Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális készségek fejlesztésének lehetőségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális készségek fejlesztésének lehetőségei"— Előadás másolata:

1 Szociális készségek fejlesztésének lehetőségei
Szociális kompetencia fejlesztő tréning Pilisborosjenő, Hujber Tamásné gyógypedagógus - pszichológus

2 Bevezetés Kulcskompetenciák meghatározásánál fokozott érdeklődés a szociális képességek iránt Felfokozott társadalmi-gazdasági fejlődés eredményeként újszerű elvárások és kihívások a ma embere előtt Munkanélküli –tábor összetétele: legidősebb-legfiatalabb korosztály irányába tolódott el

3 Bevezetés Tizenévesek: életkori sajátosságok, dinamikusan változó társadalom növekvő elvárásai  több szintű konfliktushelyzet Meg nem értettség, társadalomból való kizártság érzése Szakmai ismeretek mellett fejlett szociális készségek Cél: életkori problémák mellett túlmutató szociális problémák sikeres kezelése

4 Feladat Keresni kell a lehetőségét az új típusú szociális készségek integrálására a mindennapi oktatásba

5 Komponensrendszer-elmélet (A szociális viselkedéshez szükséges komponensfajták)
Szükségle- tek Meggyőző-dés Minták Hajlamok Rutinok Készségek Attitűdök Szokások Ismeretek

6 Szociális kompetencia
A szociális kompetencia a szociális motívumok és szociális képességek, szokások, készségek, ismeretek komplex rendszere

7 Olyan készségek birtoklása, amelyek lehetővé teszik:
z   szociális kapcsolatainkban a kívánt hatást elő tudjuk idézni. z   fontos szerepet játszik a fizikai és pszichikai betegségek megelőzésében z   hatékonyan tudjuk használni környezeti és személyes adottságainkat z   személyközi kapcsolataink gazdagodását oly módon, hogy mások érdekét ez ne sértse.

8 Szociális kompetencia
Argyle (1983): a szociális kompetencia olyan képesség, olyan készségek birtoklása, amelyek lehetővé teszik, hogy szociális kapcsolatainkban a kívánt hatást elő tudjuk idézni. Trower (1982): a szociális kompetencia a szociális viselkedést előidéző képesség birtoklása.

9 Puttalaz és Gottman (1993): a szociális kompetencia a szociális viselkedés azon aspektusa, amely fontos szerepet játszik a fizikai és pszichikai betegségek megelőzésében. Waters és Sroufe (1983): a szociális kompetens egyén hatékonyan tudja használni környezeti és személyes adottságait, képes jó eredményeket elérni fejlődése során.

10 B.H.Schneider (1993): a szociális kompetencia képessé tesz valakit megfelelő szociális viselkedések végrehajtására, elősegíti személyközi kapcsolatainak gazdagodását oly módon, hogy mások érdekét ez ne sértse. Nagy József (2000): a szociális kompetencia leginkább a komponensrendszer-elmélet alapján modellezhető.

11 A szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők
1.   Az egyén személyiségéből fakadó tényezők 2.   A család által képviselt tényezők 3.   Az iskolai környezetből fakadó tényezők köre (az iskola és az osztály fizikai környezete, szociális strukturáltsága, kultúrája)

12 Pozitívan ható tényezők 1.
q       Pozitív önértékelés q       Pozitív attitűd q       Mások elfogadása q       Hatékony kommunikációs készségek q       Problémamegoldó képesség q       Nyitott személyiség q       Az egyéni és a csoportérdekek összeegyeztetésének képessége

13 Pozitívan ható tényezők 2.
q       Pozitív szülő – gyermek viszony q       Az apa és az anya szociális kompetenciája q       Erős kötődés az anyához q       Szülők szociális kapcsolatrendszere q       A család magas önértékelése q       Pozitív szülői modellnyújtás q       Meleg, elfogadó, támogató családi környezet

14 Pozitívan ható tényezők 3.
q       Meleg, nyitott iskolai légkör q       Világosan megfogalmazott célok és szabályok q       Tanulóközpontú tanítás – tanulás q       Kooperatív tanulási formák alkalmazása q       Sokféle tanulási forrás biztosítása q       Magas tanári elvárások q       A gyerekek pozitív elfogadása q       Tanári kontroll a tanulók felett q       Személyközi kapcsolatok sokasága

15 Szociális készségek 1. q Konfliktuskezelés q Következmények vállalása
q       Figyelemfelkeltés q       Üdvözlés q       Segítés másokon q       Viselkedés társalgás közben q       Viselkedés szervezett játék közben q       Pozitív attitűd mások iránt q       Következmények vállalása q       Etikus viselkedés q       Érzelmek kifejezése q       Pozitív énattitűd q       Felelősség q       Önmagával szembeni viselkedés

16 Szociális készségek 2. q Verbális kommunikáció feladatvégzés során
q       Figyelés feladatvégzés közben q       Vitának, megbeszélésnek megfelelő viselkedés q       Csoporton belüli aktivitás q       Mások előtti szereplés vállalása q       Feladattal kapcsolatos viselkedés q       A környezet megóvása q       Étkezési viselkedés q       Közlekedés q       Környezeti viselkedés

17 Szociális készségek jellemzői
1.   A szociális készségeket tanulás (megfigyelés, modellkövetés, ismétlés és megerősítés) útján sajátítjuk el. 2.   A szociális készségek speciális verbális és nem verbális viselkedési formákat tartalmaznak. 3.   A szociális készségek lehetővé teszik a hatékony és megfelelő viselkedést, illetve reakciót mások viselkedésében. 4.   A szociális készségek szituációfüggők, s hatással vannak rájuk a körülményekből fakadó elvárások és követelmények.

18 Kamaszkori szociális készségek kialakulása

19 Kor Én Én és másik Hatékony-ság Felelősség Jövő-kép 14 év Viselkedési célok Énbemutatás Önbecsülés Énkép Nemi tudatosság Bizalomépítés Érzések kifejezése Becsületesség Biztonság Konfliktus-kezelés Haragkezelés Osztályhangulat Játékosság Elérhetőség Baráti hatások Probléma-megoldás Kreativitás Tervező-készség Tanulás-tervezés Döntés Értékek tisztázása Figyelem másokra Sikeresség Hatékony kapcsolatok

20 Kor Én Én és másik Hatékonyság Felelősség Jövő-kép 10 év Önbizalom Pozitív önértékelés Pozitív gondolkodás Öntudatosság Önismeret Akarat Érzelem Csapatmunka Kapcsolat-teremtés Együttműködés Segítőkészség Megértés Bizalom Odafigyelés Barátság Előadókész-ség Hatékony Kommunikáció Tanulási készség Tanulási technikák Segítő kritika Értékelés célkitűzés

21 Szociális érzékenységet fejlesztő csoportfoglalkozások tartalmi elemei:
¨     Ismerkedési játékok (névlánc, névdobálás…) ¨     Kapcsolatteremtő játékok (bemutatkozás, kedves tárgyaim, kedvenc szín,állat,növény, betűcsaládok kedvencei…) ¨     Fantáziát, kreativitást fejlesztő játékok (képtelenségek, körtörténet – közös mese, ¨     Együttműködést, toleranciát fejlesztő játékok (három kívánság, jóságos manó…)

22 Szociális érzékenységet fejlesztő csoportfoglalkozások tartalmi elemei:
¨     Kommunikációt fejlesztő játékok ¨     Önismereti játékok ¨     Életvezetési játékok ¨     Feszültségoldó játékok

23 KEDVENCEK & Kedvenc becenév: & Kedvenc szín: & Kedvenc állat:
&    Kedvenc növény: &   Kedvenc könyv: &   Kedvenc film: &   Kedvenc hobbi: &    Kedvenc tantárgy: &   Kedvenc sportág: &    Kedvenc dal: &   Kedvenc fa: &   Kedvenc ruhadarab: &   Kedvenc testrész: &   Kedvenc tárgy: &   Kedvenc mozdulat: &   Kedvenc művészeti alkotás: &   Kedvenc fogalom: &   Kedvenc ige: &   Kedvenc főnév: &   Kedvenc melléknév:

24 Önismeret, szociális érzékenység fejlesztés
Egyéni Kiscsoportos /2-5 fő/ 10-15 fős csoportfoglalkozások Életkor 5 évestől 20 éves korig / óvodás korú gyermektől szakiskolás tanulóig /

25 A gyerek kiválasztása osztályfőnöki vélemény betanító pedagógusok
diákotthonban dolgozó gyógypedagógiai asszisztensek jelzése tanév eleji felmérés év közben jelentkező problémás esetek szülői jelzések

26 Foglalkozások tematikája
Feszültség szabályozás Viselkedés kultúra kialakítása Agresszió kezelés Teadélután Kommunikáció Érzelmek kifejezése Kapcsolatépítés segítése Pozitív én attitűd kialakítása Önismeret fejlesztése Önértékelés fejlesztése Előítélet feloldása Stresszhelyzet kezelése Döntési helyzetgyakorlatok Frusztráció kezelés Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Konfliktusmoderálás

27 Önkifejezés eszközei Rajzolás, festés, manuális tevékenység Építés
Zene – mozgás – tánc Levélírás Kooperatív technikák elsajátítás Ötletroham – Cédulázás Szabad- és irányított játék, bábozás Poszter, plakát készítés

28 Kiegészítő tevékenységek
Játéktevékenység vizsgálata Szociometria felvétele, elemzése Szociális készségek felmérése - kérdőív Osztályfőnöki órák tartása Játék- és bábterápia Kommunikációs tréning Csoportos gyermek pszichodráma foglalkozások Képzőművészeti pedagógiai terápia

29 Osztályfőnöki órákra ajánlott tematika
Csoportfoglalkozás önmagunk jobb megértéséért Kortárs kapcsolatok - barátság, szexualitás Mindennapi konfliktusok - agresszivitás Emberi tulajdonságok - tolerancia, empátia “Mondj nemet a problémahelyzetekre!” Gondolat és érzés - helyzetgyakorlatok “Micsoda nap!” - stresszhelyzet felismerése, kezelése saját életünkben

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális készségek fejlesztésének lehetőségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések