Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Balsaráti Vitus János Általános Iskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Balsaráti Vitus János Általános Iskola"— Előadás másolata:

1 Balsaráti Vitus János Általános Iskola
Dombegyház

2 A névadásról Intézményünk névadója, Balsaráti Vitus János bölcselet- és orvostudor, sárospataki ev. ref. tanár és lelkész, 1529-ben született Dombegyházán, Csanádmegyében. A török dúlást csodával határos módon túlélő gyermeket Jaksics Péter özvegye fiává fogadta, s gondoskodott taníttatásáról. Az elsajátított filozófiai és teológiai ismeretek mellé felvette az orvosi stúdiumokat is. A bolognai egyetem ítélete alapján elnyerte a doktori címet és elismertsége itt már olyan volt, hogy IV. Pál pápa udvari orvosa lett, annak ellenére, hogy ő maga református volt. A gyógyítás mellet tudományos munkát is folytatott. Orvosi és teológiai könyvet írt. Orvosi munkája után egyházi szolgálatba állott, a sárospataki egyház vezető lelkésze lett. 1575. április 7-én halt meg vérhasban. 46 éves volt mindössze. Kiváló tehetségű ember volt, őszinte, önzetlen és áldozatkész. Híre nem enyészett el halálával, hiszen például az 1884-ben kiadott német nyelvű bécsi és lipcsei életrajzi lexikon a világ legkiemelkedőbb orvosai között tartja nyilván.

3 Iskolánk Pontos adat ugyan nem áll rendelkezésünkre, de településünkön iskola már 1824 óta működik folyamatosan. Területi elrendezése szórt, jelenleg is több épületben folyik az oktatás. Az 1978-as körzetesítés óta Kisdombegyház és Magyardombegyház tanulói bejárók, amit külön iskolabusz rendszerrel és szolgálattal oldunk meg. Intézményünk tágas és rendezett zöldövezeti résszel, valamint különálló sportcsarnokkal rendelkezik. Épületeink karbantartása folyamatos, legutóbbi, nagyobb léptékű felújítás most is folyik – energetikai beruházás. Tanulóink számára napköziotthonos ellátást biztosítunk mind a 8 évfolyamon.

4 Személyi feltételek Tanulói létszám: 163 Összetétel:
Hátrányos helyzetű tanuló: 108 Ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 64 Sajátos nevelési igényű tanuló:21 Bejáró: Kisdombegyházáról: 29 Magyardombegyházáról: 15 Pedagógus létszám: 18

5 Pedagógiai alapelveink
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. A tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

6 Tárgyi feltételek alakulása
2014. május - digitális tábla

7 Tárgyi feltételek alakulása
2014. nyár – épületenergetikai beruházás

8 Szeretünk sportolni, 2014. június Debrecen – Kis Iskolák Sportversenye: 800 m síkfutásban IV. korcsoportos tanulónk országos XV. helyezett lett, I-IV. korcsoportos atlétika fiú svédváltó csapatunk országos VIII. helyezést ért el.

9 ...és megméretni tudásunkat.
Versenyeken részt venni, és szervezni is.

10 Állandó feladataink Az Olvasni jó! program minden osztályt érintő az olvasás megszerettetését célzó tevékenységünk – a téli hideg reggeleken szívet melengető történetek felolvasása. Minden tanévben a évfolyamot érintő kompetenciamérés – minél jobb eredmények elérése.

11 Pályázataink - IPR Iskolánk 2006 óta sikerrel működteti Integrált Pedagógiai Rendszerét, melynek keretében jól dokumentált, tervezett és nyomon követett pedagógiai tevékenység zajlik. A pályázat lehetővé teszi, hogy nemcsak tárgyi eszközökkel, hanem számos kulturális programmal is csökkentsük a szociokulturális hátrányokat a pályázatban résztvevő tanulók számára.

12 Pályázataink - „Kéz a kézben”
A TÁMOP A-12/ Dombegyház-Orosháza közötti testvériskolai kapcsolat által számos programon vehettek részt tanulóink.

13 Pályázataink - MACIKA Útravaló – MACIKA esélyteremtő ösztöndíjprogram – Út a középiskolába pályázat kiírásainak megfelelve X tanuló vesz részt és igyekszik mentoráló pedagógusaik segítségével megtartani, javítani tanulmányi eredményeiket. Olyan tudást megszerezni, mely lehetővé teszi a középiskolába való bejutást és az ottani követelmények maradéktalan teljesítését.

14 Pályázataink – „Előnyt a hátrányból”
A TÁMOP / Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázaton két „jó gyakorlatunkkal” váltunk előminősített referencia-intézménnyé. Mindennapjainkat a minősítés utolsó szakaszára való felkészülés tölti ki.

15 Jó gyakorlat „Hüvelykujjam almafa,
Jó gyakorlat „Hüvelykujjam almafa,...” az SNI tanulók időbeli tájékozódásának komplex fejlesztése Az őszi évszakot átfogó események, történések megfigyelésére épülő projekt. A projekt alkalmat nyújt az újszerű pedagógiai módszerek használatával az egyéni képességeknek megfelelő tevékenykedtetésre, az ismeretek élményszerű, minden percepciós csatornát érintő elsajátítására.  

16 Jó gyakorlat „Zöld ágra vergődik”
A tavaszi ünnepkört feldolgozó projekt, amely multikulturális tartalmak tapasztalati úton történő megismerésével összekapcsolásával, a benne alkalmazott újszerű pedagógiai módszerekkel az egész személyiség komplex módon való fejlesztésére ad lehetőséget. Alkalmat nyújt a cigány családok identitástudatának erősítésére, támogatja szocializációjukat, ugyanakkor formálja a többi gyerek és szülő befogadó attitűdjét.

17 Ápoljuk kapcsolatainkat
Aktív szereplője, szervezője vagyunk településünk kulturális életének.

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Balsaráti Vitus János Általános Iskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések