Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 L.U.N.A. - (Lét - Utak, Nevetés, Alkotás) Kommunikációs és önismereti komplex művészeti program drámacsoportja a Jóvá–Tett-Hely Közösségi Foglalkoztatójában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " L.U.N.A. - (Lét - Utak, Nevetés, Alkotás) Kommunikációs és önismereti komplex művészeti program drámacsoportja a Jóvá–Tett-Hely Közösségi Foglalkoztatójában."— Előadás másolata:

1  L.U.N.A. - (Lét - Utak, Nevetés, Alkotás) Kommunikációs és önismereti komplex művészeti program drámacsoportja a Jóvá–Tett-Hely Közösségi Foglalkoztatójában 2006.09.18.-12.18.

2 Mi is az a d r á m a p e d a g ó g i a?  Aktív együttjátszás azonos szituáció részeseként  Drámajáték = minden olyan játékos emberi megnyilvánulás, ahol a dramatikus folyamat jellegzetes elemei föllelhetők. Vagyis „az egész személyiség – az értelem, az érzelem, a fizikum, a jellem – harmonikus és differenciált fejlesztése.” (Comenius)

3 A drámajáték, mint művészetpedagógiai módszer  Fő célja: az emberépítés  Fő feladata: a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. a közlés megkönnyítése.

4 Miért „Ő”? Önismereti csoport: A problémát „kivesézi”, „agyonbeszéli” Önismereti drámacsoport: Önismereti drámacsoport: Színházi technikákkal ÁBRÁZOL Színházi technikákkal ÁBRÁZOL

5 A C S O P O R T R Ó L I.  Helyszín: Jóvá Tett Hely Közösségi Foglalkoztató  Időtartam: 2006. szeptember 18-tól december 18-ig, heti rendszerességgel, hétfőnként 1,5 órában (12 + 1 alkalom)

6 A C S O P O R T R Ó L II.  A csoport összetétele (14 fő 13 alkalommal, ez 8 fő/óra):  Kriminálisan veszélyeztetett fiatalkorú: 1 fő  Pártfogó felügyelet alatt állók: 9 fő  Magatartási szabály alapján résztvevők: 5 fő  Önkéntes, hallgató, egyéb külsős csoporttag: 5 fő (nyílt óra)  Csoporttagok válogatásának módja: önként és kötelező magatartási szabályként előírva  Csoportszervezés módja: nyitott

7 Tematika  L.U.N.A. (Lét -Utak, Nevetés, Alkotás) kommunikációs és önismereti komplex művészeti program „Mert önmagamat kialakítani, egészen olyanná, amilyen vagyok, ez volt tétova vágyam és szándékom ifjúságomtól fogva” – mondja Wilhelm Meister Goethe regényhőse

8 A program célja: A programban résztvevő fiatalkorúak szorongásainak, gátlásainak oldása, hiányzó kommunikációs és önismereti készségeik megszerzése drámapedagógiai foglalkozások, komplex művészeti órák keretében, mellyel biztonságérzetük, a világban való reális eligazodási készségeik, személyiség stabilitásuk, identitásuk erősödik.

9 A csoport célja:  önmaguk és társaik reális megismerése, megerősítése,  verbális és non-verbális ill. a hiteles kommunikáció, alapelemeinek megismertetése és tudatosítása kreatív gyakorlatokon keresztül,  a kommunikáció és a saját viselkedés megértéséből fakadó szorongások, gátlások oldása,  a mikro- és makrokörnyezetben való eligazodás készségének fejlesztése, eligazodás készségének fejlesztése,  a különféle veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése. felismerése és elkerülése.

10 Feladatok:  kommunikáció és kifejezőkészség, kapcsolatteremtési, ismerkedési készség fejlesztése,  önkifejező készség fejlesztése, bizalomérzés fejlesztése,  érzelmek feldolgozása, feszültségkezelés,  önálló vélemény alkotása, a negatív csoportnyomásnak való ellenállás kialakítása,  önbecsülés, önbizalom, énkép fejlesztése.

11 Várható eredmények:  társadalmi, közösségi szabályok betartása, önismeret, önuralom fejlődik,  kommunikáció és a kifejezőkészség, kapcsolatteremtési, ismerkedési készség fejlődik,  pozitív jövőkép megerősödik,  konfliktuskezelésben való jártasság,  szociális kompetenciaérzés növekedése.

12 Képek egy drámafoglalkozásról

13 A program 10 fő témaköre:  Megismerkedés, önbemutatás és a másik megismerése  Kapcsolatteremtés, bizalom és önbizalom  Külső és belső (látható és rejtett) személyiségvonások  Verbális és non-verbális kommunikáció (testbeszéd)  Helyzetgyakorlatok mindennapi élethelyzetekre  Helyzetgyakorlatok konfliktushelyzetekre

14 A program 10 fő témaköre:  Fantázia és realitás határai  Értelem és érzelem jelentősége  Korlátok és lehetőségek az egyén életében  Viselkedéskultúra  A drámaórák anyagához kapcsolódik kreatív rajz, tánc és zenei gyakorlat

15 Visszajelzések: Dokumentáció (2006. év): Eredmények: Minden drámaóráról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. 2006 elején média megjelenés, felvétel: - Duna TV (Csellengők) - ATV (hírműsor) - Kossuth Rádió Minden érdeklődőt (pártfogót, hallgatót) szívesen látunk továbbra is. Részt venni! A foglalkozásokon egyetemi hallgató és önkéntes is részt vett. Az órák látogatottsága intenzív, kimaradás, hiányzás nem jellemző. A csoportról a visszajelzések pozitívak. Második alkalommal is sikeresen befejeződött a program. Az eredmények, a sikerek a résztvevőkkel történő egyéni és csoportos beszélgetésekből mérhetők. A fiatalok örömmel és aktívan vettek részt a foglalkozásokon.

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Vágó Regina


Letölteni ppt " L.U.N.A. - (Lét - Utak, Nevetés, Alkotás) Kommunikációs és önismereti komplex művészeti program drámacsoportja a Jóvá–Tett-Hely Közösségi Foglalkoztatójában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések