Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei 2014. 03. 04. IKSZT Kelevíz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei 2014. 03. 04. IKSZT Kelevíz."— Előadás másolata:

1 A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei 2014. 03. 04. IKSZT Kelevíz

2 Pénzbeli és természetbeni ellátások

3 Családi pótlék • Gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nyújtott nevelési ellátás, vagy iskoláztatási támogatás • Tanköteles gyermeknél: a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára • Nem tanköteles gyermeknél (aki középfokú tanulmányokat folytat): annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a 20. évét betölti (SNI: 23 év) • Egyedülállóvá válás esetén az összeg magasabb • Ha már nem jár iskolába: kérni a folyósítás megszüntetését • Összege: gyermekek számától függ • Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

4 Gyermeknevelési segély (GYES) • Gyermek 3 éves koráig • Ikergyermekek esetén: 5. éves korukig • Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek: 10. éves korig • Nagyszülői GYES: gyermek 1 éves kora után, ha a gyermek saját családjában marad (mellette,3 éves kor betöltése után heti 30 órát meg nem haladóan dolgozhat) • GYES mellett munka vállalható a gyermek 1 éves kora után • Kiskorú szülő gyermekének gyámja a GYES mellett időkorlátozás nélkül dolgozhat • Összege (nettó): 25. 650 Ft, ikergyermekek esetén ezen összeg annyi szorosa, ahány ikergyermek van • Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

5 Gyermeknevelési támogatás (GYET) • Aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel • A legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár • Az édesanya heti 30 órát meg nem haladóan dolgozhat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik • Összege (nettó): 25. 650 Ft • Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

6 Anyasági támogatás • Feltétele: a terhesség alatt legalább 4 alkalommal (koraszülés esetén legalább 1) terhesgondozáson részt kell venni, ezt a terhesgondozási kiskönyvvel kell igazolni • Az igényt a szülést követő 6 hónapon belül be kell nyújtani • Összege: 64. 125 Ft, ikergyermekek esetén 85. 500 Ft • Igénylés: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.)

7 Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) • Aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) • A szülési szabadság időtartamára-, de max. a gyermek születését követő 168 napig (kb. 5 és fél hónapig) jár • Összege: a napi átlagkereset 70%-a • Igénylés: munkáltatónál, ahonnan szülni ment

8 Gyermekgondozási díj (GYED) • Aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) • TGYÁS lejártát követően, a gyermek 2 éves koráig (ikergyermekeknél: 3 éves koráig) • A gyermek 1 éves kora után lehet mellette dolgozni • Összege: a napi átlagkereset 70%-a (2 gyermek esetén: duplája, 3 gyermek: triplája) • Felsőfokú tanulmányokat folytató anyának is jár: 1 évig, összege: 71. 050 Ft • Igénylés: munkáltatónál, ahonnan szülni ment

9 Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások • Méltányossági terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz, gyermekápolási táppénz: ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik • Egyszeri segély: gyógyszerköltségre, egészségbiztosítási pénzbeli ellátások átmeneti kiegészítésére, gyógyászati segédeszköz (szemüveg, hallókészülék, járást segítő eszköz, stb.) vásárlására • Összege: egyedi elbírálás alapján • Igénylés: Somogy Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28.)

10 Árvaellátás • Akinek egyik vagy mindkét szülője elhunyt és életkorától függően meghatározott szolgálati idővel rendelkezett • A gyermek 16 éves korának betöltéséig jár • Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul: a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25 éves korának betöltéséig jár • Összege: annak a nyugdíjnak a 30%-a, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna (de minimum 24. 250 Ft) • Igénylés: -ha az elhunyt nyugdíjas volt: Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága (Kaposvár, Kossuth L. u. 9.) -ha az elhunyt nem volt nyugdíjas: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Budapest, Váci út 73.)

11 Gyermektartásdíj megelőlegezése • A bíróság a tartásdíjat megállapította, de ennek behajtása átmenetileg lehetetlen • 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet csatolni kell • Ha a szülő ezen összeg nélkül nem képes a gyermek részére a szükséges ellátást, tartást biztosítani • A családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem maximum 57. 000 Ft • A folyósítás időtartama: legfeljebb 3 év lehet • Amíg a gyermek középfokú tanulmányokat folytat, legfeljebb azonban 18 éves korig • Összege: gyermekenként max. 14. 250 Ft • Igénylés: Járási Gyámhivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.)

12 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény • A családban az egy főre jutó havi jövedelem maximum 37. 050 Ft • Egyedülálló szülő, tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő esetén maximum 39. 900 Ft • Vagyonvizsgálat • Gyermekétkeztetési kedvezmény (ingyenes étkezés: bölcsőde, óvoda, 1- 8. osztályig, 50%-os kedvezmény: középiskola), ingyenes tankönyv, évente kétszer természetbeni támogatás(5. 800 Ft értékben, Erzsébet utalvány formájában) • 18 éves korig, de: -ha nappali tanulmányokat folytat: annak befejezéséig, legfeljebb 23 éves korig -ha felsőfokú tanulmányokat folytat : legfeljebb 25 éves korig • Jegyzői gyámhatóság (nem Gyámhivatal!) 1 év időtartamra állapítja meg, évente felülvizsgálja • Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.), vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségén (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

13 Óvodáztatási támogatás • Célja: halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban rendszeresen járjanak óvodába • Akinek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül • Halmozottan hátrányos helyzetű: ha 3 feltételből legalább 2 fennáll: - a szülő önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik - munkanélküli: aktív korúak ellátásában részesül, vagy 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott, - elégtelen lakókörnyezetben él: félkomfortos, vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú lakásban

14 Óvodáztatási támogatás • Legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az 5. életévét betölti, megkezdi az óvodába járást + a kérelem benyújtását előtt 2 hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába • Összege: gyermekenként első alkalommal 20. 000 Ft • Ezt követően esetenként és gyermekenként évente kétszer 10. 000 Ft • Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.), vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségén (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

15 Ösztöndíj • A szociálisan rászoruló egyetemen, főiskolán továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat) • „A” típusú: felsőoktatási hallgató, aki nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanul • „B” típusú: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatal, aki a felsőoktatási intézmény keretében kíván részt venni • Önkormányzat hirdetőtábláján, illetve a város honlapján van meghirdetve

16 Ösztöndíj • Szociálisan hátrányos helyzetű: - az 1 főre eső havi jövedelem maximum 22. 800 Ft - árva, vagy félárva - a családban levő eltartottak száma 3, vagy annál több - gyermeket nevel családban, vagy egyedül, - betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van, - eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül - állandó lakhelyén kívül intézményben tanul - nem részesül kollégiumi ellátásban • „A” típusú pályázat esetében 2 félévre, „B” típusú pályázat esetében 6 egymást követő tanulmányi félévre szól • Összege: minimum havonta 1. 000 Ft • Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.), vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségén (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

17 Önkormányzati segély • Települési önkormányzat képviselő-testülete nyújtja • Az 1 főre eső havi jövedelem maximum 42.750 Ft • A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére • Betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, gyermek fogadásának előkészítése, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, gyermek családba való visszakerülésének segítése esetén • Formái: eseti (egyszeri), vagy havi rendszeres (legfeljebb 6 hónapig) pénzellátás • Természetbeni formában: Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás formájában • Összege: egyedi elbírálás alapján • Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.), vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségén (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

18 Ápolási díj • Tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás • Aki állandó és tartós gondozásra szoruló : a) súlyosan fogyatékos (látás-, hallásveszteség, értelmi akadályozottság, mozgássszervi károsodás) vagy b) tartósan beteg (3 hónapnál hosszabb időtartamban) 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi • Összege: 29. 500 Ft • Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.) • Kiemelt ápolási díj: - Jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes személy - Aki után a magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak - Összege: 53. 100 Ft - Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.)

19 Ápolási díj • Emelt összegű ápolási díj: - Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén - Ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg - Összege: 44. 250 Ft - Igénylés: Járási Hivatalban (Marcali, Petőfi u. 14.) • Méltányossági ápolási díj: - annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi - az 1 főre eső havi jövedelem maximum 28. 500 Ft (egyedülálló esetén 42. 750 Ft) - Összege: 23. 600 Ft - Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.), vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségén (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

20 Közgyógyellátás • A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentését szolgáló természetbeni ellátás • Térítésmentesen jogosult: egyes gyógyszerekre (gyógyszerkerete erejéig), gyógyászati segédeszközökre, gyógyászati ellátásokra • Alanyi jogon jogosult rá többek között az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 2 évre kerül megállapításra • Normatív jogon: akinek gyógyszerköltsége nagyobb a havi 2. 850 Ft-nál és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum 28. 500 Ft (egyedülálló esetén a 42. 750 Ft), 1 évre kerül megállapításra • Igénylésük: Járási Hivatalban (Petőfi u. 14.)

21 Közgyógyellátás • Méltányossági alapon: akinek gyógyszerköltsége nagyobb a havi 5.130.- Ft-nál és családjában az 1 főre eső havi jövedelem maximum 42. 750 Ft (egyedülálló esetén 71. 250 Ft), - 1 évre kerül megállapításra - Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.), vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségén (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

22 Lakásfenntartási támogatás • Lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások (víz, villany, gáz, szemészszállítás, közös költség, lakbér, lakáscélú kölcsön, tüzelőanyag) viseléséhez • Amely a lakhatást leginkább veszélyezteti • Természetbeni ellátás: közvetlenül a szolgáltatónak, közös képviselőnek, főbérlőnek, hitelintézetnek) utalják • Normatív alapon: az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem maximum 71. 250 Ft • A fogyasztási egység arányszáma kedvezőbb: magasabb összegű családi pótlék-, fogyatékossági támogatás folyósítása, illetve egyedülálló szülő esetén • 1 évre kerül megállapításra, évente felülvizsgálják • Összege: egyedi elbírálás alapján, de minimum 2. 500 Ft • Igénylés: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában (Marcali, Rákóczi u. 11.), vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Kirendeltségén (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

23 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

24 Gyermekjóléti szolgálat • A gyermek érdekeit védő szolgáltatás • Feladata: - jogokról, támogatásokról való tájékoztatás, a hozzájutás segítése - családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, a hozzájutás megszervezése - válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása - szabadidős programok (játszóházak, táborozás) szervezése - hivatalos ügyek intézésének segítése - veszélyeztetettséget észlelő-, jelzőrendszer működtetése - családgondozás: gyermek problémáinak rendezése, családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása - családi konfliktusok (válás, a gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, stb.) megoldásának segítése - szolgáltatások (gyermekjóléti, szociális, egészségügyi, pedagógiai) igénybevételének javaslata - felkérésre környezettanulmány készítése - a veszélyeztetettségnek megfelelő javaslat készítése a Gyámhivatal felé

25 Gyermekjóléti szolgálat • Természetbeni adományok (ruha, játék, bútor, háztartási kisgépek, babafelszerelések, tartós élelmiszer) gyűjtése és osztása • Pszichológiai tanácsadás Marcaliban: minden péntek 15 – 17 óra között • 3 családgondozó, melyből 1 ellátja Kelevíz települést is és egy szakmai vezető-családgondozó (aki ellátja a Családsegítő Szolgálat vezetését is) • A szolgálat ellátási területe: Marcali, Kelevíz, Sávoly, Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs, Somogysámson, Nemesvid, Somogysimonyi • Ügyfélfogadás: Kedd 9.00 - 11.00 • Helye: Önkormányzat (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

26 Bölcsőde • Kistérségi társulás valamennyi településéről • Családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek fogadása, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, nappali tagozaton végzett tanulmányaik vagy egyéb ok miatt a napközbeni ellátásukat nem tudják biztosítani • 4 csoportszobában 8 gondozónő és 1 bölcsődevezető • 1 csoportban 12 gyermek gondozható • Térítés ellenében játszócsoport (ahol a szülők együtt játszanak gyermekeikkel) és sószoba (melynek rendszeres használata megbetegedések megelőzésére, illetve a felső légúti betegségekben szenvedőknek ajánlott) működtetése • Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 6.30 – 17.30-ig • Helye: Marcali, Katona J. u. 3.

27 Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

28 Családsegítő szolgálat • Szociális és mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családoknak: nehéz helyzethez vezető okok megelőzése-, krízishelyzet megszüntetése-, életvezetési képesség megőrzésének segítése információnyújtással, tanácsadással • Anyagi nehézségekkel küzdők számára: pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése (kérelmek kitöltése) • Családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében: családgondozás • Csoportfoglalkozás szervezése pld. adósságterhekkel küzdőknek, pszichiátriai betegeknek • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-, jelzőrendszer működtetése: intézmények, civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelzésének fogadása

29 Családsegítő szolgálat • Természetbeni adományok (ruha, játék, bútor, háztartási kisgépek, babafelszerelések, tartós élelmiszer) gyűjtése és osztása • Jogi tanácsadás Marcaliban: minden hétfő 15 – 16 óra között • 3 családgondozó, melyből 1 ellátja Kelevíz települést is • A szolgálat ellátási területe: Marcali, Kelevíz, Sávoly, Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs, Somogysámson, Nemesvid, Somogysimonyi • Ügyfélfogadás: Kedd 9.00 - 11.00 • Helye: Önkormányzat (Kelevíz, Vörösmarty u. 45.)

30 Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások

31 Fogyatékosok nappali intézménye • Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott intézmény • Nappali ellátást, gondozást biztosít fogyatékkal élő személyek (gyermekek, fiatalok, felnőttek) számára • Nagy hangsúlyt fektet az önellátás, önkiszolgálás fejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésének elsajátítására • Étkezést (tízórait, ebédet) igény szerint biztosít • Az egyéni képességek fejlesztéséhez gyógypedagógus áll rendelkezésre • Az oda-vissza történő szállítást – igény szerint – támogató szolgálatuk végzi • Helye: Marcali, Táncsics M. u. 103. • Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8.00 – 16.00-ig

32 Egészségügyi alapellátások

33 Védőnői szolgálat és gyermekorvosi ellátás • Családok egészségének megőrzésére, segítésére; a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelő tevékenység • Családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése • Terhes tanácsadás (várandós anyák gondozása): tájékoztatás a szükséges vizsgálatokról, egészséges életvitelről, szülésről, szoptatásról, csecsemőgondozásról - Ideje: Hétfő 9.00 – 11.00-ig - Helye: Orvosi rendelő (Mesztegnyő, Vörösmarty u. 27.) •Gyermek születését követően: segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, családtervezéssel kapcsolatban

34 Védőnői szolgálat és gyermekorvosi ellátás • Védőnői tanácsadás (0-3 éves gyermekek gondozása): családlátogatás, szoptatás segítése, szűrővizsgálatok végzése, védőoltásokról tájékoztatás, gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők észlelésekor szakember értesítése - ideje: Kedd 9.00-11.00-ig - helye: Védőnői tanácsadó (Mesztegnyő, Vörösmarty u. 27.) - Csecsemő tanácsadás: háziorvos védőnővel közös tevékenysége - Ideje: Csütörtök 9.00 – 11.00-ig - Helye: Védőnői tanácsadó (Mesztegnyő, Vörösmarty u. 27.) • 3 - 6 éves gyermekek gondozása: mesztegnyői óvodában • 6 - 18 éves gyermekek gondozása: iskolavédőnői feladatok ellátása a mesztegnyői általános iskolában

35 Járóbeteg szakellátások

36 Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Gondozó • 0-18 éves korig a szorongásos tünetek, lelki eredetű testi zavarok, depresszió, viselkedés- és tanulászavar, figyelem- és magatartászavar, fejlődészavarok, kapcsolatteremtési zavar esetén • Fontos a minél korábbi felismerés és segítségkérés a szülő, védőnő, óvoda, iskola részéről • Nem kell beutaló • Rendelési idő: Hétfő - Péntek: 8. 00 – 14.00-ig • Helye: Marcali, Széchenyi u. 17-21. (kórház épülete)

37 Pedagógiai szolgáltatások

38 Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye • 0-18 éves korig beilleszkedési-, magatartási- és tanulási zavarok kiszűrése, terápiája, nevelési tanácsadás, beszédjavítás, korai fejlesztés, utazó gyógypedagógiai-logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés, óvoda-, iskolapszichológusi tevékenység, tehetséggondozás • Fontos a minél korábbi felismerés és segítségkérés a szülő, védőnő, óvoda, iskola részéről • Vizsgálatra jelentkezés történhet: szülő kérésére és intézményi javaslatra egyaránt • Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 8.00 – 16.00-ig, Pénteken: 8.00 – 13.30-ig • Helye: Marcali, Petőfi u. 14.

39 Kulturális intézmények

40 IKSZT • Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Kelevíz, Vörösmarty u. 46.) • Célja: a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása • Szolgáltatásai: - pályázatok írása - baba-mama programok - kézműves foglalkozások - kirándulások - korrepetálás - hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó játszóházak szervezése - könyvtári szolgáltatások: kölcsönzés, újság, internet, fénymásolás

41 Köszönöm a figyelmet! Pápai Éva családgondozó


Letölteni ppt "A gyermeknevelést segítő szolgáltatások, ellátások helyben igénybe vehető formái, az igénybevétel lehetőségei 2014. 03. 04. IKSZT Kelevíz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések