Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A közigazgatás felépítése 2. előadás. 2 A közigazgatás fogalma, feladata FOGALMA: A közigazgatás olyan szervezetrendszer, amelynek alapvető funkciója.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A közigazgatás felépítése 2. előadás. 2 A közigazgatás fogalma, feladata FOGALMA: A közigazgatás olyan szervezetrendszer, amelynek alapvető funkciója."— Előadás másolata:

1 1 A közigazgatás felépítése 2. előadás

2 2 A közigazgatás fogalma, feladata FOGALMA: A közigazgatás olyan szervezetrendszer, amelynek alapvető funkciója a törvényhozó szervek által meghatározott feladatok közhatalommal és egyéb szervezési eszközökkel történő végrehajtása. FELADATA: Jogalkotó tevékenység; Jogalkotó tevékenység; Hatósági jogalkalmazó tevékenység; Hatósági jogalkalmazó tevékenység; Közszolgáltató jellegű feladatok Közszolgáltató jellegű feladatok

3 3 A közigazgatás rendszere egyszemélyi vezetés (hierarchikus rendszer); egyszemélyi vezetés (hierarchikus rendszer); van felettes szervük; van felettes szervük; állami feladatokat lát el (országos közügy); állami feladatokat lát el (országos közügy); jogszabály, illetve a felettes szerv által meghatározott önálló feladat-, hatáskör, döntési jogkör; jogszabály, illetve a felettes szerv által meghatározott önálló feladat-, hatáskör, döntési jogkör; önálló költségvetésük van; önálló költségvetésük van; állami vagyonkezelők állami vagyonkezelők polgármesteri hivatal polgármesteri hivatal körjegyzőség körjegyzőség igazgatási társulás igazgatási társulás megyei közgyűlés hivatala megyei közgyűlés hivatala főpolgármesteri hivatal főpolgármesteri hivatal vezetője: jegyző vezetője: jegyző helyi közügyek ellátása; helyi közügyek ellátása; törvényi és saját feladat- meghatározás; törvényi és saját feladat- meghatározás; önálló döntési jogkör; önálló döntési jogkör; egységes szervezet egységes szervezet irányító: képviselő-testület irányító: képviselő-testület Két szervezetrendszer működik (duális jelleg) Államigazgatási szervek Önkormányzati közigazgatási szervek

4 4 A közigazgatás felépítése Közigazgatási feladatok ellátásának rendszere Államigazgatási szervek Államigazgatási szervek Önkormányzati igazgatási szervek Önkormányzati igazgatási szervek Egyéb közigazgatási feladatot ellátó szervek: pl: rendvédelmi szervek (VPOP), atipikus szervek Egyéb közigazgatási feladatot ellátó szervek: pl: rendvédelmi szervek (VPOP), atipikus szervek Közigazgatási feladatot ellátó nem közigazgatási szervek (pl: köztestületek) Közigazgatási feladatot ellátó nem közigazgatási szervek (pl: köztestületek)

5 5 A közigazgatási szervek csoportosítása HATÁSKÖR terjedelme szerint Általános hatáskörű szer- vek (Kormány, kormányhivatalok, önkor- mányzatok) Általános hatáskörű szer- vek (Kormány, kormányhivatalok, önkor- mányzatok) Különös hatáskörű szervek (szakfeladatot látnak el; pl.: minisztériumok) Különös hatáskörű szervek (szakfeladatot látnak el; pl.: minisztériumok) ILLETÉKESSÉG szerint Központi (országos) szervek Központi (országos) szervek Területi (régió, megye) szervek Területi (régió, megye) szervek Helyi illetékességű szervek Helyi illetékességű szervek

6 6 Államigazgatás Az államigazgatás központi szervei Az államigazgatás központi szervei Az államigazgatás helyi/területi szervei Az államigazgatás helyi/területi szervei

7 7 Az államigazgatás központi szervei Kormány, és a Kormány munkáját segítő szervek Minisztériumok A nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek KormányhivatalokKormányhivatalok Központi hivatalokKözponti hivatalok Autonóm államigazgatási szervekAutonóm államigazgatási szervek Rendvédelmi szervek orsz. Parancsnokságai (pl. ORFK)Rendvédelmi szervek orsz. Parancsnokságai (pl. ORFK) Az államigazgatás központi szerveinek fő csoportjai Az egész országra kiterjed az illetékességük;Az egész országra kiterjed az illetékességük; Országos feladatokat látnak el;Országos feladatokat látnak el; Irányító – szabályozó – végrehajtó típusú feladatokat látnak el;Irányító – szabályozó – végrehajtó típusú feladatokat látnak el;

8 8 A kormány Kormányzati tevékenysége körében: kormányprogram kidolgozása; kormányprogram kidolgozása; biztosítja a törvények végrehaj- tását, biztosítja a törvények végrehaj- tását, védi az alkotmányos rendet, gon- doskodik az állampolgári jogok érvényesüléséről védi az alkotmányos rendet, gon- doskodik az állampolgári jogok érvényesüléséről társadalmi, gazdasági tervek ki- dolgozása; társadalmi, gazdasági tervek ki- dolgozása; Magyar Köztársaság képviselete, nemzetközi szerződések kötése, külpolitikai tevékenység; Magyar Köztársaság képviselete, nemzetközi szerződések kötése, külpolitikai tevékenység; önkormányzatok törvényességi ellenőrzése; önkormányzatok törvényességi ellenőrzése; fegyveres erők, rendészeti szervek irányítása. fegyveres erők, rendészeti szervek irányítása. Államigazgatási irányítási tevékenysége körében: minisztériumok, alárendelt szervek irányítása; minisztériumok, alárendelt szervek irányítása; az államigazgatási ágak közvetlen felügyelet alá vonása; az államigazgatási ágak közvetlen felügyelet alá vonása; alárendelt szervek jog- szabálysértő döntéseinek megsemmisítése, megváltoztatása. alárendelt szervek jog- szabálysértő döntéseinek megsemmisítése, megváltoztatása. Államigazgatási szervezet csúcsán álló, testületi jelleggel működő szerv.

9 9 A kormány szervezete és működése Miniszterelnök Miniszterek: TárcaminiszterTárcaminiszter Tárca nélküli miniszterTárca nélküli miniszter A kormány hatáskörét ülésén gyakorolja. ― rendszeresen ülésezik; ― rendeletet alkot; ― határozatot hoz; (irányítási jogkörében: normatív határozat) ― működését részletesen a kormány ügyrendje szabályozza. Szerepe kiemelkedő, az Országgyűlés választja a köztársasági elnök nevezi ki őket a Miniszterelnök javaslatára; vezetési, irányítási, testületi feladatokat látnak el. vezetési, irányítási, testületi feladatokat látnak el.

10 10 A kormány segédszervei Kormányzati koordinációt segítő testületi szervek:  Kormánybizottságok  Kabinetek  Egyéb javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületek (pl.: Kollégiumok) Hivatali típusú, kiemelt feladatokat ellátó szerv:  Miniszterelnökség „Egyszemélyes” segédszervek:  Kormánybiztosok  Miniszterelnöki biztos

11 11 Miniszter által vezetett, központi kormányzati szerv; Kormány irányítási jogköre; Kormány irányítási jogköre; Egyszemélyi felelős vezetés; Egyszemélyi felelős vezetés; Politikai változó és szakmai állandó elemek. Politikai változó és szakmai állandó elemek. A Miniszter feladatai: kormány-előterjesztések készítése;kormány-előterjesztések készítése; jogszabály-előkészítés, ágazati stratégia kidolgozása;jogszabály-előkészítés, ágazati stratégia kidolgozása; jogalkalmazó, irányító, felügyeleti, ellenőrzési feladatok ellátása;jogalkalmazó, irányító, felügyeleti, ellenőrzési feladatok ellátása; nemzetközi kapcsolatok kialakítása;nemzetközi kapcsolatok kialakítása; kapcsolattartás civil szervezetekkel.kapcsolattartás civil szervezetekkel. Minisztériumok

12 12 A minisztérium szervezete MINISZTER ÁLLAMTITKÁR(OK) POLITIKAI VÁLTOZÓ STRUKTÚRA SZAKMAI ÁLLANDÓ STRUKTÚRA MINISZTERI KABINET KABINETFŐNÖK, POLITIKAI FŐTANÁCSADÓK, TANÁCSADÓK KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK FŐOSZTÁLYOK, TITKÁRSÁGOK OSZTÁLYOK KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÜGYKEZELŐK

13 13 A nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek KORMÁNY-HIVATALOK Pl.: KSH, Magyar Energia Hivatal, Országos Atomenergia Hivatal, SZTNH, NAV  kormány irányít, miniszter felügyel  OGY hozza létre KÖZPONTIHIVATALOK Pl.: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,KulturálisÖrökségvédelmiHivatal  kormány hozza létre AUTONÓMÁLLAMIGAZGATÁSISZERVEKPl.: Közbeszerzési Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal  Nem állnak a kormány irányítása alatt Fő feladatok: - a Kormány döntéseinek végrehajtása; - a területi államigazgatási szervek irányítása; - a szakterületüket érintő kormányzati döntések előkészítése; - hatósági tevékenység;

14 14 Az államigazgatás helyi/területi szervei Csoportosításuk Illetékességi területük alapján Hatáskörükalapján Általánoshatáskörű (pl.: kormányhivatalok) Különöshatáskörű (pl.: földhivatalok) körzeti megyei regionális

15 15 A területi különös hatáskörű államigazgatási szervek általános jellemzői feladat/hatáskörük egy-egy igazgatási ágazathoz kötődik, irányításukat valamely minisztérium, illetve kormány-, vagy központi hivatal látja el;feladat/hatáskörük egy-egy igazgatási ágazathoz kötődik, irányításukat valamely minisztérium, illetve kormány-, vagy központi hivatal látja el; döntően hatósági jogalkalmazó tevékenységet végeznek (egyes szervek emellett szolgáltató típusú feladatokat is ellátnak);döntően hatósági jogalkalmazó tevékenységet végeznek (egyes szervek emellett szolgáltató típusú feladatokat is ellátnak); a hatósági jogalkalmazó tevékenység keretében szakmai, hatósági felügyeletet gyakorolnak, gondoskodnak a feladatkörükbe utalt jogszabályok érvényesítéséről;a hatósági jogalkalmazó tevékenység keretében szakmai, hatósági felügyeletet gyakorolnak, gondoskodnak a feladatkörükbe utalt jogszabályok érvényesítéséről; az irányításukat ellátó minisztérium, illetve kormány-, vagy központi hivatal a hatósági jogalkalmazó tevékenység tekintetében egyben felettes szerv is;az irányításukat ellátó minisztérium, illetve kormány-, vagy központi hivatal a hatósági jogalkalmazó tevékenység tekintetében egyben felettes szerv is; a feladatkörükbe tartozó kérdésekben összegyűjtik, elemzik, értékelik a szükséges információkat, adatokat és különböző nyilvántartásokat vezetnek.a feladatkörükbe tartozó kérdésekben összegyűjtik, elemzik, értékelik a szükséges információkat, adatokat és különböző nyilvántartásokat vezetnek. Többségük 2011. január 1-jétől a fővárosi, megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként (szakigazgatási szerv) működik

16 16 Fővárosi és megyei kormányhivatalok Általános hatáskörű, területi államigazgatási szerv. 19 megye + főváros Alapfeladatok: Önkormányzatok törvé- nyességi felügyelete;Önkormányzatok törvé- nyességi felügyelete; I. és II. fokú hatósági hatáskörök gyakorlása;I. és II. fokú hatósági hatáskörök gyakorlása; A kormány területi szerveként ellátott feladatok: Koordinációs és ellenőrzési feladatok;Koordinációs és ellenőrzési feladatok; Képzési, továbbképzési feladatok;Képzési, továbbképzési feladatok; Informatikai feladatokInformatikai feladatok a Kormány a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján irányíta Kormány a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján irányít Kormánymegbízott vezeti, a szervezetét főigazgató vezetiKormánymegbízott vezeti, a szervezetét főigazgató vezeti Törzshivatal + ágazati szakigazgatási szervekTörzshivatal + ágazati szakigazgatási szervek feladatai ellátásában a Nemzeti Államigazgatási Központ (NÁK) segíti, amely koordináló, szervező és szolgáltató feladatokat lát el a kormányhivatalok funkcionális, személyügyi, gazdálkodási és nemzetközi tevékenységébenfeladatai ellátásában a Nemzeti Államigazgatási Központ (NÁK) segíti, amely koordináló, szervező és szolgáltató feladatokat lát el a kormányhivatalok funkcionális, személyügyi, gazdálkodási és nemzetközi tevékenységében

17 17 Az önkormányzati igazgatás

18 18 A helyi önkormányzás a helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében történő gyakorlása. A helyi önkormányzás joga az érintett választópolgárok közösségét illeti meg. Gyakorlása: közvetlenül (népszavazás, népi kezdeményezés), közvetlenül (népszavazás, népi kezdeményezés), közvetetten (képviselő-testület útján) történik. közvetetten (képviselő-testület útján) történik. Helyi közügy: közszolgáltatás biztosítása; közszolgáltatás biztosítása; közhatalom helyi gyakorlása; közhatalom helyi gyakorlása; szervezeti, pénzügyi, személyi feltételek biztosítása. szervezeti, pénzügyi, személyi feltételek biztosítása. Az önkormányzati rendszer alapjai, az önkormányzatok alkotmányos alapjai

19 19 Az önkormányzatok alkotmányos alapjogai Az Alaptörvény alapján a képviselő-testületet megilleti: autonómia: önálló szabályozás, igazgatás autonómia: önálló szabályozás, igazgatás vagyoni, pénzügyi autonómia (gazdálkodási önállóság); vagyoni, pénzügyi autonómia (gazdálkodási önállóság); jog az adókivetéshez (törvényi keretek között); jog az adókivetéshez (törvényi keretek között); szervezeti, működési autonómia; szervezeti, működési autonómia; felterjesztési jog; felterjesztési jog; partnerkapcsolatok autonómiája (társulási jog, önkormányzati szervezetekhez való csatlakozás joga) partnerkapcsolatok autonómiája (társulási jog, önkormányzati szervezetekhez való csatlakozás joga)

20 20 Az önkormányzatok típusai TelepülésiönkormányzatokTerületiönkormányzatok Fővárosi önkormányzat; Fővárosi kerületi önkormányzat; Városi (megyei jogú városi) önkormányzat; Községi (nagyközségi) önkormányzat. Megyei önkormányzat

21 21 Az önkormányzatok feladat- és hatáskörei Alapjogok egyenlők, mellérendeltségi kapcsolatok érvényesülnek. Alapjogok egyenlők, mellérendeltségi kapcsolatok érvényesülnek. A feladatok elsődleges címzettje a települési önkormányzatok képviselő-testülete: szubszidiaritás elve. A feladatok elsődleges címzettje a települési önkormányzatok képviselő-testülete: szubszidiaritás elve. Főváros: Főváros:  kétszintű önkormányzat működik;  kétszintű jogalkotás. Megye, megyei jogú város, sajátos kapcsolatrendszer. Megye, megyei jogú város, sajátos kapcsolatrendszer.

22 22 Az önkormányzatok feladat- és hatáskörei Települési önkormányzat Önként vállalt feladatok Minden helyi közügy, amelyet törvény nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. Pl.: ― településfejlesztés – rendezés, ― környezetvédelem, ― lakásgazdálkodás, ― tömegközlekedés, ― vízelvezetés, csatornázás. Kötelező feladatok Törvény egyéb feladatot is kötelezővé tehet (pl. könyvtár) ― egészséges ivóvíz, ― óvodai nevelés, ― egészségügyi, szociális alapellátás, ― közvilágítás, ― közutak fenntartása, ― köztemető fenntartása, ― parkolás biztosítása ― nemzeti, etnikai kisebbségek jogainak biztosítása stb.

23 23 Az önkormányzatok feladat- és hatáskörei Megyei önkormányzat Kötelező feladatok Amelyekre a település nem kötelezhető, a megye egészére vagy nagy részére kiterjedő feladatok (körzeti közszolgáltatás) pl. középiskola (ha a település nem vállalja). Önként vállalt feladatok Minden helyi közügy, amelyet törvény nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe, és nem sérti a települési önkormányzat érdekeit.

24 24 Az önkormányzatok szervezete A képviselő-testület szervei Bizottságok -kötelező -önként létrehozott állandó -eseti bizottság Polgármesteri Hivatal/Körjegyzőség -jegyző -körjegyző -főjegyző (megye, főváros) -aljegyző Részönkormányzat Polgármester (Főpolgármester, Közgyűlés elnöke)

25 25 A képviselő-testület Az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje (főszabályként). Az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje (főszabályként). Rendeletet alkot, határozatot hoz. Rendeletet alkot, határozatot hoz. A legfontosabb hatáskörei nem ruházhatók át A legfontosabb hatáskörei nem ruházhatók át Hatáskörgyakorlás formája: testületi ülés (évi 6 legalább). Hatáskörgyakorlás formája: testületi ülés (évi 6 legalább). Tagjainak számát a település nagyságának függvényében a polgármesterek, képviselők választásáról szóló törvény határozza meg Tagjainak számát a település nagyságának függvényében a polgármesterek, képviselők választásáról szóló törvény határozza meg A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában A képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit. A képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit.

26 26 A polgármester Tagja és elnöke a képviselő- testületnek Összehívja és vezeti az üléseket Köteles végrehajtani a képviselő-testület döntését Államigazgatás i hatáskörök címzettje Irányítja a polgármes- teri hivatalt Önkormányzat i hatáskörök ruházhatók át rá Képviseli az önkormányza -tot Helyettesítésére alpolgármester (-ek) választása Helyettesítésére alpolgármester (-ek) választása

27 27 A bizottságok A képviselő-testület munkáját segítik.A képviselő-testület munkáját segítik. (javaslattevő, véleményező, döntést előkészítő, döntés- hozó, a döntés végrehajtását szervező, ellenőrző funkció) Tagjai: önkormányzati képviselők (többségben), és külső szakértők;Tagjai: önkormányzati képviselők (többségben), és külső szakértők; Elnöke csak képviselő lehet!Elnöke csak képviselő lehet! Kötelezően létrehozott Ha törvény előírja (pl. pénzügyi bizottság) Szabadon létrehozott (lehet állandó, ideiglenes, vagy eseti)

28 28 A polgármesteri hivatal és a körjegyzőség A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre a meghozott döntések és az egyéb feladatok ellátásáraA Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre a meghozott döntések és az egyéb feladatok ellátására A feladatok kettős jellegűek:A feladatok kettős jellegűek: ― önkormányzati feladatok (döntés-előkészítő, végrehajtó, adminisztratív feladatok) ― államigazgatási feladat- és hatáskörök A körjegyzőség sajátos hivatali forma:A körjegyzőség sajátos hivatali forma: több önkormányzat igazgatási feladatait látja el egységes hivatali szervként, a körjegyző vezeti (heti kihelyezett félfogadás).

29 29 Kinevezett, jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező köztisztviselő; Kinevezett, jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező köztisztviselő; Feladatköre: Feladatköre: ― Helyettese az aljegyző (községben nem kötelező kinevezni) ― Vezeti a polgármesteri hivatalt 1. önkormányzati munka segítése, felelősség a törvényes működésért; 2. államigazgatási feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása. A jegyző

30 30 Részönkormányzat testülete Elkülönült településrészek elkülönült érdekeinek képviselete jelenhet meg az adott településrészen működő településrészi önkormányzaton keresztül. Létrehozásáról, megalakításáról, az esetlegesen átadott feladatokról a képviselő- testület dönt Döntési jogkört is gyakorolhat a településrészt érintő kérdésekbenDöntési jogkört is gyakorolhat a településrészt érintő kérdésekben Elnöke csak a képviselőtestület tagja lehetElnöke csak a képviselőtestület tagja lehet

31 31 Az önkormányzatok működése A működés alapdokumentuma: a Szervezeti és Működési Szabályzat. a Szervezeti és Működési Szabályzat. Az ülések összehívása, határozatképessége; nyilvános és zárt ülés esetei; Döntéshozatal (a képviselő-testület ülésén történik): egyszerű többség egyszerű többség minősített többség minősített többség A képviselő-testület döntése: a rendelet és a határozat A képviselő-testület döntése: a rendelet és a határozatRendeletalkotás: magasabb szintű jogszabályban nem rendezett társadalmi viszonyok rendezésére, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján a képviselő-testület rendeletet alkot magasabb szintű jogszabályban nem rendezett társadalmi viszonyok rendezésére, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján a képviselő-testület rendeletet alkotHatározat: Irányítási eszköz, állásfoglalás stb. (nem jogszabály!) Irányítási eszköz, állásfoglalás stb. (nem jogszabály!) Közmeghallgatás intézménye;

32 32 Az önkormányzati hatáskör gyakorlás Az önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlója, a hatáskörök címzettje a képviselő-testület. Ötv. szerint a hatáskör átruházható: a képviselő-testület bizottságaira; a képviselő-testület bizottságaira; a polgármesterre; a polgármesterre; településrészi önkormányzat testületére; településrészi önkormányzat testületére; kisebbségi önkormányzatra (kivéve hatósági ügyek); kisebbségi önkormányzatra (kivéve hatósági ügyek); önkormányzati társulásra; önkormányzati társulásra; Az Ötv. felsorolja az át nem ruházható hatásköröket is. Pl.: rendeletalkotás, költségvetés megállapítása stb.

33 33 A kormányzat civil partnerei: a nonprofit szervezetek

34 34 Nonprofit szektor és a civil társadalom fogalma A.) A nonprofit szektor szervezeteinek jellemzői: céljuk nem a profitszerzés és annak elosztása (profitjukat nem oszthatják fel);céljuk nem a profitszerzés és annak elosztása (profitjukat nem oszthatják fel); a kormányzati szektortól szervezetileg elkülönültek, nem költségvetési szervek;a kormányzati szektortól szervezetileg elkülönültek, nem költségvetési szervek; önálló jogi személyiséggel rendelkeznek;önálló jogi személyiséggel rendelkeznek; önkéntességi, öntevékenységi, jótékonysági alapon működnek;önkéntességi, öntevékenységi, jótékonysági alapon működnek; közjót szolgálják és nem követnek pártpolitikai célokat.közjót szolgálják és nem követnek pártpolitikai célokat. B.) Civil társadalom fogalma: az állampolgári kezdeményezések, szerveződések, mozgalmak együttese.

35 35 Nonprofit szervezeti formák A Polgári Törvénykönyv öt típust definiál: a) egyesület b) köztestület c) alapítvány d) közalapítvány e) közhasznú társaság

36 36 A nonprofit szektor szerkezete

37 37 Kristó Katalin kristo.katalin@uni-nke.hu


Letölteni ppt "1 A közigazgatás felépítése 2. előadás. 2 A közigazgatás fogalma, feladata FOGALMA: A közigazgatás olyan szervezetrendszer, amelynek alapvető funkciója."

Hasonló előadás


Google Hirdetések