási, fejlődési nézőpont Munkatársak elégedettsége, termelékenység, lojalitás Strukturális és stratégiai nézőpont Tevékenységek versenyképessége, fejlesztések eredményessége stb. A modell hasznosítása Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp o.

87 BSC indíték = verseny az információs korszakban
Törekvés az erőforrások hatékonyabb elosztására Pénzügyi alapú ellenőrzési rendszerek sikere, majd kudarca Korábbi alapfeltevések elavulása Új versenykövetelmény: a nem anyagi javak hatékonyabb hasznosítása Szellemi erőforrások kínálta új lehetőségek Előnyösebb fogyasztói kapcsolatok Meglévő lojalitás fenntartása, kihasználása, erősítése Új fogyasztói szegmentek megcélzása, eredményes kiszolgálása Célszegmentek igényeihez illeszkedő innovatív termékek, szolgáltatások bevezetése Egyedi, kiváló termékek kialakítása olcsón, rövid átfutással Az alkalmazottak képességeinek maximális hasznosítása az üzleti folyamatok, minőség és reagálási idő érdekében Modern IT, adatbázisok és rendszerek kiépítése Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp o.

88 A vevői nézőpont szerepe
Piaci szegmentek, fogyasztók azonosítása Célpiacok versenyviszonyainak felmérése Fogyasztói lojalitás növelése = piacmegtartás, piacbővítés Fogyasztói elégedettségi index, lojalitás jellege, mértéke Megnyert és megtartott fogyasztók száma Fogyasztói csoportok jövedelmezősége Piaci részesedés, adott szegment részesedése az összfogyasztásból stb. Példák vevői BSC-mutatókra Megrendelések visszaigazolása elektronikus úton, a megrendelés napján Vevőreklamációk kezelésének egyszerűsítése, gyorsítása Termékmódosítás egy kulcsvevő megváltozott igényeinek megfelelően Vegyitermék hatóanyag-tartalmának emelése áremelés nélkül Gyártott termelőberendezés működőképességének javítása Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp o.

89 A pénzügyi nézőpont szerepe
Múltbeli események gazdasági következményeinek mérése A stratégia felülvizsgálata a jövedelmezőség szemszögéből Működőtőke hozama, hozzáadott érték Árbevétel, készpénzteremtő képesség stb.) Példák pénzügyi BSC-mutatókra Részványárfolyam megkétszereződése adott időszak során Befektetett tőke 40%-os növekedése Árbevétel 50%-os emelkedése A mai vevők keresletnövekedését 30%-kal meghaladó forgalomnövekedés Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp o.

90 A működési nézőpont szerepe
Értékképzés a célpiac megnyeréséhez, megtartásához Megfelelés a tulajdonos pénzügyi elvárásainak Értéklánc-elemek összehangolása a piaccal és egymással Innovációs folyamat = tervezés, fejlesztés Ellátási lánc = marketing, előállítás, értékesítés, utógondozás Értéklánc-szakaszok hosszának szerepe a teljesítményben Pl. hosszú innováció, szabadalmi védettség, gyors értékesítés Példák működési BSC-mutatókra Termelési költségek csökkentése ésszerű anyagmozgatással Rendelésteljesítések átfutási idejének 30%-os csökkentése Szűk termelési keresztmetszet feloldása Hibaarány csökkentése Termékfejlesztési ciklus lerövidítése Minőségfejlesztés új anyagvizsgáló eljárással Hibás termékek szakszerű javítása Alkalmazottak képességfejlesztése Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp o.

91 A tanulási és fejlődési nézőpont szerepe
Stratégiai források (emberek, rendszerek, eljárások) azonosítása A jelen és a jövő forrásainak megkülönböztetése A jövőben szükséges források meghatározása, megteremtése Az átfogó és egyedi értékteremtő képesség fokozása! Példák a tanulási mutatókra Alkalmazottak továbbképzése = adott tudásszint elérése Információs rendszerek jobb használhatósága Új termék, szolgáltatás kifejlesztése Új munkamódszerek elsajátítása Új berendezés üzembeállítása határidő előtt 2 hónappal, stb. Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp o.

92 Befektetések BSC-alapon
Befektetés a továbbképzésbe Alkalmazotti képességek, képzettség, elégedettség Fluktuációs ráta alakulása Üzletspecifikus képességek Befektetés az információtechnológiába IT alkalmassága valós idejű, pontos, lényeges informálásra (vevőkről, működésről) Szervezeti eljárások és működés javítása Szervezet alkalmassága a kritikus vevők megtartására Sikertényezők és az érdekeltségi rendszer összhangja Vállalati döntések mechanizmusának minősége éles versenyben, stb. Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp o.

93 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalati gazdaságtan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések