Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei 2014. 04. 29. Kultúrház, Pusztakovácsi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei 2014. 04. 29. Kultúrház, Pusztakovácsi."— Előadás másolata:

1 A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei 2014. 04. 29. Kultúrház, Pusztakovácsi

2 Pénzbeli és természetbeni ellátások

3 Családi pótlék Gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nyújtott nevelési ellátás, vagy iskoláztatási támogatás Tanköteles gyermeknél: a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára Nem tanköteles gyermeknél (aki középfokú tanulmányokat folytat): annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a 20. évét betölti (SNI: 23 év) Egyedülállóvá válás esetén az összeg magasabb Ha már nem jár iskolába: kérni a folyósítás megszüntetését Összege: gyermekek számától függ Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

4 Gyermeknevelési segély (GYES) Gyermek 3 éves koráig Ikergyermekek esetén: 5. éves korukig Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek: 10. éves korig Nagyszülői GYES: gyermek 1 éves kora után, ha a gyermek saját családjában marad (mellette,3 éves kor betöltése után heti 30 órát meg nem haladóan dolgozhat) GYES mellett munka vállalható a gyermek 1 éves kora után Kiskorú szülő gyermekének gyámja a GYES mellett időkorlátozás nélkül dolgozhat Összege (nettó): 25. 650 Ft, ikergyermekek esetén ezen összeg annyi szorosa, ahány ikergyermek van Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

5 Gyermeknevelési támogatás (GYET) Aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel A legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár Az édesanya heti 30 órát meg nem haladóan dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik Összege (nettó): 25. 650 Ft Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

6 Anyasági támogatás Feltétele: a terhesség alatt legalább 4 alkalommal (koraszülés esetén legalább 1) terhesgondozáson részt kell venni, ezt a terhesgondozási kiskönyvvel kell igazolni Az igényt a szülést követő 6 hónapon belül be kell nyújtani Összege: 64. 125 Ft, ikergyermekek esetén 85. 500 Ft Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

7 Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) Aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) A szülési szabadság időtartamára-, de max. a gyermek születését követő 168 napig (kb. 5 és fél hónapig) jár Összege: a napi átlagkereset 70%-a Igénylés: munkáltatónál, ahonnan szülni ment

8 Gyermekgondozási díj (GYED) Aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) TGYÁS lejártát követően, a gyermek 2 éves koráig (ikergyermekeknél: 3 éves koráig) A gyermek 1 éves kora után lehet mellette dolgozni Összege: a napi átlagkereset 70%-a (2 gyermek esetén: duplája, 3 gyermek: triplája) Felsőfokú tanulmányokat folytató anyának is jár: 1 évig, összege: 71. 050 Ft Igénylés: munkáltatónál, ahonnan szülni ment

9 Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások Méltányossági terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz, gyermekápolási táppénz: ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik Egyszeri segély: gyógyszerköltségre, egészségbiztosítási pénzbeli ellátások átmeneti kiegészítésére, gyógyászati segédeszköz (szemüveg, hallókészülék, járást segítő eszköz, stb.) vásárlására Összege: egyedi elbírálás alapján Igénylés: Somogy Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28.)

10 Árvaellátás Akinek egyik vagy mindkét szülője elhunyt és életkorától függően meghatározott szolgálati idővel rendelkezett A gyermek 16 éves korának betöltéséig jár Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul: a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25 éves korának betöltéséig jár Összege: annak a nyugdíjnak a 30%-a, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna (de minimum 24. 250 Ft) Igénylés: -ha az elhunyt nyugdíjas volt: Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága (Kaposvár, Kossuth L. u. 9.) -ha az elhunyt nem volt nyugdíjas: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Budapest, Váci út 73.)

11 Gyermektartásdíj megelőlegezése A bíróság a tartásdíjat megállapította, de ennek behajtása átmenetileg lehetetlen 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet csatolni kell Ha a szülő ezen összeg nélkül nem képes a gyermek részére a szükséges ellátást, tartást biztosítani A családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem maximum 57. 000 Ft A folyósítás időtartama: legfeljebb 3 év lehet Amíg a gyermek középfokú tanulmányokat folytat, legfeljebb azonban 18 éves korig Összege: gyermekenként max. 14. 250 Ft Igénylés: Járási Gyámhivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.)

12 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A családban az egy főre jutó havi jövedelem maximum 37. 050 Ft Egyedülálló szülő, tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő esetén maximum 39. 900 Ft Vagyonvizsgálat Gyermekétkeztetési kedvezmény (ingyenes étkezés: bölcsőde, óvoda, 1- 8. osztályig, 50%-os kedvezmény: középiskola), ingyenes tankönyv, évente kétszer természetbeni támogatás (5. 800 Ft értékben, Erzsébet utalvány formájában) 18 éves korig, de: -ha nappali tanulmányokat folytat: annak befejezéséig, legfeljebb 23 éves korig -ha felsőfokú tanulmányokat folytat : legfeljebb 25 éves korig Jegyzői gyámhatóság (nem Gyámhivatal!) 1 év időtartamra állapítja meg, évente felülvizsgálja Igénylés: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

13 Óvodáztatási támogatás Célja: halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban rendszeresen járjanak óvodába Akinek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül Halmozottan hátrányos helyzetű: ha 3 feltételből legalább 2 fennáll: - a szülő önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik - munkanélküli: aktív korúak ellátásában részesül, vagy 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott, - elégtelen lakókörnyezetben él: félkomfortos, vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú lakásban

14 Óvodáztatási támogatás Legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az 5. életévét betölti, megkezdi az óvodába járást + a kérelem benyújtását előtt 2 hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába Összege: gyermekenként első alkalommal 20. 000 Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként évente kétszer 10. 000 Ft Igénylés: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

15 Tankönyvvásárlási támogatás Ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanköteles tanulók részére tanévenként 5.000- Ft-os támogatás 1 főre jutó havi jövedelem maximum 45. 600 Ft Szükséges a tankönyv számla becsatolása Adott tanév 09. 30-ig kell benyújtani Igénylés: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

16 Térítésmentes helyközi tanulóbérlet Alapfokú oktatási intézmény tanulója Távolsági buszközlekedéshez tanulóbérlet Az 1 főre eső havi jövedelem maximum 99. 750 Ft 1 tanulmányi évre szól (09. 01- 06. 30-ig) Minden év 09. 05-ig a az oktatási intézménynél kell benyújtani Megállapítás: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

17 Önkormányzati segély Települési önkormányzat képviselő-testülete nyújtja A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek (az 1 főre eső havi jövedelem maximum 71. 250 Ft, egyedülálló: 85. 500 Ft) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeknek (az 1 főre eső havi jövedelem maximum 37. 050 Ft) Betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, gyermek fogadásának előkészítése, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, gyermek családba való visszakerülésének segítésekor Formái: eseti (egyszeri), vagy havi rendszeres (legfeljebb 6 hónapig ) pénzellátás 18. évét be nem töltött személynél: évente max. kétszer, ha az 1 főre eső havi jövedelem maximum 57. 000 Ft

18 Önkormányzati segély Összege: rászorultság szerint, de minimum 2. 000 Ft Természetbeni formában: Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás formájában Igénylés: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

19 Ápolási díj Tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás Aki állandó és tartós gondozásra szoruló : a) súlyosan fogyatékos (látás-, hallásveszteség, értelmi akadályozottság, mozgássszervi károsodás) vagy b) tartósan beteg (3 hónapnál hosszabb időtartamban) 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi Összege: 29. 500 Ft Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.) Kiemelt ápolási díj: - Jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes személy - Aki után a magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak - Összege: 53. 100 Ft - Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.)

20 Ápolási díj Emelt összegű ápolási díj: - Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén - Ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg - Összege: 44. 250 Ft - Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.) Méltányossági ápolási díj: - annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi - az 1 főre eső havi jövedelem maximum 28. 500 Ft (egyedülálló esetén 42.750 Ft) - Összege: 22. 800 Ft -Igénylés: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

21 Közgyógyellátás A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentését szolgáló természetbeni ellátás Térítésmentesen jogosult: egyes gyógyszerekre (gyógyszerkerete erejéig), gyógyászati segédeszközökre, gyógyászati ellátásokra Alanyi jogon jogosult rá többek között az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 2 évre kerül megállapításra Normatív jogon: akinek gyógyszerköltsége nagyobb a havi 2. 850 Ft-nál és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum 28. 500 Ft (egyedülálló esetén a 42. 750 Ft), 1 évre kerül megállapításra Igénylésük: Járási Hivatalban (Petőfi u. 14.)

22 Közgyógyellátás Méltányossági alapon: akinek gyógyszerköltsége nagyobb havi 5. 700 Ft-nál és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum 42. 750 Ft (egyedülálló esetén 57. 000 Ft), - 1 évre kerül megállapításra - Igénylés: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

23 Lakásfenntartási támogatás Lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások (víz, villany, gáz, szemészszállítás, közös költség, lakbér, lakáscélú kölcsön, tüzelőanyag) viseléséhez Amely a lakhatást leginkább veszélyezteti Természetbeni ellátás: közvetlenül a szolgáltatónak, közös képviselőnek, főbérlőnek, hitelintézetnek) utalják Normatív alapon: az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem maximum 71. 250 Ft A fogyasztási egység arányszáma kedvezőbb: magasabb összegű családi pótlék-, fogyatékossági támogatás folyósítása, illetve egyedülálló szülő esetén 1 évre kerül megállapításra, évente felülvizsgálják Összege: egyedi elbírálás alapján, de minimum 2. 500 Ft Igénylés: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

24 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

25 Gyermekjóléti szolgálat A gyermek érdekeit védő szolgáltatás Feladata: - jogokról, támogatásokról való tájékoztatás, a hozzájutás segítése - családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, a hozzájutás megszervezése - válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása - szabadidős programok (játszóházak, táborozás) szervezése - hivatalos ügyek intézésének segítése - veszélyeztetettséget észlelő-, jelzőrendszer működtetése - családgondozás: gyermek problémáinak rendezése, családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása - családi konfliktusok (válás, a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, stb.) megoldásának segítése - szolgáltatások (gyermekjóléti, szociális, egészségügyi, pedagógiai) igénybevételének javaslata - felkérésre környezettanulmány készítése - a veszélyeztetettségnek megfelelő javaslat készítése a Gyámhivatal felé

26 Gyermekjóléti szolgálat Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Nagyné Horváth Mária Szilvia családgondozó Ügyfélfogadás: Szerda 8. 30 – 11. 00 Helye: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

27 Bölcsőde Kistérségi társulás valamennyi (38) településéről Családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek fogadása, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, nappali tagozaton végzett tanulmányaik vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásukat nem tudják biztosítani 4 csoportszobában 8 gondozónő és 1 bölcsődevezető 1 csoportban 12 gyermek gondozható Térítés ellenében játszócsoport (ahol a szülők együtt játszanak gyermekeikkel) és sószoba (melynek rendszeres használata megbetegedések megelőzésére, illetve a felső légúti betegségekben szenvedőknek ajánlott) működtetése Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 6.30 – 17.30-ig Helye: Marcali, Katona J. u. 3.

28 Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

29 Családsegítő szolgálat Szociális és mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családoknak: nehéz helyzethez vezető okok megelőzése-, krízishelyzet megszüntetése-, életvezetési képesség megőrzésének segítése információnyújtással, tanácsadással Anyagi nehézségekkel küzdők számára: pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (kérelmek kitöltése) Családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében: családgondozás Csoportfoglalkozás szervezése pld. adósságterhekkel küzdőknek, pszichiátriai betegeknek Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-, jelzőrendszer működtetése: intézmények, civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelzésének fogadása Természetbeni adományok (ruha, játék, bútor, háztartási kisgépek, babafelszerelések, tartós élelmiszer) gyűjtése és osztása

30 Családsegítő szolgálat Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Nagyné Horváth Mária Szilvia családgondozó Ügyfélfogadás: Szerda 9. 00 – 11. 00 Helye: Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pusztakovácsi, Fő u. 56. )

31 Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások

32 Fogyatékosok nappali intézménye Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott intézmény Nappali ellátást, gondozást biztosít fogyatékkal élő személyek (gyermekek, fiatalok, felnőttek) számára Nagy hangsúlyt fektet az önellátás, önkiszolgálás fejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésének elsajátítására Étkezést (tízórait, ebédet) igény szerint biztosít Az egyéni képességek fejlesztéséhez gyógypedagógus áll rendelkezésre Az oda-vissza történő szállítást – igény szerint – támogató szolgálatuk végzi Helye: Marcali, Táncsics M. u. 103. Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8.00 – 16.00-ig

33 Egészségügyi alapellátások

34 Védőnői szolgálat és háziorvosi ellátás Családok egészségének megőrzésére, segítésére; a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelő tevékenység Családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése Terhes tanácsadás (várandós anyák gondozása): tájékoztatás a szükséges vizsgálatokról, egészséges életvitelről, szülésről, szoptatásról, csecsemőgondozásról - Ideje: Kedd 9. 00 – 10. 00-ig - Helye: Orvosi rendelő (Pusztakovácsi, Fő u. 98.) Gyermek születését követően: segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, családtervezéssel kapcsolatban

35 Védőnői szolgálat és háziorvosi ellátás Védőnői tanácsadás (0-3 éves gyermekek gondozása): családlátogatás, szoptatás segítése, szűrővizsgálatok végzése, védőoltásokról tájékoztatás, gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők észlelésekor szakember értesítése - Ideje: Kedd 9. 00 – 10. 00-ig - Helye: Orvosi rendelő (Pusztakovácsi, Fő u. 98.) Csecsemő tanácsadás: háziorvos védőnővel közös tevékenysége - Ideje: Hétfő 9. 00 – 11. 00-ig - Helye: Orvosi rendelő (Pusztakovácsi, Fő u. 98.) 3 - 6 éves gyermekek gondozása: pusztakovácsi óvodában 6 - 18 éves gyermekek gondozása: pusztakovácsi Általános Iskolában

36 Védőnői szolgálat és háziorvosi ellátás Kürtöspusztai lakosok esetén: Terhes tanácsadás Védőnői tanácsadás Csecsemő tanácsadás Ideje: Hétfő, Péntek 8. 00 – 11. 00 Helye: Védőnői tanácsadó Osztopán, Ady u. 2. Gyermekorvosi tanácsadás: minden hónap 2. Hétfő 9. 30 – 11. 30 Nőgyógyászati tanácsadás: minden hónap 3. Szerda 8. 30 – 10. 30

37 Járóbeteg szakellátások

38 Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Gondozó 0-18 éves korig a szorongásos tünetek, lelki eredetű testi zavarok, depresszió, viselkedés- és tanulászavar, figyelem- és magatartászavar, fejlődészavarok, kapcsolatteremtési zavar esetén Fontos a minél korábbi felismerés és segítségkérés a szülő, védőnő, óvoda, iskola részéről Nem kell beutaló Rendelési idő: Hétfő - Péntek: 8. 00 – 14.00-ig Helye: Marcali, Széchenyi u. 17-21. (kórház épülete)

39 Pedagógiai szolgáltatások

40 Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye 0-18 éves korig beilleszkedési-, magatartási- és tanulási zavarok kiszűrése, terápiája, nevelési tanácsadás, beszédjavítás, korai fejlesztés, utazó gyógypedagógiai-logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés, óvoda-, iskolapszichológusi tevékenység, tehetséggondozás Fontos a minél korábbi felismerés és segítségkérés a szülő, védőnő, óvoda, iskola részéről Vizsgálatra jelentkezés történhet: szülő kérésére és intézményi javaslatra egyaránt Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 8.00 – 16.00-ig, Pénteken: 8.00 – 13.30-ig Helye: Marcali, Petőfi u. 14.

41 Köszönöm a figyelmet! Hámos Zsuzsanna családgondozó


Letölteni ppt "A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei 2014. 04. 29. Kultúrház, Pusztakovácsi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések