Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. évi és néhány évközi adótörvény változás Kiegészítés Dr. Deák Ibolya S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. évi és néhány évközi adótörvény változás Kiegészítés Dr. Deák Ibolya S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft."— Előadás másolata:

1 2014. évi és néhány évközi adótörvény változás Kiegészítés Dr. Deák Ibolya S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

2 Társasági adó

3 Az adórendszer szerkezete nem változik, az fő adónemek sem módosulnak érdemben

4 Szabad vállalkozási zóna A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet! Az ország leghátrányosabb 47 térségében 903 település, mely Az ország leghátrányosabb 47 térségében 903 település, mely 2013. május 15-től 14 kistérség 177 településével bővült 2013. május 15-től 14 kistérség 177 településével bővült

5 Fejlesztési adókedvezmény a szabad vállalkozási zónában A szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás.

6 Fejlesztési támogatások 2014. július 1-től Régió Kedvezmény mértéke 2014. június 30-ig Kedvezmény mértéke 2014. július 1-től Közép-Magyarország30%0% Budapest10%0% Közép-Dunántúl40%35% Nyugat-Dunántúl30%25% Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50% A Közép-Magyarország régióban a kivételek közé tartozik pl.: Cegléd, Érd, Gödöllő, Kiskunlacháza, Maglód, Szigetszentmiklós, Pécel, Ráckeve, Vác, Vecsés 35 %-os támogatási intenzitás. Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Solymár 20 %-os támogatási intenzitás.

7 Szűkül a jelenértéken 100 M Ft összegű beruházással elérhető kedvezmények köre. Ami maradt: Szűkül a jelenértéken 100 M Ft összegű beruházással elérhető kedvezmények köre. Ami maradt: az élelmiszer higiéniához kapcsolódó beruházások, az élelmiszer higiéniához kapcsolódó beruházások, a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, a film- és videó gyártáshoz kapcsolódó beruházások, a film- és videó gyártáshoz kapcsolódó beruházások, a részvények tőzsdei bevezetéséhez kapcsolódó, a részvények tőzsdei bevezetéséhez kapcsolódó, az önálló környezetvédelmi beruházások. az önálló környezetvédelmi beruházások. Megszűnt 100 M Ft összegű beruházási kedvezmény: Megszűnt 100 M Ft összegű beruházási kedvezmény: a széles sávú internet szolgáltatáshoz kapcsolódó beruházásnál, a széles sávú internet szolgáltatáshoz kapcsolódó beruházásnál, energiahatékonyságot szolgáló beruházásnál. energiahatékonyságot szolgáló beruházásnál. Fejlesztési adókedvezmények 2014. július 1-től

8 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. § 5.pont) 2013-ban: 30 %-os tulajdoni részesedés 30 %-os tulajdoni részesedés 60 napon belül bejelenteni (xxT201T) 60 napon belül bejelenteni (xxT201T) Változást csak akkor kell bejelenteni, ha a %-os mérték változik Változást csak akkor kell bejelenteni, ha a %-os mérték változik 1 év után nyereséggel elidegenítve AEE csökkentő 1 év után nyereséggel elidegenítve AEE csökkentő 2014-től: 10 %-os tulajdoni részesedés 75 napon belül bejelenteni (xxT201T) Változást csak akkor kell bejelenteni, ha a %-os mérték változik 1 év után nyereséggel elidegenítve AEE csökkentő

9 Ingatlannal rendelkező társaság (4. § 18/a. pont) 2013-ban: az egyes beszámoló(k)ban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi piaci értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 % az egyes beszámoló(k)ban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi piaci értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 % 2014-től: az egyes beszámoló(k)ban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi könyv szerinti értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 % Termőföld (új fogalom) (4. § 45. pont) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld.

10 Egyes adóalap módosító tételek 2014-es változásai K+F kedvezmény: (7. § (1) bek. w) pont) K+F kedvezmény: (7. § (1) bek. w) pont) 2014-től amennyiben egy Tao alany a saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység után nem érvényesíti teljes összegben a kedvezményt, a fennmaradó részt a kapcsolt vállalkozás is figyelembe veheti AEE csökkentő tételként. 2014-től amennyiben egy Tao alany a saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység után nem érvényesíti teljes összegben a kedvezményt, a fennmaradó részt a kapcsolt vállalkozás is figyelembe veheti AEE csökkentő tételként. Feltételek: Feltételek: K+F tevékenység kapcsolódjon a két kapcsolt vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez, K+F tevékenység kapcsolódjon a két kapcsolt vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez, a maradék kedvezményt igénybe vevő vállalkozás rendelkezzen az adóbevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó(k) által érvényesíthető összeget. a maradék kedvezményt igénybe vevő vállalkozás rendelkezzen az adóbevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó(k) által érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel, melyekről az adóbevallásban kell mindkét félnek adatot szolgáltatni. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel, melyekről az adóbevallásban kell mindkét félnek adatot szolgáltatni.

11 Egyes adóalap módosító tételek 2014-es változásai Kisvállalkozói kedvezmény (7. § (1) bek. zs) pont) Kisvállalkozói kedvezmény (7. § (1) bek. zs) pont) Korábban használatba nem vett..... Korábban használatba nem vett..... szellemi termékek mellett bekerült a szoftver-termékek felhasználási joga is. szellemi termékek mellett bekerült a szoftver-termékek felhasználási joga is. 30 Milliós szabály maradt. 30 Milliós szabály maradt. Nem jelentős összegű hiba (8. § (8) bek.) Nem jelentős összegű hiba (8. § (8) bek.) Új előírás Új előírás Amennyiben korábbi években hibáztunk, és a most feltárt hiba nem jelentős összegű volt, akkor az a tárgyévi könyvelésben szerepelt, viszont önellenőrzés volt a bevallásnál és a tárgyévi adóalapnál AEE  Amennyiben korábbi években hibáztunk, és a most feltárt hiba nem jelentős összegű volt, akkor az a tárgyévi könyvelésben szerepelt, viszont önellenőrzés volt a bevallásnál és a tárgyévi adóalapnál AEE  2014-től választható, amennyiben a nem jelentős összegű hiba miatt AEE + tételt kellene elszámolni, akkor nem kell önellenőrzést végezni hanem a javítás a tárgyévi adóbevallásában vehető figyelembe és így nincs AEE + tétel. 2014-től választható, amennyiben a nem jelentős összegű hiba miatt AEE + tételt kellene elszámolni, akkor nem kell önellenőrzést végezni hanem a javítás a tárgyévi adóbevallásában vehető figyelembe és így nincs AEE + tétel. Az önellenőrzés elhagyásának további feltétele, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. Az önellenőrzés elhagyásának további feltétele, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. Sztv. 3. § (3) bek. 4. pont. A nem jelentős összegű hiba értékhatára: Max. a mérlegfőösszeg 2 %-a, de ha az nem haladja meg az 1 M Ft-ot, akkor max. 1 M Ft.

12 Szabályozott ingatlanbefektetési társaság (kihirdetést követő naptól lépett hatályba!) A 2011. évi CII. tv. módosítása alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaság rendelkezhet 10 %-ot meghaladó részesedéssel, vagy szavazati joggal olyan cégben, amelynek főtevékenysége épületépítési projekt szervezése (TEÁOR 4110)! A 2011. évi CII. tv. módosítása alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaság rendelkezhet 10 %-ot meghaladó részesedéssel, vagy szavazati joggal olyan cégben, amelynek főtevékenysége épületépítési projekt szervezése (TEÁOR 4110)! Viszont az ilyen részesedés elidegenítéséből származó nyereségre nem lehet az adómentes kezelést (AEE –) alkalmazni. Viszont az ilyen részesedés elidegenítéséből származó nyereségre nem lehet az adómentes kezelést (AEE –) alkalmazni. Min. 10 Mrd. induló tőke. Társasági forma: Nyrt. Meghatározott tevékenységre: saját tul. ing. adásvétel, bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés, vagyonkezelés. A biztosítók és hitelintézetek tulajdoni és szavazati jog korlátozása (10%-ban). NAV-hoz bejelenteni.

13 (5. § (7) bek.) Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület adóalapja (5. § (7) bek.) 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 7. pont alapján (Civil tv.) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele. 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 7. pont alapján (Civil tv.) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele. Ezek a szervezetek nem alkalmazhatják a közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális adóalap megállapítási lehetőségeket. Ezek a szervezetek nem alkalmazhatják a közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális adóalap megállapítási lehetőségeket. Ezt a korlátozást először abban az adóévben kell figyelembe venni, amikortól elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül (a bevételi küszöbérték túllépése miatt). Ezt a korlátozást először abban az adóévben kell figyelembe venni, amikortól elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül (a bevételi küszöbérték túllépése miatt).

14 Elhatárolt veszteség beolvadás esetén ( Elhatárolt veszteség beolvadás esetén (17. § (7) bek-ben új előírás) A beolvadás során megszűnő társaság tárgyévi negatív adóalapját a jogutód társaság a beolvadás évének AEE-e terhére számolhatja el. A beolvadás során megszűnő társaság tárgyévi negatív adóalapját a jogutód társaság a beolvadás évének AEE-e terhére számolhatja el. Azonban továbbra is meg kell felelni a következő feltételeknek: Azonban továbbra is meg kell felelni a következő feltételeknek: Átalakulást követően olyan tag szerez többségi befolyást a jogutód társaságban, amely az átalakulás előtt ugyanilyen befolyással rendelkezett a jogelődben és Átalakulást követően olyan tag szerez többségi befolyást a jogutód társaságban, amely az átalakulás előtt ugyanilyen befolyással rendelkezett a jogelődben és a jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd tevékenységéből legalább egyből árbevételt szerez. a jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd tevékenységéből legalább egyből árbevételt szerez. Viszont 2013-tól nem kell ezeket feltételeket teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követ két adóéven belül jogutód nélkül megszűnik, továbbá, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult. Viszont 2013-tól nem kell ezeket feltételeket teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követ két adóéven belül jogutód nélkül megszűnik, továbbá, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult.

15 KKV adókedvezmény (22/A. §) Az adóév végén KKV-nak minősülő vállalkozás veheti igénybe. Az adóév végén KKV-nak minősülő vállalkozás veheti igénybe. A hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után adókedvezmény jár. A hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után adókedvezmény jár. 2014-től viszont a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel kamata után is jár az adókedvezmény! 2014-től viszont a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel kamata után is jár az adókedvezmény! Adókedvezmény mértéke: Adókedvezmény mértéke: a 2000. december 31-ét követően és 2013. december 31-éig megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 40 %-a, a 2000. december 31-ét követően és 2013. december 31-éig megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 40 %-a, a 2013. december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 %-a. a 2013. december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 %-a. Ami maradt: Ami maradt: Max. évi 6 millió Ft-ig Max. évi 6 millió Ft-ig Max. a tárgyévi adó 70 %-ig. Max. a tárgyévi adó 70 %-ig. Továbbra is de-minimis támogatásnak minősül. Továbbra is de-minimis támogatásnak minősül. Mikrovállalkozás: amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió €-t. Kisvállalkozás: amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió €-t. Középvállalkozás: amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió €-t vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió €-t. KKV-k esetén az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése max. 25 %!

16 Egyéb változások Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása (18. § (6) bek.) Az alapítónak a tőkét befogadó, a vagyont kiadó adózónak, továbbá a tagnak (részvényesnek) a jegyzett tőke, tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetén is alkalmaznia kell a módosító tételeket, ha többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag (részvényes) teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból. Az átalakulás esetében ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni! Fejlesztési tartalék (pontosítás) (1. sz. mell. 12. pont) Amennyiben fejlesztési tartalék felhasználásával történik tárgyi eszköz beszerzése, ill. előállítása és a számított nyilvántartási érték 0-nál nagyobb, akkor erre a részre az értékcsökkenési leírást el lehet kezdeni már az üzembe helyezésének napjától a bekerülési értékre vetített écs. kulccsal számítva.

17 Egyéb változások Elismert költségnek minősül (3. sz. mell. B. rész 21. pont) : Elismert költségnek minősül (3. sz. mell. B. rész 21. pont) : 2014-től az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele a Szja. tv. szerinti reprezentáció céljából történik  Sztv. 166. §, 167. § ( könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat?) 2014-től az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele a Szja. tv. szerinti reprezentáció céljából történik  Sztv. 166. §, 167. § ( könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat?) KATA  Tao KATA  Tao Ua. mint a KIVA  Tao Ua. mint a KIVA  Tao Adóelőleg bevallás a KATA alanyiság megszűnését követő 60 napon belül. Adóelőleg bevallás a KATA alanyiság megszűnését követő 60 napon belül. Adóelőleg a KATA alanyiság Adóelőleg a KATA alanyiság megszűnését követő naptólaz adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig, negyedévente a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetve. Adóelőleg mértéke negyedévente: Adóelőleg mértéke negyedévente: Amennyiben a KATA alanyiság megszűnésének az éve 12 hónap volt akkor a megszűnés évében elszámolt bevétel 1 %-a. Amennyiben a KATA alanyiság megszűnésének az éve 12 hónap volt akkor a megszűnés évében elszámolt bevétel 1 %-a. Amennyiben a KATA alanyiság megszűnésének az éve 12 hónapnál kevesebb volt akkor a megszűnés évében elszámolt bevétel 12 hónapra számított összegének az 1 %-a. Amennyiben a KATA alanyiság megszűnésének az éve 12 hónapnál kevesebb volt akkor a megszűnés évében elszámolt bevétel 12 hónapra számított összegének az 1 %-a.

18 Látvány-csapatsport támogatás A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan. A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan. Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja. Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg! A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg! Pótlólagos kiegészítő támogatás: ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, akkor adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget befizetni Pótlólagos kiegészítő támogatás: ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, akkor adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget befizetni Indokolás szerint a cél a szponzori, vagy támogatási összegek növelése! Indokolás szerint a cél a szponzori, vagy támogatási összegek növelése! A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a teljesítést követően 8 napon belül a NAV-hoz be kell jelenteni! (SPORTBEJ) Elmulasztás esetén az adókedvezmény elvész. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a teljesítést követően 8 napon belül a NAV-hoz be kell jelenteni! (SPORTBEJ) Elmulasztás esetén az adókedvezmény elvész. Az elérhető adóelőny 2,5 % illetve 4,75 %  Az elérhető adóelőny 2,5 % illetve 4,75 %  2014-től a fel nem használt adókedvezményt 3 év helyett a támogatás évét követő 6. évig fel lehet használni! 2014-től a fel nem használt adókedvezményt 3 év helyett a támogatás évét követő 6. évig fel lehet használni!

19 Példa 2014-ben (10 %-os Tao mellett) Támogatás összege: 10.000 e Ft Támogatás összege: 10.000 e Ft Támogatáson elért adómegtakarítás: 1.000 e Ft Támogatáson elért adómegtakarítás: 1.000 e Ft Kapható adókedvezmény (max. tárgyévi adó 70 %-áig): 10.000 e Ft Kapható adókedvezmény (max. tárgyévi adó 70 %-áig): 10.000 e Ft Eddigi összes adómegtakarítás: 11.000 e Ft Eddigi összes adómegtakarítás: 11.000 e Ft Fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 750 e Ft (el nem ismert ktg.)! Fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 750 e Ft (el nem ismert ktg.)!

20 Előadóművészeti szervezet és filmalkotás támogatása Elérhető adóelőny 2014-től 2,5 %, vagy 4,75 % Támogatási igazolás: (2013.02.01-től) max. az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben (a tárgyévi helyett) tartott előadásaiból származó jegybevétele 80%-a. Filmalkotás esetén a a közvetlen filmgyártási költség 20%-a lehet a maximális támogatás. A támogatásból adódóan ellenszolgáltatás nem lehetséges. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis! 2014-től itt is alkalmazni kell a kiegészítő támogatást!!! Ua. mint a látvány-csapatsport támogatásánál! A kiegészítő támogatást a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zr-nek a kincstárnál vezetett letéti számlájára kell megfizetni! 2014-től a fel nem használt adókedvezményt 3 év helyett a támogatás évét követő 6. évig fel lehet használni!

21 A Transzferár nyilvántartás változása (22/2009 PM rend.) 2013. 06. 21-től adminisztrációs enyhítések Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén a haszonkulcs-sáv az eddig 3- 7 %-ról 3-10 %-ra emelkedett. Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén a haszonkulcs-sáv az eddig 3- 7 %-ról 3-10 %-ra emelkedett. Szolgáltatások listája az 1. sz. mellékletben Szolgáltatások listája az 1. sz. mellékletben Nyilvántartás alóli mentesülés 50 M Ft értékű szerződésnél Nyilvántartás alóli mentesülés 50 M Ft értékű szerződésnél Korábban a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra kellett nézni Korábban a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra kellett nézni A módosítás során csak az adóévi teljesítést kell nézni! A módosítás során csak az adóévi teljesítést kell nézni! Költség átterhelés már főtevékenységként is lehetséges Költség átterhelés már főtevékenységként is lehetséges

22 Feltöltési kötelezettség December 20-a! December 20-a! Előző évi árbevétel meghaladta a 100 M Ft-ot Előző évi árbevétel meghaladta a 100 M Ft-ot Bevallani várhatóan a 1401-es nyomtatványon Bevallani várhatóan a 1401-es nyomtatványon Art. módosítás szerint a mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, ha az adóalapot képez. Art. módosítás szerint a mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, ha az adóalapot képez. 2013. Dec. 20-án 1 €/298,47,- Ft 2013. Dec. 20-án 1 €/298,47,- Ft 2013. Dec. 31-én 1 €/296,91,- Ft 2013. Dec. 31-én 1 €/296,91,- Ft

23 Személyi jövedelemadó Minimálbér 101.500,- / 118.000,-

24 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott 3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott 3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott Elérhető adómegtakarítás 10.000,-/33.000,- eltartottanként. Elérhető adómegtakarítás 10.000,-/33.000,- eltartottanként. Ha nincs elég szja alap, akkor a fel nem használt adómegtakarítás járulékkedvezményként figyelembe vehető! Ha nincs elég szja alap, akkor a fel nem használt adómegtakarítás járulékkedvezményként figyelembe vehető! Sorrend: Sorrend: 1. természetbeni egészségbiztosítási járulékra (4 %), 2. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra (3 %), 3. nyugdíjjárulékra (10 %).

25 Példa Szülő, 3 kedvezményezett eltartottal, havi jövedelme 300.000,- Ft. Szülő, 3 kedvezményezett eltartottal, havi jövedelme 300.000,- Ft. Hogyan veheti igénybe a családi kombinált kedvezményt? Hogyan veheti igénybe a családi kombinált kedvezményt? Megoldás: Megoldás: 3 gyermekre az adóalap-kedvezmény 3 x 206.250,- = 618.750,- az erre eső adómegtakarítás 3 x 33.000 = 99.000,- Ft 3 gyermekre az adóalap-kedvezmény 3 x 206.250,- = 618.750,- az erre eső adómegtakarítás 3 x 33.000 = 99.000,- Ft Igénybe vehető adóalap-kedvezmény 300.000,-Ft, így a fizetendő szja 0,- Ft! Igénybe vehető adóalap-kedvezmény 300.000,-Ft, így a fizetendő szja 0,- Ft! Igénybe NEM vett adóalap-kedvezmény 318.750,- Ft az erre eső adó 51.000,- Ft. Igénybe NEM vett adóalap-kedvezmény 318.750,- Ft az erre eső adó 51.000,- Ft. 300.000 Ft-os jövedelem után fizetendő járulékok: 300.000 Ft-os jövedelem után fizetendő járulékok: TEB 4 %12.000,- TEB 4 %12.000,- PEB 3 % 9.000,- PEB 3 % 9.000,- Nyj 10 %30.000,- Nyj 10 %30.000,- Összesen: 51.000,- Ft Összesen: 51.000,- Ft Fizetendő közteher a 1,5 %-os MEJ 4.500,- Ft összegben Fizetendő közteher a 1,5 %-os MEJ 4.500,- Ft összegben

26 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott 3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott 3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott Elérhető adómegtakarítás 10.000,-/33.000,- eltartottanként. Elérhető adómegtakarítás 10.000,-/33.000,- eltartottanként. Ha nincs elég szja alap, akkor a fel nem használt adómegtakarítás járulékkedvezményként figyelembe vehető! Ha nincs elég szja alap, akkor a fel nem használt adómegtakarítás járulékkedvezményként figyelembe vehető! Sorrend: Sorrend: 1. természetbeni egészségbiztosítási járulékra (4 %), 2. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra (3 %), 3. nyugdíjjárulékra (10 %). 100.000,- Ft esetén az összes levonandó közteher: 33 % !!!) 3 gyermek esetén az adó(járulék)megtakarítás 33.000,- Ft/fő 100.000,- Ft esetén az összes levonandó közteher: 33 % !!!) 3 gyermek esetén az adó(járulék)megtakarítás 33.000,- Ft/fő Társadalombiztosítási ellátás alapját nem befolyásolja!!! Társadalombiztosítási ellátás alapját nem befolyásolja!!!

27 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény A családi „kombinált” kedvezményt igénybe veheti a biztosított egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, társas vállalkozás tagja a A családi „kombinált” kedvezményt igénybe veheti a biztosított egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, társas vállalkozás tagja a tényleges kivét, tényleges kivét, átalányban megállapított jövedelem, átalányban megállapított jövedelem, személyes közreműködés díjazása után személyes közreműködés díjazása után veheti igénybe.

28 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény érvényesítése Nyilatkozat alapján veheti igénybe a munkavállaló Nyilatkozat alapján veheti igénybe a munkavállaló Amennyiben az adóelőleget a munkáltató állapítja meg, akkor a családi járulékkedvezmény megállapítására is kötelezett, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten NEM kéri a járulékkedvezményt! Amennyiben az adóelőleget a munkáltató állapítja meg, akkor a családi járulékkedvezmény megállapítására is kötelezett, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten NEM kéri a járulékkedvezményt!

29 Családi kedvezmény, mint kombinált kedvezmény érvényesítése Nyilatkozat alapján veheti igénybe a munkavállaló Nyilatkozat alapján veheti igénybe a munkavállaló Amennyiben az adóelőleget a munkáltató állapítja meg, akkor a családi járulékkedvezmény megállapítására is kötelezett, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten NEM kéri a járulékkedvezményt! Amennyiben az adóelőleget a munkáltató állapítja meg, akkor a családi járulékkedvezmény megállapítására is kötelezett, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten NEM kéri a járulékkedvezményt! Az egyéni vállalkozó havonta (és nem negyedévente) állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt Az egyéni vállalkozó havonta (és nem negyedévente) állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt Az őstermelő negyedévente állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt Az őstermelő negyedévente állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt Minimum járulékalapból családi kombinált kedvezményt igénybe venni NEM lehet. Minimum járulékalapból családi kombinált kedvezményt igénybe venni NEM lehet. Megosztott felügyelet esetén az adóalap- és járulékkedvezményt is megosztva (50-50 %-ban) lehet érvényesíteni. Megosztott felügyelet esetén az adóalap- és járulékkedvezményt is megosztva (50-50 %-ban) lehet érvényesíteni. Bevallásban kötelező jelölni, hogy az eltartott melyik hónapokra vonatkozóan minősül kedvezményezett eltartottnak. Bevallásban kötelező jelölni, hogy az eltartott melyik hónapokra vonatkozóan minősül kedvezményezett eltartottnak. Amennyiben a jogosultak kombináltan vették igénybe a családi kedvezményt, akkor a bevallásban csökkenteni kell a családi kedvezményt, az igénybe vett családi járulékkedvezmény 625 %-val. Amennyiben a jogosultak kombináltan vették igénybe a családi kedvezményt, akkor a bevallásban csökkenteni kell a családi kedvezményt, az igénybe vett családi járulékkedvezmény 625 %-val.

30 „625 %-os” példa Egyedülálló anyuka 2 gyermekét egyedül neveli, havi 118.000,- Ft- os jövedelemmel. Egyedülálló anyuka 2 gyermekét egyedül neveli, havi 118.000,- Ft- os jövedelemmel. Így az éves jövedelem 1.416.000,- Ft. Így az éves jövedelem 1.416.000,- Ft. Megbízási szerződés alapján az év során 484.000,- Ft megbízási díjból származó jövedelmet is szerzett. Megbízási szerződés alapján az év során 484.000,- Ft megbízási díjból származó jövedelmet is szerzett. Év közben a munkabérrel szemben igénybe vett kedvezmény: Év közben a munkabérrel szemben igénybe vett kedvezmény: Adóalap-kedvezményből marad még 125000-118000=7000/hó (erre eső adó: 1120,- Ft/hó Adóalap-kedvezményből marad még 125000-118000=7000/hó (erre eső adó: 1120,- Ft/hó Figyelembe vett járulékkedvezmény: TEB-ből 1120,- Ft/hó vagyis éves szinten 13.440,- Figyelembe vett járulékkedvezmény: TEB-ből 1120,- Ft/hó vagyis éves szinten 13.440,- Év végi bevallásban az éves jövedelem 1.900.000,- Ft, melyre az egész évre vonatkozó családi adóalap-kedvezmény összegét (2x62500)x12=1.500.000,- Ft-ot csökkenteni kell a családi járulékkedvezmény 625 %-val, tehát 13.440 x 625 % = 84.000,- Ft- tal. Év végi bevallásban az éves jövedelem 1.900.000,- Ft, melyre az egész évre vonatkozó családi adóalap-kedvezmény összegét (2x62500)x12=1.500.000,- Ft-ot csökkenteni kell a családi járulékkedvezmény 625 %-val, tehát 13.440 x 625 % = 84.000,- Ft- tal. Így az összevont adóalap adóját (1.500.000-84.000) 1.416.000,- Ft- tal lehet családi adóalap-kedvezménnyel csökkenteni. Így az összevont adóalap adóját (1.500.000-84.000) 1.416.000,- Ft- tal lehet családi adóalap-kedvezménnyel csökkenteni.

31 Újdonság: Nyugdíjbiztosítás Magyar, vagy EGT tagállamban letelepedett üzleti biztosítóval kötött biztosítási szerződés Magyar, vagy EGT tagállamban letelepedett üzleti biztosítóval kötött biztosítási szerződés A biztosító teljesítése kizárólag a következő esetben lehet: A biztosító teljesítése kizárólag a következő esetben lehet: biztosított személy halála, biztosított személy halála, tb. nyugellátásra való jogosultság megszerzése, tb. nyugellátásra való jogosultság megszerzése, legalább 40 %-os egészség károsodás, legalább 40 %-os egészség károsodás, a szerződéskori törvényes nyugdíjkorhatár elérése. a szerződéskori törvényes nyugdíjkorhatár elérése. Keletkezett hozam kamatadó mentességet élvez Keletkezett hozam kamatadó mentességet élvez Befizetett összeg 20 %-a de max. évi 130 e Ft rendelkezés az adóról kedvezményként érvényesíthető Befizetett összeg 20 %-a de max. évi 130 e Ft rendelkezés az adóról kedvezményként érvényesíthető Külföldi biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítás esetén NAV által közzétett kibővített tartalmú igazolás szükséges (mivel a külföldi nem köteles adatszolgáltatásra a NAV felé). Külföldi biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítás esetén NAV által közzétett kibővített tartalmú igazolás szükséges (mivel a külföldi nem köteles adatszolgáltatásra a NAV felé). Amennyiben a nyugdíjcél nem teljesül (nem történik nyugdíjszolgáltatás, átalakítják a szerződést), akkor a korábbi kedvezményeket 20 %-kal növelten kell visszafizetni Amennyiben a nyugdíjcél nem teljesül (nem történik nyugdíjszolgáltatás, átalakítják a szerződést), akkor a korábbi kedvezményeket 20 %-kal növelten kell visszafizetni

32 Önkéntes pénztári kedvezmények Önkéntes kölcsönös pénztárakba történő befizetés kedvezménye Önkéntes kölcsönös pénztárakba történő befizetés kedvezménye Egyszerűsödés, mivel ha több típusba fizetünk, megszűnik a 100e, 120e, 130e, 150e-re vonatkozó adóról való rendelkezés korlátozása Egyszerűsödés, mivel ha több típusba fizetünk, megszűnik a 100e, 120e, 130e, 150e-re vonatkozó adóról való rendelkezés korlátozása Egységesen a befizetett összeg 20 %-a, max. évi 150.000,- Ft Egységesen a befizetett összeg 20 %-a, max. évi 150.000,- Ft Megmaradt a 24 hónapra lekötés és/vagy prevenciós szolg. ellenértékére vonatkozó + 10 %-os kedvezmény, de együtt is max 150 e Ft lehet. Megmaradt a 24 hónapra lekötés és/vagy prevenciós szolg. ellenértékére vonatkozó + 10 %-os kedvezmény, de együtt is max 150 e Ft lehet. Amennyiben csak egészség/önsegélyezőbe fizetünk, marad a régi korlátozás Amennyiben csak egészség/önsegélyezőbe fizetünk, marad a régi korlátozás NYESZ-R: maradt minden a régiben NYESZ-R: maradt minden a régiben Rendelkezés az adóról kedvezmények változásai: Rendelkezés az adóról kedvezmények változásai: Éves szinten max. 280.000,- Ft érvényesíthető! Éves szinten max. 280.000,- Ft érvényesíthető!

33 Nem pénzbeni kamatjövedelem Ahol a kamatjövedelemnél nem lehetséges szja és eho levonása Ahol a kamatjövedelemnél nem lehetséges szja és eho levonása Pl.: nyereménybetétkönyvnél Pl.: nyereménybetétkönyvnél 2014-től a szokásos piaci érték 1,28-szorosa után: 2014-től a szokásos piaci érték 1,28-szorosa után: 16 % szja 16 % szja 6 % eho 6 % eho Így a közterheket a magánszemélytől levontnak kell tekinteni! Így a közterheket a magánszemélytől levontnak kell tekinteni!

34 Tartós befektetési szerződések (Tbsz) Tartós befektetési szerződés megszűntetésével a pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket nem kiveszi, hanem transzferálja egy másik befektetési szolgáltatóhoz, vagy hitelintézethez – ez így nem minősül a lekötés megszakításának Tartós befektetési szerződés megszűntetésével a pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket nem kiveszi, hanem transzferálja egy másik befektetési szolgáltatóhoz, vagy hitelintézethez – ez így nem minősül a lekötés megszakításának 15 napon belül meg kell történnie 15 napon belül meg kell történnie Amennyiben az új helyen már van tbsz-e, akkor összevezetés történik Amennyiben az új helyen már van tbsz-e, akkor összevezetés történik Amennyiben az új helyen még nincs tbsz-e, akkor újat nyitnak, de úgy kezelik, mintha az eredeti időpontban kötötték volna. Amennyiben az új helyen még nincs tbsz-e, akkor újat nyitnak, de úgy kezelik, mintha az eredeti időpontban kötötték volna. Részkivét lehetősége: Részkivét lehetősége: 3 éves lekötést követően, 3 éves lekötést követően, csak a lekötött pénzösszeg egy részénél történik hosszabbítás, csak a lekötött pénzösszeg egy részénél történik hosszabbítás, a továbbiakban le nem kötött összeget kifizetésre kerülhet. a továbbiakban le nem kötött összeget kifizetésre kerülhet. Ebben az esetben a részkivét hozama után meg kell állapítani arányosan az adókötelezettséget. Ebben az esetben a részkivét hozama után meg kell állapítani arányosan az adókötelezettséget.

35 Ingatlan értékesítése Ingatlan = vagyoni értékű jog Ingatlan = vagyoni értékű jog Haszonélvezeti jog, bérleti jog stb. Haszonélvezeti jog, bérleti jog stb. Tehát a vagyoni értékű jog ( eddig csak a lakóingatlanhoz kapcsolódónál volt, 2014-től a nem lakóingatlanhoz kapcsolódó esetén is ) értékesítése esetén is érvényesíthető a lakóingatlanra és nem lakóingatlanra vonatkozó korrigálási lehetőség. Tehát a vagyoni értékű jog ( eddig csak a lakóingatlanhoz kapcsolódónál volt, 2014-től a nem lakóingatlanhoz kapcsolódó esetén is ) értékesítése esetén is érvényesíthető a lakóingatlanra és nem lakóingatlanra vonatkozó korrigálási lehetőség. Termőföld értékesítése: Termőföld értékesítése: A 200 e Ft-ot meg nem haladó jövedelem adómentes, A 200 e Ft-ot meg nem haladó jövedelem adómentes, viszont az eddigi 4.318.000,- Ft-os jövedelemkorlátot eltörlik, viszont az eddigi 4.318.000,- Ft-os jövedelemkorlátot eltörlik, mely már a 2013-as évre is alkalmazható. mely már a 2013-as évre is alkalmazható.

36 Kockázati biztosítás (újrafogalmazva) 2013-ban: az olyan személybiztosítás (élet-, a baleset- és a betegség-biztosítás), amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke. 2013-ban: az olyan személybiztosítás (élet-, a baleset- és a betegség-biztosítás), amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke. 2014-től (nézzük át a szerződési feltételeket!) : Még módosítással sem lehet lejárati szolgáltatás, vagy visszavásárlás révén vagyoni érték kivonása. Még módosítással sem lehet lejárati szolgáltatás, vagy visszavásárlás révén vagyoni érték kivonása. Vagyoni érték lehet, ha a más által fizetett biztosításnál a jogosult díjkedvezményt, visszatérítést kaphatna. Vagyoni érték lehet, ha a más által fizetett biztosításnál a jogosult díjkedvezményt, visszatérítést kaphatna. A díjfizető viszont kaphat visszatérítést! A díjfizető viszont kaphat visszatérítést! Nem kockázati a biztosítás, ha az esemény bekövetkezésekor a biztosító a szerződési feltételek alapján, max. a befizetett díj+hozam összegéig térít. Nem kockázati a biztosítás, ha az esemény bekövetkezésekor a biztosító a szerződési feltételek alapján, max. a befizetett díj+hozam összegéig térít. Csoportos biztosítás esetén azonos szolgáltatás tartalomnak kell lennie (nincs különbség dolgozó és főnök között) Csoportos biztosítás esetén azonos szolgáltatás tartalomnak kell lennie (nincs különbség dolgozó és főnök között) Maradt a minimálbér 30 %-a mint adómentes díj/hó Maradt a minimálbér 30 %-a mint adómentes díj/hó

37 Egyes adómentességek A munkavállaló fennálló hitelének törlesztéséhez adott munkáltatói lakáscélú támogatás is teljes adómentességet kap. Feltételek: A munkavállaló fennálló hitelének törlesztéséhez adott munkáltatói lakáscélú támogatás is teljes adómentességet kap. Feltételek: Támogatást hitelintézet, vagy kincstár útján lehet adni. Támogatást hitelintézet, vagy kincstár útján lehet adni. Max. a vételár, vagy építési ktg. 30 %-ig, de Max. a vételár, vagy építési ktg. 30 %-ig, de 5 év alatt max. 5 M Ft-ig. 5 év alatt max. 5 M Ft-ig. Ne haladja meg a méltányolható lakásigényt (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet), újraszabályozva a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet alapján Ne haladja meg a méltányolható lakásigényt (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet), újraszabályozva a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet alapján Mi a méltányolható lakásigény? Mi a méltányolható lakásigény? Beköltözők létszáma: Beköltözők létszáma: 1-2 fő esetén 1-3 lakószoba között, 1-2 fő esetén 1-3 lakószoba között, 3 fő esetén 1,5-3,5 lakószoba között, 3 fő esetén 1,5-3,5 lakószoba között, 4 fő esetén 2-4 lakószoba között 4 fő esetén 2-4 lakószoba között minden újabb beköltöző + 0,5 lakószoba minden újabb beköltöző + 0,5 lakószoba Lakásérték már nem kötelező Lakásérték már nem kötelező Méltányolható lakásigény bizonyítása Méltányolható lakásigény bizonyítása Hitelintézet/MÁK, vagy a munkáltató által Hitelintézet/MÁK, vagy a munkáltató által Munkavállaló együttműködése szükséges az adatok biztosítása miatt Munkavállaló együttműködése szükséges az adatok biztosítása miatt

38 Egyes adómentességek Kölcsön elengedése adómentes, akár a szabadfelhasználású kölcsön esetén is és nem feltétel, hogy ingatlanon fennálló jelzálogjog biztosítsa az elengedett kölcsönt. Kölcsön elengedése adómentes, akár a szabadfelhasználású kölcsön esetén is és nem feltétel, hogy ingatlanon fennálló jelzálogjog biztosítsa az elengedett kölcsönt. Amennyiben pénzügyi intézmény a fizetésképtelen adós fizetőképességének helyreállítása miatt nem kéri a hitel kamatát, akkor nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem, hanem adómentesség jár. Amennyiben pénzügyi intézmény a fizetésképtelen adós fizetőképességének helyreállítása miatt nem kéri a hitel kamatát, akkor nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem, hanem adómentesség jár. Csak független felek között alkalmazható! (vagyis a bank dolgozója nem) Csak független felek között alkalmazható! (vagyis a bank dolgozója nem) Adómentesen adható sporteseményre szóló belépőjegy, vagy bérlet esetén megszűnt az évi 50 e Ft-os korlát! Adómentesen adható sporteseményre szóló belépőjegy, vagy bérlet esetén megszűnt az évi 50 e Ft-os korlát! Sport tv. szerinti sporteseményre szóló belépőjegy legyen (akár a Forma 1 Magyar nagydíjra is). Sport tv. szerinti sporteseményre szóló belépőjegy legyen (akár a Forma 1 Magyar nagydíjra is). Kulturális szolgáltatásnál maradt az 50 e Ft-os korlát. Kulturális szolgáltatásnál maradt az 50 e Ft-os korlát. Visszaváltható, átváltható utalványokra nem érvényes az adómentesség!!! Visszaváltható, átváltható utalványokra nem érvényes az adómentesség!!! Elengedett követelés ha az (10 e Ft helyett) a 20 e Ft-ot nem haladja meg Elengedett követelés ha az (10 e Ft helyett) a 20 e Ft-ot nem haladja meg Üzleti biztosító is elengedhet 2014-től Üzleti biztosító is elengedhet 2014-től Olyan szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást, az elszállásolást). Olyan szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást, az elszállásolást). Az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat. Az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat.

39 Béren kívüli juttatások Minden maradt a régiben Üdülési szolgáltatás (101.500,- Ft/fő) Üdülési szolgáltatás (101.500,- Ft/fő) Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány (12.500/8.000) Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány (12.500/8.000) Iskolakezdési támogatás 30.450,- Ft Iskolakezdési támogatás 30.450,- Ft Helyi utazási bérlet Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés (253.750,- Ft) Iskolarendszerű képzés (253.750,- Ft) Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás (50.750,-Ft ) Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás (50.750,-Ft ) Önkéntes (egészség/nyugdíj), önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. támogatás (30.450,-/50.750,-) Önkéntes (egészség/nyugdíj), önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. támogatás (30.450,-/50.750,-) SZÉP kártya: évi 450.000,- Ft SZÉP kártya: évi 450.000,- Ft + az évi 500 e Ft-os kereten felül Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adomány 101.500,- Ft/fő/év + az évi 500 e Ft-os kereten felül Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adomány 101.500,- Ft/fő/év

40 Béren kívüli juttatások DI Durván drágult volna a cafeteria jövőre: az eredeti javaslat 13 százalékponttal növelte volna a béren kívüli juttatások közterhét, míg az elfogadásra váró módosítás sávos drágulást vezet be. E szerint éves 200 ezer forintig a béren kívüli juttatások közterhei nem változnak (a juttatás értékének 1,19 szerese után 16 százalék szja-t és 14 százalék eho-t, így összesen 35,7 százalék közterhet kell fizetni), míg 200 000 és 450 000 forint között a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás közterhe is ennyi marad. míg 200 000 és 450 000 forint között a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás közterhe is ennyi marad. A 200 ezres határ felett nyújtott egyéb cafeteria, valamint a 450 ezres határ felett adott SZÉP kártya támogatás után már 27 százalék ehót kell fizetni, így az összes közteher mértéke 51,17 százalékra nő. A 200 ezres határ felett nyújtott egyéb cafeteria, valamint a 450 ezres határ felett adott SZÉP kártya támogatás után már 27 százalék ehót kell fizetni, így az összes közteher mértéke 51,17 százalékra nő.

41 Egyéb 2014-es változások Előző évre tekintettel kifizetett bér jan. 15. helyett jan. 10-ig!!! Előző évre tekintettel kifizetett bér jan. 15. helyett jan. 10-ig!!! 2014. 03. 15-től lép hatályba 2014. 03. 15-től lép hatályba Ezért csak 2014-től alkalmazandó, tehát első ízben a 2015. jan. 10-ig kifizetett jövedelmeknél Ezért csak 2014-től alkalmazandó, tehát első ízben a 2015. jan. 10-ig kifizetett jövedelmeknél

42 Egyéni vállalkozók Egész évben tevékenységüket szüneteltető EV is élhet már 2013-ra vonatkozóan is: Egész évben tevékenységüket szüneteltető EV is élhet már 2013-ra vonatkozóan is: munkáltatói adómegállapítással, munkáltatói adómegállapítással, egyszerűsített bevallással, egyszerűsített bevallással, adónyilatkozattal. adónyilatkozattal. Családi kombinált kedvezmény igénybe vétele esetén havonta köteles az adóelőleget megállapítani. Családi kombinált kedvezmény igénybe vétele esetén havonta köteles az adóelőleget megállapítani. Ha nincs járulékkedvezmény igénybe vétele, akkor az EV negyedévente köteles az adóelőleget megállapítani Ha nincs járulékkedvezmény igénybe vétele, akkor az EV negyedévente köteles az adóelőleget megállapítani Kisvállalkozói kedvezmény Kisvállalkozói kedvezmény Szoftvertermék beszerzésére is igénybe vehető Szoftvertermék beszerzésére is igénybe vehető Kisvállalkozói adókedvezmény Kisvállalkozói adókedvezmény 2013. 12. 31-e után kötött beruházási hitel kamatának a 60 %-a, de max évi 6 M Ft. 2013. 12. 31-e után kötött beruházási hitel kamatának a 60 %-a, de max évi 6 M Ft. A korábban felvett hiteleknél maradt a 40 %-os szabály A korábban felvett hiteleknél maradt a 40 %-os szabály Mg-i őstermelő és EV esetén bevételnek minősül a káresemény miatti kártalanítás is, amit pl. jégverés miatt elvesztett termésre tekintettel kap Mg-i őstermelő és EV esetén bevételnek minősül a káresemény miatti kártalanítás is, amit pl. jégverés miatt elvesztett termésre tekintettel kap

43 Külföldi művészek egyszerűsített adóztatása A kettős adóztatást kizáró egyezmények szerint a külföldi előadóművészek Magyarországon is adóztathatók! A kettős adóztatást kizáró egyezmények szerint a külföldi előadóművészek Magyarországon is adóztathatók! 2014-től ezért bevezetik az egyszerűsített eljárást! 2014-től ezért bevezetik az egyszerűsített eljárást! Bármely 12 hónapban 183 napnál kevesebb Mo-i tartózkodás Bármely 12 hónapban 183 napnál kevesebb Mo-i tartózkodás FEOR szerinti tevékenységekre: FEOR szerinti tevékenységekre: 2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, 2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, 2726 Színész, bábművész, 2726 Színész, bábművész, 2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész, 2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész, 2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész, vagy 2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész, vagy 3711 Segédszínész, statiszta. 3711 Segédszínész, statiszta. 200 e Ft-os bevételig adómentesség, felette a teljes összeg után adóköteles 200 e Ft-os bevételig adómentesség, felette a teljes összeg után adóköteles Bevétel 70 %-a jövedelem (30 % ktg. vélelmezve) Bevétel 70 %-a jövedelem (30 % ktg. vélelmezve) Csak 16 % szja kötelezettség Csak 16 % szja kötelezettség Semmilyen kedvezmény nem érvényesíthető! Semmilyen kedvezmény nem érvényesíthető! Nem keletkezik Tbj. szerinti biztosítási jogviszony, így nincs más közteher Nem keletkezik Tbj. szerinti biztosítási jogviszony, így nincs más közteher Bevallás (egyszerűsített módon angol-magyar nyelven) és adó befizetés az elutazásig (53INT) Bevallás (egyszerűsített módon angol-magyar nyelven) és adó befizetés az elutazásig (53INT)

44 Társadalombiztosítással kapcsolatos változások

45 az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezetében IX. fejezetében Hol is van a szocho???

46 Munkahelyvédelmi akcióterv

47 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet. A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet. FEOR 9-es FEOR 9-es Törthónapra is érvényesíthető Törthónapra is érvényesíthető

48 25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatásának támogatása Nem változik Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal (erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell), a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében. Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal (erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell), a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében. Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %- os adókedvezményt vehet igénybe. Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %- os adókedvezményt vehet igénybe. Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja. Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja.

49 Tartósan álláskeresők kedvezménye Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon (275 nap) belül legalább 6 hónapig (183 nap) álláskeresőként tartották nyilván. Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon (275 nap) belül legalább 6 hónapig (183 nap) álláskeresőként tartották nyilván. A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni! A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni! NFSZ (már nem ÁFSZ ) igazolás kell. NFSZ (már nem ÁFSZ ) igazolás kell. A 2013-tól létesített munkaviszonyra lehet első ízben alkalmazni. A 2013-tól létesített munkaviszonyra lehet első ízben alkalmazni. A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb 100.000 forint után 27 %-os adókedvezményt, A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb 100.000 forint után 27 %-os adókedvezményt, a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe. a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a kedvezménnyel érintett 3 éven belül a munkáltató személyében változás történik, a fennmaradó részt az új munkáltatói is érvényesítheti! Amennyiben a kedvezménnyel érintett 3 éven belül a munkáltató személyében változás történik, a fennmaradó részt az új munkáltatói is érvényesítheti!

50 Gyed, gyes, gyet után, ill. gyed, gyes, gyet mellett munkába visszatérők foglalkoztatása A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 % szocho adókedvezmény, A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 % szocho adókedvezmény, a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % szocho adókedvezményt vehet igénybe. a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % szocho adókedvezményt vehet igénybe. Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani. Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani. Az ellátások megszűnéséről, vagy folyósításáról igazolást szükséges. Az ellátások megszűnéséről, vagy folyósításáról igazolást szükséges. 2014-től (GYED extra keretében) a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő foglalkoztatása esetén 3 ! + 2 év (69 hónapon belül) 2014-től (GYED extra keretében) a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő foglalkoztatása esetén 3 ! + 2 év (69 hónapon belül)

51 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint 27 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás első két évében, A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint 27 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás első két évében, 14,5 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás harmadik évében 14,5 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás harmadik évében A tényleges munkavégzés helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található. A tényleges munkavégzés helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található. A létszám megtartása feltétel! A létszám megtartása feltétel! A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén 2013. 07. 01-től már nem kötelező a nagy értékű beruházás! 2013. 07. 01-től már nem kötelező a nagy értékű beruházás! Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató 2014-től 20 km-es körzeten belüli állandó lakcím esetén is jár a kedvezmény! 2014-től 20 km-es körzeten belüli állandó lakcím esetén is jár a kedvezmény!

52 Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely, Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely, Szocho kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint 27 %-a. Szocho kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint 27 %-a. 2014-től a doktori képzésben részt vevő hallgatónál, vagy doktorjelöltnél is érvényesíthető, de legfeljebb havi 200.000 Ft-os jövedelem 14,5 %-a a szocho kedvezmény. 2014-től a doktori képzésben részt vevő hallgatónál, vagy doktorjelöltnél is érvényesíthető, de legfeljebb havi 200.000 Ft-os jövedelem 14,5 %-a a szocho kedvezmény.

53 Késve kifizetett jövedelem A szocho megállapításánál ha egy megszűnt jogviszonyra tekintettel (pénzügyi nehézség miatt) késve történik meg a jövedelem kifizetése, A szocho megállapításánál ha egy megszűnt jogviszonyra tekintettel (pénzügyi nehézség miatt) késve történik meg a jövedelem kifizetése, akkor a kifizetéskor úgy kell adóztatni, mintha az a jogviszony megszűnésekor kifizetésre került volna. (tehát a jogviszony megszűnésekor érvényes szabályok szerint – de nem írják elő az önellenőrzést) akkor a kifizetéskor úgy kell adóztatni, mintha az a jogviszony megszűnésekor kifizetésre került volna. (tehát a jogviszony megszűnésekor érvényes szabályok szerint – de nem írják elő az önellenőrzést)

54 EVA-s egyéni vállalkozó Szocho alapja az EVA alap 4 %-s amennyiben: Szocho alapja az EVA alap 4 %-s amennyiben: legalább heti 36 órás jogviszonyban áll, legalább heti 36 órás jogviszonyban áll, közép vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, közép vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, ÚJ! a társas vállalkozásában a minimum járulékalap után a szocho-t megfizetik. ÚJ! a társas vállalkozásában a minimum járulékalap után a szocho-t megfizetik. Év közben történő megszűnés esetén a megszűnés hónapjában (amennyiben az törthónap) az adóalapot a megszűnés hónapjára vonatkozóan napi arányosítással kell megállapítani. Év közben történő megszűnés esetén a megszűnés hónapjában (amennyiben az törthónap) az adóalapot a megszűnés hónapjára vonatkozóan napi arányosítással kell megállapítani.

55 Egyéb 2014-es változások Megszűnt 2014. 01. 01-től: Megszűnt 2014. 01. 01-től: START kedvezmények START kedvezmények Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezmények Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezmények (Karrier-híd program kedvezménye) (Karrier-híd program kedvezménye) A hallgatói munkaszerződéssel a szakmai gyakorlat vagy képzés keretében foglalkoztatott nappali tagozatos hallgató után nincs 27 % szocho – nem minősül biztosítottnak! A hallgatói munkaszerződéssel a szakmai gyakorlat vagy képzés keretében foglalkoztatott nappali tagozatos hallgató után nincs 27 % szocho – nem minősül biztosítottnak! Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft/hó ( 227,- Ft/nap ) lesz Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft/hó ( 227,- Ft/nap ) lesz NAV hivatalból törli a kötelezettséget, amennyiben tudomására jut a külföldön tartózkodás, vagy a kötelezett halála. NAV hivatalból törli a kötelezettséget, amennyiben tudomására jut a külföldön tartózkodás, vagy a kötelezett halála. A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni amennyiben: A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni amennyiben: keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül, keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül, fogvatartott, fogvatartott, állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel, ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel, egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát. foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát.

56 Egészségügyi hozzájárulás 2013. 08. 01-től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett 2013. 08. 01-től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett Kamatjövedelmeket: Kamatjövedelmeket: bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja; a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja; a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész.

57 Nem kell a 6 %-os EHO-t megfizetni a 0 % Szja-s kamatjövedelem; a 0 % Szja-s kamatjövedelem; az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata); az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata); az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban; az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban; TBSZ számla, melyet 2013. 08.01-től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg TBSZ számla, melyet 2013. 08.01-től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg

58 Mi a Gyed-extra? Ellátások halmozódhatnak: Ellátások halmozódhatnak: Újabb gyermek születése esetén a meglévő ellátás megmarad, miközben az újszülött esetén tgyás kerül folyósításra. Újabb gyermek születése esetén a meglévő ellátás megmarad, miközben az újszülött esetén tgyás kerül folyósításra. Mehet együtt (két, vagy több gyermek esetén): Mehet együtt (két, vagy több gyermek esetén): Tgyás – Gyed – Gyet – Táppénz - Baleseti táppénz Tgyás – Gyed – Gyet – Táppénz - Baleseti táppénz Ikergyermek esetén a gyed 3 éves korig jár, ha az ikrek idén születtek. Ikergyermek esetén a gyed 3 éves korig jár, ha az ikrek idén születtek. Gyed mellett lehetséges a munkavégzés, de csak a gyermek 1 éves kora után, akkor is, ha a gyermek bölcsiben, családi napköziben van, vagy házi gyermekfelügyelő vigyáz rá. Nincs óraszám megkötés. Gyed mellett lehetséges a munkavégzés, de csak a gyermek 1 éves kora után, akkor is, ha a gyermek bölcsiben, családi napköziben van, vagy házi gyermekfelügyelő vigyáz rá. Nincs óraszám megkötés. Felsőoktatásban tanulók gyermekgondozási díja: Felsőoktatásban tanulók gyermekgondozási díja: Gyermek születése előtt államilag elismert felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, magyar nyelvű képzésben legalább 2 aktív félévvel rendelkezik Gyermek születése előtt államilag elismert felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, magyar nyelvű képzésben legalább 2 aktív félévvel rendelkezik Gyermekét saját háztartásban neveli Gyermekét saját háztartásban neveli Anya magyar, vagy EGT állampolgár és rendelkezik bejelentett mo-i lakóhellyel. Anya magyar, vagy EGT állampolgár és rendelkezik bejelentett mo-i lakóhellyel. Egyébként nem lenne jogosult Gyed-re Egyébként nem lenne jogosult Gyed-re

59 Áfa változások

60 Határozott időre szóló elszámolásos ügyletek (58. § (1) és új (1a) bek.) Jelenleg: részletfizetés vagy határozott időre szóló elszámolás esetén a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége (fizetési határidő). Jelenleg: részletfizetés vagy határozott időre szóló elszámolás esetén a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége (fizetési határidő). VÁLTOZÁS csak 2015. 01. 01-től: VÁLTOZÁS csak 2015. 01. 01-től: Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja! Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja! Marad a teljesítés időpontja, mint fizetési határidő: Marad a teljesítés időpontja, mint fizetési határidő: Amennyiben az új Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről (pl.: víz-, gáz-, villany szolgáltatás), nyújtott szolgáltatásról (pl.: távhőszolgáltatás), telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Amennyiben az új Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről (pl.: víz-, gáz-, villany szolgáltatás), nyújtott szolgáltatásról (pl.: távhőszolgáltatás), telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Telekommunikációs szolgáltatató által, a telekommunikációs hálózaton keresztül nyújtott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amennyiben ezekre az eredeti telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszak részeként kerül sor. (pl.: telefonon vásárolt parkolás) Telekommunikációs szolgáltatató által, a telekommunikációs hálózaton keresztül nyújtott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amennyiben ezekre az eredeti telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszak részeként kerül sor. (pl.: telefonon vásárolt parkolás)

61 Adó alapjának utólagos csökkenése (újra szabályozva a 77-78. §) 1/2. Az eddigi 77. § (1) bekezdésben lévő felsorolás helyett most már ide tartoznak: Az eddigi 77. § (1) bekezdésben lévő felsorolás helyett most már ide tartoznak: minden olyan termékértékesítés, szolgáltatás-nyújtás, EU-s termékbeszerzés, ahol minden olyan termékértékesítés, szolgáltatás-nyújtás, EU-s termékbeszerzés, ahol szerződés- módosítása, vagy megszűnése miatt az előleg, vagy szerződés- módosítása, vagy megszűnése miatt az előleg, vagy a szerződés érvénytelen, vagy a Ptk. szabályai alapján létre sem jött és a szerződés érvénytelen, vagy a Ptk. szabályai alapján létre sem jött és az ellenérték egy részét, vagy egészét utólag visszatérítik, vagy már eleve ki sem fizetik. az ellenérték egy részét, vagy egészét utólag visszatérítik, vagy már eleve ki sem fizetik. A 77. § (2) bekezdésben benne maradt, hogy az adó alapja utólag csökken A 77. § (2) bekezdésben benne maradt, hogy az adó alapja utólag csökken ha a zárt végű pénzügyi lízing, a bérbeadás, vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az eredeti állapotot állítják helyre, de ha ez nem lehetséges, akkor az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik, illetve ha a zárt végű pénzügyi lízing, a bérbeadás, vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az eredeti állapotot állítják helyre, de ha ez nem lehetséges, akkor az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik, illetve a betétdíjas termék visszaváltása során a betétdíj visszatérítése esetén, a betétdíjas termék visszaváltása során a betétdíj visszatérítése esetén, (ÚJ elem) az időszakos elszámolásos ügylet esetén amennyiben visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket. (ÚJ elem) az időszakos elszámolásos ügylet esetén amennyiben visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket. Pl.: A havi átalányban megállapított vízdíj számlák alapján megfizetett összeg magasabb, mint az elszámolási időszak (pl. éves) fogyasztás alapján fizetendő összeg.

62 Adó alapjának utólagos csökkenése (újra szabályozva a 77-78. §) 2/2. ÚJ előírás a (4) bek., mint közvetett pénzvisszatérítés 3 oldalú ügylet! Adóalap csökkentésre jogosító ügylet: az adóalany az üzletpolitikájában részletesen rögzített feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt térít vissza olyan adóalany vagy nem adóalany részére, aki (amely) azt a terméket/szolgáltatást, amelynek beszerzése, igénybevétele pénzvisszatérítésre jogosít, nem közvetlenül tőle szerezte be, vette igénybe. A pénzt visszatérítő adóalany utólag csökkentheti azon termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása adóalapját, amelyre vonatkozóan a pénzt visszatéríti. További feltételek: a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet belföldi legyen és a visszatérítendő összeg alacsonyabb legyen, mint a pénzvisszatérítésre jogosító ügyletben lévő mennyiség (pl. darabszám) szorozva az adóalap csökkentésre jogosító eredeti ügyletben lévő legalacsonyabb bruttó egységárral, a pénzt visszatérítő rendelkezzen a pénzvisszatérítésre jogosító ügyletet igazoló számla másolati példányával, mely igazolja, hogy az ügylet belföldi, illetve rendelkezzen az üzletpolitikában rögzített összeg megtérítésének (kp, vagy átutalás) bizonylatával, mely tartalmazza a pénzvisszatérítésre jogosult nevét, címét, adóalany esetén az adószámát, és az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatás az adott ügylet vonatkozásában.

63 Példa a közvetett pénzvisszatérítésre A gyártó/nagyker (havi bevalló) egy promóció keretében meghirdeti, hogy bárki, aki a kiskereskedőknél vásárol egyszerre 4 db-ot az általa gyártott/forgalmazott prémium kategóriás gumiabroncsot, annak 20.000,- Ft-ot utólag visszatérít. Ennek feltétele, hogy a kiskereskedőnél történő vásárlásról szóló számla másolatát beküldje. A gyártó/nagyker (havi bevalló) egy promóció keretében meghirdeti, hogy bárki, aki a kiskereskedőknél vásárol egyszerre 4 db-ot az általa gyártott/forgalmazott prémium kategóriás gumiabroncsot, annak 20.000,- Ft-ot utólag visszatérít. Ennek feltétele, hogy a kiskereskedőnél történő vásárlásról szóló számla másolatát beküldje. Gyártó/nagyker a prémium kategóriás gumiabroncsokat a kiskereskedők részére legalacsonyabb áron darabonként bruttó 13.970,- Ft-ért adja el. Gyártó/nagyker a prémium kategóriás gumiabroncsokat a kiskereskedők részére legalacsonyabb áron darabonként bruttó 13.970,- Ft-ért adja el. Egy vevő március 10-én vásárol egyszerre 4 db prémium kategóriás nyári gumiabroncsot, összesen 101.600,- Ft értékben. A vásárlásról (nevére és címére) szóló számla másolatát a vevő beküldte március 25-én a gyártó/nagyker részére. Ez alapján április 15-én megtörténik a visszafizetés. Egy vevő március 10-én vásárol egyszerre 4 db prémium kategóriás nyári gumiabroncsot, összesen 101.600,- Ft értékben. A vásárlásról (nevére és címére) szóló számla másolatát a vevő beküldte március 25-én a gyártó/nagyker részére. Ez alapján április 15-én megtörténik a visszafizetés. Elszámolás: Elszámolás: Pénzvisszatérítésre jogosító ügylet mennyisége: 4 db, melynek figyelembe vételével (4 x 13.970) 55.880,- Ft-nál alacsonyabb összegű lehet a visszatérítés. Pénzvisszatérítésre jogosító ügylet mennyisége: 4 db, melynek figyelembe vételével (4 x 13.970) 55.880,- Ft-nál alacsonyabb összegű lehet a visszatérítés. A gyártó/nagyker visszatéríti a 20.000,- Ft-ot bizonylat alapján. A gyártó/nagyker visszatéríti a 20.000,- Ft-ot bizonylat alapján. A gyártó/nagyker az áprilisi bevallásban (pénzvisszatérítés hónapjában) az adóalap csökkentésre jogosító ügyletre vonatkozóan 15.748,- Ft-tal csökkentheti az adóalapját, mely 4.252,- Ft fizetendő áfa csökkenését eredményezi. A gyártó/nagyker az áprilisi bevallásban (pénzvisszatérítés hónapjában) az adóalap csökkentésre jogosító ügyletre vonatkozóan 15.748,- Ft-tal csökkentheti az adóalapját, mely 4.252,- Ft fizetendő áfa csökkenését eredményezi. Amennyiben a vevő adóalany (havi bevalló) a pénzvisszatérítésről szóló bizonylaton a neve és címe mellett szerepeljen az adószáma is, mivel ez alapján 4.252,- Ft összegű levonható áfa-t csökkentő tétele keletkezik április hónapra (pénzvisszatérítés hónapjára) vonatkozóan. Amennyiben a vevő adóalany (havi bevalló) a pénzvisszatérítésről szóló bizonylaton a neve és címe mellett szerepeljen az adószáma is, mivel ez alapján 4.252,- Ft összegű levonható áfa-t csökkentő tétele keletkezik április hónapra (pénzvisszatérítés hónapjára) vonatkozóan.

64 Fizetendő és levonható áfa összegének utólagos korrekciója 2014-től jogalkalmazás segítése érdekében, 2014-től jogalkalmazás segítése érdekében, egy helyre gyűjtötték, a XI. fejezetbe a levonható és fizetendő adó utólagos korrekciójára vonatkozó szabályokat. egy helyre gyűjtötték, a XI. fejezetbe a levonható és fizetendő adó utólagos korrekciójára vonatkozó szabályokat. 153/B. § -153/D. §-ig. 153/B. § -153/D. §-ig. Új elemek: Új elemek: A közvetett pénzvisszafizetés esete; A közvetett pénzvisszafizetés esete; Egyértelmű jogalkalmazás miatt rögzítve, hogy amennyiben történt számlakibocsátás (ezzel áfa köt. is), de utólag a számlakibocsátó bizonyítja a teljesítés hiányát, akkor az érvénytelenítő bizonylat alapján a fizetendő adó utólagos csökkentését önellenőrzéssel kell bevallani és nem az érvénytelenítés időszakában! Egyértelmű jogalkalmazás miatt rögzítve, hogy amennyiben történt számlakibocsátás (ezzel áfa köt. is), de utólag a számlakibocsátó bizonyítja a teljesítés hiányát, akkor az érvénytelenítő bizonylat alapján a fizetendő adó utólagos csökkentését önellenőrzéssel kell bevallani és nem az érvénytelenítés időszakában!

65 Termékexport (98. § új (5) bek.) Termékexport adómentességének feltétele – többek között – termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja. Termékexport adómentességének feltétele – többek között – termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja. Amennyiben ez nem igazolható, akkor az értékesítés során nincs áfa mentesség (tehát áfa-t kell áthárítani, akár visszamenőleg is, melyet 2013-ig még utólag sem lehet elhagyni). Amennyiben ez nem igazolható, akkor az értékesítés során nincs áfa mentesség (tehát áfa-t kell áthárítani, akár visszamenőleg is, melyet 2013-ig még utólag sem lehet elhagyni). Azonban 2014-től, ha a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása. Azonban 2014-től, ha a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása. A fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása leghamarabb abban az adó-megállapítási időszakban lehetséges, amelyben a kiléptető hatóság igazolása és a módosító számla a jogosult rendelkezésére áll. A fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása leghamarabb abban az adó-megállapítási időszakban lehetséges, amelyben a kiléptető hatóság igazolása és a módosító számla a jogosult rendelkezésére áll.

66 Áfa levonási tilalmak (124. §) Személygépkocsinál megmaradt, kivéve 2014. 01. 01-től a halottszállító szgk. esetében. Személygépkocsinál megmaradt, kivéve 2014. 01. 01-től a halottszállító szgk. esetében. Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó korrekció kiterjesztése (135-136. §) A 60/240 hónapos figyelési időszak 2014-től alkalmazandó az ingó-, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén is, mely a 2014. előtt beszerzett vagyoni értékű jogok esetén választható, de a nyilvántartásaiban ezt rögzíteni kell. Új előírás: a tárgyi eszköz átadása apport, jogutódlás, üzletágátadás esetén a 60/240 hónapos figyelési időszak az átvevő részéről időarányosan tovább kell vinni. Az átvétel évében az átvevőnek úgy kell tekinteni, mintha egész évben használta volna, de csak időarányosan kell a számítást elvégezni.

67 Fordított adózás (142. § (1) bek. i) és (8)bek.) A 6/A. sz. mellékletben felsorolt mg-i termények esetén FAD marad 2018. év végéig (2014. 07. 01. helyett) A 6/A. sz. mellékletben felsorolt mg-i termények esetén FAD marad 2018. év végéig (2014. 07. 01. helyett) Nyugta (173.§.) Amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít (pl. koncertjegy, színházjegy, stb.), akkor a nyugta kibocsátásának a kelte helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető! 2014. július 1-től lehetőség van elektronikusan is kibocsátani a nyugtát (pl. Interneten vásárolt mozijegy, belépőjegy, stb.) A nyugta kibocsátásának időpontjától a nyugta megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a nyugta eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Amennyiben a magánszemély 2014. január 20-án megvásárolja egy május 15-i koncert belépőjegyét (mely egyben nyugta is), akkor azon a január 20-át már nem kell feltüntetni.

68 Egyszerűsített adattartalmú számla 2014-től lehetőség van az Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletekről is kiállítani, 2014-től lehetőség van az Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletekről is kiállítani, tehát a „fordított adózás” hatálya alá eső ügyeletek esetén is. tehát a „fordított adózás” hatálya alá eső ügyeletek esetén is.

69 Élő- és félsertés 5 %-os áfa-ja 3. sz. melléklet I. rész 19-24-es pontok 3. sz. melléklet I. rész 19-24-es pontok 2014. 01. 01-től 27 %-ról 5 %-ra csökken az áfa mértéke 2014. 01. 01-től 27 %-ról 5 %-ra csökken az áfa mértéke Cél: Cél: Áfa csalások visszaszorítása Áfa csalások visszaszorítása Likviditás növelése a belföldi beszerzés vonatkozásában Likviditás növelése a belföldi beszerzés vonatkozásában

70 Várható változások 2015-től EU-s jogharmonizáció miatt EU-s jogharmonizáció miatt Internetes és média szolgáltatások esetén Internetes és média szolgáltatások esetén B2B és B2C teljesítési hely ugyan az lesz (a szolgáltatást megrendelő székhelye, telephelye, lakóhelye, szokásos tartózkodási helye)! B2B és B2C teljesítési hely ugyan az lesz (a szolgáltatást megrendelő székhelye, telephelye, lakóhelye, szokásos tartózkodási helye)! Regisztráció – egyablakos rendszerben lesz Regisztráció – egyablakos rendszerben lesz (One Stop System – OSS) (One Stop System – OSS)

71 Illeték

72 2013-as évközi módosítás (04.21-től) Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól: Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól: lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés Új eljárási illetékmentesség: az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány

73 Illetékmentességek 2014. 01. 01-től ajándékozási illetékmentességek: 2014. 01. 01-től ajándékozási illetékmentességek: az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül (öröklés és visszterhes is !!!) az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül (öröklés és visszterhes is !!!) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés, a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés, az osztalékra vonatkozó követelés elengedése, az osztalékra vonatkozó követelés elengedése, a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban a követelés elengedése, feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban a követelés elengedése, feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja 2014. 01. 01-től a termőföld-szerzés mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, ha a vagyonszerző a saját művelést legkésőbb a birtokba adástól számított 1 éven belül megkezdi (korábban nem volt időbeli megkötés). 2014. 01. 01-től a termőföld-szerzés mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, ha a vagyonszerző a saját művelést legkésőbb a birtokba adástól számított 1 éven belül megkezdi (korábban nem volt időbeli megkötés).

74 Telekszerzéshez kapcsolódó illetékmentességek Telek szerzés esetén illeték felfüggesztés majd törlés, amennyiben 4 éven belül beépítésre kerül! Telek szerzés esetén illeték felfüggesztés majd törlés, amennyiben 4 éven belül beépítésre kerül! 2014-től törlésre kerül a felfüggesztett illeték: 2014-től törlésre kerül a felfüggesztett illeték: ha a jogerős használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem a telek eredeti (illeték felfüggesztéssel érintett) megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól. ha a jogerős használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem a telek eredeti (illeték felfüggesztéssel érintett) megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól. Amennyiben a felfüggesztett illeték törlésének van helye, a lakóház felépítésére nyitva álló 4 éves határidő azonban 2014. január 1-jéig még nem telt el és a vagyonszerző az illetéket már megfizette, akkor annak visszatérítését 2014. január 1-jétől kezdődően kérheti az állami adóhatóságtól! Amennyiben a felfüggesztett illeték törlésének van helye, a lakóház felépítésére nyitva álló 4 éves határidő azonban 2014. január 1-jéig még nem telt el és a vagyonszerző az illetéket már megfizette, akkor annak visszatérítését 2014. január 1-jétől kezdődően kérheti az állami adóhatóságtól! Amennyiben az örökös illetékfelfüggesztéssel érintett telket örököl, nem köteles a 4 éven belüli beépítésre, viszont ebben az esetben köteles az eredeti illeték megfizetésére. Amennyiben az örökös illetékfelfüggesztéssel érintett telket örököl, nem köteles a 4 éven belüli beépítésre, viszont ebben az esetben köteles az eredeti illeték megfizetésére.

75 Eljárási illetékek 2014-től Közigazgatási hatósági eljárásban illetékmentes a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás. Közigazgatási hatósági eljárásban illetékmentes a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás. Bírósági eljárás során illetékmentes a polgári ügyekben az eljárást megindító beadvány idézés kibocsátása - nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat, cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása - nélküli elutasításáról rendelkező döntés elleni fellebbezés. Bírósági eljárás során illetékmentes a polgári ügyekben az eljárást megindító beadvány idézés kibocsátása - nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat, cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása - nélküli elutasításáról rendelkező döntés elleni fellebbezés. 2014. 03. 15-től ha Zrt  Nyrt: speciális 500 e Ft-os változásbejegyzési illetékkötelezettség keletkezik (de ebben benn van az egyidejűleg bejelentett más változás illetéke is). 2014. 03. 15-től ha Zrt  Nyrt: speciális 500 e Ft-os változásbejegyzési illetékkötelezettség keletkezik (de ebben benn van az egyidejűleg bejelentett más változás illetéke is).

76 Egyéb illeték változások Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban szerzett vagyoni betét Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban szerzett vagyoni betét 2014-től mindegy, hogy mi a főtevékenység, 2014-től mindegy, hogy mi a főtevékenység, az ilyen társaságban szerzett üzletrész visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá tartozik. az ilyen társaságban szerzett üzletrész visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá tartozik. 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést. 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést. Szállás időben megosztott használati joga is vagyoni értékű jog lett (Time share szerződések) Szállás időben megosztott használati joga is vagyoni értékű jog lett (Time share szerződések) Így ennek átruházása illetékköteles. Így ennek átruházása illetékköteles.

77 KATA és KIVA

78 KATA választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a KATA alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből” bevételt szerzett Tehát lehet bevétele: 66.22 számú Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységből 66.29 számú Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységből Bejelentkezés nyomtatványai: 13T201 - Egyéni cég, KKT., Bt. 13T101 - aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, pl.: egyéni ügyvéd 13T101E - egyéni vállalkozók

79 Fontosabb KATA változások 2014-től Pontosították a főállású kisadózó fogalmát Nem lesz főállási, akinek több jogviszonyból van együtt legalább heti 36 órás munkaviszonya Nem lesz főállású, aki máshol főfoglalkozási egyéni, vagy társas vállalkozó, vagy máshol főállású kisadózó. Kata-plusz: saját döntés alapján a főállású esetén választható magasabb összegű tételes adó  75.000,- Ft, mely havi 136.250,- Ft ellátási alapot eredményez. Előtársasági időszak alatt is lehet KATA alany Nem kell az előtársasági szabályokat alkalmazni Nem kell bevételi nyilvántartást vezetni, ha a bizonylat megőrzéssel is megállapítható a bevétel megszerzésének időpontja. Adótartozást nettó módon veszik figyelembe Adóalanynak nem minősülő személytől (magánszemély kivételével) kapott évi 1 M Ft-ot meghaladó bevételről is adatszolgáltatás van (tehát ha külfölditől szerzi a bevételt). Adatszolgáltatási kötelezettség, ha adóalanynak nem minősülő más személytől (pl. külföldi vállalkozás) szerzett 1 M Ft-ot meghaladó bevételt Belföldi üzleti partner pedig nem a januári 1408-ban, hanem egy külön nyomtatványon (13K102) tett adatszolgáltatást TESZOR szám nélkül 03. 31-ig.

80 KIVA 2013. 04. 21-től (1/2) Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1xT203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1xT203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. Év közbeni belépés esetén nincs a Tao vonatkozásában soron kívüli bevallási kötelezettség! Év közbeni belépés esetén nincs a Tao vonatkozásában soron kívüli bevallási kötelezettség! Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál: Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál: Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft Részmunkaidősöknél időarányosan! Részmunkaidősöknél időarányosan!

81 KIVA 2013. 04. 21-től (2/2) Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek: Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek: Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel). Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel). Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel. Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel. A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek: KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek: A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel) A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel) A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel) A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel) A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel)

82 Évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan, várhatóan kell megállapítani. Évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan, várhatóan kell megállapítani. Többi feltétel nem változott Többi feltétel nem változott Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: Az előző időszakra tekintettel megfizetett KATA is! Az előző időszakra tekintettel megfizetett KATA is! A KIVA alapjának a számításánál figyelmen kívül kell hagyni a KIVA előtt teljesített pótbefizetés KIVA időszakban történő visszafizetését. A KIVA alapjának a számításánál figyelmen kívül kell hagyni a KIVA előtt teljesített pótbefizetés KIVA időszakban történő visszafizetését. Már a 2013-as évre is lehet alkalmazni! Már a 2013-as évre is lehet alkalmazni! Fontosabb KIVA változások 2014-től

83 Helyi adó

84 Helyi iparűzési adó KATA alany a tételes adó választását kötelező bejelenteni: KATA alany a tételes adó választását kötelező bejelenteni: alanyiság kezdő napját követő 15 napon belül, alanyiság kezdő napját követő 15 napon belül, vagy az adóév január 15-ig. vagy az adóév január 15-ig. KATA alany tételes adó esetén is köteles bevallást benyújtani, amennyiben: KATA alany tételes adó esetén is köteles bevallást benyújtani, amennyiben: az önk. rendelete szerinti kedvezményt kíván érvényesíteni, az önk. rendelete szerinti kedvezményt kíván érvényesíteni, megfizetett e-útdíjat szeretné beszámítani, megfizetett e-útdíjat szeretné beszámítani, foglalkoztatás növelés miatti 1M Ft/fő adóalap mentességet szeretne érvényesíteni. foglalkoztatás növelés miatti 1M Ft/fő adóalap mentességet szeretne érvényesíteni. 2013-ra visszamenőlegesen a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tgk-val rendelkező által megfizetett e- útdíj 7,5 %-a a fizetendő IPA-ból levonható 2013-ra visszamenőlegesen a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tgk-val rendelkező által megfizetett e- útdíj 7,5 %-a a fizetendő IPA-ból levonható Mobilszolgáltatók (árbevétel legalább 75 %-a vezeték nélküli távközlési tevékenységből áll) esetén az IPA alap 20 %-át köteles a székhely és a fizikai telephelyek között, Mobilszolgáltatók (árbevétel legalább 75 %-a vezeték nélküli távközlési tevékenységből áll) esetén az IPA alap 20 %-át köteles a székhely és a fizikai telephelyek között, személyi jellegű ráfordításaik arányában, személyi jellegű ráfordításaik arányában, eszközértékarányosan, vagy eszközértékarányosan, vagy a kettő elemeit vegyítő komplex megosztási módszerrel. a kettő elemeit vegyítő komplex megosztási módszerrel. A maradék 80 %-ot továbbra is előfizetők számlázási címe szerinti települések között kell megosztani.

85 Helyi adókkal kapcsolatos egyéb változások Telekadó mentesség jár a: belterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, max. 1 hektáros földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja; az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő- biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

86 DI Az önkormányzat szó szerint bármit megadóztathat jövőre; az új adótörvény csak minimális korlátokat szab a helyhatóságoknak. A tervezet indokolása szerint az önkormányzatok által újonnan bevezethető települési adó nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott – így akár központi, akár helyi – közteher vonatkozik. További rendelet-alkotási korlát, hogy a települési adónak nem lehet alanya szervezet vagy vállalkozói minőségére tekintettel vállalkozó; egyéb adóztatási korlátot az önkormányzatok számára a települési adók kapcsán nem lesz. Az önkormányzat szó szerint bármit megadóztathat jövőre; az új adótörvény csak minimális korlátokat szab a helyhatóságoknak. A tervezet indokolása szerint az önkormányzatok által újonnan bevezethető települési adó nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott – így akár központi, akár helyi – közteher vonatkozik. További rendelet-alkotási korlát, hogy a települési adónak nem lehet alanya szervezet vagy vállalkozói minőségére tekintettel vállalkozó; egyéb adóztatási korlátot az önkormányzatok számára a települési adók kapcsán nem lesz.

87 Adózás rendje

88 Adószám felfüggesztése után… Adószám felfüggesztése 180 napra megmaradt. Adószám felfüggesztése 180 napra megmaradt. Azonban ha a felfüggesztés ideje alatt a felfüggesztésre okot adó körülményeknek nem orvosolja (bevallás, befizetés, stb.) akkor egyből törlik az adószámot (törlési eljárás megindítása helyett). Azonban ha a felfüggesztés ideje alatt a felfüggesztésre okot adó körülményeknek nem orvosolja (bevallás, befizetés, stb.) akkor egyből törlik az adószámot (törlési eljárás megindítása helyett).

89 Esedékesség előtti önellenőrzés Amennyiben a bevallást benyújtására az esedékesség előtt került sor Amennyiben a bevallást benyújtására az esedékesség előtt került sor 2014-től lehetőség nyílik ezt is önellenőrizni 2014-től lehetőség nyílik ezt is önellenőrizni Nem kell megvárni az esedékesség időpontját. Nem kell megvárni az esedékesség időpontját.

90 Elektronikus eljárások… 2014. 01. 01-től a folyamatban lévő ügyekben is jogosult az ellenőr 2014. 01. 01-től a folyamatban lévő ügyekben is jogosult az ellenőr megismerni az adatfeldolgozó szoftvereket (pl. a könyvelő programokat) az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében; megismerni az adatfeldolgozó szoftvereket (pl. a könyvelő programokat) az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében; az adatfeldolgozó szoftverek (pl.: könyvelő programok) vizsgálatával lefolytatni az ellenőrzést. az adatfeldolgozó szoftverek (pl.: könyvelő programok) vizsgálatával lefolytatni az ellenőrzést. 2014. 07. 01-től a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető (ügyfélkapus tárhelyen keresztül). 2014. 07. 01-től a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető (ügyfélkapus tárhelyen keresztül). 2014. 07. 01-től az elektronikus irat kézbesítésének a napja a tárhelyre küldött levél megnyitása. 2014. 07. 01-től az elektronikus irat kézbesítésének a napja a tárhelyre küldött levél megnyitása.

91 Feltételes adómegállapítás Kizárólag az adózó adókötelezettségének, vagy annak hiányának megállapítására kerülhet sor! Tehát a még nem létező adózók adókötelezettsége vonatkozásában nem lehet feltételes adómegállapítást kérni, de biztosítják az előzetes konzultáció lehetőségét (100 e Ft-ért cserébe) a befektetők számára, hogy a jövőben megalapítandó adózó esetében tisztázzák esetleges kérdéseket. Egyfokú lesz az eljárás, tehát csak bírósági felülvizsgálatra van lehetőség Ügyintézési határidő Alap: 60 napról 75 napra (+ 60 nappal hosszabbítható) Sürgősségi eljárásban: 30 napról 45 napra (+ 30 nappal hosszabbítható) Ügyintézés díja (most már nem az ügylet értéke határozza meg) Alap esetben: 5 M Ft; Sürgős esetben: (felár + 3 M Ft) 8 M Ft; Tartós feltételes adómegállapítás: 8 M Ft; Tartós feltételes adómegállapítás sürgősen: (felár + 3 M Ft) 11 M Ft;

92 Ellenőrzés… Iratanyag 60 napon túl is külön engedély nélkül, az eljárás befejezéséig az adóhatóságnál maradhat. Iratanyag 60 napon túl is külön engedély nélkül, az eljárás befejezéséig az adóhatóságnál maradhat. Adóregisztrációs eljárásba az egyszemélyes gazdasági társaságok is beletartoznak (KOCKERD is). Adóregisztrációs eljárásba az egyszemélyes gazdasági társaságok is beletartoznak (KOCKERD is).

93 Egy kis ráadás Egy kis ráadás

94 Reklámadó módosított 2014. évi XXII. Törvény NAV 66-os információs füzet! 2014. 08. 15-től hatályos Reklám közzétevője esetén Még akkor is, ha saját magamat reklámozom! Még akkor is, ha saját magamat reklámozom! Nyilatkozattételi kötelezettség: Nyilatkozattételi kötelezettség: az adókötelezettségek teljesítéséről, vagy az adókötelezettségek teljesítéséről, vagy az adókötelezettségek nem terhelik. az adókötelezettségek nem terhelik. Adóalap: Adóalap: Adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel Adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel Saját célú reklám esetén a reklám közzétételével kapcsolatban felmerült közvetlen költség (a le nem vonható áfa is!) Saját célú reklám esetén a reklám közzétételével kapcsolatban felmerült közvetlen költség (a le nem vonható áfa is!) Kapcsolt vállalkozásokét összeadni Kapcsolt vállalkozásokét összeadni

95 Reklámadó Reklám közzétevője esetén Adó mértéke sávosan progresszív: Adó mértéke sávosan progresszív: az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%, az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%, az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%, az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%, az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%, az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40%. Adóelőleg a 2013. évi adatok alapján 1494-es nyomtatványon Adóelőleg a 2013. évi adatok alapján 1494-es nyomtatványon 2014. 08. 20-ig kellett bevallani! 2014. 08. 20-ig kellett bevallani! Befizetni 2 részletben (139/365-öd részt) Befizetni 2 részletben (139/365-öd részt) 2014. 08. 20-ig és 11. 20-ig 2014. 08. 20-ig és 11. 20-ig Adóelőleg kiegészítés december 20-ig (bevallás + befizetés) Adóelőleg kiegészítés december 20-ig (bevallás + befizetés) Éves adóbevallás május 31-ig Éves adóbevallás május 31-ig Nullás bevallásokat nem kell! Nullás bevallásokat nem kell!

96 Reklámadó Reklám megrendelője esetén! Amennyiben a reklám közzétevője Amennyiben a reklám közzétevője nem ad nyilatkozatot, nem ad nyilatkozatot, vagy elévülési időn belül azt nem pótolja, vagy elévülési időn belül azt nem pótolja, az adókötelezettség a megrendelőt terheli! az adókötelezettség a megrendelőt terheli! Adókötelezettség: Adókötelezettség: A havi nyilatkozat nélküli reklám költség 2,5 M Ft feletti része az adóalap. A havi nyilatkozat nélküli reklám költség 2,5 M Ft feletti része az adóalap. Adómérték 20 % Adómérték 20 % Bevallás: tárgyhónapot követő hónap 20-a (első ízben szept. 20 (22.)) Bevallás: tárgyhónapot követő hónap 20-a (első ízben szept. 20 (22.)) Nyomtatvány: 1494-es Nyomtatvány: 1494-es Csak a 2014. 08. 14-ét követően kötött szerződések esetén! Csak a 2014. 08. 14-ét követően kötött szerződések esetén! TAO kötelezettség: TAO kötelezettség: Nyilatkozat nélküli reklámozási költség AEE növelő (a teljes összeg) !!! Nyilatkozat nélküli reklámozási költség AEE növelő (a teljes összeg) !!!

97 Reklámadó DI A NAV honlapján közzéteszik majd a jó adózók listáját, azaz azon cégek nevét, amelyek jogszerűen fizetnek, és amelyek jogszerűen nem fizetnek reklámadót. Így a reklámok megrendelői tudni fogják, hogy az adott közzétevőtől megrendelt reklám esetén terheli-e őket adókötelezettség, így ha a reklám közzétevője szerepel a listán, akkor a reklám megrendelője nem lesz a reklámadó alanya. A NAV honlapján közzéteszik majd a jó adózók listáját, azaz azon cégek nevét, amelyek jogszerűen fizetnek, és amelyek jogszerűen nem fizetnek reklámadót. Így a reklámok megrendelői tudni fogják, hogy az adott közzétevőtől megrendelt reklám esetén terheli-e őket adókötelezettség, így ha a reklám közzétevője szerepel a listán, akkor a reklám megrendelője nem lesz a reklámadó alanya.

98 Reklám adó DI A módosítás nyomán akkor sem lesz adóköteles a reklám megrendelése, ha a megrendelő nyilatkozatot kér a közzétevőtől, ezt hitelt érdemlő módon (tértivevénnyel, vagy e-mail elolvasásáról szóló visszaigazolással) bizonyítani tudja, és mindezt (mármint a közzétevő nevét, a kommunikációt és a reklám árát) jelenti a NAV-nak. A módosítás nyomán akkor sem lesz adóköteles a reklám megrendelése, ha a megrendelő nyilatkozatot kér a közzétevőtől, ezt hitelt érdemlő módon (tértivevénnyel, vagy e-mail elolvasásáról szóló visszaigazolással) bizonyítani tudja, és mindezt (mármint a közzétevő nevét, a kommunikációt és a reklám árát) jelenti a NAV-nak.

99 Reklámadó DI Az adótörvény 2015-től 40-ről 50 százalékra emeli a reklámadó felső kulcsát, vagyis a 20 milliárd forintot meghaladó reklámárbevétellel bíró cégeknek bevételük felét kell a költségvetésnek befizetniük. A módosítást az arányos közteherviselés elvével indokolja a törvény Az adótörvény 2015-től 40-ről 50 százalékra emeli a reklámadó felső kulcsát, vagyis a 20 milliárd forintot meghaladó reklámárbevétellel bíró cégeknek bevételük felét kell a költségvetésnek befizetniük. A módosítást az arányos közteherviselés elvével indokolja a törvény

100 Számlázó program bejelentés! Első határidő 2014. november 15-e!!! Első határidő 2014. november 15-e!!! Számlázó program (online is!) 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévőt. Számlázó program (online is!) 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévőt. A jövőben pedig 30 napon belül. A jövőben pedig 30 napon belül. A használatból kivonást is be kell jelenteni A használatból kivonást is be kell jelenteni Tehát az okt. 1-15 között használatból kivontat is nov 15-én!!! Tehát az okt. 1-15 között használatból kivontat is nov 15-én!!! „SZAMLAZO” nevű nyomtatványon „SZAMLAZO” nevű nyomtatványon Milyen adatokat? Milyen adatokat?

101 2015 DI Tovább terjed a fordított áfázás Tovább terjed a fordított áfázás A munkaerő-kölcsönzésre és az iskolaszövetkezetekre is kiterjeszti a fordított áfázást az adócsomag. A munkaerő-kölcsönzésre és az iskolaszövetkezetekre is kiterjeszti a fordított áfázást az adócsomag. Az adócsomag ezen pontja csak akkor léphet hatályba, ha az EU – hazánk egyedi kérelmére – engedélyezi a fordított adózás kiterjesztését. Az adócsomag ezen pontja csak akkor léphet hatályba, ha az EU – hazánk egyedi kérelmére – engedélyezi a fordított adózás kiterjesztését.

102 DI Az adócsomag három elemében is külön terheket ró a vállalatcsoportba tartozó, jellemzően külföldi kereskedelmi láncokra. Az adócsomag három elemében is külön terheket ró a vállalatcsoportba tartozó, jellemzően külföldi kereskedelmi láncokra. Egy: a tervek szerint az iparűzési adó alapjának meghatározásakor az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke az árbevétel növekedésével egyre csökkenő mértékben lesz levonható. Egy: a tervek szerint az iparűzési adó alapjának meghatározásakor az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke az árbevétel növekedésével egyre csökkenő mértékben lesz levonható.

103 DI Kettő: jövedelem- (nyereség-) minimum számításakor jövőre már nem lehet figyelembe venni az eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét sem. Kettő: jövedelem- (nyereség-) minimum számításakor jövőre már nem lehet figyelembe venni az eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét sem. Három: az általuk fizetett élelmiszerlánc-felügyeleti díj alapja az árbevétel lesz, mértéke pedig sávosan nő: 500 millió forintig nincs díjkötelezettség, 50 milliárdig 0,1 százalék, azután pedig 50 milliárd forintonként 1-1 százalékkal nő a díj mértéke, míg 300 milliárd forint felett 6 százalékon éri el maximumát az új adó. Három: az általuk fizetett élelmiszerlánc-felügyeleti díj alapja az árbevétel lesz, mértéke pedig sávosan nő: 500 millió forintig nincs díjkötelezettség, 50 milliárdig 0,1 százalék, azután pedig 50 milliárd forintonként 1-1 százalékkal nő a díj mértéke, míg 300 milliárd forint felett 6 százalékon éri el maximumát az új adó.

104 DI A nyereségminimum meghatározásának szigorításán túl az elhatárolt veszteség szabályozása is kedvezőtlenül változik a vállalkozások szempontjából. Kedvező módosítás viszont, hogy a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott támogatás 50 százaléka csökkenti az adóalapot. A nyereségminimum meghatározásának szigorításán túl az elhatárolt veszteség szabályozása is kedvezőtlenül változik a vállalkozások szempontjából. Kedvező módosítás viszont, hogy a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott támogatás 50 százaléka csökkenti az adóalapot.

105 DI A környezetvédelmi termékdíj és az élelmiszerlánc felügyeleti díj emelkedése nyomán számos napi fogyasztási cikk, a népegészségügyi termékadó kiterjesztése nyomán számos szeszes ital lesz drágább. Nő a villamos energiára, a gázra és a szénre kivetett energiaadó mértéke, az otthon és a bérfőzdében lefőzött pálinka jövedéki adója. A környezetvédelmi termékdíj és az élelmiszerlánc felügyeleti díj emelkedése nyomán számos napi fogyasztási cikk, a népegészségügyi termékadó kiterjesztése nyomán számos szeszes ital lesz drágább. Nő a villamos energiára, a gázra és a szénre kivetett energiaadó mértéke, az otthon és a bérfőzdében lefőzött pálinka jövedéki adója.

106 Bővül a kapcsolt vállalkozások köre Bővül a kapcsolt vállalkozások köre Jövőre kapcsolt vállalkozásnak minősülnek azok a cégek is, ahol bár tulajdonosi összefonódás nincs, az ügyvezető személye azonos. A változás jelentősen bővíti a kapcsolt vállalkozások körét, ami mindjárt január elején bejelentési kötelezettséget is jelent az érintetteknek, mivel az Art. szerint 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-nak, ha egy adóalany kapcsolt vállalkozásával szerződéses kapcsolatba lép. Jövőre kapcsolt vállalkozásnak minősülnek azok a cégek is, ahol bár tulajdonosi összefonódás nincs, az ügyvezető személye azonos. A változás jelentősen bővíti a kapcsolt vállalkozások körét, ami mindjárt január elején bejelentési kötelezettséget is jelent az érintetteknek, mivel az Art. szerint 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-nak, ha egy adóalany kapcsolt vállalkozásával szerződéses kapcsolatba lép.

107 DI Visszamenőleges adómentesség is van az adócsomagban Visszamenőleges adómentesség is van az adócsomagban A vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatban kötött és a társaság által fizetett felelősségbiztosítás díja adómentes lesz, méghozzá visszamenőlegesen is. A kormány a változtatást az új Ptk. néhány rendelkezésével indokolja, így az szja-törvény módosítása szerint a felelősségbiztosítás díját nem kell bevételként figyelembe venni. A vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatban kötött és a társaság által fizetett felelősségbiztosítás díja adómentes lesz, méghozzá visszamenőlegesen is. A kormány a változtatást az új Ptk. néhány rendelkezésével indokolja, így az szja-törvény módosítása szerint a felelősségbiztosítás díját nem kell bevételként figyelembe venni.

108 DI Az önkormányzat szó szerint bármit megadóztathat jövőre; az új adótörvény csak minimális korlátokat szab a helyhatóságoknak. Az önkormányzatok által újonnan bevezethető települési adó nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott – így akár központi, akár helyi – közteher vonatkozik. További rendelet-alkotási korlát, hogy a települési adónak nem lehet alanya szervezet vagy vállalkozói minőségére tekintettel vállalkozó; egyéb adóztatási korlátot az önkormányzatok számára a települési adók kapcsán nem lesz Az önkormányzat szó szerint bármit megadóztathat jövőre; az új adótörvény csak minimális korlátokat szab a helyhatóságoknak. Az önkormányzatok által újonnan bevezethető települési adó nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott – így akár központi, akár helyi – közteher vonatkozik. További rendelet-alkotási korlát, hogy a települési adónak nem lehet alanya szervezet vagy vállalkozói minőségére tekintettel vállalkozó; egyéb adóztatási korlátot az önkormányzatok számára a települési adók kapcsán nem lesz

109 DI A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben új környezetvédelmi szennyezői kategóriák vezetnek be, valamint kibővül a törvény tárgyi hatálya. A díj kiszámításának szabályai nem egyszerűek: a termékcsoportokat hat környezetszennyezési kategóriákba sorolják, amelyek súlyszámot kapnak, ezek alapján emelkedik sávosan a fizetendő összeg. A törvény hatálya alá tartoznak januártól az egyéb műanyag termékek (pl.: művirág), az egyéb vegyipari termékek (mosószer, tusfürdő), az irodai papír, valamint a jelenlegi szabályozás hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikai berendezések. A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben új környezetvédelmi szennyezői kategóriák vezetnek be, valamint kibővül a törvény tárgyi hatálya. A díj kiszámításának szabályai nem egyszerűek: a termékcsoportokat hat környezetszennyezési kategóriákba sorolják, amelyek súlyszámot kapnak, ezek alapján emelkedik sávosan a fizetendő összeg. A törvény hatálya alá tartoznak januártól az egyéb műanyag termékek (pl.: művirág), az egyéb vegyipari termékek (mosószer, tusfürdő), az irodai papír, valamint a jelenlegi szabályozás hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikai berendezések.

110 DI Az EU előírásainak megfelelően változik a bérfőzés és a magánfőzés szabályozása. A jelenlegi 200-ról 50 literre csökken a magánfőzés keretében előállítható párlat mennyisége, ezenkívül a magánfőzéshez kapcsolódó kedvezmények csak a gyümölcstermesztő magánszemélyekre vonatkoznának.

111 DI A bérfőzés jövedéki adómértéke az eddigi adómentesség után az alkoholtermékek normál adómértékének felére nőhet, vagyis egy liter 50 százalékos alkoholtartalmú párlat esetében 1670 forint jövedéki adót kell fizetni. A magánfőzés esetében az előállított párlat után a magánfőzőnek é vi 1000 forint átalányadót kell fizetnie. A bérfőzés jövedéki adómértéke az eddigi adómentesség után az alkoholtermékek normál adómértékének felére nőhet, vagyis egy liter 50 százalékos alkoholtartalmú párlat esetében 1670 forint jövedéki adót kell fizetni. A magánfőzés esetében az előállított párlat után a magánfőzőnek é vi 1000 forint átalányadót kell fizetnie.

112 DI Új intézkedés az első házasok adókedvezménye: 2015-től a házasságot kötők első gyermekük születéséig, de legfeljebb két évig havi ötezer forint adókedvezményben részesülhetnek, így két év alatt legfeljebb 120 ezer forint többletjövedelemhez juthatnak a friss házasok.

113 DI A lakhatási körülmények javítása érdekében az egygyermekes családok részére is igénybe vehető lesz a "szocpol", és nemcsak új, de használt lakás vásárlására és meglévő lakás bővítésére is. A támogatás maximális összege - a vállalt gyermekek számától és az igényelt lakástól függően - 3 millió 250 ezer forint lehet. A lakhatási körülmények javítása érdekében az egygyermekes családok részére is igénybe vehető lesz a "szocpol", és nemcsak új, de használt lakás vásárlására és meglévő lakás bővítésére is. A támogatás maximális összege - a vállalt gyermekek számától és az igényelt lakástól függően - 3 millió 250 ezer forint lehet.

114 DI A nők munkába állását segíti, hogy a részmunkaidőben dolgozó kisgyermekes szülő után ugyanúgy 100 ezer forint bruttó bérig jár 2015-től a szociális hozzájárulási adókedvezmény a munkáltatóknak, mint a teljes munkaidősök esetében. A nők munkába állását segíti, hogy a részmunkaidőben dolgozó kisgyermekes szülő után ugyanúgy 100 ezer forint bruttó bérig jár 2015-től a szociális hozzájárulási adókedvezmény a munkáltatóknak, mint a teljes munkaidősök esetében.

115 DI A láncolatos áfacsalások visszaszorítása érdekében a tételes áfaösszesítő jelentés értékhatára jövőre havi 2 millió forint helyett 1 millió forint lesz. Új vállalkozásoknak eleinte havonta kell majd áfabevallást készíteniük. A láncolatos áfacsalások visszaszorítása érdekében a tételes áfaösszesítő jelentés értékhatára jövőre havi 2 millió forint helyett 1 millió forint lesz. Új vállalkozásoknak eleinte havonta kell majd áfabevallást készíteniük.

116 DI Új eszköz lesz a csalások elleni harcban a kormány kezében a januártól működésbe lépő elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer, amelynek segítségével minden itthon szállított terméket nyomon követ majd az állam. Új eszköz lesz a csalások elleni harcban a kormány kezében a januártól működésbe lépő elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer, amelynek segítségével minden itthon szállított terméket nyomon követ majd az állam.

117 ? Rendkívüli egészségügyi hozzájárulás formájában 2015- ben a dohányipari cégeket amelyek Magyarországon dohányterméket hoznak kereskedelmi forgalomba tovább terhelnék. Rendkívüli egészségügyi hozzájárulás formájában 2015- ben a dohányipari cégeket amelyek Magyarországon dohányterméket hoznak kereskedelmi forgalomba tovább terhelnék. A hozzájárulás alapja a kötelezett 2014-es adóévben elért nettó árbevétele lehet, mértéke sávosan emelkedik: az adóalap 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,2 százalék - de legalább 30 millió forint -, az adóalap 30 és 60 milliárd forint közötti része után 2,5 százalék, az adóalap 60 milliárd forint feletti része után pedig 4,5 százalék. A hozzájárulás alapja a kötelezett 2014-es adóévben elért nettó árbevétele lehet, mértéke sávosan emelkedik: az adóalap 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,2 százalék - de legalább 30 millió forint -, az adóalap 30 és 60 milliárd forint közötti része után 2,5 százalék, az adóalap 60 milliárd forint feletti része után pedig 4,5 százalék.

118 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2014. évi és néhány évközi adótörvény változás Kiegészítés Dr. Deák Ibolya S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések