Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális készségek fejlesztésének lehetőségei Szociális kompetencia fejlesztő tréning Pilisborosjenő, 2006. 06.14-16. Hujber Tamásné gyógypedagógus -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális készségek fejlesztésének lehetőségei Szociális kompetencia fejlesztő tréning Pilisborosjenő, 2006. 06.14-16. Hujber Tamásné gyógypedagógus -"— Előadás másolata:

1 Szociális készségek fejlesztésének lehetőségei Szociális kompetencia fejlesztő tréning Pilisborosjenő, 2006. 06.14-16. Hujber Tamásné gyógypedagógus - pszichológus

2 Bevezetés Kulcskompetenciák meghatározásánál fokozott érdeklődés a szociális képességek iránt Felfokozott társadalmi-gazdasági fejlődés eredményeként újszerű elvárások és kihívások a ma embere előtt Munkanélküli –tábor összetétele: legidősebb- legfiatalabb korosztály irányába tolódott el

3 Bevezetés Tizenévesek: életkori sajátosságok, dinamikusan változó társadalom növekvő elvárásai  több szintű konfliktushelyzet Meg nem értettség, társadalomból való kizártság érzése Szakmai ismeretek mellett fejlett szociális készségek Cél: életkori problémák mellett túlmutató szociális problémák sikeres kezelése

4 Feladat Keresni kell a lehetőségét az új típusú szociális készségek integrálására a mindennapi oktatásba

5 Komponensrendszer-elmélet Komponensrendszer-elmélet (A szociális viselkedéshez szükséges komponensfajták) Szükségle-tek Meggyőző- dés Minták HajlamokRutinokKészségek AttitűdökSzokásokIsmeretek

6 Szociális kompetencia A szociális kompetencia a szociális motívumok és szociális képességek, szokások, készségek, ismeretek komplex rendszere

7 Olyan készségek birtoklása, amelyek lehetővé teszik:  szociális kapcsolatainkban a kívánt hatást elő tudjuk idézni.  fontos szerepet játszik a fizikai és pszichikai betegségek megelőzésében  hatékonyan tudjuk használni környezeti és személyes adottságainkat  személyközi kapcsolataink gazdagodását oly módon, hogy mások érdekét ez ne sértse.

8 Szociális kompetencia Argyle (1983): a szociális kompetencia olyan képesség, olyan készségek birtoklása, amelyek lehetővé teszik, hogy szociális kapcsolatainkban a kívánt hatást elő tudjuk idézni. Trower (1982): a szociális kompetencia a szociális viselkedést előidéző képesség birtoklása.

9 Puttalaz és Gottman (1993): a szociális kompetencia a szociális viselkedés azon aspektusa, amely fontos szerepet játszik a fizikai és pszichikai betegségek megelőzésében. Waters és Sroufe (1983): a szociális kompetens egyén hatékonyan tudja használni környezeti és személyes adottságait, képes jó eredményeket elérni fejlődése során.

10 B.H.Schneider (1993): a szociális kompetencia képessé tesz valakit megfelelő szociális viselkedések végrehajtására, elősegíti személyközi kapcsolatainak gazdagodását oly módon, hogy mások érdekét ez ne sértse. Nagy József (2000): a szociális kompetencia leginkább a komponensrendszer-elmélet alapján modellezhető.

11 A szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők egyén 1. Az egyén személyiségéből fakadó tényezők család 2. A család által képviselt tényezők iskolai környezetből 3. Az iskolai környezetből fakadó tényezők köre (az iskola és az osztály fizikai környezete, szociális strukturáltsága, kultúrája)

12 Pozitívan ható tényezők 1.  Pozitív önértékelés  Pozitív attitűd  Mások elfogadása  Hatékony kommunikációs készségek  Problémamegol dó képesség  Nyitott személyiség  Az egyéni és a csoportérdekek összeegyeztetésének képessége

13 Pozitívan ható tényezők 2.  Pozitív szülő – gyermek viszony  Az apa és az anya szociális kompetenciája  Erős kötődés az anyához  Szülők szociális kapcsolatrendszere  A család magas önértékelése  Pozitív szülői modellnyújtás  Meleg, elfogadó, támogató családi környezet

14 Pozitívan ható tényezők 3.  Meleg, nyitott iskolai légkör  Világosan megfogalmazott célok és szabályok  Tanulóközpontú tanítás – tanulás  Kooperatív tanulási formák alkalmazása  Sokféle tanulási forrás biztosítása  Magas tanári elvárások  A gyerekek pozitív elfogadása  Tanári kontroll a tanulók felett  Személyközi kapcsolatok sokasága

15 Szociális készségek 1.  Konfliktuskezelés  Figyelemfelkeltés  Üdvözlés  Segítés másokon  Viselkedés társalgás közben  Viselkedés szervezett játék közben  Pozitív attitűd mások iránt  Következmények vállalása  Etikus viselkedés  Érzelmek kifejezése  Pozitív énattitűd  Felelősség  Önmagával szembeni viselkedés

16 Szociális készségek 2.  Verbális kommunikáció feladatvégzés során  Figyelés feladatvégzés közben  Vitának, megbeszélésnek megfelelő viselkedés  Csoporton belüli aktivitás  Mások előtti szereplés vállalása  Feladattal kapcsolatos viselkedés  A környezet megóvása  Étkezési viselkedés  Közlekedés  Környezeti viselkedés

17 Szociális készségek jellemzői 1. A szociális készségeket tanulás (megfigyelés, modellkövetés, ismétlés és megerősítés) útján sajátítjuk el. 2. A szociális készségek speciális verbális és nem verbális viselkedési formákat tartalmaznak. 3. A szociális készségek lehetővé teszik a hatékony és megfelelő viselkedést, illetve reakciót mások viselkedésében. 4. A szociális készségek szituációfüggők, s hatással vannak rájuk a körülményekből fakadó elvárások és követelmények.

18 Kamaszkori szociális készségek kialakulása

19 KorÉn Én és másik Hatékony- ság Felelősség Jövő- kép 14 év Viselkedési célok Énbemutatás Önbecsülés Énkép Nemi tudatosság Bizalomépítés Érzések kifejezése Becsületesség Biztonság Konfliktus- kezelés Haragkezelés Osztályhangulat Játékosság Elérhetőség Baráti hatások Probléma- megoldás Kreativitás Tervező- készség Tanulás- tervezés Döntés Értékek tisztázása Figyelem másokra

20 KorÉn Én és másik HatékonyságFelelősség Jövő- kép 10 évÖnbizalom Pozitív önértékelés Pozitív gondolkodás Öntudatosság Önismeret Akarat Érzelem Csapatmunka Kapcsolat- teremtés Együttműködés Segítőkészség Megértés Bizalom Odafigyelés Barátság Előadókész- ség Hatékony Kommunikáció Tanulási készség Tanulási technikák Segítő kritika Értékelés

21 Szociális érzékenységet fejlesztő csoportfoglalkozások tartalmi elemei: Ismerkedési játékok  Ismerkedési játékok (névlánc, névdobálás…) Kapcsolatteremtő játékok  Kapcsolatteremtő játékok (bemutatkozás, kedves tárgyaim, kedvenc szín,állat,növény, betűcsaládok kedvencei…) Fantáziát, kreativitást fejlesztő játékok  Fantáziát, kreativitást fejlesztő játékok (képtelenségek, körtörténet – közös mese, Együttműködést, toleranciát fejlesztő játékok  Együttműködést, toleranciát fejlesztő játékok (három kívánság, jóságos manó…)

22 Szociális érzékenységet fejlesztő csoportfoglalkozások tartalmi elemei: Kommunikációt fejlesztő játékok  Kommunikációt fejlesztő játékok  Önismereti játékok  Önismereti játékok  Életvezetési játékok  Életvezetési játékok  Feszültségoldó játékok  Feszültségoldó játékok

23 KEDVENCEK  Kedvenc becenév:  Kedvenc szín:  Kedvenc állat:  Kedvenc növény:  Kedvenc könyv:  Kedvenc film:  Kedvenc hobbi:  Kedvenc tantárgy:  Kedvenc sportág:  Kedvenc dal:  Kedvenc fa:  Kedvenc ruhadarab:  Kedvenc testrész:  Kedvenc tárgy:  Kedvenc mozdulat:  Kedvenc művészeti alkotás:  Kedvenc fogalom:  Kedvenc ige:  Kedvenc főnév:  Kedvenc melléknév:

24 Önismeret, szociális érzékenység fejlesztés Egyéni Kiscsoportos /2-5 fő/ 10-15 fős csoportfoglalkozások Életkor 5 évestől 20 éves korig / óvodás korú gyermektől szakiskolás tanulóig /

25 A gyerek kiválasztása  osztályfőnöki vélemény  betanító pedagógusok  diákotthonban dolgozó gyógypedagógiai asszisztensek jelzése  tanév eleji felmérés  év közben jelentkező problémás esetek  szülői jelzések

26 Foglalkozások tematikája a Önismeret fejlesztése a Önértékelés fejlesztése a Előítélet feloldása a Stresszhelyzet kezelése a Döntési helyzetgyakorlatok a Frusztráció kezelés a Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a Konfliktusmoderálás a Feszültség szabályozás a Viselkedés kultúra kialakítása a Agresszió kezelés a Teadélután a Kommunikáció a Érzelmek kifejezése a Kapcsolatépítés segítése a Pozitív én attitűd kialakítása

27 Önkifejezés eszközei Rajzolás, festés, manuális tevékenység Építés Zene – mozgás – tánc Levélírás Kooperatív technikák elsajátítás Ötletroham – Cédulázás Szabad- és irányított játék, bábozás Poszter, plakát készítés

28 Kiegészítő tevékenységek % Játéktevékenység vizsgálata % Szociometria felvétele, elemzése % Szociális készségek felmérése - kérdőív % Osztályfőnöki órák tartása % Játék- és bábterápia % Kommunikációs tréning % Csoportos gyermek pszichodráma foglalkozások % Képzőművészeti pedagógiai terápia

29 Osztályfőnöki órákra ajánlott tematika  Csoportfoglalkozás önmagunk jobb megértéséért  Kortárs kapcsolatok - barátság, szexualitás  Mindennapi konfliktusok - agresszivitás  Emberi tulajdonságok - tolerancia, empátia  “Mondj nemet a problémahelyzetekre!”  Gondolat és érzés - helyzetgyakorlatok  “Micsoda nap!” - stresszhelyzet felismerése, kezelése saját életünkben

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális készségek fejlesztésének lehetőségei Szociális kompetencia fejlesztő tréning Pilisborosjenő, 2006. 06.14-16. Hujber Tamásné gyógypedagógus -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések