Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 L.U.N.A. - (Lét - Utak, Nevetés, Alkotás) Kommunikációs és önismereti komplex művészeti program drámacsoportja a Jóvá–Tett-Hely Közösségi Foglalkoztatójában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " L.U.N.A. - (Lét - Utak, Nevetés, Alkotás) Kommunikációs és önismereti komplex művészeti program drámacsoportja a Jóvá–Tett-Hely Közösségi Foglalkoztatójában."— Előadás másolata:

1  L.U.N.A. - (Lét - Utak, Nevetés, Alkotás) Kommunikációs és önismereti komplex művészeti program drámacsoportja a Jóvá–Tett-Hely Közösségi Foglalkoztatójában

2 Mi is az a d r á m a p e d a g ó g i a?
Aktív együttjátszás azonos szituáció részeseként Drámajáték = minden olyan játékos emberi megnyilvánulás, ahol a dramatikus folyamat jellegzetes elemei föllelhetők. Vagyis „az egész személyiség – az értelem, az érzelem, a fizikum, a jellem – harmonikus és differenciált fejlesztése.” (Comenius)

3 A drámajáték, mint művészetpedagógiai módszer
Fő célja: az emberépítés Fő feladata: a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése.

4 Önismereti drámacsoport:
Miért „Ő”? Önismereti csoport: A problémát „kivesézi”, „agyonbeszéli” Önismereti drámacsoport: Színházi technikákkal ÁBRÁZOL

5 A C S O P O R T R Ó L I. Helyszín: Jóvá Tett Hely Közösségi Foglalkoztató Időtartam: szeptember 18-tól december 18-ig, heti rendszerességgel, hétfőnként 1,5 órában ( alkalom)

6 A C S O P O R T R Ó L II. A csoport összetétele (14 fő 13 alkalommal, ez 8 fő/óra): Kriminálisan veszélyeztetett fiatalkorú: 1 fő Pártfogó felügyelet alatt állók: 9 fő Magatartási szabály alapján résztvevők: 5 fő Önkéntes, hallgató, egyéb külsős csoporttag: 5 fő (nyílt óra) Csoporttagok válogatásának módja: önként és kötelező magatartási szabályként előírva Csoportszervezés módja: nyitott

7 (Lét -Utak , Nevetés, Alkotás)
Tematika L.U.N.A. (Lét -Utak , Nevetés, Alkotás) kommunikációs és önismereti komplex művészeti program „Mert önmagamat kialakítani, egészen olyanná, amilyen vagyok, ez volt tétova vágyam és szándékom ifjúságomtól fogva” – mondja Wilhelm Meister Goethe regényhőse

8 A program célja: A programban résztvevő fiatalkorúak szorongásainak, gátlásainak oldása, hiányzó kommunikációs és önismereti készségeik megszerzése drámapedagógiai foglalkozások, komplex művészeti órák keretében, mellyel biztonságérzetük, a világban való reális eligazodási készségeik, személyiség stabilitásuk, identitásuk erősödik.

9 A csoport célja: önmaguk és társaik reális megismerése, megerősítése,
verbális és non-verbális ill. a hiteles kommunikáció, alapelemeinek megismertetése és tudatosítása kreatív gyakorlatokon keresztül, a kommunikáció és a saját viselkedés megértéséből fakadó szorongások, gátlások oldása, a mikro- és makrokörnyezetben való eligazodás készségének fejlesztése, a különféle veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése.

10 Feladatok: kommunikáció és kifejezőkészség, kapcsolatteremtési, ismerkedési készség fejlesztése, önkifejező készség fejlesztése, bizalomérzés fejlesztése, érzelmek feldolgozása, feszültségkezelés, önálló vélemény alkotása, a negatív csoportnyomásnak való ellenállás kialakítása, önbecsülés, önbizalom, énkép fejlesztése.

11 Várható eredmények: társadalmi, közösségi szabályok betartása, önismeret, önuralom fejlődik, kommunikáció és a kifejezőkészség, kapcsolatteremtési, ismerkedési készség fejlődik, pozitív jövőkép megerősödik, konfliktuskezelésben való jártasság, szociális kompetenciaérzés növekedése.

12 Képek egy drámafoglalkozásról

13 A program 10 fő témaköre: Megismerkedés, önbemutatás és a másik megismerése Kapcsolatteremtés, bizalom és önbizalom Külső és belső (látható és rejtett) személyiségvonások Verbális és non-verbális kommunikáció (testbeszéd) Helyzetgyakorlatok mindennapi élethelyzetekre Helyzetgyakorlatok konfliktushelyzetekre

14 A program 10 fő témaköre: Fantázia és realitás határai
Értelem és érzelem jelentősége Korlátok és lehetőségek az egyén életében Viselkedéskultúra A drámaórák anyagához kapcsolódik kreatív rajz, tánc és zenei gyakorlat

15 Visszajelzések: Eredmények: Dokumentáció (2006. év):
A foglalkozásokon egyetemi hallgató és önkéntes is részt vett. Az órák látogatottsága intenzív, kimaradás, hiányzás nem jellemző. A csoportról a visszajelzések pozitívak. Dokumentáció (2006. év): Minden drámaóráról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. 2006 elején média megjelenés, felvétel: Duna TV (Csellengők) ATV (hírműsor) Kossuth Rádió Minden érdeklődőt (pártfogót, hallgatót) szívesen látunk továbbra is. Részt venni! Eredmények: Második alkalommal is sikeresen befejeződött a program. Az eredmények, a sikerek a résztvevőkkel történő egyéni és csoportos beszélgetésekből mérhetők. A fiatalok örömmel és aktívan vettek részt a foglalkozásokon.

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Vágó Regina


Letölteni ppt " L.U.N.A. - (Lét - Utak, Nevetés, Alkotás) Kommunikációs és önismereti komplex művészeti program drámacsoportja a Jóvá–Tett-Hely Közösségi Foglalkoztatójában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések