Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gimnasztika Készítette : Dr. Müller Anetta Ph.D. A Gimnasztika eredete: A gimnasztika a „gymnos” vagy „gümnosz” latin eredetű szóból származik. Eredeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gimnasztika Készítette : Dr. Müller Anetta Ph.D. A Gimnasztika eredete: A gimnasztika a „gymnos” vagy „gümnosz” latin eredetű szóból származik. Eredeti."— Előadás másolata:

1 Gimnasztika Készítette : Dr. Müller Anetta Ph.D

2 A Gimnasztika eredete: A gimnasztika a „gymnos” vagy „gümnosz” latin eredetű szóból származik. Eredeti jelentése: mezítelen.

3 A gimnasztika célja: A gyakoratok tanítása, tanulása során olyan mozgáskészségek kialakítása illetve a motoros képességek fejlesztése, amelyek előmozdítják: Az egészséges testi fejlődést, Mozgáskultúrát fejlesztik, Sportteljesítményt fokozzák, Felkeltik a rendszeres mozgás iránti igényt ( életmód elem)

4 A gimnasztika feladatai: Bemelegítés ( ált, és spec.) Mozgástanulás gyorsítása Balesetek, sérülések elkerülése Regenerálódást fokoz- prevenció rehabilitáció Képességek megalapozása Képességfejllesztés gyorsítása Képességek szinten tartása mozgásműveltség bővítése Egészség megőrzése Pszichikai, erkölcsi tulajdonságok kialakítása

5 A gimnasztika jellemzői: Az egészséges fejlődést biztosítja a gimnasztikai gyakorlatok sokfélesége A gyakorlatok életkornak, edzettségi állapotnak megfelelően változtathatóak Nem függ az időjárástól, évszakoktól Kondicionális és koordinációs képességek fejleszthetők Fejleszti: ízületi mozgékonyságot, hajlékonyságot, egyensúlyozási képességet, ritmusérzéket Egész testre hat, izoláltan is alkalmazható A hatása pontosan adagolható Minimális szerszükséglet.

6 A gimnasztika alkalmazási területei: Kisgyermekek, óvodások testnevelésében, Közoktatás és felsőoktatás kül. Típusaiban, Testnevelés és sportünnepélyeken Rekreációs céllal végzett foglalkozásokon Versenysport, élsport. Fegyveres testületek Egészségügyi, kórházi rehabilitációban.

7 A Gimnasztika alapfogalmai: ALAPFORMA: Egyszerű testhelyzeteket, Egy ízületben, egy forgástengely körül történő, egyirányú és befejezett mozgásokat. Tovább nem bontható, minden gimn.gyak. Ezen alapelemek összekötéséből jön létre EGYSZERŰ GYAKORLAT: 2 alapforma kapcsolódik. ÖSSZETETT GYAK: 3-nál több alapforma kapcsolata

8 Gyakorlathalmaz: A gyakorlatok, spontán, rendezetlen egymásutánisága Gyakorlatsor: több gyakorlat ütemenkénti összekapcsolása, egymásutánisága Gyakorlatlánc: Olyan gyakorlatsor, ahol az előző gyakorlat befejező helyzete a következő gyakorlat kiinduló helkyzete lesz.

9 A gyakorlatok tartalma: Gyakorlatokat, céltudatosan, a hatásukért alkalmazzuk. A célok elérésére tett gyakorlatok jellemzik a gyakorlatok tartalmát: Erősítő, nyújtó, ernyesztő. Intermuszkuláris koordinációt fejlesztő gyakorlatok

10 A gimnasztikai gyakorlatok felosztása Hatásai alapján: Nyújtó,LazítóErnyesztőErősítő

11 A gyakorlatok formája: A gyakorlat külső megjelenése, azaz a látható és érzékelhető mozgás.

12 A Gimnasztikai gyakorlatok felosztása: Rendgyakorlatok ( óra szervezéshez szükséges) Általánosan és sokoldalúan képző gyakorlatok ( szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok- eszköz nélküli, eszközzel, kéziszer, egyéb, páros- és társas) Természetes ( járás, futás, emelés, hordás, ugrás, húzás, tolás, kúszás, mászás, függeszkedés, küzdőgyak., egyensúly gyak.) Testnevelési játékok gimnasztikai feladatokkal ( fogó és futójátékok, sor és váltóversenyek, egyéni versenyek, küzdőjátékok, dobó és labdás játékok)

13 A gyakorlatok szaknyelve: Gyakorlatok, helyzetek, mozgáselemek szakkifejezése.

14 A test tengelyei: SzélességiHosszúságiMélységi

15 Szélességi tengely

16 Hosszúsági tengely

17 Mélységi tengely

18 A test síkjai: Oldalsík (szélességi tengely mentén) Mellső-hátsó Harántsík(hosszúsági tengely) Bal-jobb fél Mélységi(Oldal és függőleges síkra merőleges)=Vízszintes

19 A szaknyelv alapelvei: Egységesség elve A legjellemzőbb sajátosság elve A gyakorlatok szakleírása(cím, alcím, kiindulóhelyzet,ütemszám, mozgás, irány, kiterjedése, befejező helyzet)

20 Rajzírás szabályai: TalajTestarányok: Fej:1/7-1 négyzet Törzs:2,5 négyzet Láb:3,5 négyzet Kar:2,5 négyzet

21 Test ábrázolása ElölnézetHátulnézetoldalnézet

22 Elölnézet

23 Oldalnézet

24 Hátulnézet

25 Vízszintes vonal= zárt fogás, zárt állás Félkörív= alsófogás Vonal nyíllal= a mozgás megindításának iránya Körív nyillal: A körzés iránya Félkörív nyillal:végtagok helyzetcseréje

26 Vízszintes cikk-cakk: rugózás Függőleges cikk-cakk:bokázás Talajvonal alatti szám: ütemszám Talajvonal alatti összekötő íves vonal: egy ütem alatt kerül végrehajtásra Talajvonal alatti szám (2-3): mozgásszünet

27 Talajvonal altti X: ismétlésszám, pl 2X Talajvonal fölötti szám, pl90, 180:fordulat nagysága +: ellentétes irányba, másik oldali végtag. Páros, társas gyakorlatnál:6, A,B: Résztvevők száma, tagok

28 Statikus gyakorlatelemek: TÁMASZOK FÜGGÉSEK FÜGGÉSEK VEGYES HELYZETEK TÁMASZOK: 1.Állások 2.Térdelések 3.Ülések 4.Fekvések 5.Kéz-és lábtámszok 6.Kéztámaszok 7.Egyéb támaszok

29 Állások 16 db 1.Alap és vigyázzállás 2.Pihenjállás 3.Terpeszállás 4.Szögállás 5.Lábujjállás 6.Sarokállás 7.Zártállás 8.Lépőállások 9.Kilépőállások 10.Hajlított állás, guggolóállás, zsugorállás 11. Támadóállás 12. Védőállás 13. Lebegőállás 14. mérlegállás

30 Térdelések, ülések Térdelés, terpesztérdelés féltérdelésekTérdelőüléstérdelőmérlegNyújtottülésLebegőülések Hajlított- és zsugorülések Ülések tornaszereken

31 Fekvések,kéz-és lábtámaszok FekvésekfekvőmérlegekGuggolótámaszok,FekvőtámaszokTérdelőtámaszok,Hidak,

32 Kéztámaszok,, egyéb támaszok Támaszok, tornaszereken LebegőtámaszokKézállások Támaszmérlegek talajon és tornaszereken AlkartámszFejállásTarkóállásFelkarállásVállállásspárgák

33 Függések, vegyes helyzetek FüggéseklefüggésekFüggőtámaszfüggőállás


Letölteni ppt "Gimnasztika Készítette : Dr. Müller Anetta Ph.D. A Gimnasztika eredete: A gimnasztika a „gymnos” vagy „gümnosz” latin eredetű szóból származik. Eredeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések