Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

G ONDOLATOK A GYERMEKEK NYOMON KÖVETÉSÉHEZ Bakonyi Anna előadása alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "G ONDOLATOK A GYERMEKEK NYOMON KÖVETÉSÉHEZ Bakonyi Anna előadása alapján."— Előadás másolata:

1 G ONDOLATOK A GYERMEKEK NYOMON KÖVETÉSÉHEZ Bakonyi Anna előadása alapján

2 M ILYEN GYEREKET ISMERÜNK MEG ? „átlagos” - elvben - ő a standard… sajátos szociológiai helyzetű - etnikai kisebbség - migráns - szegény/gazdag - ép család/csonka család (variációk) SNI – tehetséges (keveredés) másik óvódából jött otthonról/bölcsődéből/családi napköziből jött később kerül be óvodába 4. éve jár óvodába stb…+ varációk

3 Nincs jó és rossz, hanem van fejlődés, vagy nincs, vagy másképp van Új pedagógusi szerepkör: a fejlődést segítő szerep

4 4 A N YOMON KÖVETÉSES MEGISMERÉS ÉS A MÓDOSÍTOTT ONAP ÖSSZEFÜGGÉSEI 1. A gyermeki jogok: minden képességre kiterjedő, megismerésre alapozott nevelés - inklúzió = szemlélet - differenciálás = módszer - integráció = helyzet Egyedi vonások: az „átlagos” gyermek sem azonos szempontok szerint és egyformán nevelhető, értékelendő Kompetenciaelvűség: önmagához képest fejlődés + fejlesztés

5 5 A N YOMON KÖVETÉSES MEGISMERÉS ÉS A MÓDOSÍTOTT ONAP ÖSSZEFÜGGÉSEI 2. Pedagógus-szerepkör: irányító, értékelő szerep a pedagógusé Intervenció: tanácsadó szerep a szülőkkel, minden család más Tanulás tág érzelmezése: - nem csak önálló tevékenység - minden tapasztalatszerzés tanulás - mindig cselekvő, kreatív - cél: a komplex fejlődés Játék: - a szabad játék és fejlesztő játék elkülönítése - minden tulajdonság megismerhető a játék megfigyelése során Érzelmek: a 3-6/7 éves gyermek érzelmi - az attitűd jelentősége

6 6 A N YOMON KÖVETÉSES MEGISMERÉS ÉS A MÓDOSÍTOTT ONAP ÖSSZEFÜGGÉSEI 3. A párhuzamos napirend: a tevékenységek egyszerre szervezése - a differenciálás alapmódszere - a folyamatos nyomon követéssel Kapcsolatok: óvodán belül, óvodán kívül - mindig konkrét, közös célért, de nem mindig azonos módszerekkel Kreativitás: a tanulásban, a művészi jellegű tevékenységekben - a „más” út tiszteletben tartása és értékelése Átmenetek: az iskolába lépésig a gyerek óvodás marad - gyermekismeret - egyéni átvezetés Egyéni értékelés: a fejlődést segítő visszacsatolás - a részletekre kiterjedő megismerés, a nyomon követés fogalma

7 7 A N YOMON KÖVETÉSES MEGISMERÉS ÉS A MÓDOSÍTOTT ONAP ÖSSZEFÜGGÉSEI 4. Összegezés: A standardizált mérések ideje és szerepe más mint a folyamatos neveléshez, differenciáláshoz szükséges nyomon követés ideje és szerepe A „külső” iskolaérettségi vizsgálat is a folyamaton, előzményeken alapul Példák, létező kiadványok, rendszerek Korai fejlesztés ---- társadalmi befektetés ---- de egyedi megoldásokkal

8 A Z ELSŐ ÉVEK JELENTŐSÉGE : KORA GYERMEKKORI „ BEFEKTETÉS ”- EGYÜTT A kisgyermekkori élmények,benyomások, sikerek, kudarcok meghatározzák a későbbi életévek sikereit kudarcait A kezdeti érzelmek döntőek a társas viszonyok alakulásában, a szocializációban Az emberi agy plaszticitása az első 3 évben a legjelentősebb, ezt folytatja az óvoda A nyelvi szocializáció is kisgyermekkorban alapozódik meg, amely a későbbi tanulást befolyásolja Ezért is, a szülők érzelmi érintettsége és gyakorlati kompetenciája meghatározó – az óvoda egyik feladata ezek erősítése – „bárki” is a szülő

9 I NTÉZMÉNYEK, SZAKEMBEREK, KOMPETENCIÁK Korai fejlesztés Szakértői bizottságok Nevelési tanácsadók Gyógypedagógusok – tiflo, szurdo, szomato, tan. ak, ért.ak. stb. Fejlesztőpedagógusok Szülők Együttműködés és kompetenciahatárok Általános mérés és részképességek mérése

10 S TANDARD MÉRÉSEK, VIZSGÁLATOK Állapotfelmérés és/vagy monitorozás - Állapotfelmérés - mérföldköveknél - Monitorozás - folyamatosan- a gyermek + önmagunk követése Eldöntendők, szempontok: - Egy gyermeket/csoportot vizsgálunk - Saját pedagógus/szakember vizsgál - Előzetes eredmények és az újak összevetése - A kapott eredmények saját/iskolai/szakszolgálati felhasználása - A kapott eredmények megosztása a szülőkkel

11 11 A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE : ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS 1. A mérés nem cél, hanem eszköz!!! Lépések: 1. Megismerés - az érés hullámzása és tendencia jellege – a gyermek változik - koegzisztencia, heterokrónia - a megfigyelés folyamatos – természetes élethelyzetben - minden funkcióra kiterjed - konstruktív tanuláselmélet: - procedurális és deklaratív tanulás – azonos értékrend - figyelembe veszi a gyerek előzetes ismereteit

12 12 A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE : ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS 2. 2. Tervezés - A megismert „adatokból” készül a fejlesztési terv 3. Nevelőmunka, melynek része a tényleges fejlesztés - Cél: bármilyen állapotról bármilyen állapotig eljutás - Elérendő szint nincs, apró lépéstől a „csillagos égig” - Egy gyereken „belül” több szint létezik - A megfigyelés - természetes környezetben - valódi tevékenység közben lesz hiteles - az intuíció szerepe (is) felértékelődik

13 13 M INŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS A GYERMEK NYOMON KÖVETÉSÉNEK KÉRDÉSEI 1. Szempontok a fejlődési naplóhoz: Eredményeit csoportszinten összesítjük /nem Minden gyerekre készül egyéni fejlesztési terv/nem Vezetését az óvodavezető ellenőrzi/nem Az ellenőrzés a terv meglétére irányul/nem Az ellenőrzés a terv tartalmára irányul/nem Vezetésének óvodai szabályai vannak/nincsenek Mindkét óvodapedagógus feladata a vezetése/nem Része a családokkal történő beszélgetésnek/nem

14 14 M INŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS A GYERMEK NYOMON KÖVETÉSÉNEK KÉRDÉSEI 2. Szempontok folytatás: Része a dajkákkal folytatott munkának /nem Része a szakfejlesztőkkel folytatott munkának /nem A gyermekeket „elkíséri” az iskolába /nem Egyéb mérőeszköz is használatos (DIFFER, stb.)/nem A szabad játék során is történnek megfigyelések/nem

15 K APCSOLAT A SZÜLŐKKEL Resztoratív pedagógiai szemlélet és gyakorlat

16 N ÉHÁNY, A TÉMÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOM (ABC- BEN ) Bakonyi Anna: Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése. suliNova 2007. Bakonyi Anna,Lendvai Lászlóné: Fejlődési Napló-és Mérési fokozatok. Módszertár 2010. Differ Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára. Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián,Nagy József, Vidákovich Tibor Fábián Katalin, Laminé Antal Éva: Mérőeszközök, felmérőlapok gyűjteménye az óvodai minőségbiztosítás elkészítéséhez. Fabula Bt. 2010. Feladatgyűjtemény a képességszintek megállapításához. 1-11. Szerk: Kissné Takács Erika. Debrecen 1993. Horváth Judit, Horváthné Csapuha Klára, Rónáné falus Júlia: Amit az óvónőnek észre kell venni. Budapest. 2002. Képességmérés az óvodában I.II. Szerk: Kelemen Lajos Poliforma kft. Laminé Antal Éva, Petránné Képes Gizella: EFQM kiválóság modellre épülő mérés, értékelés az óvodában. Humán Szolgáltató Bt. 2001. Szászné Csikós Klára, Varga Katalin: Segítőkészség. Ec-Pec


Letölteni ppt "G ONDOLATOK A GYERMEKEK NYOMON KÖVETÉSÉHEZ Bakonyi Anna előadása alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések