Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A matematikai kompetencia tanórákon kívüli foglalkozásokon történő fejlesztése „C” típusú programcsomag bevezetése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A matematikai kompetencia tanórákon kívüli foglalkozásokon történő fejlesztése „C” típusú programcsomag bevezetése."— Előadás másolata:

1 A matematikai kompetencia tanórákon kívüli foglalkozásokon történő fejlesztése „C” típusú programcsomag bevezetése

2 A „C” programcsomag jellemzői az alapozó szakaszban Moduláris szerkezetű (9-9 modul) Differenciálást szolgáló kiegészítő csomag, amely részben a felzárkóztatást, részben a tehetséggondozást segíti Sok és változatos tapasztalatszerzés, eszközhasználat és játék jellemzi A modulokban részletes tanári útmutatók találhatók (módszertani, értékelési javaslatokkal, ajánlásokkal, a szükséges eszközökkel)

3 A csoportok kialakítása Felzárkóztatásra szoruló gyerekek alkotják 4. évfolyam végi kompetenciamérés eredménye, az elemi számolási készség felmérése megtörténik (számírás, mértékegységváltás, összeadás, kivonás, szorzás, osztás) Az 5. évfolyam legelső óráján megírt matematikai gondolkodást, problémamegoldást mérő teszt eredménye A tanító nénik véleménye Rendelkezik-e a tanuló kiszűrt képességzavarral (SNI, BTMN). Kiválasztásuk menete:

4 Csoportjaim bemutatása 9 tanuló alkotja a csoportot a mértékváltás területén mindenki fejlesztésre szorul nem ért a befejező szintre a kivonás területén 6 tanuló, a szorzás területén 1 tanuló az osztás esetében 5 tanuló a csoportban 2 BTMN-es gyerek van (pozitív diszkrimináció, eszközhasználat biztosítása) 5. évfolyam

5 Csoportjaim bemutatása a csoport 6 tanulóból áll. itt is fejlesztendő a mértékváltás a figyelem és koncentrálóképességük javítandó 2 SNI-s tanuló van a csoportban, komoly képességzavarokkal, (számolvasás, számírás, kivonás, osztás) Kommunikációs problémák 6. évfolyam

6 A matematikai kompetencia készség- és képességkomponensek térképe Készségek Gondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek számlálásrendszerezésrelációszókincs Problémaérzé- kenység figyelem számoláskombinativitás szövegértés, szövegértel- mezés Probléma- reprezentácó rész-egész észlelés mennyiségi következtetés deduktív következtetés térlátás, térbeli viszonyok eredetiség, kreativitás emlékezet becslés, mérés Induktív következtetés ábrázolás, prezentáció Probléma-megoldásfeladattartás mértékegységvált-ás valószínűségi következtetés Metakogníció Feladatmegol-dási sebesség szövegesfeladat-megoldás érvelés, bizonyítás

7 A fejlesztés fókuszai Számok számegyenesen történő ábrázolásában Számok kerekítését Alapműveleteket, mértékváltásokat Gondolkodása Önellenörző képessége Testek, síkidomok tulajdonságai Megfigyelő- képessége Együttműködő képessége

8 Órabeosztás ÓraszámModulÓrakeret Kapcsolódás a tananyaghoz 1. SZERVEZÉSI FELADATOK 1 ÓRA 2-4.TITKOSÍRÁS 3 ÓRA TERMÉSZETES SZÁMOK, MŰVELETEK A TERMÉSZETES SZÁMOK KÖRÉBEN EGÉSZ SZÁMOK 5-7.DOMINÓ 3 ÓRA TERMÉSZETES SZÁMOK, MŰVELETEK A TERMÉSZETES SZÁMOK KÖRÉBEN ALAKZATOKMÉRÉSEK 8-13. JÁTÉK A SÍKON „FOCIPÁLYA” PROJEKT 6 ÓRA MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN ALAKZATOK, SZIMMETRIA SZÁMEGYENES, DERÉKSZÖGŰ KOORDINÁTA–RENDSZER 14-16.MEMÓRIA 3 ÓRA SZÁMEGYENES, DERÉKSZÖGŰ KOORDINÁTA–RENDSZER PONTHALMAZOK

9 ?????? Hogyan csináljam? Mit várnak el tőlem? Szülők Kollégák Gyerekek Mit várok el magamtól? Melyik módszer lesz a legeredményesebb? Milyen eszközöket használjak?

10 A válaszok Jók voltak, de meg kellett volna előzniük a bevezetés időszakát. Sokat tanultunk egymástól. Kevés volt a jó gyakorlat. Képzések Későn találkoztunk, de hasznos ötletekkel, információkkal segítették a munkám. Mentorok

11 Elkezdődött a munka… A gyerekek motiválásához, az eredményes munkához vezető úton: Tevékenykedtetésre, IKT eszközök használatára, Játékos feladatokra, Új módszerekre, van szükségem.

12

13 Dominó Hagyományos dominó Logikus gondolkodás, szabályjáték Színdominó Síklátás fejlesztése Számdominó Műveletek gyakorlása,

14

15

16

17 Gombfoci pálya Tervezés, kivitelezés, játék Mérés, mértékegységek, Terület- kerületszámítás, Kicsinyítés, Szimmetria felfedezése A játék szabályainak megismerése, alkalmazása A csoport kohézió erősítése

18

19

20 „Játékok” Memória játék Állatsoroló, többszörösök, Bumm játék memóriakártyák (emlékezet, figyelem fejlesztése) Malomjátékok Különböző formák (gondolkodási stratégiák) Gyufás játékok (Térszemlélet fejlesztése, a területfogalom alakítása) Tangram játékok Kolumbusz tojása (síkbeli alakzatok felismerése, jellemzése, síklátás fejlesztése)

21

22 A számítógép Prezentációk, bemutatók Keresztrejtvény, titkosírási módszerek Internet Információk keresése (Euler munkássága) Oktatóprogramok Törtek értelmezése Online programok

23 Törtek

24

25 Linkek Feladatlapok az alapműveletekre (és törtekre):Óravázlatok, feladatlapok évfolyamonként, témánként:Magyar nyelvű óravázlatok és egyéb tanári segédletek:

26 Az idő mérése

27 Összefoglalva Ez az év a gyakorlás, a megtapasztalás éve Kisebb eredményre számítok Kipróbálhatok több módszert Az eszközök közül válogathatok A bevált, jó gyakorlatot egyéb óráimon is hasznosítom

28 Köszönöm a figyelmet! Végsőné Márkus Erika


Letölteni ppt "A matematikai kompetencia tanórákon kívüli foglalkozásokon történő fejlesztése „C” típusú programcsomag bevezetése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések