Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZLOVÁK KÖZBESZERZÉS Bemutatja: a Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZLOVÁK KÖZBESZERZÉS Bemutatja: a Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala."— Előadás másolata:

1 A SZLOVÁK KÖZBESZERZÉS Bemutatja: a Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

2 9/18/2014 1 Témák 1. A közbeszerzések jogszabályi hátterének fejlődése Szlovákiában 2. A közbeszerzésekről szóló 25/2006. számú törvény és annak módosításai 3. A szabályozás tárgya, rendszere és hatálya 4. A Közbeszerzési Hivatal 5. A Hivatal szervezeti felépítése 6. A Hivatal feladatköre 7. A Közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai 8. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EVO)

3 9/18/2014 2 A közbeszerzések jogszabályi hátterének fejlődése Szlovákiában  Az első közbeszerzési jogszabályok 263/1993. számú törvény az árubeszerzésről, szolgáltatás- megrendelésről és építési beruházásról 263/1993. számú törvény az árubeszerzésről, szolgáltatás- megrendelésről és építési beruházásról 1994-ben lépett hatályba, négy módosítása volt (az UNCITRAL alapján)  Átmeneti időszak a közbeszerzési szabályozásban 263/1999.számú törvény a közbeszerzésekről 263/1999. számú törvény a közbeszerzésekről 2000-ben lépett hatályba, négy módosítása volt (a közbeszerzési irányelvek alapján)  Hatályos közbeszerzési jogi szabályozás 25/2006. számú törvény a közbeszerzésekről 25/2006. számú törvény a közbeszerzésekről 2000-ben lépett hatályba, négy módosítása volt (a 2006/17/EK,2006/18/EK közbeszerzési irányelvek alapján), az ötödik és a hatodik módosítás jelenleg a jogszabályalkotás szakaszában van

4 9/18/2014 3 25/2006. számú törvény a közbeszerzésekről és egyes jogszabályok módosításai 2006. február Módosítások  282/2006. sz. törvény  102/2007. sz. törvény  232/2008. sz. törvény  442/2008. sz. törvény  213/2009. sz. törvény  289/2009. sz. törvény Rendeletek  A Közbeszerzési Hivatal 35/2006. számú rendelete a közbeszerzési hirdetménymintákról  A Közbeszerzési Hivatal 158/2006. számú rendelete a tervpályázati eljárásokról

5 9/18/2014 4 A szabályozás tárgya A közbeszerzési törvény az alábbiakat szabályozza: árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatás megrendelése árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatás megrendelése, építési koncessziók, építési koncessziók, tervpályázati eljárás és tervpályázati eljárás és közbeszerzési közigazgatás. közbeszerzési közigazgatás.

6 9/18/2014 5 A szabályozás szerkezete I. fejezet Első rész – Alapvető rendelkezések Második rész – Közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárások Harmadik rész – Közösségi értékhatár alatti, illetve nemzeti értékhatár alatti közbeszerzési eljárások és kisértékű közbeszerzések Negyedik rész – Tervpályázati eljárás Ötödik rész – Közbeszerzési közigazgatás Hatodik rész – Zárórendelkezések II. fejezet 215/2002. számú törvény az elektronikus aláírásról III. fejezet Hatálybalépés

7 9/18/2014 6 A szabályozás hatálya a közbeszerzési eljárások résztvevői  a közbeszerzési eljárások résztvevői - ajánlatkérő (klasszikus és közszolgáltató) - több, mint 50%-ban támogatott szervezet - ajánlattevő, részvételre jelentkező, koncessziós jogosult közbeszerzési értékhatárok  közbeszerzési értékhatárok - közösségi értékhatár alatti, nemzeti értékhatár alatti és kis értékű közbeszerzések esetén - több, mint 50%-ban támogatott szervezet - ajánlatkérő közbeszerzések fajtái  közbeszerzések fajtái - Nyílt eljárás, meghívásos eljárás, hirdetménnyel induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - Tervpályázati eljárás - Versenypárbeszéd, dinamikus beszerzési rendszer, keretmegállapodásos eljárás, koncesszió, elektronikus árlejtés közbeszerzési közigazgatás  közbeszerzési közigazgatás - a Hivatal - az eljárások felülvizsgálata

8 9/18/2014 7 A Közbeszerzési Hivatal A Közbeszerzési Hivatal a központi államigazgatás közbeszerzésekkel foglalkozó hatósága A Közbeszerzési Hivatal a közbeszerzések terén Szlovákiában központi vezető szerepet tölt be A Közbeszerzési Hivatal  független hivatalként, önálló költségvetéssel 2000. január 1-jén jött létre,  a közbeszerzésekről szóló 263/1999. számú törvény és annak módosításai alapján jött létre,  székhelye Pozsonyban (Bratislava) van,  jogosult állandó vagy ideiglenes munkavégzésre szolgáló helyet létrehozni a székhelyén kívül is,  vezetését elnök látja el, akit a kormány 5 évre nevez ki.

9 9/18/2014 8 Feladatköre A Közbeszerzési Hivatal feladatai a) kidolgozza a közbeszerzésre vonatkozó koncepciót, valamint szakmai képzési-továbbképzési programokat alakít ki, b) a közbeszerzésekkel kapcsolatos közigazgatási teendőket lát el, c) felügyeli a közbeszerzési eljárásokat, d) együttműködik az Európai Bizottsággal és biztosítja az Európai Bizottság felé történő tájékoztatási kötelezettség teljesülését, e) jelentéseket nyújt be a Kormány és kérés esetén a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Bizottsága részére a közbeszerzések eredményeiről és a közbeszerzések működéséről évente legalább egy alkalommal, f) eseteként publikációkat jelentet meg, g) vezeti a vállalkozói listát, h) igazolásokat állít ki a szakmai megfelelőségről és vezeti a szakmailag megfelelő személyek listáját, i) bejegyzi a szakmailag megfelelő személyeket és vezeti a bejegyzett személyek listáját, j) módszertani útmutatást biztosít a közbeszerzési eljárások résztvevői számára, k) megjelenteti a közbeszerzési eljárások résztvevő számára szóló módszertani útmutatókat, valamint a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos döntéseit és azok indoklását, l) közigazgatási vétségek esetén bírságokat szab ki m) kezeli és hozzáférhetővé teszi internetes honlapján az elektronikus formában meglévő dokumentumokat, speciális szoftvereket, amelyek megfelelnek a közbeszerzési eljárások elektronikus tájékoztatás iránti követelményeinek, illetve egyéb olyan eszközöket, amelyek az elektronikus tájékoztatást biztosítják az ajánlatkérők számára, n) ellátja a törvényből eredő egyéb feladatokat.

10 9/18/2014 9 A Közbeszerzési Hivatal szervezeti felépítése

11 9/18/2014 10 Közbeszerzési eljárások során használt hirdetményminták

12 9/18/2014 11 Szakmai képesség (minősítés) a közbeszerzési eljárások során  A szakmai szempontból minősített személyek azok az integritással (feddhetetlenséggel) rendelkező személyek, - akik átfogó szakmai és gyakorlati tudással rendelkeznek, valamint legalább 4 éves tapasztalatuk van a közbeszerzések terén, - képzésben vesznek részt, - levizsgáznak.  Szakmai képesítéssel rendelkeznek  Szakmailag minősített személyek listája

13 9/18/2014 12 Vállalkozók listája

14 9/18/2014 13 Jogorvoslati eljárások  Jogorvoslati kérelem Jogorvoslati kérelem esetén az ajánlatkérő - az ajánlattevők, részvételre jelentkezők vagy pályázók kérelmére döntést hoz  Közbeszerzési eljárások felügyelete A felügyelet során a Közbeszerzési Hivatal - dönt az ajánlattevők, részvételre jelentkezők vagy pályázók kérelmeiről (kifogásairól), - dönt az ellenőrző szervezet kérelmeiről, azon esetekben, amikor az ajánlattevő EU-s támogatásban részesült - ellenőrzi a közbeszerzéseket - szerződéskötés előtt – csak hivatalból - szerződéskötés után – természetes személy, jogi személy kezdeményezése alapján, vagy hivatalból - bírságot szab ki

15 9/18/2014 14 EVO rendszer EVO rendszer Több szervezet által biztosított támogatás Az EVO-t a Közbeszerzési Hivatal kezeli központilag. Kérés esetén hozzáférést biztosítanak minden ajánlatkérő számára. Az EVO-n belül létrehozott minden szervezetnek saját helye és szerepe van (helyi adminisztráció, tanácsadók, tanácsadás és könyvvizsgáló). Egy rendszeren belül több szervezet van saját helyszínnel jelen (rendszer a rendszeren belül). A szervezetek nem férnek hozzá egymás ajánlataihoz.

16 9/18/2014 15 2008. évi statisztikai adatok Gazdaság GDP növekedés 2007-ben 10,4 %-os volt Hirdetmények Eljárások Közbeszerzések értéke - közösségi értékhatár felett - közösségi értékhatár alatt - nemzeti értékhatár alatt - kisértékű közbeszerzések Útmutatások Vállalkozók listája Minősített személyek listája Jogorvoslati kérelmek Auditok Bírságok

17 9/18/2014 16 Az e-közbeszerzések statisztikai adatai Az EVO bevezetése (2007. április 30.) óta összesen 47 közbeszerzést regisztráltak 2008. december 31-éig Az eljárásokat figyelembe véve: 31 nyílt és 15 meghívásos eljárás volt, Pénzügyi küszöbérték: 30 értékhatár alatt 16 értékhatár felett és egy értékhatárokon kívüli A közbeszerzés tárgya: 30 árubeszerzés, 5 szolgáltatás megrendelés, 12 építési beruházás. A regisztrált ajánlatkérők száma: 97 A felhasználói fiókok száma: 387 A helyi adminisztráció pozíciójában a hozzáférések száma: 139 A tanácsadók pozíciójában a hozzáférések száma: 248 Az EVO portálon közzétett közbeszerzések becsült értéke, ÁFA nélküli nettó áron kb. 36 mill. EUR

18 9/18/2014 17 Honlapunk KÖZBESZERZÉSI HIVATAL Cím: Európai Ügyek és Nemzetközi Együttműködés Főosztálya nemethova@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk www.evo.gov.sk www.e-vestnik.sk Michal Bakaj, bakaj@uvo.gov.sk

19 9/18/2014 18


Letölteni ppt "A SZLOVÁK KÖZBESZERZÉS Bemutatja: a Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala."

Hasonló előadás


Google Hirdetések