Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS VÁLSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEK, KÖVETKEZMÉNYEK, MÓDSZERTANI VÁLTOZÁSOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS VÁLSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEK, KÖVETKEZMÉNYEK, MÓDSZERTANI VÁLTOZÁSOK."— Előadás másolata:

1 1 KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS VÁLSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEK, KÖVETKEZMÉNYEK, MÓDSZERTANI VÁLTOZÁSOK

2 2 Mit keres egy könyvvizsgáló előadóként egy válsággal kapcsolatos megbeszélésen? Miért itt áll, és miért nem ül inkább máshol?

3 3

4 4 A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉLJA: VALÓS TARTALMÚ könyvvizsgálói záradék kiadása „Véleményünk szerint az éves beszámoló a Társaság 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

5 5 Miként hat a pénzügyi válság a könyvvizsgálatra? Nincs változás a könyvvizsgálat módszertanában, DE az ügyfeleink körülményei és kockázatai jelentősen megváltoztak, ezért kiemelten vizsgálni kell: I.a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését II.a mérlegvalódiságot, az un. „szépítő eszközök” megjelenését a mérlegben III.a tőkemegfelelést, a tőkehiányos helyzetre tett intézkedéseket

6 6 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – I. vállalkozás folytatása Vezetés becslésének értékelése A könyvvizsgálónak értékelnie kell a vezetés becslését a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban. (570/17)

7 7 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – I. vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállal- kozás folytatásának feltételezése NEM helytálló Ha a könyvvizsgáló megítélése szerint a gazdálkodó nem lesz képes a vállalkozás folytatására, a könyvvizsgálónak elutasító záradékot (ellenvéleményt) kell kibocsátania, HA a pénzügyi kimutatásokat a vállalkozás folytatását feltételezve készítették el. (570/35)

8 8 Mit kap a könyvvizsgáló a vizsgálat indításakor?

9 9 Mérlegbeszámolót Dokumentációkat Bíztató mosolyt, mert minden O.K. Információt a „cégvezetői válságtesztre”

10 10 A tétel megnevezése 2008.12.31. b c A. Befektetett eszközök (02. + 04.+06. sor) 827 000 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 82 000 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 675 000 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 150 000 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 70 000 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 197 000 I. KÉSZLETEK 50 000 II. KÖVETELÉSEK 144 000 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 000 C. Aktív időbeli elhatárolások 13 000 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 08. + 13. sor) 1 037 000

11 11 A tétel megnevezése 2008.12.31. b c D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 372 000 I. JEGYZETT TŐKE 100 000 16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 III. TŐKETARTALÉK 0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 10 000 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 32 000 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 150 000 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 80 000 E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 665 000 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 100 000 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 300 000 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 265 000 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 1 037 000

12 12 Tesztkérdések- beszélgetés közben Milyen terméket állítanak elő? mióta fut a termék a piacon? Melyik ágazat hasznosítja a termékeket? saját fejlesztésű, vagy bérmunka? Egy, vagy több vevőnek értékesítik? A fő vevő független fél, vagy kapcsolt vállalkozás? Veszítettek el jelentős vevőt?

13 13 Tesztkérdések- beszélgetés közben Mi a véleménye a pénzügyi válságról? –Estek már fizetési késedelembe? –Kezdeményezett már ellenük is valaki felszámolást? –Hány napra, vagy hétre látják előre a cash- flow, a likviditásod alakulását? –Melyik banknál vezetik a számlákat? –Van deviza számla és forint számla is?

14 14 Cégvezetői válságteszt Van-e reális jövője a cégemnek? Hogyan, mikor és milyen mértékben érinti a recesszió? Hogyan, milyen forrásokból fogom tudni finanszírozni? Mennyi a cégem reális piaci értéke? Mekkora a tényleges teherviselő képessége?

15 15 Cégvezetői válságteszt Költségeinket olyan szigorúan kezeljük-e, ahogy csak lehetséges? Tudjuk –e, hogy mi a teendő, amennyiben a költségvetésünket 10, 20, vagy 30 %-kal csökkenteni kényszerülünk? Meghatároztuk-e, azokat a pontokat, amelyek felmerülésekor a válságterv életbe kell, hogy lépjen? Tudjuk-e, hogy vállalatunk számára melyek a létfontosságú tevékenységek és hogy alakulnak ezek költségei?

16 16 Cégvezetői válságteszt Szabadon felhasználható pénzforrásaink elosztásra kerültek-e ezen programok és tevékenységek részére, mennyi a „szabad pénzeszköz”? Szűkítsük-e a tevékenységi körünket? Sikerességünk szempontjából, kik a legkritikusabb személyek most és a jövőben? Melyek jelenleg a legfontosabb kapcsolataink, és megfelelően ápoljuk-e azokat? Folyamatos kapcsolatban állunk-e legfontosabb hitelezőinkkel?

17 17 Cégvezetői válságteszt Mennyi a bevételünk biztosan befolyó része? Milyen a kintlévőségeink kockázata? Vannak-e olyan lépések, amelyek megkönnyíthetik vállalatunk működését? Van-e bármilyen költségkímélő, vagy költséget egyáltalán nem jelentő mód, a szervezet megerősítésére, a vezetőség képzésére? Kellőképpen bevonjuk-e igazgatósági/felügyelő bizottsági tagjainkat a tulajdonosokat a vállalat működésébe, megfelelően élünk-e kapcsolataikkal és képességeikkel? Segítjük-e alkalmazottainkat, hogy figyelmüket továbbra is a cég számára fontos célokra és ügyfelekre összpontosítsák inkább, mint személyes problémájukra?

18 18

19 19 Cégvezetői válságteszt Megtett/tervezett lépések a bérköltség optimalizálására Fizetés nélküli szabadság Ki nem fizetett bér -> bérjárulék sem terheli Részmunkaidős foglalkoztatás Munkaerő rendelkezésre bocsátás

20 20 Cégvezetői válságteszt Bérköltség optimalizálás további lépéseire már sor került-e –Cafeteria, adómentes juttatások –Gépkocsi bér helyett (új adótétel) –Kölcsön, hitel kiváltás –Kedvező osztalékfelvétel (csak 25%!) –Kulcsemberekkel forrásadós ügyletek (bérbevétel, üzletrész, ingóság adás-vétel, stb.)

21 21 Cégvezetői válságteszt Működési költség optimalizálásra történtek-e lépések: –Bérlet helyett ingatlanvétel, vagy fordítva: forrásteremtés ingatlaneladásból, hitelkiváltás –Kiszervezés, amennyire csak lehet –Anyagbeszerzés elsődleges forrásból –Szolgáltatások versenyeztetése (áram, gáz, irodai szolg., outsource, stb.) –Meglévő hitelek kiváltása elért költségcsökkentésen alapuló jutalékért

22 22 Ha meggyőződtünk arról, hogy van elképzelés, és cselekvés a válság kezelésére, a vállalkozás folytatásának elve nagy valószínűséggel nem sérül. KEZDŐDHET A BESZÁMOLÓ ELLENŐRZÉSE A VALÓDISÁG ELVE SZEMPONTJÁBÓL

23 23

24 24 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – II. Valódiság elve Immateriális javak Goodwill értékvesztés teszt jövőbeni cash-flow-k bizonytalansága (Pl. érzékenységvizsgálat, módosították-e a tavalyi kalkulációban használt feltételezéseket, figyelembe vették-e a megváltozott piaci helyzetet?) Alapítás-átszervezés, K+F, saját előállítású szoftver indokolt-e a költségek aktiválása? Tárgyi eszközök Termelés változása értékcsökkenés elszámolásának módosítása (lassítás, teljes leállítás). Terven felüli értékvesztés teszt Értékhelyesbítés mennyire megbízható az értékbecslő személye?

25 25 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – II. Valódiság elve Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok Részesedések (nem tőzsdei): az értékelésnél vegyük figyelembe, hogy az adott részesedést hogyan érintette a krízis. (tőzsdei): tartósság és jelentősség kérdése, fordulónap utáni árfolyamok vizsgálata, cég megítélések változása Értékpapírok - Mi a piaci ár forrása? Vállalati kötvények van-e nemfizetésből eredő kockázat Adott kölcsön nemfizetésből eredő kockázat, dolgozói kölcsönnél elbocsátott dolgozók Valós értékelés esetén szükséges szakértőkkel való konzultáció

26 26 A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)827 000 557 000 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)82 000 12 000 Alapítás-átszervezés aktivált értéke12 000 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke20 000-20 0000 Üzleti vagy cégérték50 000-50 0000 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)675 000 525 000 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok500 000 Műszaki berendezések, gépek, járművek25 000 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése150 000-150 0000 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 25. sorok) 70 000 20 000 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban20 000 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban50 000-50 0000

27 27 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – II. Valódiság elve Készletek Befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek értékelésük megváltozott-e termék eladhatóság vizsgálata (befejezetlen termelést is beleértve): ha egy vevő felmondta a szerződést, az alapanyagok konvertálhatók-e más termékbe értékvesztés? megváltoztatták-e a termelési tervet, ha igen, mi ennek az oka? Forgási sebesség Ingatlan projektcégek készültségi fokok megállapítása, helyszíni szemle projekt megvalósíthatóságának értékelése (pl. bérleti szerződések megléte- hiánya, hitelfelvételi nehézségek, projekt befejezésének esélyei, refinanszírozás és projektmegvalósulás időbeni összhangja megvan-e).

28 28 27. I. KÉSZLETEK (28. - 33. sorok)50 000 43 000 28. Anyagok20 000 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 15 000 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 31. Késztermékek15 000-7 0008 000 32. Áruk 0 33. Készletekre adott előlegek 0

29 29

30 30 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – II. Valódiság elve Vevők Vevőkoncentráció Körbetartozás kockázatának vizsgálata Értékvesztés vizsgálat 34. II. KÖVETELÉSEK (35. - 39. sorok)144 000 84 000 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 80 000 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 60 000-60 0000 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 38. Váltókövetelések 0 39. Egyéb követelések4 000

31 31 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – II. Valódiság elve Céltartalékok Előző évi - tárgyévi céltartalékok vizsgálata Jogcímek, kalkulációs elvek változtak-e Vannak-e nem alátámasztott feloldások Jövőbeni leépítésekről volt-e döntés (IG jegyzőkönyvek áttekintése) 62. E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)0 25 000 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 64. Céltartalék a várható költségekre 25 000 65. Egyéb céltartalék 0

32 32

33 33 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – II. Valódiság elve Hitelek Hitel mutatók (kovenánsok) fokozott vizsgálata Szept 30 után volt-e szerződésmódosítás? (átütemezés, kamat, stb…) Törlesztési terv és bevételek összhangja megvalósul-e? Évenként megújítandó szerződéseknél a bank megújította-e a szerződést? Kapcsolt hitelek esetén (pl. anyavállalati hitel) vizsgálni kell, hogy az anyavállalat képes-e finanszírozni a céget

34 34 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – II. Valódiság elve Szállítók Szállítói korosítás vizsgálata, potenciális likviditási nehézségek Egy vagy kevés számú beszállító - vizsgáljuk meg a pénzügyi krízis ezen szállítókra gyakorolt hatását. Egyebek Van-e támogatásból vett eszköz a támogatási feltételek fennállnak-e? (árbevétel növekedés, dolgozói létszám, stb)

35 35 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor)665 000 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.- 70. sorok) 100 000 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 100 000 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 300 000 75. Beruházási és fejlesztési hitelek300 000 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) 265 000 83. Rövid lejáratú hitelek50 000 84. Vevőktől kapott előlegek 0 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 190 000 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek25 000 90. G. Passzív időbeli elhatárolások0 0

36 36

37 37 D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 372 000-362 00010 000 I. JEGYZETT TŐKE100 000 16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 0 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 III. TŐKETARTALÉK0 0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK10 00020 00030 000 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK32 000-20 00012 000 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK150 000-150 0000 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY80 000-212 000-132 000

38 38 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – III. Tőkemegfelelés Gt. előírásainak figyelembevétele A magyar jogszabályok alapján a könyvvizsgáló amennyiben tudomást szerez a gazdálkodó vagyonának a Gt.-ben meghatározott mértékű csökkenéséről, köteles a gazdálkodó legfőbb szervének összehívását kérni, intézkedés hiányában a cégbíróságot értesíteni. A jogszabályoknak meg nem felelő tőkehelyzet nem feltétlenül jelenti azt, hogy a lényeges bizonytalanság áll fenn a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében. A jogszabálynak meg nem felelő tőkehelyzet kialakulására a könyvvizsgálónak azonban utalnia kell egy figyelemfelhívó megjegyzésben.

39 39

40 40 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – III. Tőkemegfelelés Tőkemegfeleléssel kapcsolatos kérdések Ha a kötelezettséget engedték el, gondoltak-e az illetékfizetési kötelezettségre? Végrehajtották-e a tárgyi eszközök piaci értékre történő átértékelését? Ha a tulajdonos képes pénzt juttatni: azt tőkeemlésre, tőketartalékra, veszteségrendezésre, kötelezettség átvállalására használták-e? A tulajdonos felé fennálló kötelezettségből a tulajdonos hajlandó-e tőkét és tőketartalékot emelni?

41 41 A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉLJA: VALÓS TARTALMÚ könyvvizsgálói záradék kiadása „Véleményünk szerint az éves beszámoló a Társaság 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

42 42 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés Könyvvizsgálói jelentésTeljes Figyelemfelhívás Minősített jelentés Korlátozás Minősített jelentés, minősített záradék Ellenvélemény Minősített jelentés, minősített záradék Véleménynyilvánítás megtagadása Minősített jelentés, minősített záradék

43 43

44 44 „ Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.”

45 45 Viharos időben a zord tengeren való vitorlázáshoz szükség van egyrészt egy alkalmas hajóra, egy motivált legénységre, és egy tapasztalt kormányosra, másrészt pedig egy navigációs tisztre, aki a hajó helyzetét pontosan meg tudja határozni és megtalálja a helyes, viharból kivezető menetirányt. Éppen ebben áll rendelkezésükre a mi társaságunk is.

46 46

47 47 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "1 KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS VÁLSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEK, KÖVETKEZMÉNYEK, MÓDSZERTANI VÁLTOZÁSOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések