Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„C” típusú programcsomag bevezetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„C” típusú programcsomag bevezetése"— Előadás másolata:

1 „C” típusú programcsomag bevezetése
A matematikai kompetencia tanórákon kívüli foglalkozásokon történő fejlesztése „C” típusú programcsomag bevezetése

2 A „C” programcsomag jellemzői az alapozó szakaszban
Moduláris szerkezetű (9-9 modul) Differenciálást szolgáló kiegészítő csomag, amely részben a felzárkóztatást, részben a tehetséggondozást segíti Sok és változatos tapasztalatszerzés, eszközhasználat és játék jellemzi A modulokban részletes tanári útmutatók találhatók (módszertani, értékelési javaslatokkal, ajánlásokkal, a szükséges eszközökkel)

3 A csoportok kialakítása
Felzárkóztatásra szoruló gyerekek alkotják Kiválasztásuk menete: 4. évfolyam végi kompetenciamérés eredménye, az elemi számolási készség felmérése megtörténik (számírás, mértékegységváltás, összeadás, kivonás, szorzás, osztás) Az 5. évfolyam legelső óráján megírt matematikai gondolkodást, problémamegoldást mérő teszt eredménye A tanító nénik véleménye Rendelkezik-e a tanuló kiszűrt képességzavarral (SNI, BTMN).

4 Csoportjaim bemutatása
5. évfolyam 9 tanuló alkotja a csoportot a mértékváltás területén mindenki fejlesztésre szorul nem ért a befejező szintre a kivonás területén 6 tanuló, a szorzás területén 1 tanuló az osztás esetében 5 tanuló a csoportban 2 BTMN-es gyerek van (pozitív diszkrimináció, eszközhasználat biztosítása)

5 Csoportjaim bemutatása
6. évfolyam a csoport 6 tanulóból áll. itt is fejlesztendő a mértékváltás a figyelem és koncentrálóképességük javítandó 2 SNI-s tanuló van a csoportban, komoly képességzavarokkal, (számolvasás, számírás, kivonás, osztás) Kommunikációs problémák

6 A matematikai kompetencia készség- és képességkomponensek térképe
Készségek Gondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek számlálás rendszerezés relációszókincs Problémaérzé-kenység figyelem számolás kombinativitás szövegértés, szövegértel-mezés Probléma-reprezentácó rész-egész észlelés mennyiségi következtetés deduktív következtetés térlátás, térbeli viszonyok eredetiség, kreativitás emlékezet becslés, mérés Induktív következtetés ábrázolás, prezentáció Probléma-megoldás feladattartás mértékegységvált-ás valószínűségi következtetés Metakogníció Feladatmegol-dási sebesség szövegesfeladat-megoldás érvelés, bizonyítás

7 A fejlesztés fókuszai Számok számegyenesen történő ábrázolásában
Számok kerekítését Alapműveleteket, mértékváltásokat Gondolkodása Önellenörző képessége Testek, síkidomok tulajdonságai Megfigyelő-képessége Együttműködő képessége

8 Kapcsolódás a tananyaghoz
Órabeosztás Óraszám Modul Órakeret Kapcsolódás a tananyaghoz 1. SZERVEZÉSI FELADATOK 1 ÓRA 2-4. TITKOSÍRÁS 3 ÓRA TERMÉSZETES SZÁMOK, MŰVELETEK A TERMÉSZETES SZÁMOK KÖRÉBEN EGÉSZ SZÁMOK 5-7. DOMINÓ ALAKZATOK MÉRÉSEK 8-13. JÁTÉK A SÍKON „FOCIPÁLYA” PROJEKT 6 ÓRA MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN ALAKZATOK, SZIMMETRIA SZÁMEGYENES, DERÉKSZÖGŰ KOORDINÁTA–RENDSZER 14-16. MEMÓRIA PONTHALMAZOK

9 ?????? Hogyan csináljam? Mit várnak el tőlem? Szülők Kollégák Gyerekek
Mit várok el magamtól? Melyik módszer lesz a legeredményesebb? Milyen eszközöket használjak?

10 A válaszok Képzések Jók voltak, de meg kellett volna előzniük a bevezetés időszakát. Sokat tanultunk egymástól. Kevés volt a jó gyakorlat. Mentorok Későn találkoztunk, de hasznos ötletekkel, információkkal segítették a munkám.

11 A gyerekek motiválásához, az eredményes munkához vezető úton:
Elkezdődött a munka… A gyerekek motiválásához, az eredményes munkához vezető úton: Tevékenykedtetésre, IKT eszközök használatára, Játékos feladatokra, Új módszerekre, van szükségem.

12

13 Dominó Hagyományos dominó Logikus gondolkodás, szabályjáték Színdominó
Síklátás fejlesztése Számdominó Műveletek gyakorlása,

14

15

16

17 Gombfoci pálya Tervezés, kivitelezés, játék Mérés, mértékegységek,
Terület- kerületszámítás, Kicsinyítés, Szimmetria felfedezése A játék szabályainak megismerése, alkalmazása A csoport kohézió erősítése

18

19

20 „Játékok” Memória játék Állatsoroló, többszörösök, Bumm játék
memóriakártyák (emlékezet, figyelem fejlesztése) Malomjátékok Különböző formák (gondolkodási stratégiák) Gyufás játékok (Térszemlélet fejlesztése, a területfogalom alakítása) Tangram játékok Kolumbusz tojása (síkbeli alakzatok felismerése, jellemzése, síklátás fejlesztése)

21

22 A számítógép Prezentációk, bemutatók
Keresztrejtvény, titkosírási módszerek Internet Információk keresése (Euler munkássága) Oktatóprogramok Törtek értelmezése Online programok

23 Törtek

24

25 Linkek Feladatlapok az alapműveletekre (és törtekre):
Óravázlatok, feladatlapok évfolyamonként, témánként: Magyar nyelvű óravázlatok és egyéb tanári segédletek:

26 Az idő mérése

27 Összefoglalva Ez az év a gyakorlás, a megtapasztalás éve
Kisebb eredményre számítok Kipróbálhatok több módszert Az eszközök közül válogathatok A bevált, jó gyakorlatot egyéb óráimon is hasznosítom

28 Köszönöm a figyelmet! Végsőné Márkus Erika


Letölteni ppt "„C” típusú programcsomag bevezetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések