Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gondolatok a gyermekek nyomon követéséhez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gondolatok a gyermekek nyomon követéséhez"— Előadás másolata:

1 Gondolatok a gyermekek nyomon követéséhez
Bakonyi Anna előadása alapján

2 Milyen gyereket ismerünk meg?
„átlagos” - elvben - ő a standard… sajátos szociológiai helyzetű - etnikai kisebbség - migráns - szegény/gazdag - ép család/csonka család (variációk) SNI – tehetséges (keveredés) másik óvódából jött otthonról/bölcsődéből/családi napköziből jött később kerül be óvodába 4. éve jár óvodába stb…+ varációk

3 Nincs jó és rossz, hanem van fejlődés, vagy nincs, vagy másképp van
Új pedagógusi szerepkör: a fejlődést segítő szerep

4 A Nyomon követéses megismerés és a módosított ONAP összefüggései 1.
A gyermeki jogok: minden képességre kiterjedő, megismerésre alapozott nevelés - inklúzió = szemlélet - differenciálás = módszer - integráció = helyzet Egyedi vonások: az „átlagos” gyermek sem azonos szempontok szerint és egyformán nevelhető, értékelendő Kompetenciaelvűség: önmagához képest fejlődés + fejlesztés

5 A Nyomon követéses megismerés és a módosított ONAP összefüggései 2.
Pedagógus-szerepkör: irányító, értékelő szerep a pedagógusé Intervenció: tanácsadó szerep a szülőkkel, minden család más Tanulás tág érzelmezése: - nem csak önálló tevékenység - minden tapasztalatszerzés tanulás - mindig cselekvő, kreatív - cél: a komplex fejlődés Játék: - a szabad játék és fejlesztő játék elkülönítése - minden tulajdonság megismerhető a játék megfigyelése során Érzelmek: a 3-6/7 éves gyermek érzelmi - az attitűd jelentősége

6 A Nyomon követéses megismerés és a módosított ONAP összefüggései 3.
A párhuzamos napirend: a tevékenységek egyszerre szervezése - a differenciálás alapmódszere - a folyamatos nyomon követéssel Kapcsolatok: óvodán belül, óvodán kívül - mindig konkrét, közös célért, de nem mindig azonos módszerekkel Kreativitás: a tanulásban, a művészi jellegű tevékenységekben - a „más” út tiszteletben tartása és értékelése Átmenetek: az iskolába lépésig a gyerek óvodás marad - gyermekismeret - egyéni átvezetés Egyéni értékelés: a fejlődést segítő visszacsatolás - a részletekre kiterjedő megismerés, a nyomon követés fogalma

7 A Nyomon követéses megismerés és a módosított ONAP összefüggései 4.
Összegezés: A standardizált mérések ideje és szerepe más mint a folyamatos neveléshez, differenciáláshoz szükséges nyomon követés ideje és szerepe A „külső” iskolaérettségi vizsgálat is a folyamaton, előzményeken alapul Példák, létező kiadványok, rendszerek Korai fejlesztés ---- társadalmi befektetés de egyedi megoldásokkal

8 Az első évek jelentősége: kora gyermekkori „befektetés”- együtt
A kisgyermekkori élmények,benyomások, sikerek, kudarcok meghatározzák a későbbi életévek sikereit kudarcait A kezdeti érzelmek döntőek a társas viszonyok alakulásában, a szocializációban Az emberi agy plaszticitása az első 3 évben a legjelentősebb, ezt folytatja az óvoda A nyelvi szocializáció is kisgyermekkorban alapozódik meg, amely a későbbi tanulást befolyásolja Ezért is, a szülők érzelmi érintettsége és gyakorlati kompetenciája meghatározó – az óvoda egyik feladata ezek erősítése – „bárki” is a szülő

9 Intézmények, szakemberek, kompetenciák
Korai fejlesztés Szakértői bizottságok Nevelési tanácsadók Gyógypedagógusok – tiflo, szurdo, szomato, tan. ak, ért.ak. stb. Fejlesztőpedagógusok Szülők Együttműködés és kompetenciahatárok Általános mérés és részképességek mérése

10 Standard mérések, vizsgálatok
Állapotfelmérés és/vagy monitorozás - Állapotfelmérés- mérföldköveknél Monitorozás- folyamatosan- a gyermek + önmagunk követése Eldöntendők, szempontok: - Egy gyermeket/csoportot vizsgálunk - Saját pedagógus/szakember vizsgál - Előzetes eredmények és az újak összevetése A kapott eredmények saját/iskolai/szakszolgálati felhasználása A kapott eredmények megosztása a szülőkkel

11 A gyermek fejlődésének nyomon követése: elméleti és gyakorlati megközelítés 1.
A mérés nem cél, hanem eszköz!!! Lépések: 1. Megismerés - az érés hullámzása és tendencia jellege – a gyermek változik - koegzisztencia, heterokrónia - a megfigyelés folyamatos – természetes élethelyzetben minden funkcióra kiterjed konstruktív tanuláselmélet: - procedurális és deklaratív tanulás – azonos értékrend - figyelembe veszi a gyerek előzetes ismereteit

12 A gyermek fejlődésének nyomon követése: elméleti és gyakorlati megközelítés 2.
2. Tervezés A megismert „adatokból” készül a fejlesztési terv 3. Nevelőmunka, melynek része a tényleges fejlesztés - Cél: bármilyen állapotról bármilyen állapotig eljutás - Elérendő szint nincs, apró lépéstől a „csillagos égig” - Egy gyereken „belül” több szint létezik A megfigyelés - természetes környezetben - valódi tevékenység közben lesz hiteles - az intuíció szerepe (is) felértékelődik

13 Minőségirányítás és a gyermek nyomon követésének kérdései 1.
Szempontok a fejlődési naplóhoz: Eredményeit csoportszinten összesítjük/nem Minden gyerekre készül egyéni fejlesztési terv/nem Vezetését az óvodavezető ellenőrzi/nem Az ellenőrzés a terv meglétére irányul/nem Az ellenőrzés a terv tartalmára irányul/nem Vezetésének óvodai szabályai vannak/nincsenek Mindkét óvodapedagógus feladata a vezetése/nem Része a családokkal történő beszélgetésnek/nem

14 Minőségirányítás és a gyermek nyomon követésének kérdései 2.
Szempontok folytatás: Része a dajkákkal folytatott munkának/nem Része a szakfejlesztőkkel folytatott munkának/nem A gyermekeket „elkíséri” az iskolába/nem Egyéb mérőeszköz is használatos (DIFFER, stb.)/nem A szabad játék során is történnek megfigyelések/nem

15 Kapcsolat a szülőkkel Resztoratív pedagógiai szemlélet és gyakorlat

16 Néhány, a témával foglalkozó szakirodalom (ABC-ben)
Bakonyi Anna: Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése. suliNova 2007. Bakonyi Anna,Lendvai Lászlóné: Fejlődési Napló-és Mérési fokozatok. Módszertár 2010. Differ Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára. Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián,Nagy József, Vidákovich Tibor Fábián Katalin, Laminé Antal Éva: Mérőeszközök, felmérőlapok gyűjteménye az óvodai minőségbiztosítás elkészítéséhez. Fabula Bt Feladatgyűjtemény a képességszintek megállapításához Szerk: Kissné Takács Erika. Debrecen 1993. Horváth Judit, Horváthné Csapuha Klára, Rónáné falus Júlia: Amit az óvónőnek észre kell venni. Budapest Képességmérés az óvodában I.II. Szerk: Kelemen Lajos Poliforma kft. Laminé Antal Éva, Petránné Képes Gizella: EFQM kiválóság modellre épülő mérés, értékelés az óvodában. Humán Szolgáltató Bt Szászné Csikós Klára, Varga Katalin: Segítőkészség. Ec-Pec


Letölteni ppt "Gondolatok a gyermekek nyomon követéséhez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések