Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Pedagógiai Társaság Szomatikus-nevelési Szakosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Pedagógiai Társaság Szomatikus-nevelési Szakosztály"— Előadás másolata:

1 Magyar Pedagógiai Társaság Szomatikus-nevelési Szakosztály
VII. Nevelésügyi Kongresszus Budapest augusztus AZ EGÉSZSÉGES ÉLETRE NEVELÉS TANTERVELMÉLETI VONATKOZÁSAI DR. HAMAR PÁL Tanszékvezető egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Magyar Pedagógiai Társaság Szomatikus-nevelési Szakosztály

2 Rendszerváltozás és tantervelmélet
Az 1990-es rendszerváltozást követő új értékpreferenciák Tantervelméleti paradigmaváltás A tartalom tágabb értelmezése Tantervi dokumentumok sokasága

3 Szomatikus nevelés - testnevelés
A nemzeti megújhodás programja (1990) → az egészség védelme nemzeti ügy Az iskolai testnevelés már nem csak egy tantárgy, hanem egy komplex feladatkörű műveltségi terület → a mozgásműveltség és a motoros képességek fejlesztése, a testi és lelki egyensúly megteremtése, az egészséges életmódra nevelés, a káros szenvedélyek elleni harc, a helyes higiénés és szexuális szokások kialakítása, rekreáció és rehabilitáció

4 NAT 2007 - kulcskompetenciák
A testkulturális értékek csak a szociális és állampolgári kulcskompetencia részeként jelennek meg Fejlesztési feladatok vagy fundamentális célok Testkulturális kulcskompetencia

5 A testkulturális kulcskompetencia
Az egészség, mint érték tudatosuljon a társadalmi és gazdasági élet minden területén. Az egyén legyen tisztában azzal, hogy az egészségmegőrzés, az egészséges életre nevelés nem elsősorban felkészítés a betegségek megelőzésére, hanem lehetőség az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként kezelésére. Az egyén legyen képes az egészséget erősítő értékek felismerésére és az egészséget segítő magatartás elsajátítására. Utasítsa el a testi és lelki egészségét veszélyeztető tényezőket, s az egészséget károsító, veszélyes szokásokat, tevékenységeket. A testkulturális kulcskompetencia egyben életvezetési kulcskompetencia is. A pedagógiai tevékenység során elvárt a környezet által szabott egészségügyi és életvitelbeli követelmények, illetve az egészséges életmód értékeinek elfogadása.

6 A testkulturális kulcskompetencia – folytatás –
Igény, a motoros, s az ezzel összhangban lévő szellemi képességek fejlesztése, folyamatos karbantartása. Kiemelendő a mozgásszükséglet szocializálása, mivel a sok mozgás, a motoros képességek fejlesztése a biológiai fejlődés-érés elősegítője. Elengedhetetlen, hogy a fizikailag aktív, cselekvő, tevékeny, testileg is harmonikus életvitel életfogytig tartó szokásrendszerben jelenjen meg. Az egyén sajátítsa el a sérülés-, és balesetelhárító mozgásformákat, az alapvető önvédelmi fogásokat. Elvárt magatartásforma a fogyatékkal élőkkel, így a mozgáskorlátozottakkal szembeni tolerancia.

7 Ajánlás „Egyetlen olyan terület, iskolai tantárgy van, amelynek elégtelen művelése, vagy pláne teljes hiánya perspektivikusan halálos lehet, ez nem más, mint a testnevelés.” (Báthory Zoltán) Legyen, központilag kinyilatkoztatott mindennapos testnevelés, vagyis heti öt, tantervileg szavatolt testnevelési óra az iskolákban!

8 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Magyar Pedagógiai Társaság Szomatikus-nevelési Szakosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések