Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi szolgálat 2014.  Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011),

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi szolgálat 2014.  Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011),"— Előadás másolata:

1 Közösségi szolgálat 2014

2  Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011), Magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája – iskolák bekapcsolása az önkéntes tevékenységbe  Cél: a felnövekvő nemzedékben szemléletváltás elérése a közjó és a rászorulók irányában Jogszabályalkotó szándéka

3 Jogi háttér I.  Köznevelési törvény (2011. évi CXC. Tv.) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.  Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. Tv.) Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011) Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.

4 Jogi háttér II.  A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

5 Közösségi szolgálat célterületei I.  Egészségügy  Szociális és jótékonysági terület

6 Közösségi szolgálat célterületei II.  Oktatási  Kulturális és közösségi terület

7 Közösségi szolgálat célterületei III.  Környezet és természetvédelem  Katasztrófa védelem

8  Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős terület Közösségi szolgálat célterületei IV.

9  Legalább 1, legfeljebb 3 óra  Mentor igény (eü., szoc. terület)  9-11. évfolyam 3 tanévre arányosan elosztva  Diák életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek megfelel  Fogadószervezetnél vagy egyéni segítségnyújtásban valósul meg  Megfelelő és nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését  Tevékenység nem eshet 20.00 és 6.00 közé, 14 óra pihenő idő Tevékenységtípusok megválasztása

10 FF Iskola Fogadó szervezet A közösségi szolgálat kapcsolatrendszere Diák Pedagógus: ofö+mentor Iskola vezetősége: az érettségiért felelős igh. Tálas Valéria Szülő Szervezet / intézmény vezetősége és munkatársai Szakmai mentor Kliens Iskolai koordinátor: ofö munkaköz.vez. Rumble Erika Szakmai koordinátor

11  Tanórán kívüli  Pedagógiai célzatú (5 óra felkészülés, 5 óra feldolgozás), élménypedagógiai alapok  Tanár-diák viszony új módja  Kölcsönösségre és együttműködésre épít Jellegzetességek

12 A foglalkozások időtartama

13  Az 50 óra teljesítésének nyomon követése – a közösségi szolgálati napló biztonságos megőrzése, mert csak ezzel tudja a tanuló igazolni a teljesítést!  A kötelezően kitöltendő nyomtatványok aláírása. Kérésünk Önökhöz…

14  Hova szeretnék menni?  Jelentkezési lap leadása az osztályfőnöknek.  A választott fogadóhely mentortanárának megkeresése.  Képzés és a szolgálat teljesítése.  A közösségi napló vezetése…  … és gondos kezelése!  A teljesítés jelzése az osztályfőnök felé. Technikai lebonyolítás

15  JELENTKEZÉSI LAP iskolai közösségi szolgálatra  Alulírott …………………………………………………………………………….. tanuló  a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ………………………………………………………………………. osztályos tanulója a  201 /201. tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak:  ………………………………………………… területen …………………órában  …………………………………………………. területen …………………órában   …………………………………… a tanuló aláírása   A szülő, gondviselő nyilatkozata:  Alulírott ………………………………………………………………………………………..  nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem.   …………………………………… a szülő, gondviselő aláírása  JELENTKEZÉSI LAP

16  SZÜLŐI NYILATKOZAT (*) a tanuló egészségügyi állapotáról a nevelés-oktatási, illetve más, külső fogadó intézményben az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséhez   A gyermek neve: ………………………………………………………………………………  A gyermek születési dátuma: …………………………………………………………………  A gyermek anyjának neve: ……………………………………………………………………  A gyermek TAJ száma: ……………………………………………………………………….  További, a gyermekre vonatkozó fontos információ (pl.: allergia, méh, darázs, vagy más rovarcsípés, ételérzékenység, vélt, valós félelmek, pókiszony, esetleg „alvajáró”, stb.):  …………………………………………………………………………………………………...  Nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek: Láz, torokfájás, hányás, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás. A gyermek tetű- és rühmentes.  Törvényes képviselő neve: ……………………………………………………………………  Lakcíme: ………………………………………………………………………………………  Telefonos elérhetősége: ……………………………………………………………………….   Dátum: …………………………………………..   …………………………………..  szülő/gondviselő/törvényes képviselő aláírása SZÜLŐI NYILATKOZAT

17  Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez – OFI (www.kozossegi.ofi.hu)www.kozossegi.ofi.hu  www.begart.hu www.begart.hu Javasolt segédletek, dokumentumok, honlapok

18 Köszönöm a figyelmüket! Tálas Valéria igazgatóhelyettes vali@begart.hu vali@begart.hu +36-20-3393740


Letölteni ppt "Közösségi szolgálat 2014.  Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011),"

Hasonló előadás


Google Hirdetések