Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadás 2007. November 12. Üzleti tervezés Vállalatértékelés, Vagyonértékelés Üzleti érték Cégteljesítmény mérése BSC mutató Előadó: Pollák Gyöngyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadás 2007. November 12. Üzleti tervezés Vállalatértékelés, Vagyonértékelés Üzleti érték Cégteljesítmény mérése BSC mutató Előadó: Pollák Gyöngyi."— Előadás másolata:

1 Előadás 2007. November 12. Üzleti tervezés Vállalatértékelés, Vagyonértékelés Üzleti érték Cégteljesítmény mérése BSC mutató Előadó: Pollák Gyöngyi

2 ÜZLETI TERV VÁZLATA  Bevezető oldal  Összefoglaló  Iparágelemzés  Vállalkozás leírása  Termelési terv  Marketing terv  Szervezeti terv  Kockázatbecslés  Pénzügyi terv  Támogató iratok

3 1)Bevezető oldal 1.1. Vállalkozás neve és címe 1.2. A tulajdonosok neve és címe 1.3. A vállalkozás működési köre 1.4. A pénzigénylés jelzése 1.5. A terv bizalmas kezelésére irányuló igény jelzése 2) Összefoglaló Az üzleti terv 3-4 oldalas összefoglalása (csak a végén szabad megírni!) ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE I.

4 3) Iparágelemzés 3.1. Trendek és jövőkép 3.2. Versenytársak elemzése 3.3. A piac behatárolása 3.4. Iparági előrejelzések 4) Vállalkozás leírása 4.1. Termékek 4.2. Szolgáltatások 4.3. Vállalkozás mérete 4.4. Iroda és személyzet 4.5. Vállalkozók szakmai háttere ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE II.

5 5) Termelési terv 5.1. Termelési folyamat 5.2. Telephelyek 5.3. Gépek és berendezések 5.4. Szállítók neve 6) Marketing terv 6.1. Árak 6.2. Forgalmazás 6.3. Eladás ösztönzés (reklám, PR) 6.4. Termékforgalom előrejelzés 6.5. Ellenőrzés és korrekció módja ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE III.

6 7) Szervezeti terv 7.1. Tulajdonforma 7.2. Tulajdonostársak (tagok, fő részvényesek) 7.3. Vezetők hatásköre, felelőssége 7.4. Vezetők életrajza, szakmai háttere 7.5. Munka- és felelősség-megosztás a vállalkozáson belül 8) Kockázatbecslés 8.1. A vállalkozás gyenge pontjainak értékelése 8.2. Az új technológia 8.3. Felkészülés váratlan eseményekre ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE IV.

7 9) Pénzügyi terv 9.1. Előzetes jövedelemterv 9.2. Pénzforgalom becslések 9.3. Előzetes mérleg 9.4. Fedezeti-pont elemzés 9.5. Meglévő és szükséges pénzforrások 9.6. KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁSA 10) Támogató iratok 10.1. Levelek 10.2. Piackutatási adatok 10.3. Szerződések 10.4. Szállítók ajánlatai ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE V.

8 Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr VÁLLALATI VAGYON VÁLLALATI VAGYON: KÉSZPÉNZ APPORT APPORT: ingatlanok, ingóságok, forgóeszközök értékpapírok, üzletrészek szellemi jogok és termékek GOOD-WILL: menedzsment minősége, szakemberek felkészültsége, vállalat piaci pozíciója, hírneve, megítélése, bevezetett márkanevek értéke,

9 Eszköz - Forrásszerkezet Látható vagyon Láthatatlan (felszín alatti) vagyon Ügyféltőke (A vevőkkel, a beszállítókkal és a kör- nyezettel kiépített tartós ügyfélkapcso- latok, a kialakított piaci arculat, stb. Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Eszközök Források Vállalat eladások esetén goodwillként láthatóvá válik Munkatársak kompetenciája (Az a képesség, hogy az emberek dologi, vagy eszmei vagyont hozzanak létre) Szervezeti tőke (A menedzsment színvonala, jobb módszerek, szabadalmak, elméletek, modellek, számítástechnikai és admi- nisztratív rendszerek, vállalati kultúra, új termékek tervei, stb.) Az eszközoldalon a „tőke” szó a fogalmak terjedését tükrözi. A „tőke” szó klasszikusan a forrás oldalhoz illik. Immateriális javak (Szoftverek, vagyonértékű jogok, stb.) Tárgyi eszközök (Számítógépek, helységek, stb.) Vevőállomány Pénzeszközök Részvényesek látható saját tőkéje Részvényesek láthatatlan saját tőkéje (Ki nem mutatott eredmény) Immateriális kötelezettségek (Peres ügyek, tartós foglalkoztatás kötelezettségei, termék és szolgáltatásminőség iránti elkötelezettség, népszerűsítési és hirdetési kényszer.)

10 A vállalatértékelés indítékai A vállalat eladása és vétele Tőkeemelés és tőkerészek kibocsátása Társtulajdonosok bevonása és kilépése Öröklési eljárás, ajándékozás Fúziók, vállalatok szétválása, átalakulások Hitelek felvétele, és/vagy emelése, hitelbiztosítékok A szállítók és/vagy vevők bonitásának (hitelképesség) megállapítása Biztosítási szerződések megkötése Szanálási intézkedések, felszámolások stb. Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

11 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A vállalatértékelés célja Eszköz-alapú (dologi) vállalatértékelés Finanszírozási céllal, a hitelezők informálására A potenciális vevőkkel folytatandó tárgyalások előkészítésére Üzleti értékelés Potenciális pénzügyi befektetők (portfólió-befektetők) részére Potenciális szakmai (stratégiai) befektetők informálására Közforgalomra szánt részvények árának meghatározására Sajáttőke értékének meghatározására

12 A vállalatértékelés lépései I. A múltbeli teljesítmény elemzése II. A jövőbeli teljesítmény előrejelzése III. A tőkeköltség becslése IV. A maradványérték becslése V. A végeredmény kiszámítása és értelmezése

13 Hogyan növelheti a menedzsment a vállalat értékét? Ha a vállalat vezetése növelni akarja a vállalat értékét, akkor a következőket teheti: Növelheti a már meglévő befektetett tőke után elért eredményt (befektetett tőke hozamának növelése). Növelheti az új tőkebefektetések hozamát. Emelheti a növekedési ütemet

14 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A cégérték három fő típusa Könyvszerinti érték Méltányos piaci érték Felszámolási érték

15 Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr VÁLLALATÉRTÉKELÉS VAGYONÉRTÉKELÉS: Legfontosabb eleme az ingatlanértékelés: beruházói szemléletű értékelés (bruttó - nettó érték) befektetői szemléletű értékelés (hozam értéke) piaci szemléletű,összehasonlító értékelés (kereslet-kínálat alapján) ÜZLETÉRTÉKELÉS: dologi vagyonértékek és good-will elemek súlya közel azonos PRAXISOK ÉRTÉKELÉSE: dologi vagyonérték csekély és a good-will elemek súlya dominál. VÁLLALATÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI: tárgyi érték módszer hozamérték módszer középérték módszer pénzáramlás módszere többlethozam módszere.

16 El Ehrbar(2000): EVA. Gazdasági hozzáadott érték. Kulcs az értékteremtéshez, Panem Kiadó John Wiley & Sons, Budapest In: Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) SZÁMVITELI ADÓZOTT NYERESÉG - SAJÁT TŐKE KÖLTSÉGE _________________________________ = GAZDASÁGI HOZZÁADOTT ÉRTÉK, GAZDASÁGI TÖBBLETÉRTÉK „A VALÓDI NYERESÉG MÉRCÉJE” (belső mutató)

17 Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr MARKET VALUE ADDED (MVA) VÁLLALAT PIACON ELISMERT ÉRTÉKE - BEFEKTETETT ÖSSZTŐKE ___________________________________ = PIACI HOZZÁADOTT ÉRTÉK, PIACI TÖBBLETÉRTÉK „AZ ÉRTÉKTEREMTÉS VÉGSŐ MÉRCÉJE” (külső mutató)

18 Szabó József (2oo5): e - Vállalati gazdaságtan Széchenyi István Egyetem Győr SHAREHOLDER VALUE (SHV) VÁLLALATI ÉRTÉK - ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ________________________ = RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK

19 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Eszköz-alapú (dologi) vállalatértékelés Finanszírozási céllal, hitelezőkkel és potenciális vevőkkel történő tárgyalások előkészítéséhez Költségalapú megközelítés Közvetlen értékesítési összehasonlítás Bevétel-alapú dologi értékelés Sajáttőke értékének meghatározásához A sajáttőke értéke nem egyenlő az alaptőkével, részvénytőkével vagy a részvény kereskedelmi értékével A sajáttőke értékét a cégérték és a folyó kötelezettségek különbsége alapján határozhatjuk meg

20 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Üzleti értékelés Potenciális pénzügyi vagy szakmai befektetőkkel történő tárgyalások előkészítése Közforgalomra szánt részvények árának meghatározása Diszkontált (leszámítolt) cash-flow (DCF) módszer Eszköz-alapon történő üzleti értékelés Piaci összehasonlításon alapuló üzleti értékelés Az értékelés követelményei Független szakemberek Kellő piacismeret és tapasztalat Szabványos módszerek alkalmazása Az értékelés hitelessége, hitelesítése

21 ESZKÖZÉRTÉK 0 100 400 200 300 ( - ) 100 200 0( - ) ÜZLETI ÉRTÉK ÁLLÓESZKÖZÖK KISELEJTEZÉSI ÉRTÉKEÁLLÓESZKÖZÖK KÉNYSZERFELSZÁMOLÁSI ÉRTÉKE Smith és Parr nyomán, USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 Az eszközérték és üzleti érték kapcsolata ESZKÖZÖK ÉS A NYERESÉGES VÁLLALKOZÁS PÓTLÁSI KÖLTSÉGEI MŰKÖDÉS ÜZLETI ÉRTÉKEN A. Veszteséges üzletmenet kényszerfelszámolás veszélye B. Az üzlet egyenesbe jött, de még mindig veszíthet. Megoldás = szabályszerű felszámolás C. Az üzlet normális nyereségre tesz szert. Az immateriális javak és tárgyi eszközök gazdasági avulása minimális D. Az üzlet rendkívül nyereséges. A tárgyi eszközök és immateriális javak a használati értéket mutatják. A bevételi többletek az üzleti értékben tükröződnek FOLYTONOS HASZNÁLATBAN LÉVŐ ÁLLÓESZKÖZÖK ÉRTÉKE IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKE ÁLLÓESZKÖZÖK SZABÁLYSZERŰ FELSZÁMOLÁSI ÉRTÉKE A VÁLLALAT ÉRTÉKE A D C B

22 Értékalapú vállalatirányítás a menedzsment folyamatosan a cégérték növelésére törekszik megalapozott vállalati stratégia és üzleti terv ennek támogató eszköze a korszerű kontrolling

23 Vezetői beszámoló  Termeléstervezés  A leghatékonyabb nyersanyag- felhasználás  Termékösszetevők készítésének vagy vásárlásának megtervezése  A raktárkészlet megfelelő szinten tartása  Az anyag, vagy munka- erőpazarlás elkerülése  A kiadások költségveté- sen belül tartása, és a tervek kivitelezésének biztosítása  Az egyes részlegek költségelemzése  A termelőmunkás hatékonyságának mérése  A részlegvezetők teljesítményének mérése Segíti a vezetést a döntések megtervezésében Segíti a vezetést a vállalkozás irányításában/ ellenőrzésében Segíti a vezetést az eredmények felmérésében USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

24 A vezetői információ jellemzői Tömör Áttekinthető, szükségtelen tételeket nem tartalmaz Pontos A felhasználónak biztosnak kellene lennie abban, hogy az információ nem tartalmaz hibákat vagy kihagyásokat Megfelelően időzített Időben kell elkészüljön ahhoz, hogy a döntéshozatalban felhasználható lehessen Következetes Az időbeli és a részlegek/üzleti egységek közötti összehasonlítást tegye lehetővé Megfelelő célú Meg kell felelnie annak a célnak, amire készült Költséghatékony Az információ előállítása ne kerüljön többe, mint a belőle származó előny Tárgyilagos Ne legyen benne semmilyen részrehajlás Megfelelően irányított A műveletért felelős személyhez kell eljutnia USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

25 A teljesítménymérés adatforrásai Eredeti kutatások  Vevői visszajelzés  Telefonos felmérés  Közvélemény kutatás  Tanácsadó cégek  Benchmarking Belső adatforrások  Könyvtári adatbázisok  Belső elemzések  Belső kiadványok Külső adatforrások  Iparági kiadványok  Szakmai társaságok  Iparági jelentések  Szakipari kiadványok  Általános üzleti kiadványok  Szakfolyóiratok  Szemináriumok  Ipari adatfeldolgozó cégek  Ipari szakemberek  Kereskedők  Egyetemek forrásai  Vállalati megfigyelők/elemzők  Hirdetések  Hírlevelek USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15

26 A vezetői értékelés fő mutatói Fő mutatószámok a menedzsment számára: Az általános működési teljesítmény elemzéséhez: Bruttó nyereség Profitráta Az általános jövedelmezőség elemzéséhez: Eszközmegtérülés A források felhasználásának elemzéséhez Eszközforgalom Készletforgalom Napi kintlévőségek

27 USAID Tanácsadásfejlesztési Projekt, Hungary Omnibus II. EPE, MTFP 97/7/15 A tulajdonosi, hitelezői értékelés fő mutatói Fő mutatószámok a tulajdonos számára A teljes jövedelmezőség elemzéséhez: A teljes tiszta vagyon hozama A közös tőke hozama Fő mutatószámok a hitelezők számára A hitelképesség elemzéséhez: Forgóeszközfedezeti mutató Likviditási gyorsráta A pénzügyi helyzet elemzéséhez Adósság és aktívák aránya Adósság és tőkésítés aránya Adósság és befektetett tőke aránya Az adósságtörlesztési képesség elemzése: Kamatfedezet Egyéb terhek fedezete

28 Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997. A pénzügyi cégminősítés tényezői A cég életképességének és fejlődőképességének aktuális mutatói A pénzügyi egyensúly mutatói és időfüggvényei, A cég pénzellátottságának jellemzői, Az eladósodottság mérőszámai, Hitelképesség és számszerű garanciái A pénzügyi helyzetet hosszú távon befolyásoló tényezők A kínálkozó innovációs alternatívák finanszírozási igénye, Az önfinanszírozó kapacitás fejlesztésre fordítható hányada, Az innováció idegen finanszírozási alternatívái, forrásai és feltételei.

29 A Balanced Scorecard rendszere A BSC a cégteljesítmény szintetikus értékelésének több szempontú eszköze Piaci, vevőköri nézőpont Részarány, stabilitás, árpozíció, vevők megtartása, új vevők megszerzése Vevőjövedelmezőség, vevőelégedettség, lojalitás Gazdasági-pénzügyi nézőpont Forgalom, költségek, hozzáadott érték Jövedelmezőség, termelékenység, tőkemegtérülés Működési nézőpont Vezetők kvalitása, vezetési stílus, döntésminőség Irányíthatóság, rugalmasság, likviditás Cégtanulási, fejlődési nézőpont Munkatársak elégedettsége, termelékenység, lojalitás Strukturális és stratégiai nézőpont Tevékenységek versenyképessége, fejlesztések eredményessége stb. A modell hasznosítása Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o.

30 Szellemi erőforrások kínálta új lehetőségek Előnyösebb fogyasztói kapcsolatok Meglévő lojalitás fenntartása, kihasználása, erősítése Új fogyasztói szegmentek megcélzása, eredményes kiszolgálása Célszegmentek igényeihez illeszkedő innovatív termékek, szolgáltatások bevezetése Egyedi, kiváló termékek kialakítása olcsón, rövid átfutással Az alkalmazottak képességeinek maximális hasznosítása az üzleti folyamatok, minőség és reagálási idő érdekében Modern IT, adatbázisok és rendszerek kiépítése Előnyösebb fogyasztói kapcsolatok Meglévő lojalitás fenntartása, kihasználása, erősítése Új fogyasztói szegmentek megcélzása, eredményes kiszolgálása Célszegmentek igényeihez illeszkedő innovatív termékek, szolgáltatások bevezetése Egyedi, kiváló termékek kialakítása olcsón, rövid átfutással Az alkalmazottak képességeinek maximális hasznosítása az üzleti folyamatok, minőség és reagálási idő érdekében Modern IT, adatbázisok és rendszerek kiépítése BSC indíték = verseny az információs korszakban Törekvés az erőforrások hatékonyabb elosztására Pénzügyi alapú ellenőrzési rendszerek sikere, majd kudarca Korábbi alapfeltevések elavulása Új versenykövetelmény: a nem anyagi javak hatékonyabb hasznosítása

31 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák vevői BSC-mutatókra Megrendelések visszaigazolása elektronikus úton, a megrendelés napján Vevőreklamációk kezelésének egyszerűsítése, gyorsítása Termékmódosítás egy kulcsvevő megváltozott igényeinek megfelelően Vegyitermék hatóanyag-tartalmának emelése áremelés nélkül Gyártott termelőberendezés működőképességének javítása A vevői nézőpont szerepe Piaci szegmentek, fogyasztók azonosítása Célpiacok versenyviszonyainak felmérése Fogyasztói lojalitás növelése = piacmegtartás, piacbővítés Fogyasztói elégedettségi index, lojalitás jellege, mértéke Megnyert és megtartott fogyasztók száma Fogyasztói csoportok jövedelmezősége Piaci részesedés, adott szegment részesedése az összfogyasztásból stb.

32 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák pénzügyi BSC-mutatókra Részványárfolyam megkétszereződése adott időszak során Befektetett tőke 40%-os növekedése Árbevétel 50%-os emelkedése A mai vevők keresletnövekedését 30%-kal meghaladó forgalomnövekedés A pénzügyi nézőpont szerepe Múltbeli események gazdasági következményeinek mérése A stratégia felülvizsgálata a jövedelmezőség szemszögéből Működőtőke hozama, hozzáadott érték Árbevétel, készpénzteremtő képesség stb.)

33 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák működési BSC-mutatókra Termelési költségek csökkentése ésszerű anyagmozgatással Rendelésteljesítések átfutási idejének 30%-os csökkentése Szűk termelési keresztmetszet feloldása Hibaarány csökkentése Termékfejlesztési ciklus lerövidítése Minőségfejlesztés új anyagvizsgáló eljárással Hibás termékek szakszerű javítása Alkalmazottak képességfejlesztése A működési nézőpont szerepe Értékképzés a célpiac megnyeréséhez, megtartásához Megfelelés a tulajdonos pénzügyi elvárásainak Értéklánc-elemek összehangolása a piaccal és egymással Innovációs folyamat = tervezés, fejlesztés Ellátási lánc = marketing, előállítás, értékesítés, utógondozás Értéklánc-szakaszok hosszának szerepe a teljesítményben Pl. hosszú innováció, szabadalmi védettség, gyors értékesítés

34 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Példák a tanulási mutatókra Alkalmazottak továbbképzése = adott tudásszint elérése Információs rendszerek jobb használhatósága Új termék, szolgáltatás kifejlesztése Új munkamódszerek elsajátítása Új berendezés üzembeállítása határidő előtt 2 hónappal, stb. A tanulási és fejlődési nézőpont szerepe Stratégiai források (emberek, rendszerek, eljárások) azonosítása A jelen és a jövő forrásainak megkülönböztetése A jövőben szükséges források meghatározása, megteremtése Az átfogó és egyedi értékteremtő képesség fokozása!

35 Kaplan-Norton: Balanced Scorecard. KJK-IFUA, Bp. 1998. 206-208.o. Befektetések BSC-alapon Befektetés a továbbképzésbe Alkalmazotti képességek, képzettség, elégedettség Fluktuációs ráta alakulása Üzletspecifikus képességek Befektetés az információtechnológiába IT alkalmassága valós idejű, pontos, lényeges informálásra (vevőkről, működésről) Szervezeti eljárások és működés javítása Szervezet alkalmassága a kritikus vevők megtartására Sikertényezők és az érdekeltségi rendszer összhangja Vállalati döntések mechanizmusának minősége éles versenyben, stb.

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Előadás 2007. November 12. Üzleti tervezés Vállalatértékelés, Vagyonértékelés Üzleti érték Cégteljesítmény mérése BSC mutató Előadó: Pollák Gyöngyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések