Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia-konferencia 2007.09.19. A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia-konferencia 2007.09.19. A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó."— Előadás másolata:

1 Kompetencia-konferencia A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó

2 KOMPETENCIA TUDÁS+ KÉPESSÉGEK + ATTITŰDÖK •ALKALMAZÁS •ISMERETBE ÁGYAZOTT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS •REÁLIS TANANYAGMENNYISÉG •TANULÓKÖZPONTÚ,DIFFERENCIÁLT MÓDSZERTAN •TEVÉKENY TANULÓI MAGATARTÁS

3 A matematikai kompetencia készség- és képesség-komponensei KészségekGondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek számlálás számolás mennyiségi következtetés becslés, mérés mértékegység- váltás szövegesfeladat -megoldás rendszerezés kombinativitás deduktív következtetés induktív következtetés valószínűségi következtetés érvelés, bizonyítás relációszókincs szövegértés, szövegértelmezés térlátás, térbeli viszonyok ábrázolás, prezentáció probléma- érzékenység probléma- reprezentáció eredetiség, kreativitás probléma- megoldás metakogníció figyelem rész-egész észlelés emlékezet feladattartás feladatmegoldá si sebesség

4 A matematikai kompetencia fejlesztése •Direkt, tartalomba integrált fejlesztés –a matematika tantárgy tanóráin –más tantárgyak tanóráin –tanórán kívüli foglalkozásokon •Kritérium-orientált fejlesztés –a kritikus készségek esetében –differenciált feladatrendszerrel –az optimális fejlettség eléréséig

5 •Mikor és kiket fejlesszünk így? –amikor a készség, képesség fejlődése intenzív –akik még nem érték el az optimális fejlettséget •Mely tárgyakban és milyen intenzitással? –amelyek anyagába beilleszthetők a feladatok –inkább kevés feladattal, de minél gyakrabban

6 A matematikai kompetencia fejlesztésére javasolt szakaszok és tantárgyak KÉSZSÉG, KÉPESSÉGSZAKASZTANTÁRGY Számlálás Számolás 1-4. ének-zene, technika, természetismeret,testnevelés Mennyiségi köv Valószínűségiköv ének-zene, technika, természetismeret, testnevelés biológia, fizika, földrajz, kémia, történelem Becslés, mérés Mértékegység-váltás 1-4.technika, természetismeret, testnevelés Szövegesfeladat- megoldás Problémamegoldás technika, természetismeret biológia, fizika, földrajz, kémia, történelem Rendszerezés Kombinativitás magyar, technika, természetismeret biológia, fizika, földrajz, kémia, magyar, történelem Deduktív következtetés Induktív következtetés magyar, technika, természetismeret biológia, fizika, földrajz, kémia, magyar, történelem

7 A modulok beépítése az adott tantárgy tantervébe •A modulok a tantervhez igazodva készülnek. •A szaktanárnak nem kell feláldoznia egyetlen tanóráját sem! •A szakóra ismeretanyagának speciális feldolgozásáról van szó. •A feldolgozás módja a matematikai kompetencia fejlesztésére fókuszál. •A modulleírásokban az adott ismeretanyagra építve lépésről lépésre követhetők a képességfejlesztés lehetséges fázisai.

8 Rendszerező képesség •„ Meglévő tudásból új tudást hoz létre.” (Nagy) •Dolgok és viszonyaik felismerésével és rendszerezésével foglalkozik.

9 Példafeladat a sorképző osztályozásra: •Írd be a pontsorokra az átfogó fogalmak alá besorolt SZILVAFÁT a megfelelő sorrendben! FA, SZILVAFA, ÉLŐLÉNY, NÖVÉNY 1) ÉLŐLÉNY 2)NÖVÉNY 3)FA 4)SZILVAFA

10 Kombinatív képesség •Megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazása

11 Példafeladat a Descartes- szorzat képzésére: •Repülőgépek támadják a harckocsik mellet harcoló gyalogos katonákat. Milyen támadások fordulhattak elő? Írd le az összes lehetséges párosítást! Csak a kiemelt kezdőbetűket használd! német M esserscmit angol S pitfire szovjet J AK német T igris amerikai S hermann szovjet T-34 repülőgépektankok MT MS MT-34 ST SS S JT JS J

12 Induktív következtetés •Alapja a szabályfelismerés, szabályalkotás, szabályalkalmazás

13 Példafeladat az átkódolásra: Írd be a pontsorra a megfelelő mondatokat! Holnap kirándulunk. Földrajzversenyre megyek. Holnap kiránduljunk? Bárcsak holnap kirándulhatnánk! Kiránduljunk holnap! Ó, holnap kirándulunk! Földrajzversenyre menjek? Bárcsak mehetnék a földrajzversenyre! Menjek a földrajzversenyre! Jaj, földrajzversenyre megyek!

14 Deduktív következtetés •Alapja a klasszikus kijelentéslogika alapvető egy- és kétváltozós műveletei másrészt az ezek felhasználásával alkotható legegyszerűbb kétpremisszás következtetési sémák

15 Példafeladat feltételképzésre: HA SZÖVETSÉGES HATALMAK ÁTÁLLÍTJÁK GAZDASÁGUKAT HADIGAZDASÁGRA, AKKOR NŐ A HADIFEGYVEREK SZÁMA. Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban. Később különböző újságokban más-más mondatokat olvasott az állításról. Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis! A) A szövetséges hatalmak átállítják gazdaságukat hadigazdaságra. Nő a hadifegyverek száma. B) A szövetséges hatalmak nem állítják át gazdaságukat hadigazdaságra. Nő a hadifegyverek száma. C) A szövetséges hatalmak nem állítják át gazdaságukat hadigazdaságra. Nem nő a hadifegyverek száma. D) A szövetséges hatalmak átállítják gazdaságukat hadigazdaságra. Nem nő a hadifegyverek száma. X

16 Várt eredmények •A diákok gondolkodási képességei fejlődnek. •A matematikai kompetencia fejlesztés nem kapcsolódik csak a matematika órákhoz, így a megszerzett képességek sokoldalú alkalmazása jön létre. •A szaktanárok megtanulják a matematikai kompetencia fejlesztésének módszereit, és alkalmazni fogják a modulon túli órákon is.

17 Köszönöm a figyelmet! Vargáné Ölyüs Andrea


Letölteni ppt "Kompetencia-konferencia 2007.09.19. A matematikai-logikai kompetenciák kereszttantervi fejlesztése Vargáné Ölyüs Andrea szaktanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések