Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Brassói Sándor főosztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Brassói Sándor főosztályvezető"— Előadás másolata:

1 Brassói Sándor főosztályvezető
Aktuális jogszabályi változások Brassói Sándor főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 1

2 Egyes oktatási tárgyú törvények módosításról szóló 2014. évi XXXVI. tv
Kjt. 57.§ (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló  évi XXXIII. törvény módosítása Ped szakszolgálatokban dolgozó közalkalmazottakat huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a  munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a  neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet Kjt. 91/.C § július 1-dec. 31 között 15 munkanap pótszabadság

3 Nkt. módosítása , 44/A § Az Integrált Elektronikus Nyomonkövető Rendszer (INYR) bevezetése. Adatkör (SNI státus,szakszolgálati ellátás, figyelemmel kísérés) önkéntesen nemzetiségi hovatartozás, Adatkezelő ( Kir adatkezelő – OH) Adatkezelési szabályok, Nkt. 62.§ (5) beépült a ped. szakszolgálat pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetén a kötött munkaidő szabályozás, Kiterjed rájuk a heti 22 óra neveléssel-oktatással lekötött szabály,

4 Nkt. 65.§ (7) öt éven belül nyugdíjkorhatárt elérőkre vonatkozó pontosabb szabályozás (első félév befejezését megelőző 60 napos kérelmi határidő), Nkt 65.§ (11) új bek. Magasabb vezető megbízással rendelkező esetén 10 munkanap után a helyettesített beosztása szerinti óraszám alapján kell megállapítani a foglalkozásainak a számát, Nkt. 80.§ (9) fizikai-fittségi mérés, Nkt. 84.§ (9) nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogosítványainak pontosítása, Áht évi CXCV. Tv módosítása, 7.§ (1) Az Nft. szerinti felsőoktatási intézmény által fenntartott köznev .intézmény is jogi személyiséggel rendelkezik

5 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet módosítása fizikai állapot mérésének új szabályai Arany János Programok elnevezése Új évfolyamszámozás: az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák kötelező előkészítő évfolyama 9/E, a kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatást folytató szakiskolai vagy a középiskola tizedik évfolyamának teljesítését követő - szakképzési évfolyamoknak Ksz/11, Ksz/12, i) a szakközépiskolák szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulók érettségire történő felkészítését végző évfolyamának Szé/12/1, Szé/12/2”

6 nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait. a 6-8 évfolyamos gimnáziumokat érintő változás, hogy az idegen nyelveket, a testnevelést és a művészeti műveltségi terület tantárgyait nem csak mesterfokozatú végzettséggel lehet tanítani, 13.§/A (1) Az óvodán, iskolán, kollégiumon kívül akkor szervezhető foglalkozás, ha a gyermekek, tanulók intézményi felügyelete a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben biztosított. Az óvodán, iskolán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha a külső helyszínre történő eljutás akadályozza más tanítási óra megtartását, gondoskodni kell a kiesett tanítási óra pótlásáról.

7 13.§/A (1) Az óvodán, iskolán, kollégiumon kívül akkor szervezhető foglalkozás, ha a gyermekek, tanulók intézményi felügyelete a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben biztosított. Az óvodán, iskolán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha a külső helyszínre történő eljutás akadályozza más tanítási óra megtartását, gondoskodni kell a kiesett tanítási óra pótlásáról. 81.§ Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt ( NETFIT) a tanulók fizikai fittségi mérésének adatait rögzítő rendszer és a 4. mellékletben meghatározott tartalmi keret alkalmazása 2014/2015 tanévben, 132. § (6) bekezdés Az óvodapszichológus, iskolapszichológus az óvoda, az iskola pedagógiai programja szerint szervezett óvodai foglalkozás, iskolai tanóra ideje alatt is végezheti a gyermek, a tanuló részére az egyéni tanácsadást

8 (2) Az R. 133. §-a a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat. (2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti. 133.§ (4) 9-12 évfolyamos tanulókra terjed ki a megszervezés kötelezettsége Az R §-a a középfokú felvételi eljárás szabályait pontosítják,

9 Korm. hivatalok feladatainak pontosítása:
Az R § ok a nem állami fenntartású köznev. intézmények ( székhely szerinti KH egységes szerkezetben adja ki az alapító okiratot) A KH. határozatból kikerül a gyermekétkeztetés ellátásának a módja, Bekerül az AMI esetén az egyes műv. ágara vonatkozó legmagasabb tan létszám, R.158.§ (3) a) nem csak a fenntartói, hanem vagyon kezelő, tulajdonos hozzájárulását is be kell szerezni az épület vonatkozásában, 193.§ új(18) bek. alapján a évi ped. szakmai ellenőrzések megszervezésének előkészítését 2014-ben az OH végzi a KH-k folyamatos tájékoztatása mellett

10 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása Klinikai szakvizsga értelmező rendelkezése, INYR bevezetése A Ped. Szakszolgálati intézmény egész évben működik, Szakértői vélemény iránti kérelem ( 1. melléklet) adattartama változik) Hatálybalépés szeptember!

11 Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló korm
Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló korm. rendelet 326/2013. (VIII.30.) korm. rendelet (isk pszich, ped.szakszolg. munkaidő kitöltés szabályai, ped. szakmai ellenőrzésben résztvevőkre vonatkozó szabályok, összeférhetetlenségi szabály a minősítésnél) 229/2012.(VIII.28.) korm. rendelet (INYR adatszolg szabályok) 121/2013. (IV. 26.) korm. rendelet módosítása (OH kijelölés az INYR adatkezelésre, az Educatio nKft. kijelölése az adatfeldolgozásra)

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Brassói Sándor főosztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések