Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GIMNASZTIKA 2010. január 9.. A gimnasztika fogalma •Görög eredetű „Gymnos” = „mezítelen” Ok: akadályoz tönkretesz tönkretesz Az ókori hellén testkultúrában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GIMNASZTIKA 2010. január 9.. A gimnasztika fogalma •Görög eredetű „Gymnos” = „mezítelen” Ok: akadályoz tönkretesz tönkretesz Az ókori hellén testkultúrában."— Előadás másolata:

1 GIMNASZTIKA 2010. január 9.

2 A gimnasztika fogalma •Görög eredetű „Gymnos” = „mezítelen” Ok: akadályoz tönkretesz tönkretesz Az ókori hellén testkultúrában a testgyakorlatok összességét gimnasztikának nevezték. Az ókori hellén testkultúrában a testgyakorlatok összességét gimnasztikának nevezték.

3 Az antik gimnasztika alkotóelemei: •1. Mozgásos gyermekjátékok –Célja: •a gyermekek aktivitásigényének a kielégítése •az akarat erkölcsi normákhoz szoktatása •Ügyességfejlesztés •Rivalizációs hajlam kialakítása –Formái: •fogó-, •karika-, •labda-, •szembekötősdi játék •páros vetélkedők –győztese: király –vesztese: szamár

4 •2. Orkhesztika (a nők testgyakorlatai) –rituális tánc (kifejező, igéző, harci) –fegyvertánc: Hérodotosz: etióp nyilas tánc –zene –férfias helytálláshoz szükséges erények –mozgásügyesség

5 •3. Palesztrika (ffiak testgyakorlatai) –Alap: pentathlon (auloszfutás, távolugrás, diszkoszvetés, dárdavetés, birkózás) –+ összetett avatási próba (íjászat, ökölvívás, vadászat, stb.) –a fegyveres harcra való felkészülés –+pankration, fegyveres futás, kocsihajtás. lovaglás, vívás –+ kőhajítás, kötélhúzás, –és: úszás, evezés

6 •E három a kalokagathia (az esztétikai értelemben vett szépség, görög testi ideál) kialakításának eszköze

7 •Középkor (V-XVIII. század): –lovagi intézmények kialakulása –Az antik gimnasztika módosult formái –hét készség elsajátítása (lovaglás, úszás, vadászat, íjászat, vívás, táblás játékok és labdázás, versmondás és körtánc)

8 •Újkor, XVIII - XIX. század: –Szellemi felvilágosodás – testi képességek fejlesztése előtérbe kerül –különböző testnevelési rendszerek (német, dán, svéd) –testi és esztétikai képzés fontossága –test és lélek harmonikus nevelése –sport hatása az erkölcsi, akarati fejlődésre

9 Tornarendszerek •A legjelentősebb nagy reneszánsz pedagógusok: –a német Guts-Muths (1763–1836) és Ludvigh Jahn –a francia Pestalozzi (1746–1825) –az angol Charles Kingsley (1818–1875) és Thomas Arnold (1795–1842). •Az európai iskolákban általánossá vált a testnevelés, a szellemi és fizikai nevelés együttes alkalmazása.

10 •Iskolai testnevelés → az életre való felkészítés → a katonai előképzés eszköze •Torna mozgáselemei dominálnak •A sport férficentrikus •Előtérbe kerültek a rendgyakorlatok és a szertorna •A torna gyakorlatanyagát rendszerbe foglalták •Két irányzat: –poroszos: német tornarendszer –liberálisabb: svéd tornarendszer •később összeolvad, ez a mai iskolai testnevelés gimnasztikai és tornaanyagának alapja

11 •A német Ludvigh Jahn rendszerében a széles értelemben vett tesnevelés, a torna rendszereként jelent meg. •Torna → gyűjtőfogalom (testgyakorlatok összessége) •Később kiváltak mozgásrendszerek → sportágak, versenyszámok (pl. atlétika) •Majd kivált a sportakrobatika, ritmikus gimnasztika •Végül a sporttorna is önállóvá vált

12 •A sportágak különválásának folyamatában a gimnasztika fogalma, illetve tartalma keveredik a torna fogalmával. •Mi maradt? –egy olyan mozgás és gyakorlatrendszer, amely az általános és sokoldalú fizikai képés eszközrendszerének tekinthető, ez nem más, mint a GIMNASZTIKA

13 A gimnasztika... •... a testnevelési játékokkal együtt minden sportág előkészítő mozgásanyagaként alkalmazható •... „sportágsemleges”, minden sportág felhasználhatja mozgásanyagát általánosan előkészítő funkcióival •... nem sportág, nem a sportági szabályok határozzák meg a gimnasztika gyakorlatok végrehajtási technikáját, kritériumait, hanem mindig a célul kitűzött hatások elérése diktálja

14 •A gimnasztika a testgyakorlatok általánosan és sokoldalúan képző, előkészítő gyakorlatait és az ember természetes mozgásait foglalja magába.

15 A gimnasztika feladatai •A kezdő sportolók koordinációs és kondicionális képességeinek megalapozása •Bemelegítés •A sérülés kiküszöbölése •A tanulási folyamat segítése •A regenerálódási folyamatok meggyorsítása •A sportolók fizikai képességeinek továbbfejlesztése, szinten tartása

16 A gimnasztikai gyakorlatok rendszere •I. Rendgyakorlatok –Vigyázz és pihenj állás –Alapállás –Testfordulatok –Alakzatok •Vonal •Oszlop •Kör, félkör •Szétszórt alakzat

17 •II. Általánosan és sokoldalúan képző, előkészítő gyakorlatok (szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok) –Határozott formájú szabadgyakorlatok –Társas gyakorlatok –Kéziszer gyakorlatok •Medicinlabda gyakorlatok •Botgyakorlatok •Súlyzógyakorlatok •Gumikötél gyakorlatok –Tornapaddal végzett gyakorlatok –Bordásfalnál végzett gyakorlatok

18 •III. Természetes gyakorlatok –Járások, futások –Ugrások (talajon és akadályon át) –Dobások (nagylabdával) –Emelések, hordások –Küzdőgyakorlatok –Mászások és függeszkedések –Egyensúlyi gyakorlatok

19 •IV. Testnevelési játékok –Egyéni versenyek –Páros versenyek –Csapatversenyek –Fogójátékok –Küzdőjátékok –Labdajátékok

20 SZAKNYELV •Alapfogalmak: –A test tengelyei: •szélességi •hosszúsági •mélységi –A test síkjai: •oldalsík •harántsík •mélységi / vízszintes sík

21

22 –A test helyzete a tornaszerhez viszonyítva: •oldalhelyzet (mellső, hátsó, bal vagy jobb-) •haránthelyzet (mellső, hátsó, bal vagy jobb-)

23 Rajzírás •Alapelvek: –1. A talaj ábrázolása –2. Testarányok •Fej1 négyzet •Törzs + nyak2,5 négyzet •Láb3,5 négyzet •Kar2,5 négyzet –3. A test ábrázolása •Elölnézet (fej, kar, lábfej, zárt helyzet) •Hátnézet (fej, lábfej) •Oldalnézet (fej-orr, lábfej, kar + láb azonos, ill. eltérő helyzet, elmozduló végtag – jobb, bal jelölése)

24 A rajzírás jelrendszere •Vízszintes vonal: •Zártállás •Zártfogás •Vízszintes vonal nyíllal: •A mozgás iránya •Körív nyíllal: •Körzések iránya •„X” jel: •Talaj alatti szorzásjelutánmozgások, rugózások •Vízszintes cikkcakk vonal: •Rugózás •Függőleges cikkcakk vonal: •Taps •Bokázás

25 •Összeadás jel: •Jobb végtag •Zárójelben:a jobb végtag nem végez mozgást •Talajvonal alatt:ellenkező oldalra, vagy ellenkező végtaggal, illetve szerepcsere •Szám a talajvonal alatt: •Mozgás üteme •Utánmozgások, rugózások, ismétlések száma •Kötőjellel:mozgástempóra utalnak •Zárójelben:mozgásszünet •Összekötő ívvel:egy ütem alatt •Szám a talajvonal felett: •Fordulat nagysága •Csoport létszáma •Nagybetű a talajvonal felett: •Pár és a társ tagjai •Félkörív: •alsófogás

26 Szakkifejezések •I. Kiinduló helyzetek (statikus gyakorlatelemek) •1. Támaszok •2. Függések •3. Vegyes helyzetek

27 1. Támaszok •1.1. Állások •1.2. Térdelések •1.3. Ülések •1.4. Fekvések •1.5. Kéz és lábtámaszok •1.6. Kéztámaszok •1.7. Egyéb támaszok

28 1.1. Állások •Alap és vigyázzállás

29 1.1. Állások •Pihenj állás

30 1.1. Állások •Szögállás, magastartás

31 1.1. Állások •ZártállásLábujjállásSarokállás

32 1.1. Állások •Hajlított – és guggolóállás

33 1.1. Állások •Terpeszállás

34 1.1. Állások •Lépőállás

35 1.1. Állások •Kilépőállás

36 1.1. Állások •Védőállás

37 1.1. Állások •Támadóállás

38 1.1. Állások •Lebegőállás

39 1.1. Állások •Mérlegállás

40 1.2. Térdelések •Térdelőállás

41 1.2. Térdelések •Terpesztérdelés

42 1.2. Térdelések •Féltérdelés

43 1.2. Térdelések •Térdelőülés

44 1.2. Térdelések •Térdelőmérleg

45 1.3. Ülések •Nyújtottülés

46 1.3. Ülések •Terpeszülés

47 1.3. Ülések •Hajlítottülés

48 1.3. Ülések •Zsugorülés

49 1.3. Ülések •Gátülés

50 1.3. Ülések •Törökülés

51 1.3. Ülések •Lebegőülés

52 1.3. Ülések •Ülések a tornaszeren

53 1.4. Fekvések •Hanyattfekvés

54 1.4. Fekvések •Hasonfekvés

55 1.4. Fekvések •Oldalfekvés

56 1.4. Fekvések •Fekvőmérlegek

57 1.5. Kéz- és lábtámaszok •Guggolótámaszok

58 1.5. Kéz- és lábtámaszok •Fekvőtámaszok

59 1.5. Kéz- és lábtámaszok •Térdelőtámaszok

60 1.5. Kéz- és lábtámaszok •Hidak

61 1.6. Kéztámaszok •Támaszok

62 1.6. Kéztámaszok •Hajlított támasz

63 1.6. Kéztámaszok •Kézállás

64 1.6. Kéztámaszok •Lebegőtámasz

65 1.6. Kéztámaszok •Támaszmérlegek

66 1.7. Egyéb támaszok •Alkartámaszok

67 1.7. Egyéb támaszok •Fejállás

68 1.7. Egyéb támaszok •Tarkóállás

69 1.7. Egyéb támaszok •Felkarállás

70 1.7. Egyéb támaszok •Vállállás

71 1.7. Egyéb támaszok •Spárga

72 2. Függések •2.1. Függések •2.2. Lefüggések •2.3. Lebegőfüggések •2.4. Kéz és lábfüggések

73 2.1. Függések •Hajlított függés •Hátsó függés •Mellső függés •Harántfüggés •Oldalfüggés

74 2.2. Lefüggések •Hátsó lefüggés •Mellső lefüggés •Zsugorlefüggés

75 2.3. Lebegőfüggések •(„Bicska”)

76 2.4. Kéz és lábfüggések •(Fekvőfüggés)

77 3. Vegyes helyzetek •3.1. Függőtámasz •3.2. Függőállás

78 3.1. Függőtámasz •Mellső •Hátsó •Oldalsó •Bal •Jobb

79 3.2. Függőállás •Mellső •Hátsó •Haránthelyzetben •Hajlított karral

80 Tartásos gyakorlatelemek •1. Ujjtartások •2. Kéztartások •3. Kartartások •4. Fogásmódok

81 1. Ujjtartások –nyújtott – zárt –természetes –ökölbeszorított –nyitott –ujjfűzés

82 2. Kéztartások –felső –alsó –orsó –fordított –vegyes

83 3. Kartartások •Nyújtott kartartások –mély –mellső közép –oldalsó közép –magas –hátsó rézsútos mély –mellső rézsútos mély –mellső rézsútos magas –oldalsó rézsútos magas –oldalsó rézsútos mély –mellső – oldalsó középtartás

84 •Hajlított kartartások –csípőre -, –mellhez -, –vállhoz -, –vállra -, –tarkóra -, –derékszög -, –fejtetőre -, –íves -, –„S” tartás

85 •Egyéb kartartások –vegyes kartartás –bal vagy jobb oldalsó középtartás –csukló és karkeresztezések

86

87 4. Fogásmódok •A tenyér helyzete szerint: •Felsőfogás •Alsófogás •Orsófogás •Fordított fogás •Vegyes fogás •Az ujjak helyzete szerint: •Madárfogás •Teljes fogás •Befogás

88 •A kezek egymástól való távolsága szerint: –Rendes fogás –Tárt fogás –Szűk fogás –Zártfogás –Keresztfogás

89 •II. A mozgásos (dinamikus) gyakorlatelemek szakkifejezései –1. Lendítések, lengetések, lebegtetések –2. Emelések, leengedések –3. Emelkedések, ereszkedések –4. Hajlítások, nyújtások –5. Döntések, dőlések –6. Fordítások, forgatások –7. Fordulatok, forgások –8. Húzások, csúsztatások –9. Körzések –10. Összetett törzsmozgások –11. Utánmozgások, rugózások –12. Átfordulások –13. Helyzetcserék –14. Ugrások, szökdelések –15. Gurulások –16. Helyváltoztatások

90 Vállszéles terpeszállás, súlyzó mélytartásban

91 Hajlított állás, mellső középtartás

92 Lépőállás

93 Támadóállás

94 Lebegőállások, mérlegállás

95 Harántguggolás gerendán, oldalsó középtartás

96 Tarkóállás, csípőretartás, felkar a talajon

97 Terpeszállás, tornabot magastartásban

98 Tarkóállás, kartámasz

99 Kézállás

100 Hanyattfekvés, magastartás

101 Mellső fekvőtámasz

102 Hátsó fekvőtámasz

103 Bal oldalfekvés, jobb lábemelés


Letölteni ppt "GIMNASZTIKA 2010. január 9.. A gimnasztika fogalma •Görög eredetű „Gymnos” = „mezítelen” Ok: akadályoz tönkretesz tönkretesz Az ókori hellén testkultúrában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések