Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Törökné Borka Edit Laura

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Törökné Borka Edit Laura"— Előadás másolata:

1 Törökné Borka Edit Laura
Adóváltozások 2010 Törökné Borka Edit Laura

2 SZJA A legfontosabb új szabály a politikai nyelven csak bruttósításként emlegetett adóalap-növelés, az adóalap 27-szoros felszorzása. Jelentős változás még, hogy a személyesen közreműködő társasági tagok díjazásának adóját az úgynevezett főtevékenységre jellemző, piaci viszonyoknak megfelelő kereset, nem pedig a tényleges szerint kell megállapítani, megszűnik egy sor adó- és adóalap-, valamint alapítványi és biztosítási kedvezmény. Az adó mértéke 5 millió Ft. Adóalapig 17%, a fölött 32 % Megszűnik a 4 %-os magánszemélyek különadója

3 Adókedvezmények Megszűnő kedvezmények: Tandíj Alapítványi adomány
Biztosítás Magánnyugdíjpénztári kiegészítő tagdíj stb. Megmaradó kedvezmények: Súlyosan fogyatékos személyek személyi Családi Őstermelői adókedvezmény Önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetések Nyugdíj-előtakarékossági számlára történő befizetések

4 Adókedvezmények Megmaradó kedvezmények:
A családi kedvezmény és az őstermelői adókedvezmény érvényesítésének jogosultsági határai az 1, 27-szeresükre emelkednek Megszűnik az 500 Ft-os belföldi napidíj, a 30%-os /max.15EUR/ külföldi napidíj adómentessége. Megszűnik a falusi vendéglátás bevétel arányos jövedelemrészé-nek az adómentessége.

5 Adómentes juttatások:
Céges személygépkocsi magáncélú használata, ezzel autópálya díj Munkáltató által kedvezményesen vagy ingyenesen biztosított számítógép- és internet használat Társasági adóalanyok által juttatott reprezentáció, üzleti ajándék

6 Adómentes juttatások:
A nemzetközi szállítás 25 EUR –ós napidíja továbbra is adómentes Üzemanyag-megtakarítás Ft-ig adómentes A tevékenysége ellátása érdekében felmerült iskola-rendszeren kívüli képzés Kifizető által fizetett védőoltás – 2009-re is vonatkozik

7 Kedvezményesen adózó (25%-kal) béren kívüli juttatások
Üdülési csekk, kedvezményes üdülés évente a minimálbérig (Kaphatják: közeli hozzátartozó, szakképző iskolai tanuló, nyugdíjas és közeli hozzátartozója, elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója) Iskolakezdési támogatás évente a minimálbér 30%-ig Iskolarendszerű képzés a minimálbér 2 és ½ -ig

8 Kedvezményesen adózó (25%-kal) béren kívüli juttatások
Helyi utazási bérlet Melegétkeztetés 18 ezer Ft-ig/hó Munkáltatói hozzájárulások, %-os korlátokkal stb.

9 A nem kedvezményesen adózó természetbeni juttatások után 54% SZJA-t és az SZJA-val növelt alap után 27% TB járulékot ( nem munkavállaló esetében 27 % EHO-t) 1.5% szakképzési hozzájárulást kell fizetni. Személyes közreműködői díj-kiegészítés: Alkotmánybíróság előtt megtámadtuk, az okleveles Adószakértők és az Adótanácsadók Egyesülete.

10 EVA Bevételi értékhatár 2010-ben 25 millió Ft. Az EVA mértéke 30%
Bevételi határ túllépése esetében a 25 millió Ft fölötti bevétel 50%-os adómértékkel adózik Szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének meghatározásakor az EVA alanyt is ÁFA alanynak kell tekinteni. Ha másik államban letelepedett adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást, a szolgáltatásnyújtás után az EVA alanynak kell megfizetnie az áfát.

11 EVA A közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettségét az ügylet hónapját követő hónap 20-ig kell bevallania és megfizetnie. A bevételi nyilvántartást vezető EVA alanyok bevallási határideje: február 25. A bevételi értékhatár túllépése esetén az adóalanyiság az értékhatár átlépésének a napját követő nappal szűnik meg. A tevékenységet szüneteltető egyéni vállalkozó EVA alany maradhat.

12 TÁRSASÁGI ADÓ Az adó mértéke 19%, és megszűnik a különadó
Az egyéni cég a társasági adó alanyává válik Kapcsolt vállalkozás fogalma kibővült egy olyan esetre is, amely korábban nem minősült annak. Ha a férj 100%-os tulajdonos „A” cégben, a feleség meg 100%-os tulajdonos „B” cégben, akkor „A” és „B” cég eddig nem minősült kapcsolt vállalkozásnak, 2010-től kapcsoltnak minősülnek.

13 TÁRSASÁGI ADÓ Nem kell adóhatósági engedély a veszteség-elhatároláshoz évtől. Nem elismert költség a reprezentáció és az üzleti ajándék. Ezen a jogcímen elszámolt összegekkel növelni kell a társasági adó alapját. Megszűnik az adóalap csökkentő kedvezmények: pl. az iparűzési adó Új fogalmak: Külföldi szervezet Ingatlannal rendelkező társaság és adója Ellenőrzött külföldi társaság

14 Illeték Illeték mértékek:
Visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 4% Lakás: 4 millió Ft-ig 2% 4 millió Ft fölött 4%

15 Adózás rendje (Art) Egyéni vállalkozó tevékenység új szabályaiból néhány érdekesség: Nem szükséges a vállalkozói igazolvány, csak be kell jelenteni A vállalkozói nyilvántartást a Közigazgatási és Elektronikus Közszol-gáltatások Központi Hivatala (KEKKH) vezeti Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelhető( min. 1 hónap, max.5 év) melynek kezdő ás záró időpontját kell bejelenteni a KEKKH-nek.

16 Helyi iparűzési adó új szabályai:
Az Apehhoz kell bevallani és befizetni. A évi adót még a régi szabályok szerint az önkormányzathoz kell bevallani és megfizetni. A március 15-i előleget az önkormányzathoz kell megfizetni. 2010. január 1-től az Apehhoz kell bejelenteni a helyi iparűzési adó kötelezettség keletkezését, megszűnését, 15 napon belül. Az adómérséklésre, fizetési könnyítésre irányuló kérelmeket az Apeh bírálja el, de az önkormányzatnak első fokon önálló döntési jogköre megmarad.

17 Fekete foglalkoztatás
Ha valaki elfelejti bejelenteni a foglalkoztatottját, az Apeh a munkáltató adatait feltesz az apeh.hu-ra és csak 2 év múlva törli Ha valaki a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, az Apehnek kötelező kiszabnia a mulasztási bírságot. Nem mérlegelhet.

18 ÁFA A távhő és a megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatás áfája 5%. (Ha az Európai Bizottság 3 hónapon belül nem emel vétót ellene.) Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 18%-os áfakulcs alá került Szolgáltatásnyújtás teljesítés helye

19 ÁFA Megfordult az eddigi szabályozás
Főszabály: Ha a megrendelő adóalany, akkor a szolgáltatást igénybevevő székhelye, állandó telephelye a teljesítés helye.Közösségen belüli, vagy harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás esetében a magyar adóalany, mint igénybevevő fizeti az áfát a fordított adózásnak megfelelően. Magyar adóalany által külföldi adóalanynak nyújtott szolgáltatás esetében, ha a megrendelő székhelye, állandó telephelye Magyarország területén kívül esik, áfamentesen kell számlázni a szolgáltatást.

20 ÁFA Ha a megrendelő nem adóalany ( pl. magánszemély) akkor a szolgáltatást nyújtó székhelye a teljesítés helye. Az adómentes értékesítéshez az adóalanyiságot nyilatkozni kell. A főszabály vonatkozik a következő szolgáltatásokra is: Bérmunka Termékre irányuló szakértői tevékenység Fuvar (kivéve: a törvény más szabálya által mentesített fuvart (pl. exporthoz, importhoz kapcsolódó)

21 ÁFA A főszabály vonatkozik a következő szolgáltatásokra is:
Ügynöki jutalék Közlekedési eszköz hosszú távú (30 napnál hosszabb) bérbeadása Ezt a szabályt azonban felülírhatja az élvezet helye. Reklámszolgáltatás stb.

22 ÁFA Kivételek a főszabály alól: vannak pl.
Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében a teljesítés helye az ingatlan fekvése Éttermi, vendéglátó-ipari szolgáltatások teljesítési helye az, ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják.

23 ÁFA Az áfa levonhatóságának a bizonylata a számla, ennek hiányában minden olyan dokumentum, ( pl. szerződés, teljesítési igazolás, szállítólevél stb.) amelyből megállapítható a fizetendő adó összege Az 58. §. Alá tartozó import szolgáltatások esetében (pl. bérletdíj) Az elszámolási időszak véghatárideje nem 12 hónap (főszabály), hanem december 31. azaz az ilyenkor mindenképpen adókötelezettség keletkezik. Új adminisztrációs előírások

24 ÁFA Hasonlóan a közösségen belüli termékértékesítéshez, a közösségen belüli szolgáltatásnyújtásról vagy igénybevételről összesítő nyilatkozatot kell beadni. Közösségi adóalanyok áfa-visszatérítése 2010-től kizárólag elektro-nikusan intézhető, ún. egyablakos rendszerben. A kérelmeket, a tárgyévet követő év szeptember 30-ig lehet benyúj-tani az adóhatóság részére. Ez a határidő jogvesztő.

25 EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS
2010. április 1-én lép hatályba. Egyszerűsített munkaszerződést kell kötni, elektronikusan kell bejelenteni az APEH felé a munkavégzés megkezdését megelő-zően. Ha rövidebb az egybefüggő munkavégzés, mint 5 nap, akkor elegendő a szóbeli megállapodás, a jelenléti ív vezetése és az elektronikus bejelentés.

26 EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS
Az egyszerűsített foglalkoztatás 4 esete: alkalmi jellegű munka idényjellegű munka, kizárólag a mg-ban (növénytermesztés, erdőgazdálkodás. állattenyésztés, halászat) és idegenforgalom. A mg-i idénymunka (kivéve a növénytermesztés) max. 31 nap lehet. Háztartási munka Kiemelkedően közhasznú szervezetek által létesített munkaviszony

27 EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS
Kapcsolódó közteher Kedvezményes közteher 30% a nettó (kézbe adott) összeg után, azon-ban nem minősül biztosítottnak a dolgozó, csak nyugellátásra, baleseti szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra jogosult Teljes a közteher fizetési kötelezettség: közhasznú szervezet javára végzett munka után alkalmi munka után nem idényjellegű munka után 31 napot meghaladó időtartamú háztartási munka után

28 EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS
Bejelentési és bevallási kötelezettség Interneten kell megtenni. Telefonon csak a háztartási és a növénytermesztési időnymunkát lehet bejelenteni, Julius 1-től SMS-ben is lehet majd.

29 A növénytermesztésre vonatkozó speciális szabályok:
Kormányrendelet fogalmazza meg a növénytermesztési idénymunka termékeit, sajátosságait Munkaszerződést csak akkor kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, ill. a foglalkoztatás a 30 napot meghaladja Jelenléti ívet akár 1 napról is vezetni kell munkaóra alatt lehetőség van csak közteherelőleg fizetésére (pl elverte a jég a termést) a közteherelőleget julius 12-ig kell megfizetni APEH felé a bejelentési kötelezettség határideje: tárgyhónapot követő hó 12 .

30 NEMZETKÖZI FUVAROZÁS Adómentes fuvarozás néhány esete /a teljesség igénye nélkül/: Ha fuvarozó olyan terméket szállít ki harmadik országba, amit kiviteli eljárás alá vontak, akkor a szolgáltatása mentes az adó alól. Ha a fuvar ellenértéke beépül a termékimport adóalapjába Adómentes az a fuvarozás is, amelynek eredményeképpen a terméket betárolják vámraktárba, vagy adóraktárba.

31 NEMZETKÖZI FUVAROZÁS Ha a magyar fuvarozó egy kizárólag belföldön letelepedett magyar adóalanynak állítja ki adómentesen a számlát, mivel teljesítési hely Mo. és az ügyletet a törvény mentesíti az adó all, akkor a számlán: „ az ügylet adómentes” és hivatkozni kell a jogszabályi helyre. Ha a magyar fuvarozó Németországból szállít ki Oroszországba a német megbízásából: a német adószabályok szerint is adómentes. Ekkor a magyar fuvarozó a számláján fel kell tüntesse, hogy külföldön teljesített az ügylet, s mentes a HÉA alól.

32 NEMZETKÖZI FUVAROZÁS Nem adómentes az a fuvar, aminél minden megtett km harmadik országba esik. Pl. a német megrendelő azzal bízza meg a magyar fuvarozót, hogy Moszkvából szállítson el valamit Pekingbe. Nem az EU szabályok mentesítik az ügyletet az adó alól, Ténylegesen mégsem keletkezik a magyar fuvarosnak adófizetési kötelezettsége, mivel a számlán megjegyzik, hogy a vevő az adófizetésre kötelezett. Harmadik országban letelepedett adóalany megrendelő esetében jellemzően nem vizsgálandó az adómentesség, mivel minden esetben a harmadik ország a teljesítési hely, így az adómentességre vonatkozó előírásoknak relevanciája nincs.

33 VAGYONADÓ A nagy teljesítményű személygépkocsik, vízi és légi járművek után január l-től a január 1-i állapotnak megfelelően éves adóala-nyiság és adókötelezettség áll fenn. A 125 kW teljesítményt elérő hajtómotorral rendelkező személy-gépkocsikat terhelő adó: az adó mértékét a törvény határozza meg. (kW és évek alapján táblázatos formában) Adóbevallás és megfizetés: magánszemély 1042-es vagy es bevalláson, társasági adó alanya es EVA-s es bevalláson a megfelelő határidőkben. Megfizetése: I. részlet a bevallás benyújtásával egyidejűleg, II. részlet


Letölteni ppt "Törökné Borka Edit Laura"

Hasonló előadás


Google Hirdetések