Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Térítési díjak a háziorvosi praxisban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Térítési díjak a háziorvosi praxisban"— Előadás másolata:

1 Térítési díjak a háziorvosi praxisban
dr. Hanti Péter orvos-jogász alelnök, Konszenzus Egészségügyi-Jogi Interdiszciplináris Társaság Fehérvári Orvosklub 2006. szeptember 19.

2 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) hatályos rendelkezései: „11. § (1) A biztosított a háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) ellátás keretében a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult [...] b) betegsége esetén a háziorvosi rendelőben, illetve amennyiben egészségi állapota indokolja az otthonában történő orvosi vizsgálatra és gyógykezelésre – ideértve az ellátás során felhasznált, az elsősegély keretében alkalmazott gyógyszert (kivéve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszert), illetve kötszert is –, g) egyéb orvosszakértői vizsgálatra és szakvéleményre, amennyiben az társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális juttatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság megállapítására irányul. (2) A biztosított az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatásokat a) a külön jogszabály szerint választott háziorvosánál veheti igénybe, [...]” „18. § (5) A gyógyító céllal rendelt ellátások közül nem az egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe: e) külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok, továbbá foglalkozás-egészségügyi ellátások; f) külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor; „19. § (1) Az egészségügyi ellátás keretében a biztosított a kezelőorvos által gyógyító céllal rendelt, az egészségügyi miniszter által az adott finanszírozott ellátásra meghatározott vizsgálati és terápiás eljárási rend szerinti szolgáltatásokra jogosult. Ha a biztosított állapota és a gyógyítás szempontjai indokolják, a kezelőorvos a gyógyítás eredményessége érdekében a vizsgálati és terápiás rendben foglaltaktól eltérhet. Amennyiben az adott ellátás tekintetében az egészségügyi miniszter nem határoz meg vizsgálati és terápiás eljárási rendet, a biztosított a kezelőorvos által gyógyító céllal rendelt, a szolgáltatónál rendelkezésre álló mindazon finanszírozott vizsgálati és terápiás ellátásra jogosult, amely egészségi állapotának helyreállításához szükséges.” „23. § A biztosított részleges térítés mellett jogosult f) saját kezdeményezésére az ellátás 19. § (1) bekezdésében foglaltaktól – többletköltséget okozó – eltérő tartalommal történő igénybevételére; j) az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra.” „25. § (1) Az egészségügyi szolgáltató jól látható helyen kifüggeszti a térítési díjak feltüntetésével a szolgáltatónál térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét, továbbá a szolgáltatás megkezdése előtt a biztosítottat tájékoztatja az indokolt és az általa igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról.”

3 Háziorvosi praxisban kiállított okiratok I.:
Tanúsító jellegűek: tényt, adatot, esemény megtörténtét igazolják (pl. orvosi rendelésen való megjelenés igazolása, krónikus betegségekről és rendszeres gyógyszerekről üzemorvosnak kiállított igazolás, „közgyógyigazolás”, TB/önkormányzati segélyhez gyógyszerköltség-igazolás, utazó gyógyszereinek igazolása, stb.) mindig ingyenesek

4 Háziorvosi praxisban kiállított okiratok II.:
Véleményező jellegűek: orvosszakértői vizsgálatok, szakvéleményezés TB ellátásra, szociális juttatásra térítésmentesek egyéb célúak térítéskötelesek szabadárasak kifejezett jogszabályi „hatósági árasak” felhatalmazással szabadárasak az Ebtv-ből következően

5 Térítésmentesek különösen:
keresőképesség véleményezése; mozgáskorlátozott személy szakvizsgálata; ápolási díjhoz szükséges szakvélemény; egyéb szociális/TB kedvezményhez szükséges szakvizsgálat/szakvéleményezés

6 „Hatósági áras” tevékenységek:
vezetői engedély, fegyverviselési engedély, kedvtelési célú kishajó vezetői jogosítvány, véralkohol-vizsgálat, látlelet, stb. [284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete]

7 Szabadárasak kifejezett jogszabályi felhatalmazással (nem okiratokra hanem klasszikus orvosi ellátásra vonatkozik): az egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosultak ellátásáról szóló 87/2004.(X. 4.) ESzCsM rendelet alapján ( től alkalmazandó) biztosítási jogviszony nélküli belföldiek, nemzetközi szerződés által nem biztosított külföldiek számára eü. szolgáltató által meghatározott (fenntartója által jóváhagyott) térítési díj fizetési kötelezettség, árjegyzék, előzetes tájékoztatás, számviteli bizonylat menekültek ellátása illetve a mentés mindig térítésmentes sürgős szükség, veszélyeztető állapot fennállásakor csak utólagosan A térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet „2. § (3) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplő egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató az 1. § rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg.”

8 Kitérő: külföldiek ingyenes ellátása (2006. 09. 19-i állapot szerint):
EU tagállamok állampolgárai: Mo-n kívül 261 tagállam + EGT tagállamok: Izland, Lichtenstein, Norvégia Svájc Angola, Észak-Korea, Irak, Jordánia, Szerbia-Montenegró, Macedónia, Kuba, Kuvait, Mongólia, „FÁK” államok (kivéve: Üzbegisztán) Afganisztán, Horvátország, India, Líbia, Mozambik, Vietnam (csak hivatalos és tanulmányút), Zimbabve EUCARD, illetve útlevél alapján (receptfej példa: ENY: FIEUCARD EU: FI ) 1 Románia és Bulgária i csatlakozása után

9 Szabadárasak az Ebtv-ből következően:
Nem térítésmentes különösen: személyi higiénés alkalmassági vizsgálat (egészségügyi kiskönyv) [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 11. § (5)], külföldön nem munkaviszonyban munkát vállaló, valamint külföldön munkát vállaló családtagja egészségi alkalmassági vizsgálata és egészségügyi felkészítése [8/1982. (VII. 13.) EüM rendelet 2. § (3) b)], örökbefogadni szándékozó személy egészségügyi alkalmassági vizsgálata [149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. § (2)], gyámul rendelt személy egészségügyi alkalmassági vizsgálata [149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (4)], halottvizsgálat [34/1999. (IX. 24.) BM–EüM–IM együttes rendelet], önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatásokra jogosító orvosi javaslatok [263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (1)], valamint minden egyéb térítésmentesen igénybe nem vehető orvosszakértői vizsgálat illetve szakvélemény [Ebtv. 18. § (5) f)]

10 Kitérő: az egészségpénztárak három oldala
Javaslat kiállítása: bármely orvos bármely betegnek, szerződés nem szükséges Szerződéskötés: opcionális, formális, semmilyen hátránnyal-kötelezettséggel nem jár; előnyök: általában ingyenes megjelenés a pénztártagok körében + a kiállított számla értékét kifizeti a betegnek a pénztár Mi magunk is lehetünk pénztártagok: vállalkozóként költségelhető a munkáltatói tagdíjrész – 2007-es változások

11 …csak zárójelben… Ha a finanszírozott eü. Szolgáltató ÁNTSZ engedéllyel és – amennyiben önkormányzati rendelőhelyiségben ténykedik – az önkormányzat hozzájárulásával egyéb nem finanszírozott szolgáltatást is nyújt akár a saját betegeinek: térítési díj kérhető (Ebtv. 19. § (1), 23. § j)] Saját beteg nem indokolt otthoni („kényelmi”) ellátása esetén részleges térítési díj kérhető – az indokoltság megítélése (?) – jelenlegi bevezetése nem javasolt ________________________________________ - Medicus Universalis V. évf. 1. sz. (2006. január) - EüM tájékoztató

12 Javaslatok I.: Alba Családorvosi Egyesületnek javasolt térítési díjak (2006. június): - TB keretében nem jogosult vizitdíja a rendelőben: ,- háznál: 7 000,- Halottvizsgálati díj: 4 000,- Elfogadása esetén mindenki alkalmazza; díját a „temetést intéző” fizeti (ha fellelhető); szorosan a halottvizsgálathoz kötődik A térítési díjak megosztása: vizitdíj: Egyesület – orvos 50-50% halottvizsgálat díja: 100% orvos

13 Javaslatok II.: A jogszabály kifejezett felhatalmazása alapján vagy az Ebtv-ből következően szabadáras szolgáltatások térítési díjára tett javaslat a helyi háziorvosi szolgáltatóknak: - valamennyi díjköteles okirat kiállítása (eü. kiskönyv, EP javaslat, stb.) egységesen: 4 000,- - TB keretében nem jogosult vizitdíja rendelőben; halottvizsgálat: 4 000,- - TB keretében nem jogosult vizitdíja háznál: ,-

14 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Térítési díjak a háziorvosi praxisban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések