Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi szolgálat 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi szolgálat 2014."— Előadás másolata:

1 Közösségi szolgálat 2014

2 Jogszabályalkotó szándéka
Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011), Magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája – iskolák bekapcsolása az önkéntes tevékenységbe Cél: a felnövekvő nemzedékben szemléletváltás elérése a közjó és a rászorulók irányában

3 Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011)
Jogi háttér I. Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. Tv.) Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011) Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. Köznevelési törvény (2011. évi CXC. Tv.) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

4 Jogi háttér II. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

5 Közösségi szolgálat célterületei I.
Egészségügy Szociális és jótékonysági terület

6 Közösségi szolgálat célterületei II.
Oktatási Kulturális és közösségi terület

7 Közösségi szolgálat célterületei III.
Környezet és természetvédelem Katasztrófa védelem

8 Közösségi szolgálat célterületei IV.
Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős terület

9 Tevékenységtípusok megválasztása
Legalább 1, legfeljebb 3 óra Mentor igény (eü., szoc. terület) 9-11. évfolyam 3 tanévre arányosan elosztva Diák életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek megfelel Fogadószervezetnél vagy egyéni segítségnyújtásban valósul meg Megfelelő és nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését Tevékenység nem eshet és 6.00 közé, 14 óra pihenő idő

10 A közösségi szolgálat kapcsolatrendszere
Iskola Fogadó szervezet FF Iskola vezetősége: az érettségiért felelős igh. Tálas Valéria Szervezet / intézmény vezetősége és munkatársai Iskolai koordinátor: ofö munkaköz.vez. Rumble Erika Szakmai koordinátor Pedagógus: ofö+mentor Szakmai mentor Diák Szülő Kliens

11 Jellegzetességek Tanórán kívüli
Pedagógiai célzatú (5 óra felkészülés, 5 óra feldolgozás), élménypedagógiai alapok Tanár-diák viszony új módja Kölcsönösségre és együttműködésre épít

12 A foglalkozások időtartama

13 Kérésünk Önökhöz… Az 50 óra teljesítésének nyomon követése – a közösségi szolgálati napló biztonságos megőrzése, mert csak ezzel tudja a tanuló igazolni a teljesítést! A kötelezően kitöltendő nyomtatványok aláírása.

14 Technikai lebonyolítás
Hova szeretnék menni? Jelentkezési lap leadása az osztályfőnöknek. A választott fogadóhely mentortanárának megkeresése. Képzés és a szolgálat teljesítése. A közösségi napló vezetése… … és gondos kezelése! A teljesítés jelzése az osztályfőnök felé.

15 JELENTKEZÉSI LAP JELENTKEZÉSI LAP iskolai közösségi szolgálatra
Alulírott …………………………………………………………………………….. tanuló a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ………………………………………………………………………. osztályos tanulója a 201 / tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: ………………………………………………… területen …………………órában …………………………………………………. területen …………………órában …………………………………… a tanuló aláírása A szülő, gondviselő nyilatkozata: Alulírott ……………………………………………………………………………………….. nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem. …………………………………… a szülő, gondviselő aláírása

16 SZÜLŐI NYILATKOZAT SZÜLŐI NYILATKOZAT (*) a tanuló egészségügyi állapotáról a nevelés-oktatási, illetve más, külső fogadó intézményben az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséhez A gyermek neve: ……………………………………………………………………………… A gyermek születési dátuma: ………………………………………………………………… A gyermek anyjának neve: …………………………………………………………………… A gyermek TAJ száma: ………………………………………………………………………. További, a gyermekre vonatkozó fontos információ (pl.: allergia, méh, darázs, vagy más rovarcsípés, ételérzékenység, vélt, valós félelmek, pókiszony, esetleg „alvajáró”, stb.): …………………………………………………………………………………………………... Nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek: Láz, torokfájás, hányás, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás. A gyermek tetű- és rühmentes. Törvényes képviselő neve: …………………………………………………………………… Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… Telefonos elérhetősége: ………………………………………………………………………. Dátum: ………………………………………….. ………………………………….. szülő/gondviselő/törvényes képviselő aláírása

17 Javasolt segédletek, dokumentumok, honlapok
Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez – OFI (www.kozossegi.ofi.hu)

18 Köszönöm a figyelmüket! Tálas Valéria igazgatóhelyettes


Letölteni ppt "Közösségi szolgálat 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések