Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tevékenység neve „Fiatalból felnőtt” Ifjúsági Multiplikátor Képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tevékenység neve „Fiatalból felnőtt” Ifjúsági Multiplikátor Képzés."— Előadás másolata:

1 A tevékenység neve „Fiatalból felnőtt” Ifjúsági Multiplikátor Képzés

2 kapcsolatfelvétel Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség Ifjúsági Tagozata http://bknsz.fw.hu

3 tevékenység célja, eredménye  a fiatalok értékrendjének fejlesztése  segítségnyújtás, tanácsadás és készségerősítés az ifjúság problémáival kapcsolatban  ifjúsági animátorok képzése  olyan gondolkodásmód elsajátítása, amely segítséget nyújt életük értékalapú, célirányos szervezésében  a fiatalok megerősödnek egyéniségükben, közösségi hovatartozásukban és aktivitásukban  önszerveződő csoportok, civil szervezetek, egyéni kezdeményezések kibontakozása

4  Új nem-formális módszerek kialakítása; ill. adaptálása a közösségfejlesztésben;  A fiatalok európai öntudatának megerősítése, kreativitásuk fejlesztése;  Aktív helyi ifjúsági kulturális-közösségi élet;  Multiplikátor-hatás;  Ösztönzést adni a trénerek által a fiatalok környezetében fellelhető problémákra választ adó helyi kezdeményezések létrehozása, önszerveződő csoportok kialakulásának segítésére;  Hátrányos helyzetű fiatalok demokratikus érdekérvényesítésének elősegítése;  A projekt-szerű gondolkodás és a menedzsment technikák- alkalmazása.

5

6 tevékenység időtartama  60 óra  három hétvégés, vagy egy hetes intenzív együttlét

7 Célcsoport  közép- vagy felsőfokú intézetek diákjai ill. pályakezdés előtt álló fiatalok, valamint ifjúsági csoportokkal foglalkozó trénerek  akik fontosnak tarják a településük életében való aktív szerepvállalást

8 Résztvevő partnerek  Agóra Argold Bt  helyi szervező erő maximális bevonása

9 Megvalósítási módszerek  előadás - a téma elméleti felvázolása, a kapcsolódó szakirodalom megismertetése  csoportfoglalkozások •sajátélményű tanulás szituációs gyakorlatok •felmerülő kérdések megbeszélése •felismerések áthelyezése a résztvevők saját életére  irodalom önálló feldolgozása

10 Pénzügy KKKKIADÁSOK: •A•A•A•A tábor szállás- és étkezési költsége (20 fő X 3500 Ft X 6 nap) AAAA konferencia, foglalkozások termének díja TTTTiszteletdíjak bruttó összegben KKKKommunikációs költségek (posta, telefon, Internet) SSSSzakmai anyagok (könyvek, segédanyagok) BBBBEVÉTELEK: RRRRészvételi díj PPPPályázaton nyerhető összeg ÖSSZKÖLTSÉG: 880.000

11 A képzési program erősségei  A résztvevők kölcsönösen tanulnak egymástól  A felnőtt tanulók egyéni igényeit, érdeklődését állítja a tanulási folyamat középpontjába  Saját élményen alapuló tanulás  Közösségi élmény, találkozás, beszélgetés, gondolkodás  Rugalmasság  Csoportos munkamódszerek  Emberi kapcsolatok jó minősége, baráti a légkör  Közösséghez tartozás tudata fontos  Könnyen elérhető, közel van az emberekhez  Modellértékű a képzés

12 A képzési program gyenge oldala  szakmai dokumentálást a terepen, a helyszínen erősíteni szükséges  utánkövetés, a kapcsolattartás lazul egy új munkahely, vagy a családi élethelyzetben bekövetkezett változások esetén  az ifjúsági csoportok informális jellegénél fogva változóak, rövid életűek  hálózatépítés hiányosságai

13 Eredmények  A képzés képessé teszi a résztvevőket fiatalok önsegítő, helyi közösségei és intézményes szolgáltatás létrehozására  Tájékoztatás, útmutatás nyújtására, a tanulási szükségletek és lehetőségek felmérésére, az intézmény felnőttképzésbe való bekapcsolódásának segítésére, tanuló közösségek, tanulókörök, klubok szervezésére

14 Az eredmények alkalmazhatósága  Kortárs tanácsadók képzése  Tanulást segítő tanfolyam  Kommunikációs tréning  Konfliktuskezelés  Probléma megoldás  Időgazdálkodási tréning  Hatékony tervezés, vezetés  Projektmenedzsment  Munkanélküli fejlesztő programok  Kistelepülések ifjúsági demokrácia fejlesztő programja  Kistelepülések ifjúsági közösség fejlesztő programja  Szociális ifjúsági probléma-térkép készítése  Diákönkormányzatok fejlesztése

15 A képzési program összehasonlítható normái  Mérhető ellenőrzési pontokkal rendelkezik  A résztvevők aktív bevonására épít  Visszacsatolást ad a résztvevőknek a tudásukról  A dokumentálás folyamatos  A tematikát a résztvevők fejlődési üteme határozza meg

16 A képzési program számszerűsíthető adatai  Leginkább a 20 és 26 év közötti korosztályt érinti, de előfordul néhány 26 és 30 év közötti személy is  A csoportlétszám 8-20 fő között mozog

17 Máshová adaptálható jellege  Referencia csoportnak tartott tréning után a képzés más szervezeteknek, és csoportoknak is ajánlható.  Referencia csoportnak tartott tréning után módszertani kiadvány készíthető.  Több képzési csoport esetén, - az önállóan kiépített és meghatározott saját működési területen túl- a hálózati működés szempontjai különbözhetnek, de egy irányba mutató működéseknek az összefogása, érdekszövetséggé kovácsolása is lehet fontos elsődleges cél.

18 Minőségi és mennyiségi indikátorok  Az első képzést 20 résztvevővel 2000-ben rendeztük meg, majd folyamatosan kétévenként, amelyben a már kiképzett fiatalok csoportsegítőként, mentorként működtek közre  kistérségi színtű ifjúsági szakmai képzés, szervezés és együttműködés  A tanagyagot a tapasztalatok alapján javítjuk  Az első minta képzés eredményeképpen jött létre a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség Ifjúsági Tagozata, ma is létező szakmai közösség és műhely

19


Letölteni ppt "A tevékenység neve „Fiatalból felnőtt” Ifjúsági Multiplikátor Képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések