Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia-konferencia 2007.09.19. A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia-konferencia 2007.09.19. A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó."— Előadás másolata:

1 Kompetencia-konferencia 2007.09.19. A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó

2 KOMPETENCIA TUDÁS+ KÉPESSÉGEK + ATTITŰDÖK •ALKALMAZÁS •ISMERETBE ÁGYAZOTT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS •REÁLIS TANANYAGMENNYISÉG •TANULÓKÖZPONTÚ,DIFFERENCIÁLT MÓDSZERTAN •TEVÉKENY TANULÓI MAGATARTÁS

3 A matematikai kompetencia készség- és képesség-komponensei KészségekGondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek számlálás számolás mennyiségi következtetés becslés, mérés mértékegység- váltás szövegesfeladat -megoldás rendszerezés kombinativitás deduktív következtetés induktív következtetés valószínűségi következtetés érvelés, bizonyítás relációszókincs szövegértés, szövegértelmezés térlátás, térbeli viszonyok ábrázolás, prezentáció probléma- érzékenység probléma- reprezentáció eredetiség, kreativitás probléma- megoldás metakogníció figyelem rész-egész észlelés emlékezet feladattartás feladatmegoldá si sebesség

4 A matematikai kompetencia fejlesztése •Direkt, tartalomba integrált fejlesztés –a matematika tantárgy tanóráin –más tantárgyak tanóráin –tanórán kívüli foglalkozásokon •Kritérium-orientált fejlesztés –a kritikus készségek esetében –differenciált feladatrendszerrel –az optimális fejlettség eléréséig

5 •Mikor és kiket fejlesszünk így? –amikor a készség, képesség fejlődése intenzív –akik még nem érték el az optimális fejlettséget •Mely tárgyakban és milyen intenzitással? –amelyek anyagába beilleszthetők a feladatok –inkább kevés feladattal, de minél gyakrabban

6 A matematikai kompetencia fejlesztésére javasolt szakaszok és tantárgyak KÉSZSÉG, KÉPESSÉGSZAKASZTANTÁRGY Számlálás Számolás 1-4. ének-zene, technika, természetismeret,testnevelés Mennyiségi köv Valószínűségiköv 1-4. 5-12. ének-zene, technika, természetismeret, testnevelés biológia, fizika, földrajz, kémia, történelem Becslés, mérés Mértékegység-váltás 1-4.technika, természetismeret, testnevelés Szövegesfeladat- megoldás Problémamegoldás 1-4. 5-12. technika, természetismeret biológia, fizika, földrajz, kémia, történelem Rendszerezés Kombinativitás 1-4. 5-12. magyar, technika, természetismeret biológia, fizika, földrajz, kémia, magyar, történelem Deduktív következtetés Induktív következtetés 1-4. 5-12. magyar, technika, természetismeret biológia, fizika, földrajz, kémia, magyar, történelem

7 A modulok beépítése az adott tantárgy tantervébe •A modulok a tantervhez igazodva készülnek. •A szaktanárnak nem kell feláldoznia egyetlen tanóráját sem! •A szakóra ismeretanyagának speciális feldolgozásáról van szó. •A feldolgozás módja a matematikai kompetencia fejlesztésére fókuszál. •A modulleírásokban az adott ismeretanyagra építve lépésről lépésre követhetők a képességfejlesztés lehetséges fázisai.

8 Rendszerező képesség •„ Meglévő tudásból új tudást hoz létre.” (Nagy) •Dolgok és viszonyaik felismerésével és rendszerezésével foglalkozik.

9 Példafeladat a sorképző osztályozásra: •Írd be a pontsorokra az átfogó fogalmak alá besorolt SZILVAFÁT a megfelelő sorrendben! FA, SZILVAFA, ÉLŐLÉNY, NÖVÉNY 1) ÉLŐLÉNY 2)NÖVÉNY 3)FA 4)SZILVAFA

10 Kombinatív képesség •Megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazása

11 Példafeladat a Descartes- szorzat képzésére: •Repülőgépek támadják a harckocsik mellet harcoló gyalogos katonákat. Milyen támadások fordulhattak elő? Írd le az összes lehetséges párosítást! Csak a kiemelt kezdőbetűket használd! német M esserscmit angol S pitfire szovjet J AK német T igris amerikai S hermann szovjet T-34 repülőgépektankok MT MS MT-34 ST SS S JT JS J

12 Induktív következtetés •Alapja a szabályfelismerés, szabályalkotás, szabályalkalmazás

13 Példafeladat az átkódolásra: Írd be a pontsorra a megfelelő mondatokat! Holnap kirándulunk. Földrajzversenyre megyek. Holnap kiránduljunk? Bárcsak holnap kirándulhatnánk! Kiránduljunk holnap! Ó, holnap kirándulunk! Földrajzversenyre menjek? Bárcsak mehetnék a földrajzversenyre! Menjek a földrajzversenyre! Jaj, földrajzversenyre megyek!

14 Deduktív következtetés •Alapja a klasszikus kijelentéslogika alapvető egy- és kétváltozós műveletei másrészt az ezek felhasználásával alkotható legegyszerűbb kétpremisszás következtetési sémák

15 Példafeladat feltételképzésre: HA SZÖVETSÉGES HATALMAK ÁTÁLLÍTJÁK GAZDASÁGUKAT HADIGAZDASÁGRA, AKKOR NŐ A HADIFEGYVEREK SZÁMA. Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban. Később különböző újságokban más-más mondatokat olvasott az állításról. Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis! A) A szövetséges hatalmak átállítják gazdaságukat hadigazdaságra. Nő a hadifegyverek száma. B) A szövetséges hatalmak nem állítják át gazdaságukat hadigazdaságra. Nő a hadifegyverek száma. C) A szövetséges hatalmak nem állítják át gazdaságukat hadigazdaságra. Nem nő a hadifegyverek száma. D) A szövetséges hatalmak átállítják gazdaságukat hadigazdaságra. Nem nő a hadifegyverek száma. X

16 Várt eredmények •A diákok gondolkodási képességei fejlődnek. •A matematikai kompetencia fejlesztés nem kapcsolódik csak a matematika órákhoz, így a megszerzett képességek sokoldalú alkalmazása jön létre. •A szaktanárok megtanulják a matematikai kompetencia fejlesztésének módszereit, és alkalmazni fogják a modulon túli órákon is.

17 Köszönöm a figyelmet! Vargáné Ölyüs Andrea


Letölteni ppt "Kompetencia-konferencia 2007.09.19. A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések